I пълно описание на предмета на поръчкатастраница1/6
Дата02.06.2018
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Съдържание:


Раздел I ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Предмет на поръчката;

 2. Обособени позиции;

 3. Място на изпълнение на поръчката;

 4. Прогнозна стойност на поръчката;

 5. Срок на валидност на офертата;

 6. Разяснения по условията на процедурата.

Раздел II ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел III ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел IV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Основания за отстраняване на участниците;

 2. Мерки за доказване на надеждност;

 3. Прилагане на основанията за отстраняване;

 4. Доказване на липсата на основания за отстраняване.

Раздел V КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Общи изисквания. Изисквания към участници - обединения;

 2. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност;

 3. Икономическо и финансово състояние. Доказване;

 4. Технически и професионални способности. Доказване;

 5. Използване на капацитета на трети лица;

 6. Подизпълнители.

Раздел VI ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ

Раздел VII КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Раздел VIII ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Заявяване за участие;

 2. Конфиденциалност;

 3. Разглеждане на оферти.

Раздел IX ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Раздел X ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел XI СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Раздел XII ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА

Раздел XIII СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ

Раздел XIV ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Раздел XV ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Предмет на поръчката

В предмета на поръчката се включва закупуване на различно по вид медицинско оборудване, подробно описано в техническите спецификации („Оборудване/Оборудването“), за нуждите на клиниките и отделенията на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.

 1. Обособени позиции

Предметът на обществената поръчка има една позиция, съдържаща в себе си 18 подпозиции. Участието за всички подпозиции е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Мотиви: Отделянето на различните продукти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелни обособени позиции, не е целесъобразно. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения на възложителя. При откриването на процедурата възложителят взема под внимание и хипотезата, че е възможно нейното приключване без определяне на доставчици на всички продукти, включени в предмета на поръчката, в случай че те бъдат обособени в отделни позиции.

Не се допуска представяне на варианти в офертата. 1. Място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес:
  гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

 2. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката е 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева) без ДДС или
84 000 лв.
(осемдесет и четири хиляди лева) с ДДС.

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка е до нейната прогнозна стойност. Участник, оферирал по-висока цена от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 1. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

 2. Разяснения по условията на процедурата - съгласно чл. 180 ЗОП. 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 1. Технически характеристики и функционални изисквания

Таблица 1Наимено-вание

CPV код

Технически характеристики и

функционални изискванияРазмери в см:

дължина/


ширина/

височинаБрой

1

2

3

4

5

6

1.

Болнично легло

33192120

Болнични леглаМобилно, двусекционно, с регулируема облегалка за гърба.

Конструкция на леглото - стоманени профили с антикорозионно покритие.

Четири колела, две със спирачка.

Защитни буфери по четирите ъгъла.

Леглова част - стоманена мрежа, размери на квадратите 5 х 5 см (+/- 1 см).

Регулируема облегалка във височина до 70 градуса (+/- 2 градуса).

Табли от водоустойчив материал (неметал), позволяващ лесно дезинфекциране.


легло:

210 х 90 х 50

+/- 2 см

леглова част:

200 х 90

+/- 2 см


19

2.

Болнично легло

33192120

Болнични леглаМобилно, двусекционно, с регулируема облегалка за гърба, със сгъваеми, подвижни ограничители от лек метал.

Конструкция на леглото - стоманени профили с антикорозионно покритие.

Четири колела, две със спирачка.

Защитни буфери по четирите ъгъла.

Леглова част - стоманена мрежа, размери на квадратите 5 х 5 см (+/- 1 см).

Регулируема облегалка във височина до 70 градуса (+/- 2 градуса).

Табли от водоустойчив материал (неметал) , позволяващ лесно дезинфекциране.


легло:

210 х 90 х 50

+/- 2 см

леглова част:

200 х 90

+/- 2 см


44

3.

Болнично легло

33192120

Болнични леглаМобилно, трисекционно, с регулируема облегалка за гърба, със сгъваеми, подвижни ограничители от лек метал, стойка за инфузия, регулируема по височина, с възможност за поставяне в четирите ъгъла.

Конструкция на леглото - стоманени профили с антикорозионно покритие.

Четири колела, две със спирачка.

Защитни буфери по четирите ъгъла.

Регулируеми средна секция във височина и регулируема секция за крака.

Леглова част - стоманена мрежа, размери на квадратите 5 х 5 см (+/- 1 см).

Регулируема облегалка във височина до 70 градуса (+/- 2 градуса).

Табли от водоустойчив материал (неметал), позволяващ лесно дезинфекциране.легло:

210 х 90 х 50

+/- 2 см

леглова част:

200 х 90

+/- 2 см


9

4.

Болнично легло

33192120

Болнични леглаМобилно, трисекционно, с регулируема облегалка за гърба, със сгъваеми, подвижни ограничители.

Конструкция на леглото - стоманени профили с антикорозионно покритие.

Четири колела, две със спирачка.

Защитни буфери по четирите ъгъла.

Регулируеми средна секция във височина и регулируема секция за крака.

Леглова част - стоманена мрежа, размери на квадратите 5 х 5 см (+/- 1 см).

Регулируема облегалка във височина до 70 градуса (+/- 2 градуса).

Табли от водоустойчив материал (неметал), позволяващ лесно дезинфекциране.легло:

210 х 90 х 50

+/- 2 см

леглова част:

200 х 90

+/- 2 см


4

5.

Дюшек

39143112

Дюшеци


Едносекционен, с калъф, изработен от антибактериална материя, пропускаща преминаването на въздух, лесен за почистване с дезинфектанти.

200 х 100 х 10

+/- 2 см


76

6.

Болнична носилка

33192160 Комбини-рани

носилки количкиС подвижни странични ограничители от лек метал. Конструкция на носилката - лек метал (за лесно придвижване).

Четири колела, две със спирачка.

Регулираща във височина облегалка.

Матрак с калъф, изработен от антибактериална материя, пропускаща преминаването на въздух, лесен за почистване с дезинфектанти.190 х 60 х 75

+/- 2 см


1

7.

Кушетка

33192000

Медицинска мебелС повдигаща се, регулируема във височина облегалка за гърба.

Конструкция от лек метал.

Матрак с калъф, изработен от антибактериална материя, пропускаща преминаването на въздух, лесен за почистване с дезинфектанти.


190 х 65 х 65

+/- 2 см


5

8.

Параван

33192000

Медицинска мебелТрисекционен, сгъваем, на колела.

Конструкция от лек метал (за лесно придвижване).

Облечен с изкуствена, лесно почистваща се материя.


180 х 165

+/- 5 см


3

9.

Шкаф

33192000

Медицинска мебелНа колела, с подвижна масичка за хранене, регулируема във височина, с чекмедже и вратичка.

Конструкция - стоманени профили с антикорозионно покритие.

Материал на плота и лицевите елементи - ламинирани плоскости, цвят - по избор на възложителя.


60 х 58 х 92

+/- 2 см


58

10.

Шкаф

33192000

Медицинска мебелНа пети, с чекмедже, светъл отвор под чекмеджето, вратичка под светлия отвор, с една полица.

Материал - ламинирани плоскости, цвят по избор на възложителя.45 х 45 х 80

+/- 2 см


18

11.

Манипула-

ционна маса33192200

Медицински масиКонструкция от лек метал (за лесно придвижване).

С два плота от неръждаема стомана, две чекмеджета от ламинирани плоскости, въртяща стойка с легенче, дръжка за придвижване. Четири колела, две със спирачка.70 х 50 х 80

+/- 2 см


5

12.

Манипула-

ционна маса33192200 Медицински маси

Конструкция от лек метал (за лесно придвижване).

С два плота от неръждаема стомана, дръжка за придвижване.

Четири колела, две със спирачка.


70 х 50 х 80

+/- 2 см


1

13.

Стойка за инфузии

33192330 Стойки за трансфузии

Подвижна, с пет крака, на колела.

С кукичка и стойка за банки от неръждаема стомана. Материал на стойката - лек метал.височина 240

+/- 5 см


8

14.

Количка за храна

33192000

Медицинска мебелС дръжка, три плота от неръждаема стомана.

Материал на количката - лек метал (за лесно придвижване).

Четири колела, две със спирачка.


90 х 58 х 90

+/- 2 см


2

15.

Сервизна количка

33192000

Медицинска мебелЗа мръсно бельо, с дръжки от двете страни, на колела.

Изработена от здрава метална конструкция, с антикорозионно покритие.

С две врати, отварящи се нагоре, с дръжки, материал - ламинирани плоскости.


80 х 50 х 50

+/- 2 см


1

16.

Контейнер

33192000

Медицинска мебелЗа медицински отпадъци, на колела.

Конструкция на контейнера - лек метал.

Капак от ламинирани плоскости, отварящ се нагоре, с дръжка. Място за поставяне на чувал за отпадъци.


48 х 38 х 80

+/- 2 см1

17.

Шкаф за лекарства

33192000

Медицинска мебелИзработен от здрава метална конструкция, с антикорозионно покритие.

Долна част - две врати от ламинирани плоскости, със заключване, един метален рафт.

Горна част - две врати от стъкло, със заключване, 3 рафта от стъкло.


90 х 40 х 175

+/- 2 см


4

18.

Шкаф за лекарства

33192000

Медицинска мебелИзработен от здрава метална конструкция, с антикорозионно покритие.

Долна част - една врата от ламинирани плоскости, със заключване, един метален рафт.

Горна част - една врата от стъкло, със заключване, 3 рафта от стъкло.


60 х 40 х 175

+/- 2 см


2
 1. Други изисквания

2.1. Предлаганото Оборудване следва да е ново, неупотребявано и неизползвано за демонстративни цели.

2.2. Срок на доставка на Оборудването - до 30 календарни дни, считано от датата на приета писмена заявка за доставка.

2.3. Гаранционен срок на Оборудването - не по-кратък от 12 месеца, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка.

Гаранционната отговорност на изпълнителя следва да включва безвъзмездно отстраняване на недостатъци, повреди, дефекти и подмяна на дефектирали части и/или компоненти с нови през време на гаранционния срок.2.4. Срок за явяване на квалифициран представител на изпълнителя на място при Оборудването при настъпила повреда или поява на скрити недостатъци - до 5 работни дни, считано от датата на получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение, изпратено от възложителя.

2.5. Срок за отстраняване на настъпила повреда или поява на скрити недостатъци по Оборудването - до 5 работни дни, считано от датата на констатиране на повредата, за която е съставен констативен протокол, а при невъзможност за отстраняването ѝ в този срок, изпълнителят се задължава да замени за своя сметка повреденото Оборудване с изправно такова.

2.6. Оферираното Оборудване следва напълно да отговаря на техническите спецификации, описани в Таблица 1.


 1. ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

В „Предложение за изпълнение на поръчката“ (образец № 3) участникът следва да представи документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в Раздел II на документацията изисквания на възложителя.

Участникът може да представи, по своя преценка:1. на хартиен носител - каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друг вид документ, от съдържанието на които да са видни техническите характеристики на оферираното Оборудване,

и/или

2. точна/и хипервръзка/и към интернет адреса на официалния сайт на производителя на Оборудването, откъдето да са видни техническите характеристики на конкретния офериран артикул.

В случай на представяне на документи на хартиен носител, на всяко печатно издание с лепящи показатели/ индекси, излизащи извън страниците, следва да бъдат отбелязани само тези страници, на които се съдържа информация за оферираното Оборудване. На самия индекс следва да се отбележи номерът на подпозицията, която се съдържа на страницата. На самата страница, следва да бъде отбелязано чрез оцветяване, подчертаване или друг разбираем за възложителя начин характеристиките на Оборудването, за което се отнася номерът на самия лепящ показател/ индекс.

Съгласно чл. 68 ЗОП за доказване на съответствието на предлаганите продукти с техническите спецификации участникът може да представи и сертификати, издадени от сертифициращи органи при условие, че съответните обстоятелства се доказват от представения сертификат. Възложителят приема сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която участникът е установен. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Основания за отстраняване на участник

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие на някое от основанията, посочени в чл. 54, ал. 1 ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП.

1.2. Специфичните национални основания за отстраняване на участник са наличие на обстоятелствата по:

1.2.1. чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);

1.2.2. чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

1.3. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за:

1.3.1. лицата, които представляват участника;

1.3.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

1.3.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.1.4. Съгласно чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) лицата по т. 1.3 са, както следва:

1.4.1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

1.4.2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;

1.4.3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

1.4.4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

1.4.5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

1.4.6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

1.4.7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

1.4.8. в случаите по т. 1.4.1 - 1.4.7 - и прокуристите, когато има такива. Когато лицето има повече от един прокурист, декларирането на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 ЗОП се посочва само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.;

1.4.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.1.5. Основанията за отстраняване на участник по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП не се прилагат, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

1.6. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 или чл. 101, ал. 11 ЗОП.

 1. Мерки за доказване на надеждност

Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗОП участник, за когото са налице основанията по чл. 54,
ал. 1 и чл. 55. ал.1, т.1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

2.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2.1. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

2.1. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП като доказателства за надеждността на участника се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, няма право да използва предвидената в т. 2 възможност за времето, определено с присъдата или акта. 1. Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по т. 1, възникнали преди или по време на процедурата.

Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

3.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

3.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и
т. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.


 1. Доказване на липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

4.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;

4.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

4.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

4.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенция по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение, съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят не изисква представянето на документи по т. 4, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница