Информационен бюлетинДата29.10.2018
Размер31.28 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
информационен бюлетин

за периода от 01.11.2008 год. до 30.11.2008 год.
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

- 9 бр. за ползване на воден обект за заустване: на Община Малко Търново в р. Малкотърновска канализационна система на гр. Малко Търново; на "Жеков" ЕООД в дере от семеен пансион в гр. Варна; на "ДТС-Варна" ООД от жилищен комплекс СО «Ален мак» в гр. Варна; на Румен Попов в дере от жилищен комплекс СО «Ален мак» в гр. Варна; на Община Малко Търново в р. Младежка от ПСОВ с. Младежко; на Община Малко Търново в дере от ПСОВ с. Заберново; на Община Сунгурларе в сухо дере от ПСОВ с. Велислав; на „В и К” ООД, гр. Варна в р. Камчия от ПСОВ кк Камчия; на Община Руен в дере от ПСОВ с. Люляково.

- 33 бр. за водовземане от подземни води: на „В и К” ЕООД, гр. Добрич в с. Смин, общ. Шабла; на „Авес-94” АД, с. Черни връх в с. Твърдица, общ. Бургас; на „Девненски захарен завод” ЕАД, гр. Девня в гр. Девня; на Бисер Янев в с. Горен Чифлик, общ. Долни Чифлик; на „Херти” АД, гр. Шумен в гр. Плиска; на „Хенкел и Кох България” ЕООД, гр. София в община Шабла; на „Виктори” ООД, гр. Търговище в гр. Търговище; на Валентин Адамов Димитров в гр. Тервел; на „Гюлтекс България” ООД, гр. Айтос в промишлена зона на гр. Айтос; на „Мелничен комплекс-Сливен” АД, гр. Сливен в промишлена зона на гр. Бургас; на Антраник Шакариан в гр. Варна; на „Франко” ЕООД в гр. Айтос; на „Зърнени храни Шабла” ЕАД в с. Победа; на ЗК „Приморец” в с. Тюленово, общ. Шабла; на „Рашков” ЕООД от ШК „Буров” в гр. Варна; на „Бурлаков” ООД от ТК „Бурлаков” в гр. Каварна; на „ Мрежови експл. Район” от каптиран дренаж в с. Българово; на Иван Роев от ШК-10 и ШК-11 в с. Тополи, общ. Варна; на „Завод за технически въглен” АД от СК-2 в гр. Каблешково; на ЕТ „Станьо Драгомански” от ТК-1 „Драгомански” в с. Градец, общ. Котел; 2 бр. на „Алкомет” АД от Р-150х и Р-151х; на „Агропласмент 92 В” АД в общ. Аксаково; на „Агрополихим” АД, гр. Девня; на „Строителни изделия” АД; на „Каолин” АД, гр. Сеново; на ЗП Косьо Пеев Димов от ШК-5 в с. Тополи, общ. Варна; на ЗП Димитър Георгиев Овчаров от С-5х в гр. Шабла; на Емил Минчев от ТК-1 в с. Горен Чифлик; на „Приморска антрепозитна търговия” ООД, гр. Варна от ШК-1х „ПАТ” в гр. Варна; на Стефко Тодоров от ШК-9 в с. Тополи, общ. Варна; на Христо Иванов от ШК-6 „Иванов” в с. Тополи, общ. Варна; на ЗП Зинаида Стоянова Петрова от сондаж С-Петрова в с. Иречек, общ. Каварна.

- 1 бр. за ползване на воден обект: на Община Смядово на дере, за изграждане на корекция на дере.

- 3 бр. за водовземане от повърхностен воден обект: на СД „Симента-Илчев и сие”, гр. Нови пазар от р. Крива река, за напояване; на „Панда инвест” ООД, гр. София от яз. Недялско 1, за напояване; на Община Несебър от р. Двойница, за пълнене на фонтани и поливане на тревни площи.ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


  • През периода са направени 10 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до:

  • Община Приморско, за ползване на воден обект – канал «Дяволско блато», за заустване от ПСОВ за «Летателна площадка Приморско» на «Албена» АД, гр. Приморско.

  • Община Бяла, за ползване на воден обект – Глико дере, за изграждане на главен канализационен канал в гр. Бяла на Община Бяла.

  • Община Никола Козлево, за ползване на воден обект – дере, за заустване от ПСОВ от канализация на с. Вълнари на Община Никола Козлево.

  • Община Несебър, за ползване на воден обект – р. Хаджийска, за заустване на отпадъчни води на ПСОВ на с. Тънково, общ. Несебър.

  • Община Приморско, за ползване на воден обект – р. Церовска, за изграждане на обект за ликвидиране на последствията от наводнения на с. Ново Паничарево, общ. Приморско.

  • Община Търговище, за ползване на воден обект – яз. Ралица, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности на Калоян Христов Петков.

  • Община Бургас, за ползване на воден обект – дере «Дермент Ходжа», за изграждане на обект за корекция на «Бургас-90-Танев» ЕООД, гр. Бургас.

  • Община Приморско, за ползване на воден обект – р. Дяволска, за изграждане на обект за ликвидиране на последствията от наводнения на Община Приморско.

  • Община Несебър, за 2 бр. ползване на воден обект – р. Хаджийска, изграждане на наборен тръбопровод и водопровод на «Слънчев бряг» АД.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница