І. Защо се налага да правим промени?Дата16.12.2017
Размер78.49 Kb.
ПРОМЕНИТЕ NNN

І.ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ?


За да се погрижим за утрешния ден,трябва днес да предприемем определени действия,да очертаем и да решим проблемите и да дадем начало на нови проекти,които да донесат резултати в бъдеще.

ІІ.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОМЕНИТЕ?

Необходимо е да се укрепват нещата,които са ценни за клиентите и да премахваме ония,които не представляват стойност за тях.Процесът изисква простота,а простотата – безмилостност.A. Промяната трябва да се разглежда едновременно като възможност и заплаха.Тя може да има положителни или отрицателни последици в зависимост от това дали ползата от промяната превишава разходите и в действителност кой получава печалбите и кой плаща разходите.


Активният човек в промяната я възприема положително.Затова тя трябва да се огласява и обсъжда.

Да се убедят голяма част от участиците в нея.Да я приемат и да бъдат съпричастни.

Хората често се съпротивляват на промяната – особено ако тя изхожда от някой друг,който им се налага.


 • Причините за съпротивата са следните:

 1. Тесен личен интерес – Като резултат се очаква загуба на някаква ценност.

 2. Неразбиране – Неправилно тълкуване;ниска степен на доверие.

 3. Различна оценка на ситуацията – Промяната се приема неблагоприятно;може да има различна информация.

 4. Ниска поносимост към промяна – Страх,че може да не се притежават умения/способности.

 • Методите за справяне със съпротивата са:

 1. Добре формулирана стратегия.

 2. Ясни комуникации между участниците относно целите.

 3. Ангажираност и съпричасност на служителите.

 4. Достатъчно финансови,човешки,технически и времеви ресурси.

 5. Подробен план на въвеждането.Б.Изследователската дейност се състои от три усилия наведнъж – усъвършенстване,управлявана еволюция и иновация.


Целта на Усъвършенстването е да направи съществуващото по-добро.

Управляваната еволюция представлява използването на нов продукт,процес или услуга за размножаването им в още по-нови продукти,процеси и услуги.

Иновациите представляват системно използване на обществените,икономическите,демографски и технологични промени като възможност.

ІІІ.КОЙ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ПРОМЕНИТЕ?

А.Креативност. /Съзидателност/.


Креативното творчество и изпълнение съществуват във всички области на човешките усилия.

Креативният творец е човек,който донася иновации и нови разбирания за живота в областта на човешката дейност.

Креативността изисква индивидуалност,независимост на мисълта и действията,любопитство,

самоубеждение,опит,ориентация към действие,чувство за красота,чувствителност към емоциите,честност спрямо себе си,желание за поемане на рискове,желание да бъдеш различен,самомотивация,необикновено и активно въображение,способност за живот в несигурност,интуиция,издръжливост,спонтанност,забавно и понякога необикновенно чувство за хумор,оригиналност и гъвкавост на действията,комбинирани с отдаване на целта.

Този тип мислене може да се появи само там,където има свободен и необременен поток от идеи,картини и емоции.

Креативното действие изисква появяващите се идеи и мисли да бъдат организирани в нови или различни от предишната им организация рамки.

Творческите личности говорят за нуждата от скромност и любов към това,което вършим,и за желанието да дадем нещо стойностно на света.

Знанието,което притежаваме,трябва да използваме за нещо,което си заслужава,което е с изключителна важност за бъдещето на хората.Свръх

Талантлива

Висша


Обикновенна

Подтисната

креативност

СТЕПЕНИ НА КРЕАТИВНОСТ
Б.Интелигентността е умствен процес,който включва скорост,ефикасност,способност и гъвкавост в целенасочената умствена дейност при решаване на задачи от живота,решаване на проблемите и създаване на коцептуални и иновационни идеи,услуги и продукти.
В.Умът и прецизното мислене.


Мислете за ума като за парче земя.С усърдно и системно култивиране то може да се превърне в прекрасна,плодородна градина.А може да стане пущинак от плевели,поникнали от донесените от прелитащите птици и от вятъра семена.

Дали ще се радваме на ума,ще зависи от грижите и труда,вложени от градинаря – от вас.

Организирането и правилното осъществяване на този процес са резултат от прецизното мислене.

Всички планове,цели и постижения са плод на мисълта.Вашите мисли са единственното нещо,над което притежавате пълна власт.Можете да ги използвате мъдро или глупаво,но и в двата случая те притежават сила.

При прецизното мислене се спазват следните правила:


 1. Трябва да разделяте фактите от мненията,въображението и недоказаните хипотези и слухове.

 2. Трябва да разделяте фактите на две групи: Важни и Маловажни.

Хората с прецизно мислене никога не действат според получените даром мнения,без да ги огледат под лупа – те не позволяват на никой друг да мисли вместо тях.

ІV.КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПРОМЕНИТЕ?


Съществуват различни техники и методи за решаване на проблемите и реализиране на промени.

Всеки човек си има свой индивидуален подход при вземане на решения,но има правила,с които ако се съобразиме ще постигнем по-добри резултати.А.Как да решаваме проблем?


 1. Осъзнайте,че сте изправен пред проблем.

 2. Определете го и го изяснете.

 3. Определете критерии,които трябва да удоволетворяват поставените цели.

 4. Дайте възможните отговори.

 5. Оценете отговорите.

 6. Изберете най-добрият вариант.Б.Как да развием творческите си възможности?


 1. Формулирайте проблема и съберете данни за него.

 2. Прочетете и селектирайте информацията за проблема.

 3. Позволете на подсъзнанието си да се включи в решаването на проблема.

 4. Дайте живот на новата идея.

 5. Оформете и развийте идеята за практическо реализиране.В.Как да се формира нова идея?


 1. Запишете проблема.Не разчитайте на паметта.

 2. Опишете проблема с ясен и прост език.

 3. Ако е възможно,изразете проблема с фигури,графики,таблици или математически символи.

 4. Направете проучване за публикуваните по въпроса трудове.

 5. Водете бележки и подредете наличните данни.

 6. Обсъдете проблема и възможните му решения с другите.

 7. Разширете обзора си чрез съставяне на списък от възможни идеи.

 8. За нов поглед,обърнете проблема отгоре-надолу.

 9. Ако се чувствате стресиран,починете си.Обърнете се към другите си задължения.

 10. Отделете време,за да бъдете творец,като престанете да вършите и мислите за каквото и да

било.Изолирайте се.Освободете се от житейските задължения и мисли.

Потокът е състоянието,в което хората са толкова погълнати от определена дейност,че нищо друго няма значение за тях.Самото изживяване представлява такова удоволствие,че хората биха вършили това на всяка цена,просто заради самото удоволствие.

 1. Когато идеята се роди – запишете я.Г.Как трябва да представяме нашите идеи?


  • пред различните типове хора.

 1. Ако имате работа с тих,чувствителен човек,демонстрирайте неувереност по отношение на идеята си и го помолете за съвет.

 2. Агресивният човек не трябва да се притиска.Споделете идеята си и изтъкнете някой от нейните недостатъци.Той обикновенно ще започне да я защитава и ще я приеме.

 3. Ако разговаряте с някой нерешителен човек,на който му е необходимо дълго време,за да вземе решение,обяснете му защо идеята е добра и какво той конкретно ще спечели от нея.

 4. Самостоятелно мислещият човек,със силен характер,ще трябва да оставите сам да вземе решение.

 5. Ако имате работа с човек с прекалено развит егоцентризъмговорете по-малко,слушайте повече и му направете комплимент.

  • пред група от хора.

 1. В самото начало кажете на слушателите си с какво идеите ви ще им помогнат.

 2. Старайте се да направите изложението си по-интересно,като го онагледите с картина,графика,чертеж и други средства.

 3. Говорете просто и конкретно.

 4. Имайте готовност да отговорите на евентуалните критични въпроси.

 5. Съвещанието трябва да бъде среща на интелект и мнения – не се опитвайте да го доминирате и да пречите на другите да изкажат мнението си.Д.Как мисълта да се реализира в материя?


Мисълта е енергия,сила,но тя е и много фина материя,която работи в област,много отдалечена и различна от физичната.За да достигне до материята са и необходими посредници,мостове,по които тя да премине.

Не е достатъчно само да имаш идеи.Много хора ги имат,но живеят по начин,който показва,че между техните идеи и делата им не съществува никаква връзка.За реализиране на идеите трябва

мост и този мост е чувството.За да достигне до материята,идеята трябва да премине през душата,тоест през ума и сърцето.

С мисълта си ние преди всичко опознаваме,разбираме,ориентираме се,но действието идва едва тогава,когато се намеси сърцето.Докато желанието и чувството спят,вие оставате пасивен.

Дори и да извършите нещо,ще го сторите без удоволствие.Някой хора действат независимо от чувствата,но това са автоматични,инстинктивни действия.Когато се вложи чувство и желание

вероятността за успех нараства значително.Е.Пилотни проекти.


Те служат за доказване на концепцията при намален риск при прилагане на промените.

Всеки разумен мениджър иска да има известна застраховка,че предложеното от него ще работи преди да заложи компанията или кариерата си за него.

Пилотните проекти са и добри учители.Уроците научени в пилотния проект могат да върнат пилотният екип да пооправи още нещо,преди прилагането на промените в цялата компания.

Ж.Мозъчна атака.


Мозъчната атака е техника за творческо мислене.Тя е въведена от Алекс Озбърн специалист по рекламата.Същността на мозъчната атака е,че съзнателно се разделят етапа на генериране на идеи от етапа на оценяването им.Чрез подтискане на желанието да се дават оценки преди самата идея да бъде изчерпана,вие поощрявате потока на мисълта и позволявате свободата на идеите да породи други идеи.Дава се възможност за свободно и взаимно обогатяване,което е същността на творческият процес.

Дискусията се развива на четири етапа: 1. Формулиране на проблема.

 2. Преформулиране на проблема – от различни гледни точки.Да се дадат 5-6 нови определения на проблема.Те трябва да се напишат,за да могат всички да ги виждат.

 3. Генериране на идеи.Като се взема всяко определение на проблема,може да се генерират по-голям брой идеи.Нито една идея,колкото и да е неразумна не се отхвърля на този етап.Трябва да се стимулира потока на идеи на този етап.

 4. Оценка на идеите.Трябва да се изготви къс списък на най-добрите предложения и да се предостави вземането на окончателното решение на някой друг.З.Стандартни въпроси проблеми за изследване на проблема.


 • Кой /изследване на човешките измерения на ситуацията/:

 1. Може да ни помогне да разрешим този проблем?

 2. Има опит в тази област?

 3. Е най-засегнат от проблема?

 4. Ще загуби най-много,ако той не бъде разрешен?

 5. Би спечелил или печели от проблема?

 6. Знае нещо,което ние не знаем за него?

 7. Е причината за него?

 • Кога /изследване на времевите измерения/.

 1. Е възникнал проблемът?

 2. Сме разбрали за него?

 3. Той е най-голям/малък?

 4. Точно той се проявява?

 • Къде /изследване на физическите и пространствените измерения/.

 1. Е възникнал проблемът?

 2. Той е най-голям?

 3. Проблем от този род е бил разрешаван?

 4. Влияе върху ползата и ефективността?

 5. Е същността на проблема?

  • Какво /изследване на причината и следствието и реалните факти/.

 1. Всъщност в подробности се случва?

 2. Точно не е наред?

 3. Го причинява и го прави по-голям?

 4. Знаем за факторите,които действат комплексно?

 5. Го ограничава?

 6. Знаем за връзката между причината и следствието.

 7. Би станало,ако не го разрешим?

 8. Бихме искали да се случи?

 9. Би било идеалното решение,ако имахме магическа пръчка?

 10. Го прави по-сложен от другите?

 • Защо /също изследване на причините и следствията/:

  1. Трябва да го разрешим при положение,че не можем?

  2. Е толкова тежък?

  3. Е възникнал?

  4. Е важен?

  5. Не можем да го разрешим бързо?

 • Как / изследване на причините и следствията и на фактите от различни гледни точки/:

  1. Ни се отразява?

  2. Е възникнал?

  3. Оценяваме размера му?

  4. Другите хора могат да го разрешат-клиенти,приятели,служители и др.?

  5. Можем да го премахнем?

  6. Той става по-голям?


Съставил:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница