Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница39/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Духовният афинитет24 между човешките същества


"Духовното привличане на Вечния Син се разпръсва между Вселените, като достига до всички еволюиращи създания. Безкрайната мрежа от тези въображаеми нишки - изразът е чисто описателен, за да бъде разбран от вас - провеждащи духовната енергия, които сякаш нервни влакна или забързани пътеки, водещи до някакъв гигантски мозък, отиват и се връщат към онова Божествено Огнище за генериране на духовна енергия. Те се делят, лъкатушат и проникват във всеки свят, като предизвикват възвишеното и трудно за анализ явление на афинитет между човешките и другите разумни същества, намиращи се в процес на еволюция. Тези, които споделят същите желания, произлизащи от Духа, тези, които имат тъждествени предпочитания или въжделения, неизбежно са привлечени от Вечния Син. А вие, във вашата ограниченост, наричате това явление случайност."

"Това духовно притегляне не би могло да бъде разрушено. В отчаянието и мъката ви, във вихрите на размириците или сблъсъка между едни или други групи, в личните поражения на отделните одухотворени създания, винаги присъства или поне проблясва една надежда, в лицето на едно друго човешко същество, което би споделило тъгата ви и би било съпричастно на най-съкровените ви стремежи. Ако вдигнете очите си към Небесата, ще бъдете удивени от присъствието на закрилящата ви милосърдна ръка на Божия Син. Бунтът на Луцифер е изолирал вашият свят от другите планети на Вселената Небадон. Веригата на притеглянето на Вечния Син обаче, остава недокосната. Той е във вас."


Отговорът на Божия Син

"Ние, съвършените създания на Хавона знаем, че всяко запитване и молитва от душа намират своя отговор. Затова, не смесвайте духовното с материалното. Молитвите за материалните блага, независимо дали са за вас или за други, не проникват през веригите за духовна връзка с Божия Син. Молитвите, родени в душата ви за духовните ви потребности, ще бъдат мигновено привлечени и пренесени от нишките, по които тече духовният флуид на гравитацията25 на Втората Индивидуалност и Триединството. Никога не ще останат без отговор тези ваши молитви. Знаем, също така, че тази духовна интензивност или сила може да бъде измерена така, както еволюиращите същества във времето и пространството мерят физическите сили, действащи в творението. Отговорът, който ще премине по духовните вериги на притеглянето ще бъде толкова по-силен, колкото е степента на извисяването или духовната мъка на създанието, участващо в този диалог, било е написано с мастилото на истината: "Търсете Божието царство и неговата Справедливост, а останалото ще ви се додаде". Искайте просветление и Синът ще се превърне в светлина за вашия дух! Търсете мъдростта и Синът ще узнае всичко от вашите сърца! Молете за отговори и духовните нишки на гравитацията ще пренесат отговора на Сина."


Присъствието на Вечния Син в Синовете-СътворителиГласът на Божия дух препълни сърцето ми. Ето какво ми каза:

"Именно заради това, не търсете личността на Вечния и Единствен Породен от Бога Син във Вселените и Свръхвселените. Присъствието Му в творението е духовно, като се изразява чрез нишките на притеглянето и духовния флуид..., както и чрез независимостта в управлението от страна на Неговите Синове Създатели. Вечният Син присъства в Синовете Си. Духовният Му натиск изпълва всичко отвсякъде. Само централната Вселена Хавона е в състояние да определи тъждествеността на личната Му активност посредством хармонията и съвършенството на създаденото там. Хавона е толкова перфектна, че нейният духовен и енергетичен статут26 се намира в постоянно равновесие."


Авангардната находка на Единствения Син


"Сега, при сегашното ви съществувание като смъртни същества, вие еволюционните създания отъждествявате Единствения Син със Сина Създател Михаил, който напоява Вселенската ви нива с духа Си. Всъщност Единственият Син се индивидуализира във всеки един от родените Си в Рая Синове. По-нататък, в съответствие със скиталчеството ви във Вселените, живителното присъствие на Единствения Син ще става все повече и повече осезаемо. Когато създанието, в процеса на възнесението си, извърши с големия си "скок" в Хавона, то ще осъзнае напълно и окончателно божественото присъствие на Онова, което е известно като Втория Райски Извор, препълващ всичко и всички. Любовта Му ще ви обгърне като втора и невидима кожа. Поради това, не търсете присъствието на Сина в сърцата си или в своя дух. Онзи, живеещият във вас е Богът-Отец. Синът ви обгръща и привлича, досущ както цветето притегля пчелата. Всъщност дивната пещ, която е в сина, генерира и въздейства постоянно и неизменно чрез своята гравитация на духа, като ви тегли в посока на Острова-Ядрото на Светлината. Мастилото на истината написа справедливите слова: "Рано или късно, ще се претопите и ще се смесите с върховното блаженство". Това е великото тайнство на неспиращото ви възнесение като еволюиращи създания, дарени с воля и дух, странстващи във възходящата си траектория през времето и пространството към Бога. Синът ви привлича и ви води като фар в мрака. Ето я тайнствената и единствена пътека в посоката на Божествеността. Негови са невидимите нишки на духовна гравитация и те са единствените отворени пътища за навлизане във Вселенската вътрешност на Хавона. До там не се достига и никой не е успял да се докосне до Съвършенството, докато все още е бил в плът. Винаги, когато вашият дух се издига и Небесата се издигат, зависими от вашите молитви. Винаги, когато Духът ви изпита въжделение, небесата с готовност му отговарят.

Няма сила, нито на земята, нито на Небето, която да е способна да отстрани вашите душевни мъки и неспокойствие. Но винаги, когато те се появяват, прекосяват Вселените и са по-бързи от светлината: достигат до сърцето на сина Създател Михаил. Ако вашите Молби се отнасят до материални неща, едва ли някога биха могли да бъдат отведени по онези канали на духовната гравитация до сина Господен. Те се превръщат в нещо като дим, който изчезва. Молитвите за материални блага умират преди да са се родили. Било е писано: "Оставете материалните си затруднения на Божията любов. Духовните въжделения наистина принадлежат на царството на Вечния Син."


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница