І. парламентарна дейност: Писмени въпросиДата10.04.2018
Размер186.86 Kb.
І. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ:

1. Писмени въпроси:

За настоящия парламентарен мандат Слави Бинев зададе 7 въпроса с искане за писмен отговор – 6 към Комисията и 1 към Съвета. Пет от питанията са изцяло по негова инициатива – това са въпросите относно:

1. Дискриминационни нарушения, свързани с българските превозвачи, на територията на Унгария - 16 януари 2008 г.


2. Налагане на уеднаквяване на цените между фиксирани и мобилни оператори - 31 октомври 2008 г.
3. Изисквания към магистрати - 31 октомври 2008 г.
4. Прилагане на европейското законодателство относно държавни помощи по отношение на биогоривата в Република България - 2 февруари 2009 г.
5. Защита на потребителите при таксуването на плащания по интернет с кредитни или дебитни карти – 23 февруари 2009 г.

Другите 2 внесени въпроса са по съвместна инициатива на всички български евродепутати:

• Скандал в българското Министерство на вътрешните работи, известен като случая „Куйович“ - съвместна инициатива с ГЕРБ - Rumiana Jeleva (PPE-DE), Vladimir Urutchev (PPE-DE), Nickolay Mladenov (PPE-DE), Dushana Zdravkova (PPE-DE), Petya Stavreva (PPE-DE), Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI) и Desislav Chukolov (NI)

• Продължаващата пълна блокада на всички гранични контролно-пропусквателни пунктове между Република България и Република Гърция - Atanas Paparizov (PSE), Bilyana Ilieva Raeva (ALDE), Dushana Zdravkova (PPE-DE), Evgeni Kirilov (PSE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Iliana Malinova Iotova (PSE), Kristian Vigenin (PSE), Mariela Velichkova Baeva (ALDE), Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), Metin Kazak (ALDE), Petya Stavreva (PPE-DE), Rumiana Jeleva (PPE-DE), Slavi Binev (NI), Vladimir Urutchev (PPE-DE) и Vladko Todorov Panayotov (ALDE)

2. Изказвания в пленарна зала и в Комисии:

Слави Винев направи 22 изказвания на пленарни заседания: 10 разисквания, 8 едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост и 4 обяснения на вот, обяснение по доклади и изказвания в Комисии. Някои от по-важните изказвания засягат теми относно:• Газовата криза в за България. „Да се вземе решение за изготвяне на мерки за овладяване на кризата, намиране на алтернатива за откъсване от външна зависимост и вземане на решение за рестартиране на I, II, III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“.
• Допускането на електрическата компания CEZ Mereni до вътрешния пазар в България: „CEZ Mereni продължават да ограбват и изнудват българския данъкоплатец, скрити зад приватизационните си договори.”
• Ограничаването на възможността на хиляди деца да се образоват и да постигнат нещо по-добро в живота си: „Държавната администрация подлага християнските деца в държавните училища на религиозна дискриминация. Заради мюсюлманския празник – Рамазан-Байрам, който не е официален, освен в държави, изповядващи исляма, и с мълчаливото одобрение на българското министерство на образованието, в областите Кърджали, Разград, Търговище и Шумен училищата затвориха врати за два дни, за да отбележат мюсюлманския празник. Въпреки светския характер на българското образование в тези области беше обявена религиозна ваканция! По принуда и българчетата не успяха да влязат в клас. България е християнска държава и няма постановления за национално честване на мюсюлмански празници.”
• Изразходваните от МВР 49 милиона евро за използване на специални разузнавателни средства: „Министерството на вътрешните работи заедно с определени частни компании , които обират българския данъкоплатец, крадат го системно, и то в огромни размери.”
• Полицейското насилие спрямо евродепутата Димитър Стоянов: „Противозаконното задържане и побой над член на Европарламента не се е случвало през 50-годишната история на тази институция! Случаят с нашия колега е опасен удар върху основните принципи на съвременната европейска демокрация. Той е пряко и демонстративно посегателство върху правата на личността. „
• Съдебната система в България: „Поредното поръчково убийство показва безпощадно ясно, че прокуратурата, съдебната система и Министерството на вътрешните работи в нашата държава или нямат сили да се справят с престъпността, или, което е още по-страшно, нямат желание за това. С бездействието си те се превръщат в съучастник на престъпленията и се ползват единствено за политически рекет срещу инакомислещите.”
• Суходол – екологичната катастрофа на българската столица: „Моля, с цел да се спре биологичния тероризъм, комисиите “Околна среда, здравеопазване и безопасност на храните”, “Комисията по петициите”, “Правни въпроси” и “Права на човека” приоритетно да разгледат повдигнатия въпрос, касаещ здравето и живота на засегнатите европейски граждани!”
• Българският комбинат „Кремиковци”: „За съжаление през последното десетилетие и половина вместо в източник на доходи за нашата държава, „Кремиковци” се превърна в една язва за цялото ни общество, която се използва единствено за лично облагодетелстване от определени мафиотски формирования и пълнене на партийни каси. И всичко това под протекцията на няколко поредни правителства, включително и настоящето.
Особено обезпокоителен е фактът, че сегашната криза със състоянието на Кремиковци, който е изправен пред съвсем реалната опасност да бъде закрит и така 10 хиляди работници и техните семейства да се озоват на улицата без препитание, е пряко следствие от действията на хора, които са свързани както с криминални престъпления, така и с най-висши кръгове на властта.”
• Изказване в Комисията по петициите относно проучвателната й мисия в България, във връзка с внесената от така наречения Алтернативен синод петиция за накърняване човешките права, в следствие на което Комисията единодушно отложи приемането на негативно изготвения доклад от посещението. „В България има над 15 официално оповестени религии и държавата е осигурила на всички равна възможност за упражняване на суверенните права на вярата. Затова е неверен извода на Комисията, че в България официалната власт грубо нарушава Европейската харта за правата на човека. За въпросния проблем е сезиран и Европейския съд в Страсбург и докато не се произнесе той като специализиран орган, никоя друга институция не може да разглежда същия правен въпрос. Още повече, че въпросът с Алтернативния синод бе разрешен още през 1998 г. на Всеправославен Събор, който официално възстанови духовните санове на алтернативната група. Част от членовете на тази група, обаче не пожелаха да се върнат в каноническата Църква. 17 год след така наречения разкол и 7 год след приемане на новия закон за вероизповеданията, напрежение в Българската православна църква не съществува. С настоящото разглеждане на този въпрос е недопустимо да се правят опити отново да се “разгори” този пожар. В България църквата, по конституция, е отделена от държавата. Никой държавен орган или институция не може да се намесва в църковните дела”, се казва в изявлението на Слави Бинев

3. Писмени декларации:

Заедно със своите колеги от ПП Атака Димитър Стоянов и Десислав Чуколов, Слави Бинев внесе 7 писмени декларации.

• За вноса на хранителни стоки - повишаване изискванията на ЕС относно качеството на вносните храни от фирмите вносители и производители.


• Относно надигане на етническа омраза срещу българите в България - появата на надписи с расистко съдържание, изписани в нощта на 08.01.2009 г. върху четири училища в град Бургас и призоваващи за "Смърт на гяурите" и "Българите на сапун".
• За отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй".
• За защитата на външната граница на ЕС от бракониерство и други икономически посегателства - за защитата на външната граница на ЕС от бракониерство и други икономически посегателства.
• Относно защитата на съзнателното съгласие при донорството на органи, тъкани и клетки в България.
• Относно турския геноцид над арменския народ в периода 1915 и 1917 г.\
• Относно турския геноцид над българите в периода 1876-1877 г.
• Относно организираната по инициатива на Чешкото председателство на ЕС изложба /съвместна с всички български евродепутати/

С изключение на евродепутата Илиана Йотова, която подкрепи декларацията за отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй", нито една от другите декларации не бе подкрепена от българските евродепутати!

4. Комисии и Делегации:

Слави Бинев е член на Комисията по икономически и парични въпроси и на Делегацията за Евросредиземноморска парламентарна асамблея. Той бе заместник член на Комисията за защита на вътрешния пазар и потребителите, а в последствие стана заместник член на Комисията по култура и образование и на Делегацията за парламентарно сътрудничество със страните от Централна Азия.

А – Гласувания:

В рамките на Комисията по икономически и парични въпроси Слави Бинев отстоява и защитава националните интереси на България по редица важни за страната ни доклади, като например:

ПРОЕКТОДОКЛАД с препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта
Докладчик: Zsolt László Becsey
ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами , свързани с вътреобщностните сделки
Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите- членки. Докладчик: Pervenche Berès. Този доклад счита, че държавите-членки извън еврозоната следва да бъдат насърчени да търсят потенциална средносрочна финансова подкрепа във връзка с дефицит по платежния си баланс в рамките на Общността, преди да търсят подкрепа на международно равнище и подчертава необходимостта от значително повишаване на тавана на неиздължената част по кредитите, които могат да бъдат отпуснати на държавите-членки съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002, поради факта, че броят на държавите-членки извън еврозоната се е увеличил значително от момента на приемане на регламента. Това повишаване би допринесло също така за по-голяма гъвкавост на Общността, за да отговаря на следващи искания за средносрочна финансова помощ, например в контекста на настоящата световна финансова криза.

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане. Докладчик: Christian Ehler.
В него ясно се посочва, че има значителни възможности за намаляване на сроковете в случай на компенсация и че е желателно да се увеличи минималният размер на защита на вложителите.

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети. Докладчик: Ieke van den Burg. Подчертава, че дъщерни дружества, които са регистрирани на фондовата борса, подлежат на задължителен одит. Препоръчва националното право да изисква от предприятията майки, които имат такива дъщерни дружества, да подлежат на задължителен одит, извършван от одобрени в съответствие с Директивата одитори.

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно социалната икономика.Докладчик по становище: Donata Gottardi
Приканва Комисията да интегрира социалната икономика в останалите си политики и стратегии, предназначени за социално, икономическо и предприемаческо развитие - особено в контекста на Закона за малките предприятия - тъй като структурите на
социалната икономика, предоставящи социалноикономически дейности, могат да бъдат от особен интерес за МСП и за услугите от общ интерес. Счита, че ЕС и държавите-членки следва да признаят социалната икономика и участващите в нея страни - кооперации, взаимно-спомагателни дружества, сдружения и фондации - в своето законодателство и политики и дапредвидят мерки - като например лесен достъп до кредитни и данъчни облекчения и стимули - за подкрепа на организации те на социалната икономика, развиващи дейност в рамките на пазарни и непазарни сектори и създадени с оглед обществената полза.

ПРОЕКТОДОКЛАД относно публичните финанси в Икономическия и Паричен Съюз за периода 2007-2008 г. Докладчик: Donata Gottardi. Посочва необходимостта от реформиране и модернизиране на публичните администрации, които заемат централно място в системата на публичните приходи и разходи и които трябва да отговарят на критериите за ефективност, ефикасност и производителност. Когато публичните администрации се разраснат твърде много, те започват да пречат на икономическото развитие, ако са свързани с голяма данъчна тежест за работната ръка и капитала и неефективно използване на публичните средства. Слабостите на пазара и недоброто функциониране на регулаторните и надзорните системи изисква намеса за сметка на публичните финанси, в разрез с преобладаващото мнение, че отговорностите трябва да се прехвърлят от държавата към пазара.


ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно законодателен акт за малкия бизнес. Докладчик по становище (*): Gunnar Hökmark. Подчертава, че прилагането на принципа „Мисли първо за малките“ както на общностно, така и на национално ниво изисква последователното прилагане на правилата на вътрешния пазар и на Директивата за услугите 1 и ефективни последващи действия от страна на Комисията, за да се гарантира, че съгласно тези правила всички препятствия са премахнати и призовава за провеждането на проучване на сектора с оглед улесняване на лоялна и открита конкуренция за малките и средни предприятия (МСП) навсякъде в Европа. Призовава за увеличаване на усилията при прилагането на взаимното признаване, за да се улесни трансграничната дейност на МСП. Призовава за подобряване на достъпа за МСП до обществените поръчки, както и за отваряне, където е възможно, на услугите от общ интерес за публични тръжни процедури;

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/EО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност
Докладчик: Ieke van den Burg. Съществуват основателни причини местно доставяните услуги да бъдат включени в списъка от стоки и услуги, които отговарят на условията за прилагане на намалени ставки на ДДС. Внимателно определените намалени ставки на ДДС могат да осигурят специфични ползи, по-специално по отношение на икономическия растеж: те могат да стимулират потребителите да преминат от дейности по собствено производство (do it yourself activities) и от „сивата икономика“ към официалната икономика. Така ще се укрепи и съществуването и поддържането на местно доставяни услуги, както и тяхната роля в официалната икономика. Освен това в проучването на „Copenhagen Economics“ се подчертава, че съществуват специфични ползи от намалените ставки на ДДС във внимателно определени сектори като местно доставяните услуги за частните крайни производители. Според проучването прилагането на различни ставки на ДДС за местно доставяни услуги, включително ресторантьорските услуги, не засяга по никакъв начин функционирането на вътрешния пазар.

ПРОЕКТОДОКЛАД относно Европейския план за икономическо възстановяване (2008/2334(INI))


Докладчик: Elisa Ferreira. Подчертава, че най-важният приоритет на Плана за възстановяване трябва да бъде защитата на гражданите на ЕС от въздействието на финансовата криза, тъй като те са засегнати в най-голяма степен - в качеството си на работници, членове на домакинства или предприемачи; препоръчва, като съществена предпоставка за ефективност, координацията на националните планове за възстановяване да допуска възможността всяка програма да отговаря на специфичните потребности на съответната държава, като същевременно взема под внимание общия интерес и осигуряването на възможно най-голям мултиплициращ ефект, особено в областта на заетостта. Препоръчва гъвкав подход към структурата на разходите на европейския бюджет, като бъдат укрепени неговите вътрешни социални и свързани със сближаването измерения. Категорично подкрепя мобилизирането на неизразходвани средства на ЕС за приоритети, определени в рамка на сближаване.
Отчита важността на социалното и териториалното сближаване са заложени в Договорите като принцип с ключово значение за ЕС. Този принцип на солидарност отново придобива политическа значимост във времена на дълбока криза, която налага своевременни ответни действия в конкретни насоки; необходими са нови и по- широкообхватни, насърчавани от ЕС мерки, с цел стимулиране на по-голямата степен на сближаване.

ПРОЕКТОДОКЛАД за Единна зона за плащания в евро (SEPA)


(За европейските граждани, в това число и за българските, SEPA означава по-евтино, по-ефикасно и по-бързо извършване на преводите в евро, от една страна, в еврозоната - до друга. Ползата за крайния клиент ще бъде изравняването на таксите за вътрешни и международни преводи. Плащанията ще бъдат много по-лесни в рамките на ЕС, ще се извършват по-бързо, а разходите за клиентите ще намалеят. По силата на предложението принципът за равни такси ще обхване директните дебитни плащания, които ще бъдат достъпни в трансграничен план след ноември 2009 г.. Българските граждани ще усетят този ефект постепенно или малко по-късно, тъй като България все още не е пряк участник в SEPA плащанията, но при влизането в СЕПА ползите ще са осезаеми.)

Б – Внесени изменения:

• В качеството си на член на Комисията по икономически и парични въпроси Слави Бинев внесе изменения по доклада за Бялата книга за спорта. В тях призовава да се обърне особено внимание и върху социалната роля на спорта., като всички държави–членки и компетентните органи да обърнат по-сериозно внимание на здравословното развитие на децата в училищните образователни програми и да гарантират равнопоставеност на физическото възпитание по отношение на другите предмети За целта държавите-членки трябва максимално бързо да проведат информационни кампании относно здравословния начин на живот, физическата активност и хранене, предназначени за децата в предучилищна възраст и техните родители.

• Слави Бинев внесе и проектостановище по предложението за Директива на Съвета относно налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. В последствие предложенията му бяха единодушно приети от членовете на Комисията по Икономически и парични въпроси, а членовете на водещата Комисия по Енергетика замести с тях текстовете на основния докладчик. Тази Директива е от ключово значение за поддържане на икономическата стабилност и социалното развитие на държавите-членки при кризисни ситуации и извънредни обстоятелства. През януари въпросният доклад се превърна в най-актуалния за Европа с оглед на енергийната криза, която обхвана Стария континент, породен от газовия спор между Русия и Украйна. В становището си Слави Бинев застава твърдо зад месечното предоставяне на статистическата справка (вместо седмично), което би предотвратило увеличаване на административната тежест. Той също набляга на факта, че не всички държави-членки от Международната агенция по енергетика са членки и на Европейския съюз и следователно координацията между Комисията и МАЕ е от изключително голямо значение, за да предотврати прилагането на диференциран подход към държавите-членки на ЕС.


В- Eвро-средиземноморската Парламентарна Асамблея

• Петата среща на върха Азия-Европа ASEP в Пекин завърши с приемането на декларация за улесняване на търговията и инвестициите между двата континента, както и за запазването на културните различия и диалога между цивилизациите. Пред делегатите Слави Бинев говори за проблемите със свободата на медиите в посттоталитарните държави, както и за религиозните свободи и за диалога в областта на спорта и културата.

• Извънредната сесия на Евро-средиземноморска Парламентарна Асамблея, която се проведе на 12 - 13 октомври на бреговете в Йордания - Българският евродепутат Слави Бинев, като представител на Европарламента, направи изявление, в което поиска създаването на специализирани финансови инструменти за проекти свързани със спорта и обърна внимание, че религията и спорта могат да бъдат инструменти за преодоляване на различията - „още един мост между културите, още една възможност за общуване между хората, надхвърлящо ежедневните проблеми и текущи политически въпроси”.

5. Интергрупи:

Г-н Бинев е член на Интергрупата за спорта в ЕП и на Интергрупата Екуменическа молитвена закуска. Интергрупите в ЕП са неофициални формации от депутати от различни политически групи, които обменят практики и мнения по различни теми.

6. Пенсионен Фонд на Европейския Парламент

Слави Бинев е и член на Пенсионния Фонд на Европейския Парламент. Това е структурата в ЕП, която контролира пенсионната схема и решава какви правила да важат за всички членове на Парламента. В края на 2008 кандидатурата на евродепутата от АТАКА бе издигната от останалите членове на фонда за участие в управителния съвет. Номинирани тази година бяха само 7 от всички 785 евродепутата. Това бе голямо признание от страна на колегите на Бинев за работата му в Комисията по Икономически и Парични Въпроси.

7. Семинари и участия:

Слави Бинев бе домакин на посещение на български ученици в Брюксел и организатор на срещи между представители на БПЦ и видни политически фигури в ЕП като неговия председател Ханс-Герт Пьотеринг и заместник-председателя г-жа Роди Краца.


По време на своя мандат Слави Бинев организира и 2 семинара в ЕП в Брюксел по повод годината на Международния диалог:

• Семинар на тема „Християнските общности в Европа – едно общо християнско семейство”, бе организиран на 5 юни 2008 г. Специални гости и лектори на форума бяха Старозагорският Митрополит Галактион, Ахаийският Митрополит Атанасиос, който е директор на Представителството на гръцката Патриаршия в Европейския Съюз и синодалният Епископ Антинагорас, представител на форума Вселенската Патриаршия. Семинарът се превърна в прецедент в историята на Европейския Парламент, тъй като за първи път 40 православни духовници посетиха институцията. Лекторите се срещнаха и с Председателя на Европейския Парламент г-н Пьотеринг на официална среща в кабинета му.

• Семинар на тема “Културното разнообразие в Европа: Ролята на политическите, религиозни и обществени лидери”, организиран на 4 декември 2008. Г-н Пьотеринг отново прие гостите и размени с тях мнение за християнските ценности, които трябва да залегнат в основата на ценностната система на Европейския Съюз. Лектори на семинара бяха Негово Високопреосвещенство Митрополит Дометиан, Д-р Антоанета Христова - Професор по Политическа психология в “Българска Академия на Науките” и Контеса Дьо Помери, посланик на добра воля към “Червения кръст”.

• Евродепутатът Слави Бинев изнесе лекция пред ученици от столичната руска гимназия „А.С. Пушкин” на тема „Европейският парламент и връзката му с българските граждани”.


Инициативата на Бинев бе по програмата на Европейската комисия „Пролет в Европа 2008”, чиято цел е да насърчава училищата да отделят дни за организация на дебати и размисли по европейски теми. Тя дава възможност на младите хора да зададат своите въпроси и гласът им да бъде чут не само в собствените им държави, но и в цяла Европа. Слави Бинев разясни пред учениците от руската гимназия схемата, по която функционира европарламентът и по-конкретно връзката му с проблемите на България, както подробности от своята работа като депутат в Брюксел и Страсбург.
Повече от половин час възпитаниците на „Пушкин” задаваха на евродепутата въпроси, свързани най-вече с тяхната професионална реализация в България, за демографските проблеми в нашата страна, както и за отношенията ни с нашите съседи от Македония.

• За да изрази подкрепата си към хората с увреждания Слави Бинев прие участие в символичен турнир по футбол Olympics - football in the park", организиран от Спешъл Олимпикс Белгия и УЕФА с подкрепата на Еевропейската Комисия. Турнирът бе официално открит от европейския комисар по култура и образование Ян Фигел. Преди турнира всички участници заедно с комисар Фигел, президента на Андерлехт Рогер Ванден Сток и представителите на Европарламента и Комисията, направиха общи снимки, за да покажат, че хората в неравностойно положение имат пълната подкрепа от всички европейски институции.

• Поканата към Слави Бинев да присъства на закритата среща на главното ръководството на ЕП с Далай Лама при посещението на духовния лидер в ЕП в Брюксел, бе едно своеобразно признание за неговата дейност като архонт на Българската Православна Църква и ролята му на мост между нея и европейските институции. Той бе единственият български евродепутат, който бе допуснат на срещата на високо равнище.

Наред с това Слави Бинев използва възможността да популяризира институцията на ЕП, участвайки активно в граждански форуми, политически конференции, дискусии на кръгла маса и семинари както в България, така и в чужбина. Някои по-важни участия:

• Изказване на г-н Бинев на дискусията на кръгла маса „Европейският Парламент и медиите – изгубени в превода? Скучна ли е Европа в средствата за масова информация? ” на конференцията – 50 години Европейски Парламент през погледа на медиите. София, 14 октомври 2008-10-15 „Неглижирането на работата на Европейския парламент е опасно. Най - малкото защото показва, че по някакъв начин тя не се разбира. Колкото и да ми е неприятно, истината е, че всичко се решава в Европейския Парламент, а в България само се реодобрява. Неотразяването на работата на Европарламента е опасно, защото се създава тенденция хората да бъдат нихилисти към политиката като цяло. Трябва да се обясни на хората, че Европарламентът е този, който реално твори законите за държавата и обществото, нещо което е изключително важно. Първият проблем между медиите и евродепутатите, с който искам да ви запозная, е че 95 процента от информацията, която достига до медиите в България, за това какво се случва в ЕП, е само благодарение на личния ПИАР на повечето от европейските депутати. Трябва да се направи всичко възможно наистина да бъдат представени абсолютно всички позиции, за да може депутатът, журналистът и обикновеният избирател да си изберат тезата, която най-много им допада. Имаме избор в това какво можем да правим като евродепутати и това трябва да бъде много ясно както за нас, така и за медиите. До голяма степен нашият избор трябва да бъде съпътстван от коректива на медиите. Ние имаме нужда от него, защото ще бъдем по-съзнателни в позицията, която заемаме. А от позицията на всички евродепутати до голяма степен зависи вашият бъдещ живот и живота на вашите семейства. Моят съвет обаче продължава да бъде: Главни редактори, не пропускайте новините от Европарламента, защото така, поради вашето неразбиране или някакви други мотиви, вие обричате хората на слепота. Всяка позиция, всяко решение на Европарламента може да бъде критикувано, да бъде анализирано и по този начин ще покажете на хората във вашите собствени държави, че не са обречени, че като гласоподаватели имат възможността да влияят върху политиката и че не всичко се решава от управленческия елит в Европа.”

• Слави Бинев участва и в Гражданския форум на тема “Законодателство и инициативи - Европейския парламент за смекчаване на климатичните изменения”, организиран от информационното бюро на Европейския парламент за България. В дискусията, в която участва и евродепутатът Мариела Баева, се включиха също представители на различни медии, неправителствени организации, явни природозащитници и заинтересовани граждани. Съпричастен към проблемите, които са следствие на глобалното затопляне, г-н Бинев изрази силната си воля и твърдо намерение да постави задължителни, конкретни цели за защита на екологията. “Климатичната промяна настъпва неумолимо, естествените биосистеми губят все по-бързо способността си да абсорбират въглеродния диоксид в атмосферата, което прави катастрофалните сценарии за последствията от глобалното затопляне все по-възможни. Трябва да се борим за вярата в екологичната програма и за амбициозните цели, които сме си поставили, като правим всичко възможно тези мнения да бъдат чути”, така г-н Бинев оживи дискусията. Той даде ясни примери как може да се намери резонанс в едновременното съществуване на икономически прогрес и защита на околната среда. Евродепутатът каза, че ще очаква увеличение за някои бюджетни функции, предвидени за България, свързани с мерките на ЕС срещу климатичните промени. Но най-важно според него бе да започнем с промяна в модела на мислене, т.е. българите трябва да приемат нов начин на живот и активно отношение към този глобален проблем.

8. Официални визити:

В качеството си на български евродепутат и член на Евро-средиземноморската Парламентарна Асамблея, както и като член на Интергрупата по спорта г-н Бинев направи официални визити в Австралия, Япония, Йордания, Нова Зеландия, Китай, Южна Корея, Израел, Италия, Русия и Малта, срещайки се с видни политически дейци и спортисти. На тези срещи той лобира за развитието на едно по-близко сътрудничество в сферата на спорта; за логистична подкрепа за развитието на малкия и среден бизнес в България; обсъди въпроси свързани с духовните европейски и религиозни ценности и др.

ІІ. ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Успоредно с това Слави Бинев организира редовни, месечни, срещи с български граждани, на които той се запознава лично с техните проблеми и обсъжда теми, които ги вълнуват. Този граждански ангажимент е заимстван от европейския модел за двустранна комуникация и дава възможност за реален допир с назряващото в обществото недоволство от управляващата тройна коалиция.


В тази връзка Слави Бинев наложи и една нова форма на комуникация с граждани, а именно онлайн чат по електронния канал на своя информационен портал. Всеки месец на определена дата той лично обсъжда с участниците в чата теми, които ги вълнуват като проблемите с газа, предстоящите избори за евродепутати и за Народно събрание, бъдещето пред младите хора в България, малцинствата, калпавото управление на тройната коалиция, както и корупцията по всички етажи на властта – правителствена и общинска.
Също така Слаби Бинев развива в момента нов сайт наречен „ИНСТИНСКИТЕ НОВИНИ”, чиято единствена цел е да дава информация на българските граждани за всичко случващото се в ЕП, за взаимодействията на България с европейските институции, за проблемите във всички сфери на обществения живот, както и да дава възможност на гражданите да споделят своите лични мнения и позиция за политиката, бизнеса, селското стопанство, образованието, социалната сфера и всички останали теми, които ги вълнуват. А с цел да получат пълна представа за нагласите на българина, и да разберат позицията му по конкретни въпроси, Слави Бинев и неговия екип стартираха специална рубрика наречена НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, в която всеки може да гласува със „ЗА” или „ПРОТИВ” по поставените теми. Българските граждани ще могат пряко да дават своя глас и предпочитания към теми от национално и глобално значение. Така евродепутатът ще има по-добра представа за отношението на българите и ще може да насочва работата си в съответната посока.

ІІІ. ВРЪЗКА С БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ:

По повод негативните доклади на Европейската Комисия за процесите в България в качеството си на евродепутат Слави Бинев изпрати поредица от писма до българските институции – Министерството на правосъдието, Президентството, Министерски съвет и др.

1. В писмото си до Вицепремиера на България г-жа Плугчиева по повод окончателното спиране на 220 мил евро, Слави Бинев повдигна въпроси относно сериозността на ситуацията и огромните грешки, които правителството ни допуска с управлението на еврофондовете. Той отправя препоръки и забележки за необходимостта от по-добро популяризиране сред българското общество на информация за възможностите, които дават европейските фондове и обясняването им на популярен език; активното участие на граждански формации в контрола при усвояването на средствата от европейските фондове; недопускането на конфликт на интереси при финансиране на проектите и осигуряването на независим одит на проблемните проекти от организации; неинформирането на обществото и задържането на информация относно проблемите със спрените средства, което създава впечатление за корупция в системата на най-високо ниво и др.


2. Слави Бинев постави в услуга на Българската православна църква възможностите си като български архонт и като евродепутат, за да подпомогне координирането на взаимодействието между нея и държавните и европейските институции с оглед на постигане на по-благоприятен развой относно делото на Алтернативния Синод. За целта той присъства на заседания на Св.Синод, по лична покана на патриарх Максим, срещна се с руския патриарх Кирил и сръбския Амфилохий, както и с множество свои колеги евродепутати. Слави Бинев е категоричен, че светски съд не бива да се бърка в каноничните правила на Църквата.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница