Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница43/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Богът на ЕнергиятаИ тогава Божият дух ми показа второто звание на

Безпределния Дух. И ми рече:

"Онзи, Който Действа, е наречен още Вселенският Оператор, защото Богът, манипулиращ с Енергията, е Бог на Енергията. Самият Той и Неговите доверени и сътрудничещи Му създания проникват във физическото и материалното творение на вселените, за да управляват, предизвикат появата или анулират квантите енергия, които са съществували, съществуват и ще съществуват. Безпределният Дух не е самата Енергия, нито е неин източник. Богът на Енергията е нейният Вселенски Оператор. От Него започва и се разгръща движението на звездните тела, на Вселените и Звездните Царства. Така нареченият Бог на Енергията и сътрудничещите Му висши създания спояват силите, поддържащи Световете в тяхното равновесно движение в необозримостта на нищото. При необходимост те дори предизвикват промени в недрата на Слънцата, както и в орбиталните пътища на Луните, за да постигнат определена равновесна динамичност. Те притежават властта, могъществото, силите и анти-силите за тази цел. Те умножават огъня и водата. Те анулират, съгласуват, стабилизират и импулсират физическите потоци, видими или невидими за вселените. Те неутрализират енергията, когато това е необходимо за всеобщата хармония. Те сгъстяват флуида на енергийните полета и енергийният кондензат с намалена сила се разпръсква като някакъв дивен вятър из Вселената."

"Въпросният Върховен Оператор на Енергията притежава, дадена Му от Бога уникална власт в Творението: само Той може да извика или да анулира някоя сила, която споява и обвързва дадени Светове, определени планетни Системи, Съзвездия, местни Вселени и Свръхвселени. Тази уникална и смущаваща власт, която в необозримото бъдеще на твоята планета, Йоане, ще бъде наречена с понятието "антигравитация" - може да се прехвърли и върху други елитни индивидуалности от страна на Безпределния Дух. Тази власт не се наблюдава от Бога-Отец, нито от Сина, а само от Духа. Затова бе писано: "Той караше Световете да напредват и да отстъпват, само с движението на своя поглед."

"И тази функция на Бога на Енергията е единствена и цялостна. Тя е в пълна съгласуваност с Отца и с Единствения Му Създаден от Бога Син. Не трябва да съдите и преценявате погрешно: някои привидни или очевидно погрешни движения и траектории на Звездите или Планетите не са последица на случайност или на физически закони, родени случайно. Случайността е резултат на вашето безсилие да обясните непознатите ви явления или... на вашите сънища и блянове. Великият Вселенски Оператор на Енергиите не допуска случайности в своята дейност. Всичко е подчинено на Върховния разум на Божествеността. И Безграничният Дух, в дадения случай, е Великата Везна, която задействува и одухотворява този Разум. Който има уши, нека слуша!"

СЕДЕМТЕ СЪНИЩА НА СМЪРТТА


Първият измежду ангелите възкресителиЕто че, аз, Йоан, синът на гръмотевицата и Презвитер на Ефес, преживях последното разкритие, последната - може би, за мен - разбулена загадка. И този път бе Мистерията за Апокалипсиса29 на живота и на надеждата. Именно заради това пиша: "Ела и виж какво се случва в съня на първата смърт". Видях себе си в моята Ефеска къща, в края на моето съществувание, като изпълнявах и приключвах мисията да напиша онова, което сега и тук описвам. А срещу мен се намираше Първият от ангелите възкресители на Нашия Господ, който ми каза: "Ела! Време ти е". Очите ми се затвориха. Сладък и спокоен сън ме овладя. Някакъв глас, който не бе моят глас, ме заговори, но някак отвътре и ми рече: "Този е първият сън: онзи, който предхожда Истинния живот". След това, всичко стана мрак и тишина. Усетих страх. Не знаех къде съм, нито какво ми се бе случило. Но първият ангел възкресител ме поведе към Светлината. Събуждайки се, не знаех къде се намирам. Тялото ми не бе вече тяло от плът и кръв, но беше тяло. Ангелът възкресител посочи около мен и ми обясни: "Това е написано от теб, Йоане: "В къщата на моя Отец има много жилища". Това е първото жилище на Живота. Този е Храмът на Новия Живот. Този е първият свят на Моронсия."

Ето така узнах, че след смъртта, човешките същества биват пренесени в седем свята, наречени Моронсия, разположени съвсем наблизо до столицата на Системата от Светове, в която живеем. Тази столица е Новият Йерусалим. Приспаният дух на всеки мъж и жена е разположен във въпросния Храм на Новия Живот. От храма водят началото си седем радиални крила на врати. Зад всяко от тях се разкриват свещените зали за възкресяване на човешки и други разумни същества от Световете в нашата Система. Всяко крило на Храма бе определено за една от седемте разновидности на съществата, носители на разума и волята, преживяващи своето развитие във времето и пространството. И нека за удобство, оттук нататък да ги наричам раси. Всяко крило разполага със 100 хиляди отделни помещения за извършване на възкресяването. Там, във всяка от тези святи килии, ангелите възкресители, служители на Господ, възстановяват индивидуалността на всяко човешко създание. При събуждането му за новия истинен живот, всяко от тях предприема този нов живот от онази точка, от която то е било прекършено от първата смърт. И всичко в онзи свят бе същото или подобно на предишното. Само тялото ми бе различно и виждайки го, все още, опипвайки го и усещайки го, не съумявах да го позная.

След всичко това, се оказах посред тълпа от непознати хора. Ангелите възкресители ни водеха към големия град на Моронсия. Първият от тях каза: "Това е град Мелкиседек, където е новият ви дом. Оттук подготвени и обучени за възходящия си път, ще потеглите за втория свят на Моронсия."

По време на десетте дни, от новото им време, възкресените са свободни да опознаят всичко, което ги заобикаля и им е предоставено по Божията Милост. Много от онези, които ме изпревариха в първата смърт, бяха все още там. На 11-ия ден, новите заселници на светия град Мелкиседек се събраха около Наставниците за последни напътствия, относно правилата в Първия свят на Живота. Това свято обучение имаше за отправна точка онзи момент, когато животът им е бил внезапно прекъснат от смъртта. Първият ангел възкресител заговори отново, като се обърна към мен:

"Това е големият ви първи опит, който ще натрупате в този първи свят на Живота: тук ще изчезнат и много от дефектите ви, онаследени от земята. Ще бъдете ученици и ще изследвате самите себе си. Ще бъдете съдници на себе си. Този е съдът на индивида."

Времето на престоя в първия свят на Живота всеки измерва сам за себе си.

В това си видение узнах, че не ми е било писано да премина прага на първия свят на Моронсия. А първият ангел възкресител ми каза:

"Напиши, Йоане, сине на новия живот, онова, което малцина знаят. Напиши за онова, което те очаква във втория Храм."

И всичко бе така, както го написах.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница