I. рекреативен мениджмънт 6страница1/7
Дата09.01.2018
Размер0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 3

ГЛАВА I. РЕКРЕАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 6

1.1. Същност, развитие и цели на рекреацията. 6

1.2 Рекреативни услуги 7

1.3. Типология на алтернативните методи. 7

1.4. Алтернативни методи и приложението им в рекреацията. 9

ГЛАВА II. МОТИВАЦИЯ, ПОДБОР И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР “Orange Fitness” 11

2.1. Регистрация на СК Клуб “Orange Fitness” 11

2.2. Бизнес идея, мисия, цели на Клуб “Orange Fitness” 11

2.3. Организационна и управленска структура 14

2.4. Същност и значение на мотивирането и оценката на човешките ресурси 16

Лични впечатления 24Използвана литература: 24

ПРИЛОЖЕНИЯ 25
Увод

Големият град е факт на нашето съвремие и тенденциите за неговото непрестанно увеличаване са безспорни. Жизнената среда на човека в големия град представлява сложна система от социални и екологични въздействия върху организма в различните етапи на неговото развитие. За нещастие, повечето от тези въздействия са с отрицателен ценностен знак и това е разбираемо поради неблагоприятните тенденции в цивилизационен аспект, характерни за 21-ви век:  • Ускорени темпове на развитие на в социално- икономическата, производствено- техническата, културната, научната сфера на живота. Резултат от тези процеси са урбанизацията и индустриализацията на обществото, последици от които са замърсяването на въздуха, повишеното шумово натоварване и въобще нарушено екологично равновесие, отразяващи се твърде неблагоприятно върху здравословното състояние на населението.

  • Процес на “хиподинамия”- обусловен е от набиращите сила урбанизационни процеси и може да се опише като атрофия на мускулната система вследствие бездействие на организма в динамичен аспект. С растежа на научно- техническия прогрес съвременното общество се стреми към облекчаване на различните видове труд, автоматизират се и се технизират все повече трудови процеси, което обездвижва хората в творческа възраст. Към същото води и разширяването и модернизирането на транспорта. Мускулната работа и физическата активност във всички сфери на живота все повече се ограничават. Мускулите съставят 40% от теглото на нашето тяло и тяхното бездействие рязко влошава работата на много органи и системи. Единственото средство за борба с нея е интензивната мускулната работа. Именно тя е в състояние да намали катастрофалното нарастване на сърдечно- съдовите заболявания .

  • Процес на “доместификация”- означава намалена биологична възможност за адаптация на организма спрямо измененията на метеорологичните условия на външната среда, което води до по-голяма честота на простудните и инфекциозни заболявания поради намаляване защитните сили. Дължи се на изменения начин на живот, на създаването на термичен битов надкомфорт, на претоплените работни и жилищни помещения, прекарването продължително време в условията на “жилищния климат”, изолацията от природата.

  • Негативни демографски процеси в България- Тревожни са и тенденциите с отрицателния прираст на населението и небалансираната възрастова структура с увеличен дял на лицата в надтрудоспособна възраст. Не може да бъде и иначе при постоянния стресов живот на по- голямата част от българите. Статистическите данни сочат снижаване продължителността на живота до 55 години при мъжете и до 71 години при жените, освен това 90% от хората са с неврози. Наблюдава се “подмладяване” на възрастта при инсулти, инфаркти, диабет .

  • Увеличаване търсенето на ваканционни профилактично- лечебни програми- тази тенденция се формира поради нарасналите потребности на индивида да преодолее отрицателните въздействия на битовата и производствената среда, да опази и засили своите съпротивителни сили и да се повиши трудоспособността си чрез курортно лечение.

  • Нарастване делът на wellness-туризма - тук не става дума толкова за медицински туризъм, свързан с лечение на определен вид заболявания, колкото за търсене на алтернативни пътища за освобождаване на тялото и духа от стреса и психоемоционалното напрежение, на които е подложен човек в своята трудова дейност в съвременното общество. Във века на автоматизацията и механизацията на производството, когато значително нарастват относителния дял на умствения труд и загубата на нервно- психична енергия във всички сфери от дейността на човека, естествено се увеличават нервно-психическата заболеваемост. Кумулира се извънредно много “нервна умора”, лабилизира се вегетативната нервна система. Wellness-туризма е нормална необходимост за премахване на тези психофизиологични щети.

  • Увеличаване процента от доходите, които човек ще отделя за инвестиране в собственото си здраве- продиктувано е логично от горните тенденции

  • Предпочитание към “активен” вид отдих за сметка на “пасивна” почивка- все повече хора предпочитат туристическо пътуване с включена някаква спортна програма или с възможност за практикуване на спорт. Това е обективно обусловено от факта, че при извършване на спортни активности се повишава тонусът на мускулатурата, стимулира се кръвообращението, отмивайки по този начин натрупаните токсични вещества. Активната почивка допринася и за по- активната работа на всички системи в организма, което дава чувство на бодрост, свежест, въобще на увеличена работоспособност и подобрено психосоматично състояние, което е и целта на почивката.

Хората в организациите, са изправени пред множество нови предизвикателства - работата става все по-разнообразна и динамична, а работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежаващи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Едновременно с това служителите също имат по-високи очаквания за работата, която им се предлага. Промените в съдържанието на работата, в служителите и в организациите са фактори, които изискват промяна на традиционните модели за управление на човешките ресурси. Ето защо главното, което отличава една организация от друга, е нейната стратегическа политика по отношение на най-ценния капитал в нея - човешкият. Това, което е общ за организациите проблем, независимо от тяхната дейност, ефективност или местоположение, е как да интегрират своите членове така, че те да положат максимални усилия за реализирането на общите организационни цели, как да ги мотивират за постигането на тези цели, като осигурят тяхната ангажираност и лоялност.

Така въпросът за мотивацията на хората за труд и привързаността им към организацията се превръща в една от основните предпоставки за организационната продуктивност и успех. За да оцелеят и просперитет в динамично изменящата се среда организациите трябва да разчитат на своите служители - на уменията и способностите им, както и на техните усилия и на желанието им да работят за просперитета на организацията. Ако организациите не са в състояние да мотивират своите сътрудници, да ги ангажират, да ги накарат да се почувстват част от едно голямо цяло и да придадат смисъл на живота им в труда, те са обречени на неуспех.

Промените, които настъпват в управлението на персонала на компанията, както и в системата за мотивиране, диктуват и съответни промени в поведението на сътрудниците, желанието им за стабилност и гаранции се заменя от ориентация да се поеме повече риск, власт, гъвкавост и приспособимост към промените. Сътрудникът трябва да бъде мотивиран към постоянно обучение и повишаване на квалификацията, която да спомогне за развитие на мисленето, за да може да действа в обстановката на високо равнище на сложност, което надхвърля изискванията на работното му място. Сътрудникът трябва да бъде насочен и към хоризонталните форми на професионалната кариера. По този начин обучението и развитието стават във все по-малка степен инструменти на индивидуалната кариера и във все по-голяма степен средства за формиране на по-високо равнище на гъвкавост, приспособимост и отговорност. Вместо определеност и приемственост, тя трябва да съдейства за развитие на изменчивост и неопределеност.

За осъществяване на тези кардинални промени в управлението на персонала в съответствие с новата система за мотивация, фирма “Orange Fitness” е предприела редица организационни мерки. На първо място - обучение на всички сътрудници по нови програми. На шест месеца се извършва инструктиране и полугодишен преглед, а на края на годината - оценка, при която всеки сътрудник е оценяван и сам оценява себе си .


Спортно-възстановителен център Ориндж Фитнес (Orange Fitness), част от международна верига спортни клубове.
На територията на "Orange Fitness" са разположени:
- басейн - 10/20 м.
- финландска сауна, парна баня, инфра-червена кабинка
- масажни кабинети, солариум
- тренажорна зала с кардио-зона, зона със свободни тежести и силови тренажори
- зали за групови тренировки - над 20 вида аеробни, силови, танцувални и Body&Mind занимания
- детски фитнес
- детски кът
- лекарски кабинет
- фитнес бар, медико-козметичен център, фризьорски салон и зони за отдих и релакс.

Местоположение

ул.Никола Вапцаров 3 В

Варна 9000

Телефон: 052/712 700

Е-мейл: info@orangefitness.bg

Работата ми към екипа на „Човешки ресурси и връзки с обществеността” беше за мен натрупване на опит и възможност за прилагане на теоретичните ми знания в практиката. Тъй като естеството на дейността на центъра е свързано основно със здравето в настоящият доклад ще представя значението и въздействието на рекреацията за човека, както и мотивацията и оценяването на персонал във фирмата, тъй като неговото значение е от огромна важност за дейността на центъра.

Благодарна съм на целия екип с който работих, за отзивчивостта и възможността за разбера спецификата и важността на дейността им.

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница