Имената на знаменитости в ролята им на търговски марки или в тяхна подкрепастраница15/24
Дата22.07.2016
Размер1.39 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

2.1.2. Закрила на основата на авторското право.

Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

Автор е физическото лице в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението.

Приложимостта на авторскоправната закрила по отношение на мърчандайзингът на действителни лица обаче е ограничена поради факта, че авторското право не предоставя права на всяко лице, а само на това лице, което е създало произведение на литературата, изкуството и науката.64 Например ако е създадена биография за дадена известна личност, то правата върху нея принадлежат на авторът й, ако е създадена склуптура или портрет на действително лице, правата принадлежат на автора на произведенията, в случай на филм правата върху първият запис се държат от продуцента на аудиовизуалното произведение.

Въпреки това известни личности като актьори, музиканти или певци имат сродни на авторското право права върху техните изпълнения. Когато става дума за използване на тези произведения то авторското право им предоставя закрила. За използването на техните имена, образи, гласове или цялостен имидж в мърчандайзингът, авторското право не предоставя закрила.

Като цяло може да се направи заключението, че авторското право може да бъде в полза ако закриляните произведения или изпълнения са използвани по комерсиален начин в мърчандайзингът. Самостоятелна защита на името или имиджът на знаменитстта обаче авторското право не предоставя.2.1.3. Закрила на основата на защитата срещу нелоялна конкуренция.

Защитата срещу нелоялна конкуренция в нейното широко тълкуване също може да бъде използвана за закрила на личните права на знаменитостите.

Нелоялна конкуренция е всяко действие или поведение при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.65

“Общият аспект съдържащ се в нелоялното пазарно поведение, е опитът на един предприемач да успее в конкуренцията, без да разчита на собствените си постижения от гледна точка на качество и цена, а чрез получаването на предимство от работата на друг или чрез влияние върху потребителското търсене чрез заблуждаващи твърдение.”66

Закрилата срещу нелоялна конкуренция обхваща забраната на следните действия:


 • Причиняване на объркване- то е лъжливо представяне на собствените стоки и услуги, като стоки и услуги на друг. Объркването може да се причини чрез всяка различима индикация, която е в състояние да породи асоциация с даден произход на продукт или услуга.67

 • Въвеждане в заблуждение- според чл.10-bis на Парижката конвенция всяко действие което може да въведе публиката в заблуждение по отношение на естеството на стоките, начина на производство, характеристиките на продуктите, тяхното приложение или количество се определя, като действие на нелоялна конкуренция.

 • Дискредитиране на конкурентите- всяко действие или твърдение, което уврежда или може да увреди доброто име на конкурента се определя, като нелоялна конкуренция независимо от това дали причинява или не объркване.68

По отношение на защитата на личните права на известните личности, закрилата срещу нелоялната конкуренция може да бъде в помощ в следните ситуации:

  • При по широка интерпретация на забраната за предизвикване на объркване, тя може да включи и неразрешено използване на имена, изображения и други отличителни характеристики на действителни лица.

  • Забраната за използване на чужда репутация може да бъде отнесена не само към търговските марки но и към действителни лица (известни личности), които са изградили ясно различим имидж и репутация в обществото.69

  • В някои държави не се изисква наличието на директна конкурентна връзка между пазарните участници за да може да се претендира за нелялни действия. Това позволява на всеки индивид, който смята че са засегнати интересите му от гледна точка на нелоялна конкуренция, да предевява права си.

В страните с прецедентно право нелоялната конкуренция е известна в закондателството, като действие наречено passing off.

Действието passing off се занимава със защитата на бизнес репутацията и със защитата на потребителите от лъжливи и заблуждаващи търговски практики.

Класическата форма на нарушение е когато А се опитва да представя своя продукт като продукт на В, обикновенно използвайки индикация подобна като тази на В. Отличителната индикация използвана от А може да бъде търговска марка, дизайн, персонаж, име на известна личност и тн.В някои от държавите с прецедентно право обхвата на действието passing off е разширано за да може да отговаря на появяващите се предизвикателства. То се използва и за следните форми на невярно представяне:

 • използването от А на отличителна индикация на В по начин по който да се внуши, че съществува връзка между А и В, като лицензиннен договор.

 • персонажен мърчандайзинг- където А използва известни измислени персонажи за да повиши популярността на продуктите си. Трябва да има заблуждение в публиката, която да вярва, че или продукта на А е оригиналният или че продукта на А е бил разрешен и одобрен от съответният притежател на персонажа.

 • личностен мърчандайзинг- където А използва известни личности да представят продукта си. Passing off ще се появи когато публиката е измамена да вярва, че известната личност одобрява или подкрепя продукта на А или е дала разрешение за използване на имиджа й. Тук не е достатъчно да се установи само неразрешеното използване. Трябва да се установи и че използването е причинило заблуда.

 • прехвърлени продажби- където А рекламира, че продава продукт на В когато всъщност това не е така.

 • внушение от А че продукта му притежава качества като тези на В.

 • така нареченото обръщане на passing off- където А внушава, че продукта на В е този на А.

Същността на действието passing off се изразява в незаконно присвояване на чужда репутация, което може да доведе до влошаване на тази репутация. За да може знаменитостта, чието име, образ или имидж са били използвани, да претендира за passing off трябва да изпълнени няколко условия:

 • известната личност трябва да има установена репутация- необходимо е наличността на създадена в съответната област отличителна репутация.

 • необходимо е претендиращият за нарушение да бъде ангажиран в бизнеса- в повечето страни в понятието бизнес се включва и дейности извършвани от професионалисти, артисти, писатели, аниматори, изпълнители ( актьори и музиканти).70

 • трябва да има действия на нарушителят каращи потребителите да върват, че стоките му (обозначени с името на знаменитостта) са като оригиналните - не е необходимо страните да имат обща област на дейност, въпреки че ако областите на дейност са напълно различни може да бъде доста трудно да се установи объркване в съзнанието на хората. Пример е делото Henderson срещу Radio Corp., където ищците танцовална двойка успешно спрели продажбата на звукозаписи носещи на опаковката си тяхна фотография, въприки че те не били в областта на продажбата на звукозаписи, потребителите можело погрешно да помислят, че те са разрешили използването на тяхна снимка или че одобряват продукта.

 • известната личност трябва да търпи вреди или да има вероятност за това- там където има неразрешено използване на име или персонаж, ищеца губи финансови постъпления от това, че е трябвало да му се заплати за ползването им, а може да влоши и репутацията си ако той не одобрява по принцип продукта, за който се използва името му. Това е например случай в който името или образа на един спортист, който е противник на тютюнопушенето се използва за реклама на цигари.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница