I. Информация за страната и населеното място Кратка информация за БългарияДата18.06.2018
Размер56.32 Kb.


Раздел I. Информация за страната и населеното място

Кратка информация за България

Разположение

Република България се намира в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Има граница с Черно мо-ре на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав.Кратка история на България

България  има 1300-годишна история. Стара Велика България е основана от хан Кубрат през 632 г. на територия, простираща се между Кавказ, Волга и Карпатите. Около 654 г. Велика България се разделя на три части. Аспарух, един от синовете на Кубрат, потегля на запад към делтата на Дунав, където основава Дунавска България.

За начало на Първата българска държава се смята 681 г., когато хан Аспарух сключва мирен договор с Тракия. До 1018 г. България бележи културен разцвет. Създава се азбуката, чийто осъвременени варианти се из-ползват в българския, руския, македонския, сръбския, украинския, монголския и беларуския език. При управлението на цар Симеон І Велики, България е в период, наречен по-късно Златен век на българската книжнина.

През периода 1018-1186 България е под византийското владичество. През 1186 г. братята Асен и Петър основават Втората българска държава със столица Търново. От 1396 г. страната попада под османско владичество, което продължава пет века – до 3 март 1878 г., когато е подписан Сансте-фанския мирен договор и е възстановена българската държава. На 6 септем-ври 1885 г. е обявено Съединението на Княжество България с Източна Руме-лия. Независимостта на България в този си вид е обявена на 22 септември 1908 г. Формата на управление е монархия начело с цар Борис ІІІ. След Втората световна война България попада под съветската сфера на влияние и през 1946 г. става Народна република. След края на 1989 г. се поставя началото на прехода на България от комунизъм към пазарна икономика. От 1-ви януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз.  Изглед от гр. Пловдив     Рилски манастирКлимат

Климатът на страната е умерено континентален (от 2 000 до 2 400 слънчеви часа годишно) с четири сезона: студена и понякога влажна зима със снеговалежи и средна температура от 0° C (32 F), топла и по-често влажна пролет, горещо, сухо лято със средни температури 26° C (79 F) и топла слън-чева есен. Средната годишна температура е 10.5° C (51 F).Туризъм

Туризмът е един от основните отрасли на икономиката в България. Страната е богата на културни, исторически и природни забележителности. Най-развит е туризмът по Черноморието и в планините. Най-известните морски курорти са Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена, Несебър и Созопол, а най-известните планински са Боровец, Пампорово и Банско.

     Курорт на Черно море Изглед от Рила планинаКратка информация за Свищов

Разположение

С
вищов е разположен в Централна Се-верна България, на брега на река Дунав. Гра-дът е на 2 295 км от изворите и на 555 км от устието на реката. Това е най-южната точка на река Дунав (430 и 37’ северна ширина) и най-вдаденото навътре в територията на страната дунавско пристанище, което създава условия за осъществяване на най-пряка връзка от Дунава през старопланинските проходи с долината на


р. Марица и с Егейско море.

Свищов в миналото и днес

Местоположението, богатствата на плодородната земя, голямата река – всичко това е създало условия за заселване и изграждане на различни селища на територията на днешния град Свищов. Откритите археологически материали и погребални могили доказват за съществуването на редица праисторически селища – през неолита (новокаменна епоха), енеолита (ка-менно-медната епоха) и бронзовата епоха. Открити са находки и от ранно-желязната епоха, когато тук се установяват тракийските племена.

Върху основите на по-ранно тракийско селище е изграден римският град Нове (Новград, Ново селище), който просъществувал близо 6 века (1-7 век сл. Хр.). През цялото време на своето съществуване Нове е представлявал пограничен пункт. От времето на император Клавдий в Нове е пребивавал VІІІ Августинов Легион, а от 69 г.сл. Хр. до края на античността е настанен Първи Италийски легион. Римският и късноантичен град Нове е включен в списъка на 100-те световни застрашени културни обекти (http://wmf.org). Разкопките на римския град Нове се намират на 3,5 км. източно от Свищов

На територията на сегашния Свищов (в местността Калето) е съществу-вало друго, отделно римско селище, което е имало спомагателни функции по отношение на І италийски легион в Нове. Селището на Калето съществува не-прекъснато по време на Първата българска държава, по време на визан-тийското робство, на Втората Българска държава и османското владичество.

Римско селище Нове

Върху останки от римска кула е изградена средновековната Крепост на Свищов - Крепостта на Чуката (Калето). Досега от Крепостта на Калето са запазени някои полуразрушени стени, достигащи до 7 м височина. През 2005 г. в свищовски парк “Калето” са изградени амфитеатър и слънчев часов-ник. Това е един от парковете на града, който е предпочитано място не само за отдих, но и за организиране на културни събития. В началото на XIX век градът се слави като важен търговски и просветен център. Той е най-оживеното пристанище на Дунава и служи като връзка между Запада и Бъл-гария, при внос и износ на стоки.

Пристанище Свищов

Свищов е градът на 100-те първи неща. Ето някои от по-важните: • Първото в България дарение за училищни цели е направено през 1812 г. от свищовеца Филип Сакелариевич, търговец във Виена;

 • Свищов е първият освободен град от турско робство и в него е основана първата българска гражданска администрация;

 • в Свищов е основана първата в България Търговска гимназия, с дарението на свищовеца Димитър Хадживасилев и е построена от австрийския архитект Паул Брант, по подобие на виенската гимназия;

 • от Свищов започва историята на хоровото пеене в България. През 1868 г. в Свищов е основан Първия български хор;

 • в Свищов е основано Първото българско читалище с дари-телския акт на Кирил Д. Аврамов;

 • в Свищов са родени: авторът на Първата печатна книга на ново-български език – Филип Станиславов; авторът на българския химн – Цветан Радославов; големият писател Алеко Констан-тинов.

Свищов е известен не само като град на 100-те първи неща, но и като града на дарителите. Няма значимо начинание – сграда, училище, църква или институция, зад които да не стои дарител. Бележити дарения са направили Димитър А. Ценов – Стопанска академия, Димитър Хадживасилев – Търговска гимназия, Кирил Д. Аврамов – Театър и музей, днес Първо българско чита-лище и още около 600 имена на свищовски дарители само в епохата на Въз-раждането.

Съборна църква Света Троица

Климат

Релефът на района е слабо хълмист и преди всичко равнинен. Равнин-ният релеф и откритостта на града на север улесняват достъпа на въздушни маси с континентален произход. Континенталността на климата се изразява във висока годишна амплитуда и недостатъчното количество на падналия ва-леж. Лятото е горещо и сухо, а зимата студена и със снеговалежи.Туристическа информация

Информация за историята и културните забеле-жителности на град Свищов може да се намери в най-новите книги за гр. Свищов и посочените в интер-нет сайтове: • S
  Къща музей на
  Алеко Константинов

  VISHTOV – Cultural and Historical Sights, Radko Radkov; Peti Donevski, 2007

 • Достойно есть – Свищов през XІX век до първото десетилетие на XX век - личности, събития, факти; Юлия Николова, 2006.с

Възможно е да се направи запитване, резервация или записване за туристическа екскурзия чрез "Съвет по туризъм - Свищов". Координатите за връзка с центъра:

адрес: гр. Свищов 5250, ул. "Д. Хадживасилев" 2;

email: info@visitsvishtov.com;

web: www.visitsvishtov.com/cts.htm;

тел.:(+359 631) 60 371; (+359 631) 60 373

тел./факс (+359 631) 60 768,  председател:  доц. д-р. Ст. Проданов
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница