Іі отделни административни производстваДата16.10.2018
Размер127.5 Kb.


Глава ІІ Отделни административни производства

Раздел ІІ.Vа ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

фиш ІІ.Vа.2.

ДЕЙСТВИЯ ПО ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ. ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ и вътреобщностна доставка НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК


НОРМАТИВНА УРЕДБА

чл. 127б, чл. 127в и чл.127г от ДОПК
І. действия по фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се осъществява чрез спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България, проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, проверка на документите, придружаващи стоката, относно вида и количеството й, идентификация на доставчика/продавача и/или получателя/купувача на стоката, както и мястото на получаване/разтоварване на стоката.

При осъществяване на фискалния контрол органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона.

В случаите, в които се превозва стока, включена в списъка на стоките с висок фискален риск, органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ. За извършените действия се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на превозното средство.

В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3 тона, с цел заобикаляне на контрола, тези транспортни средства също подлежат на фискален контрол.

За целите на идентифицирането на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, органите по приходите си взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи по ред, определен в съвместна инструкция за взаимодействие.

II. ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск - вътреобщностно придобиване" върху превозния документ.

Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.

Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения от водача час съгласно чл. 13, ал. 2, т. 3 от ДОПК. Когато е подадено уведомление за промяна по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ДОПК, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на уведомлението.
IIІ. ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите може да извършва проверка и оглед на превозваната стока, както и на документите, придружаващи стоката.Проверката на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск включва и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.

Обратно към съдържанието на наръчника.


НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2014


Каталог: files -> naruchnik-dopk-2017
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. Обжалване
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правила раздел І.ІV. Връчване на съобщения фиш І.Іv адрес за кореспонденция
naruchnik-dopk-2017 -> Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за пазарите на финансови инструменти
naruchnik-dopk-2017 -> Іv събиране на публични вземания РАЗДЕЛ ІV.Ііі. ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ ДЯЛ ІV.Ііі.ІІ. Особени случаи
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. ОБЖАЛВАНЕ РАЗДЕЛ ІІІ. ІІ. Обжалване на ревизионния акт по административен ред фиш ІІІ.І
naruchnik-dopk-2017 -> Іv. VІІ. Публична продан дял ІV. VІІ.І. Общи правила
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> І. Общи правила. Раздел І.І. Предмет, компетентност, страни и участници в производството Фиш I
naruchnik-dopk-2017 -> Ххv. „Принудително изпълнение" Раздел ІІ. "способи" фиш ІV vІ. IІ
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш І


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница