Име на обекта: Община Златица одз "Вяра надежда любов" Сграда 1Дата19.11.2018
Размер207.03 Kb.

Образец №24
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Име на проекта: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски" и ОДЗ „Вяра, надежда, любов“, град Златица
Име на обекта:

  1. Община Златица ОДЗ "Вяра надежда любов" Сграда 1

(лева без ДДС)

по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена (лева)

Обща цена (лева)

1

2

3

4

5

6

 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.СМР-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

Демонтаж на олуци обикновени

м

51.60

 

 

2

Демонтаж на водосточни тръби

м

24.00

 

 

3

Направа на дървена коруба за спускане на керемиди

м

8.00

 

 

4

Спускане на керемиди по коруба

1000 бр.

2.29

 

 

5

Разваляне на дъсчена обшивка на покрив за керемиди

м2

147.82

 

 

6

Демонтаж на лежаща покривна конструкция вкл. изнасяне на строителните отпадъци

м3

3.04

 

 

7

Фасадно тръбно скеле

м2

332.90

 

 

 

 

 
 

 

 

Общо СМР- демонтаж- част Архитектура

 
 

 

 

II.НОВИ СМР

 
 

 

 

1. Обработка по стени и тавани

 
 

 

8

Топлоизолация 50мм по фасада със шпакловка в/у фибромрежа

м2

228.90

 

 

9

Топлоизолация 20мм при отвори по фасади със шпакловка в/у фибромрежа

м2

32.80

 

 

10

Минерална влагоотблъскваща мазилка и грунд в/у топлоизолация по фасади

м2

261.70

 

 

11

Топлоизолация 120мм твърда минерална вата в/у таванска плоча в неизползваем таван

м2

124.50

 

 

 

2. Покривни работи

 
 

 

12

Направа на лежаща дървена покривна конструкция

м3

3.04

 

 

13

Обшивка на покривна конструкция с нерендосани иглолистни дъски 2.5см

м2

Бр.


147.82

 

 

14

Покриване с керемиди тип "Мизия" върху битумна мушама, на летви- покрив с площ 147,82 м2

2300

 

 

15

Покриване с капаци на била и маии

м

32.00

 

 

16

Наковаване на челни рендосани дъски на покрив

м

51.60

 

 

17

Обшивка на покриви, корнизи и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30 градуса

м2

56.70

 

 

18

Монтаж на готови висящи олуци

м

51.60

 

 

19

Монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина

м

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо СМР- нови- част Архитектура

 

 

 

 

 

Общо СМР част АС

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

 

 

 

   1. Община Златица ОДЗ "Вяра надежда любов" Сграда 2

(лева без ДДС)

по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена (лева)

Обща цена (лева)

1

2

3

4

5

6

 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.СМР-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

Демонтаж на олуци обикновени

м

89.20

 

 

2

Демонтаж на водосточни тръби

м

36.00

 

 

3

Направа на дървена коруба за спускане на керемиди

м

9.00

 

 

4

Спускане на керемиди по коруба

1000 бр.

5.57

 

 

5

Разваляне на дъсчена обшивка на покрив за керемиди

м2

359.15

 

 

6

Демонтаж на лежаща покривна конструкция вкл. изнасяне на строителните отпадъци

м3

6.60

 

 

7

Фасадно тръбно скеле

м2

411.00

 

 

 

 

 
 

 

 

Общо СМР- демонтаж- част Архитектура

 
 

 

 

II.НОВИ СМР

 
 

 

 

1. Обработка по стени и тавани

 
 

 

8

Топлоизолация 50мм по фасада със шпакловка в/у фибромрежа

м2

317.00

 

 

9

Топлоизолация 20мм при отвори по фасади със шпакловка в/у фибромрежа

м2

64.50

 

 

10

Минерална влагоотблъскваща мазилка и грунд в/у топлоизолация по фасади

м2

349.80

 

 

11

Топлоизолация 120мм твърда минерална вата ( 150кг/мЗ ) в/у таванска плоча в неизползваем таван

м2

349.80

 

 

 

2. Покривни работи

 
 

 

12

Направа на лежаща дървена покривна конструкция

м3

6.60

 

 

13

Обшивка на покривна конструкция с нерендосани иглолистни дъски 2.5см

Бр.

359.15

 

 

14

Покриване с керемиди тип "Мизия" върху битумна мушама, на летви – покрив с площ 359,15 м3

м

5600

 

 

15

Покриване с капаци на била и маии

м

54.55

 

 

16

Наковаване на челни рендосани дъски на покрив

м

89.20

 

 

17

Обшивка на покриви, корнизи и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30 градуса

м2

133.84

 

 

18

Монтаж на готови висящи олуци

м

89.20

 

 

19

Монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина

м

36.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо СМР- нови- част Архитектура

 

 

 

 

 

Общо СМР част АС

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

 

 

 

 III.Община Златица СОУ "Паисий Хилендарски"

(лева без ДДС)№ по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед. мярка

Количество

Ед, цена (лева)

Обща цена (лева)

1

2

3

4

5

6

 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА 

 

 

  

 

 

I.СМР-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

 

 

  

 

1

Демонтаж на ламарина за обшивка по бордове на покрив - поли и шапки

м2

150.80

 

 

2

Събиране и сваляне от плосък /необитаем/ покрив на посипка от филц

м2

403.80

 

 

3

Фасадно тръбно скеле

м2

990.00

 

 

4

Натоварване и извозване на строителни отпадъци

м3

6.05

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Общо СМР- демонтаж- част Архитектура

 

 

 

 

 

II.НОВИ СМР

 

 

 

 

 

1. Обработка по стени и тавани

 

 

 

 

5

Топлоизолация 50мм по фасада със шпакловка в/у фибромрежа

м2

1030.60

 

 

6

Топлоизолация 20мм при отвори по фасади със шпакловка в/у фибромрежа

м2

105.90

 

 

7

Минерална влагоотблъскваща мазилка и грунд в/у топлоизолация по фасади

м2

1136.50

 

 

 

2. Покривни работи 

 

8

Хидроизолационна мембрана в/у почистена и намазана с битумен грунд съществуваща изолация

м2680.80

 

 

9

Топлоизолация 100 мм ХРS в/у плоски покриви /необитаеми/ -

м2

567.44

 

 

10

Ситна РУС мрежа в/у топлоизолация

м2

578.15

 

 

11

Посипка от дребнозърнест речен чакъл - 10см

м2

578.15

 

 

12

Топлоизолация 40 мм ХРS за под в/у мозайка на плоски покриви тераси

м2

448.50

 

 

13

Цим. замазка 4см армирана с рабицова мрежа, на карета З/Зм в/у топлоизолация

м2

448.50

 

 

14

Гранитогрес /за външни условия/ лепен със съответното строително лепило

м2

448.50

 

 

15

Обшивка бордове с поцинкована ламарина

м2

150.80

 

 

16

Двукамерен поликарбонат в/у горно осветление физкултурен салон

м2

192.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо СМР- нови- част Архитектура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо СМР част АС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

 

 

 

 


“Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”, град Златица“ на Община Златица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.-

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница