Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница42/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Безкрайният и необятен Дух се спуска и заживява във вашия ДухА сега, Йоане, сине на Земята, чуй онова, което малцина знаят. В твоя свят и в другите, намиращи се в развитието си сред времето и пространството, Безкрайният Дух се счита за Вездесъща Сила. Онези, които живеят в близост до Рая, както и странствуващите пилигрими-поклонници по пътя на Съвършенството знаят, че Духът е и едно лично присъствие в цялата вселена Хавона. Той взе активно участие в седемте превъплъщения на Вечния Син. Той и помощниците Му се превърнаха в предани слуги на всички пилигрими, прекосяващи последните кръгове на Хавона, в края на своето странстване по пътя за Рая. Същото се случи с Онези, носещи общото и единствено име Михаил. Когато един Син Сътворител приеме да се превърне във водач и суверен на определена Вселена, Духът, който Действува и помощниците Му, Го придружават в предприетата "експедиция". След като премине превъплътяването на един Михаил, Безграничният Дух и Върховен Наставник Го замества и Го представлява, като препълва духа на всяко създание. Ето, тази е била мистерията, развила се по времето на Петдесетница във вашия свят. Михаил, Синът Създател от съзвездието Небадон, когото вие познавате като Исус от Назарет, царува сега във вашата Земя чрез милосърдното присъствие на Божия Дух. Безпределната Трета Индивидуалност на Божественото Триединство не се превъплътява като Синовете Създатели. Той не се трансформира в човек, но се настанява безплътен във вашия Дух. И ще остане във вас, докато ви посети първия сън на смъртта.

И това мнимо деградиране, което вие наричате смърт, е още едно доказателство за Безпределната Му любов и непресъхващо състрадание. Всичко това става, без Неговата Божествена индивидуалност да е в нещо променена. Така е писано: "Аз ще съм част от всичко. Ще живея в нищетата, без да изоставя славата на моя Отец."


Светият Дух и Безпределният Дух"В ограниченото ви мисловно възприемане на понятията и поради утежнени грешки във вашите свещени книги, вие сбъркахте, като смесихте Безпределния Дух с т. нар. Свети Дух, който по своята същност –не е Онзи, Който Действува, а само един духовен пояс на вашата местна Вселена Небадон. Безпределният Дух е Бог и присъства в цялото Творение, докато Светият Дух не е въздесъщен, освен в пространството, ограничаващо малката ви Вселена. Богът-Дух прониква във всяка от Вселените, които са сътворени и несътворени. Безпределният Дух е Всемирният замисъл на Светата Троица. Той достига дотам, докато се простира присъствието на Отца и на Единствения Му Син. Безпределният Дух е вечно въздействие, едно космическо могъщество, едно свято влияние и Индивидуалност. Последната е видима за индивидуалностите и висшите разумни същества и върховни интелекти, живеещи в Хавона. Той е висшата Реалност, която вие засега не можете да видите, но можете да почувствувате. И поради това е писано: "Духът сондира, като изпробва всичко. Дори дълбочините на Бога."

"Всичко е било трасирано и добре предначертано във върховните намерения и цели на Божествеността: Единственият Създаден от Бога Син е дивен пазител на Всемирното предначертание на Отца, отнасящо се до възнесението на създанията в посока на самия Остров-Ядро На Светлината. След като бе разпространено Всемирното Му наставление - "Бъдете съвършени, какъвто съм и Аз", - Бог-Отец повери изпълнението на грандиозната Си Творба на Вечния Син. И Синът сподели товара на въпросното сътворяване с Дивния Координатор, Безпределния Дух или третата Индивидуалност в Светото Триединство. Ето я формулата, според която Божествеността Си сътрудничи в творението, в контрола, в управлението, еволюцията, разкритието, възстановяването и апостолството28, за всичко, което е било, което е и ще бъде."


Вездесъщият Дух носи званието Бог на МисълтаИ след всичко това, Божият дух ми посочи званията на Безпределния Дух.

И ми каза:

"Онзи, Който Действува, е назован Вездесъщият Дух. Като Бога-Отец и Той е навсякъде, във всичко и във всеки миг. Голямото Му звание обаче е Бог на Мисълта. Той споделя с Отца и със Сина вездесъщността Си. Във Вселената на мисълта, властта Му е всеобхватна. Безпределният Дух знае всичко. Няма нищо скрито за погледа Му. Вашите тайни помисли са му познати, преди да се появят на бял свят. Всемогъщият Отец признава и удовлетворява вашите необходимости, дори материалните. Всезнанието на Бога Мисъл бди над сигурността ви. Поради това бе записано с мастилото на Истината и перото на Справедливостта, че "преди да се помолите за нещо, Небесният Отец вече ви го е дал". Тогава, защо се огорчаваш днес и се тревожиш за утре? Остави всичко в ръцете на Духа, особено онова, което се отнася до материалната страна на живота. Труди се усърдно, за да оцелееш, но го прави с доверието, че всичко пристига винаги навреме. Не изпълвай своя ум с търсенето отговор на въпроса: "Какво ще ядем или ще има ли какво да пием? Безкрайна е Божията любов."

"Третата индивидуалност на Светото Триединство е, освен всичко друго и Всемирен Координатор на Съзвездията на мисълта. Богът на Мисълта е интелектуалния център на творението. Той, както и Безкрайният Замисъл, не са обвързани с времето, нито с пространството. Само космическата мисъл е обусловена от времето. Мисълта на еволюиращите създания е свързана и с времето, и с пространството. Върховната реалност на Творението е духовна. Тя не се нуждае от мисълта."

"Чистият и съвършен Дух, голямата реалност на творението, е спонтанно съзнателен и способен да се отъждестви и да отъждествява. Съзнанието и самосъзнанието е естествена част на Духовното. Следователно, мисълта не е необходима. Духът е по природа разумен и интелигентен. Независимо от това, той може да бъде надарен с мисъл (в определена форма). Неговият начин на изразяване няма нищо общо с изявите на несъвършените създания от времето и пространството. Именно Божеството на Мисълта, като Всемирен Администратор, трябва да разпредели космическата мисъл между материалните Вселени. Всяка Свръхвселена получава присъщата й форма на мисълта, дори всяка местна Вселена - своята. Никоя от формите на мисълта, дарени на световете в еволюцията им, не е еднаква с другите. Оттук следва, че истината и логиката са винаги относителни. Не бъркайте енергията с мисълта или с Духа и още по-малко - с индивидуалността При еволюиращите същества мисълта винаги придружава енергията и Духа, въпреки, че чистата енергия не се нуждае от нея. Духът е дивната цел и намерение, а мисълта на Духа е Божественото предначертание на действието. Енергията е материална същност, а мисълта е значение, духът е една ценност, една дързост, една значимост. Единствено в царството на материята и еволюцията съществува възможност за вътрешна връзка и зависимост между енергията, мисълта и Духа. След първия сън на смъртта Духът се видоизменя, като се издига над мисълта и енергията. Едва тогава ставате "реалност". Засега сте само обещание за бъдеща "реалност". Богът на Мисълта е Онзи, който подготвя и пази това обещание за духовна реалност. Именно Той, преди Наставника в Мистериите да ви посети, дава начало на развитието на семето на разума. Това става още в зародиша и после в човека. То е жизнено необходимо за посрещане на пристигащата Божия искра. Бог не живее в животните. Бог-Отец посещава само създанията, дарени предварително с мисъл и воля. Този е милостивият труд на Безпределния Дух. В изпълнение на дивната Му заповед, легиони от същества обхождат необятните владения на творението, като разпределят неизброимите форми и модели на мислене в съответните матрици. Но всеки модел на еволюционно мислене е единствен, винаги различен от другите."

"Не смесвайте погрешно понятието за мисълта с това за Божествеността. Онези, които се прекланят пред мисълта, благоговеят пред собственото си несъвършенство. Така, както съвършенството е в самата природа, то е било посято и в мисълта. И все пак мисълта не е Бог, независимо че произлиза от Него. Вашата мисъл е съпричастна на ограниченията, наложени от плътта. Мисълта не бе облечена в дивното достойнство на съвършенството. Нима допущате, че непрозрачните ви и недодялани мисли и представи са достойни за един Бог? Предначертанията, възприети от Светото Триединство, за еволюцията на вашия интелект и Дух, са наистина възвишени. Тази реалност едва-едва може да бъде прозрачна, докато сте, все още, в затвора на вашата плът и кръв. Изследвайте човешките си мисли! Колко пъти сте ги осакатявали поради липса на искреност, правдивост, прямота и честност? Колко пъти сте ги принизявали, смъквайки ги до равнището на животинските сфери? Колко пъти сте ги подтискали от страх? Онзи, който избира да става всичко според Божията воля, наблюдава смаян как мислите му прескачат по веригите на разума. От животинския страх до душевни тревоги, които са несравнимо по-достойни за развития интелект. Онези, които се задълбочават истинно в мисловна дейност на човешко равнище, ще паднат на колене, отчаяни и унизени от собственото си несъвършенство. Не вярвайте на мислители, които превръщат мисълта в повод за култ! Те се лъжат и неволно ви мамят."

"Както Бог създава и привлича към себе Си всички индивиди, а Синът твори и притегля всички духовни реалности, така и Духът привлича със своята възвишеност, всички форми на мисълта. От Него, от Третата Индивидуалност на Божествената Троица, започва един гравитационен "кръг" на могъщо привличане на неописуемите флуиди на мисълта. Този контур обхожда Сътворението и въздействува на всяка умствена дейност, която си струва да бъде спасявана и запазена през хилядолетията; И този мистериозен кръг на мисловна гравитация е независим от функциите и от другия т.н. духовен контур на притегляне на Сина, както и от чисто гравитационната сфера на Рая, която блика от Вечния Остров-Ядро на Светлината."

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница