І общи условия Раздел ІІ видове услуги и ценистраница3/7
Дата15.07.2017
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Закрит склад


Открит склад

До 30дни

Над 30дни

До 30дни

Над 30дни

EUR за брой на денонощие, считано от първия облагаем ден)

а) леки автомобили, микробуси

5.00

10.00

2.50

5.00
б) минибуси, лекотоварни автомобили (до 3 t) джиповe

7.00

14.00

3.50

7.00
в)товарни автомобили (над 3 t), автобуси, селскостопански и пътностроителни машини

9.00

18.00

4.50

9.00Обяснителна записка към Таблица 2


 1. При отчитане на съхранението по т.1,3 и 4 от таблицата се предоставят гратисни периоди на съхранение на товарите:

 1. товари внос – за срок от пет денонощия;

 2. контейнери внос – за срок от седем денонощия;

 3. товари износ (вкл. контейнери) – за срок от десет денонощия;

 4. товари транзит (вкл. контейнери) – за срок от тридесет денонощия.

 1. Не се ползват от горепосочените гратисни срокове на съхранение:

 1. товари , съхранявани по условията на точка 2 от таблицата;

 2. хладилни контейнери (пълни);

 3. товари по класификацията на IMO;

 4. бързо разваляеми, охладени и замразени товари;

 5. товари, които не преминават през кей по направление суша-море или обратно.

 1. Гратисните срокове:

 1. Се изчисляват от деня на приемане на товара в пристанището/склада;

 2. губят своята валидност, когато бъдат просрочени (с изключение на контейнерите и товарите от т.1, буква “d” по-горе)

 1. Цените за съхранение по точки 1,3 и 4 на таблицата се начисляват за целия облагаем период на съхранение, както следва:

 1. от деня, следващ гратисния период на съхранение вкл. (при посочените условия в предходната точка), до деня на предаване/експедиция на товара включително ;

 2. при валидност на т.3b: от деня на приемане на товара в пристанището/склада вкл, до деня на предаване/експедиция включително,

 1. Цените за съхранение по точки 1 и 2 на таблицата се увеличават за опасните товари (вкл. и  за контейнерите с опасен товар) със същите проценти, които се прилагат при цените за основни претоварни услуги.

 2. Преместените товари от склад в склад/Складова база/съставно пристанище не ползват повторно гратисен период на съхранение.

 3. Пристанището може да договаря:

 1. съхранението на товар на започнат месец, или част от месеца да се отчита чрез измерителя “квадратен метър заета складова площ”;

 2. за всеки конкретен случай : начина на отчитане на съхранението, съответната цена по тази таблица и други условия на съхранение ;

 1. В цените за съхранение на хладилни контейнери (пълни) са включени следните услуги, предоставяни от Пристанището:

 1. включване/изключване на ел. Куплунги;

 2. заплащане на стойността на консумираната ел.енергия към НЕК от пристанището;

 3. запис на температурата в момента на приемане/предаване на кораб с предоставяне на копие от записа при поискване;

 4. ежедневен контрол на температурните показания и запис в журнала на всеки 6 часа. (Включен е и контролът на пломбите);

 5. при необходимост от намеса на агента – осъществяване на една телефонна връзка. (При допълнително искане на агента се предоставя възможност и за други връзки срещу заплащане);

 6. осигуряване на непрекъснато захранване с ел. Енергия.ТАБЛИЦА 3

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Вид на услугата

Цена в EUR


І

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1

Преместване / прехвърляне на товар на кораба (в% спрямо цените по Таблица 1 за директна обработка)а) в корабни хамбари или на палуба

50%
в) от хамбар в хамбар

100%
г) от кораб на кей и обратно или от кораб на друг кораб през кей

200%
е) от кораб на кораб директно

120%

2

Преместване / прехвърляне на товар в склада (в % спрямо цените по Таблица 1 за индиректна обработка)а) в склада (механизирани операции):

50%
б) в склада (при ръчни операции ) или от готов палет за еднократна употреба (ГПЕУ) на вътрешнопристанища палетизация (ВПП)

80%
г) от склад в склад (при отделно заплащане стойността на превоза)

100%

3

Сортировка на товар (в% спрямо цените по Таблица 1 )а) На борда на кораба(цени / директна обработка)

50%
б) В склада, без претегляне (цени / индиректна обработка)-

50%

4

Пълнене и вързване или рязане и изсипване на торби в корабните хамбари – за зърнени храни и маслодайни култури (в % спрямо цената по Таблица 1 за директна обработка):а) без подреждане

50%
б) с подреждане

100%

5

Палетизиране/депалетизиране на товари – върху съответната цена по Таблица 1 за индиректна обработка

50%

6

Укрепване :
6.1

на единични или окрупнени товари в конвенционална опаковка (в кораб, вагон, автомобил, контейнер) – на тон

1,80

6.2

на превозни средства в специализиран кораб, в контейнер   - с колани ( на брой прев.средство)

7,55
   - твърдо укрепване (на брой превозно средство)

12,60

6.3

на превозни средства на неспециализиран кораб –на човекочас

15,00
Укрепване/разкрепване на контейнери – на бройа) на специализиран кораб

7,00
б) на неспециализиран кораб

13,00

7

Разкрепване:а) на товари в конвенционална опаковка (в кораб, вагон, автомобил, контейнер) - на тон

1,50
б) на превозни средства в специализиран кораб, в контейнер – цената по т.6.2 по-горе:

-20%
в) на превозни средства в не/ специализиран кораб-на човекочас

15.00
г) Специално укрепване/разкрепване на товари в кораб/ СПС

по договаряне

8

Застилане /покриване / откриване
8.1

В корабни хамбари/вагони (чрез застилане с хартия, велпапе, полиетилен или поставяне или събиране на сепарационен материал) – на човекочас

15.00

8.2.

Покриване/откриване на брезентиа) на вагони – на брой

3.60
б) на камиони или ремаркета – на брой

2.75

9

Всяко отваряне или затваряне на хамбари на плавателни съдове – на капак

35.00

10

Измиване на корабни товарни помещения, сухо почистване на корабни хамбари, боядисване на корабни товарни помещения (боята се заплаща от клиента отделно) – на човекочас

15.00

11

Почистване на корабни товарни помещения, в т.ч. под пайола и междуребрията – на кв.метър

0.50

12

Поставяне на противозамръзващи средства (сол, хартия)а) във вагон – на брой

3.60
б) в камион или ремарке – на брой

2.40

13

Обвързване на вагонни врати – на брой

2.40

14

Пломбиране на вагони - на брой

3.60

15

Всяко отделно мерене на товарни автомобили (пълни или празни)
а) на камион без ремарке – на брой

1.90

б) на камион с ремарке – на брой

2.40

16

Опушване на вагон – на брой

6.00

17

За разпределение на товарите при експедиция (свързано с изискванията на клиента) – на тон


0.40

ІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ НА КОНТЕЙНЕРИ
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница