Хвала на Аллах, и поздрава и спасението да са върху последния пророк, Мухаммед син на Абдуллах (С. А. В.)страница1/6
Дата21.12.2017
Размер1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6
УВОД

Хвала на Аллах, и поздрава и спасението да са върху последния пророк, Мухаммед син на Абдуллах (С.А.В.).


В разпространяването на ислямските науки има велики следи в разясняване на същността на Исляма, заздравяване основите на религията, и издигане на обществото.

Тази благородна цел е целта на Ислямския университет, който иска да я осъществи по пътя на приканването ( деа`ва ) и разяс-няване на науките. За да се осъществи това, деканата за научни изследвания се занимава с програмиране и подготвяне на много желани и научни мероприятия, като степенувани изучавания на Исляма и неговите добри качества, и тяхното разпространяване, и се грижи да предаде на синовете на ислямската общност най-достоверните и правилни знания за Исляма, за неговото убежде-ние и вяра, и неговите задължения.Сега ви предлагаме тази книга “ Основите на вярата “.

Тя е една от програмите на деканата за научни изследвания, като искаше от група преподаватели в университета, да съберат и напишат тази тема. След това задължи научната комисия към деканата, да провери каквото са написали, да допълнят каквото са изпуснали, и да излезне на подходящия начин, като свързваха всички научни положения с нейните доказателства от Корана и Суннета.

Деканата се грижи-чрез тези книги-да предаде на синовете на ислямския свят полезни религиозни знания, и затова ги превежда на всички езици и ги вкарва в програмата за международни знания ( ИНТЕРНЕТ ).

Накрая искаме от Всевишния Аллах да награди власта на кралство Саудитска Арабия с най-пълноценните награди, за го-лямия труд, който полагат за Исляма и неговото разпострянение и защитаване, и за всички положени грижи за този университет.

И искаме от Благословенния и Всевишан Аллах да се възпол-зат хората от тази книга, и да помогне да се осъществят оста-налите научни мероприятие на деканата – с Неговата почит и

благоволение. Също искаме от Всевишния Аллах да ни напъти всички към онова, което обича и е доволен от него, и да ни отреди от напътващите към истината и да бъдем нейни помощ-ници.

Аллах да поздрави с почит и спасение Неговия раб и пратеник, нашия Пророк Мухаммед (С.А.В.), семейството му и неговити сподвижници.

Деканат за научни изследвания
بسم الله الرحمن الرحيم
В името на Аллах,Всемилостивия,Милосърдния!
ОСНОВИТЕ НА ВЯРАТА (ИМАНА)
Основите на вярата са:

-вяра в Аллах

-в Неговите меляйкета (ангели)

-в Неговите книги

-в Неговите пратеници

-в Съдния ден

-в съдбата- доброто и лошото й.

Всевишния Аллах казва:

                    

(البقرة 177)

...Праведността е у онзи,който вярва в Аллах и в съдния ден, и в меляйкетата, и в книгите, и в пророците.”

(сура ал-Бакара-177).

                                 (البقرة 285)

Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите.Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите меляйкета, и Неговите книги, и Неговите пратеници. Не правим разлика между никого от Неговите пратеници. И рекоха: Чухме и се подчинихме, опрости ни Господарю наш!Към Теб е завръщането.”

(сура ал-Бакара-285).

        (القمر 049)

Ние всяко нещо сътворихме с мяра (съдба).”

(сура ал-Камер-49).

И Пратеника (С.А.В.) казва в следния хадис:

)) الايمان ان تؤمن بالله و ملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره(( ]رواه مسلم [.

Вярата е да вярваш в Аллах,в меляйкетата Му,в книгите Му,в пратениците Му и в съдния ден, и да вярваш в съдбата-доброто, и лошото й.” (предаден от Муслим).

Вярата е изричане с езика, убеждение със сърцето и извършване на дела с частите на тялото, увеличава се с подчинение и се намалява с прегрешение. Всевишния Аллах казва:

                                        (الأنفال 002-004)

Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им, и на своя Господар се уповават, коитоотслужват молитвата,и от онова което сме им дали, раздават.

Тези са истинските вярващи. За тях има степени при техния Господар, и опрощение, и щедро препитание.”

(сура ал-Енфаль-2-4).

                               

(النساء 136)

А който отрича вярата в Аллах и в Неговите меляйкета,и в Неговите книги, и в Неговите пратеници, и в Съдния ден, той дълбоко се е заблудил.” (сура ан-Ниса-136)

Вярата с езика е: като зикир (споменаване на Аллах), дуата (молбата), повеляване на доброто и забраняване на лошото, четенето на Корана и т.н.

А със сърцето: като убеждението,че Аллах е един единствен във владението си, в служенето му на Него, и в Неговите имена и качества. Трябва да се обожава само Аллах един-единствен, няма съдружник на Него.И всичко което е свързано с възнамеренията (нийетите) е за Него.

Също така във вярата влизат и делата на сърцето: като обичта към Аллах, страхопочитанието, покаянието, уповаването на Него и т.н.

Във вярата влизат и делата извършени с частите на тялото: като молитвата, говеенето и останалите ислямски основи, борбата в името на Аллах, търсенето на наука и други. Всевишния Аллах казва:

        (الأنفال 002)


И щом бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им.”

(сура ал-Енфаль-2)


             (الفتح 004)

Той е, който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра.” (сура ал-Фетх-4).

Вярата се усилва винаги щом човек увеличи своето под-чинение и приближаване към Аллах, и се намалява щом отслабне подчинението му и не се приближава към Аллах. Греховете също му влияят, ако например съдружи нещо на Аллах е ширк, или не повярва в Аллах (куфр), това премахва вярата изцяло и я унищожава. А ако прегреши нещо друго вярата му отслабва, но си остава вярващ. Казва Всевишния Аллах:

              

(النساء 048)

Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но опрощава другите грехове на когото пожелае.” (сура ан-Ниса-48).


             (التوبة 074)

Кълнат се в Аллах, че не са изрекли, но те изрекоха словата на неверието и станаха неверници, след като бяха отдадени.” (сура ат-Теубе-74).

Пратеника (С.А.В.) казва:

)) لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ولا يسزق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا يشربالخمر حين يشربها و هو مؤمن (( ]متفق عليه[

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница