Информационен бюлетинДата06.09.2017
Размер46.33 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
информационен бюлетин

за периода от 01.06.2008 год. до 30.06.2008 год.
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

- 5 бр. за ползване на воден обект за заустване: на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас в р. Караач от ПСОВ «Китен-Приморско» в с. Китен, общ. Приморско; на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас в езеро Вая от ГПСОВ в гр. Бургас; на "В и К" ООД, гр. Варна в Тел дере от ГПСОВ-Варна на гр. Варна; на "Нафтекс Петрол" ЕООД в езеро Вая от Петролна база гр. Бургас; на „Металинвест” ООД, гр. Пловдив в р. Хаджийска от консервна фабрика в с. Гълъбец, общ. Поморие.


- 31 бр. за водовземане от подземни води: на "Слънчеви лъчи Провадия" АД, гр. София от ШК «Слънчеви лъчи» в гр. Провадия; на Община Шабла от ТК1 в гр. Шабла; на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас от каптирани извори в с. Смолник, общ. Карнобат; на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас от каптиран извор и дренаж в с. Житосвят, общ. Карнобат; на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас от каптиран извор „Беш бунар” в с. Каменско, общ. Сунгурларе; на "Менабрия и ко" ООД, гр. Несебър от ТК "Менабрия и ко" Несебър в гр. Несебър; на Николай Стойков Йорданов от ТК 3 «Йорданов» в с. Крапец, общ. Шабла; на "В и К" ЕАД, гр. Бургас от ШК в с. Манолич, общ. Сунгурларе; на ЗП Никола Иванов Колев от ТК-1 «Колев» в с. Долище, общ. Аксаково; на Ради Петров Иванов от ЕСК-4 «Иванов» в гр. Добрич; на „Петролмаг” ООД, гр. Айтос от С-1 в с. Съдиево, общ. Айтос; на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София от Тх-21 «КНОГ» в гр. Каварна; на ЕТ „Станка Джемпериева”, с. Ясна поляна от ШК „Симеонов” в с. Ясна поляна, общ. Приморско; на ЕТ „Тренд – Емил Трендафилов”, гр. Силистра от ТК-1 „Тренд – Трендафилов” в с. Баня, общ. Несебър; на ЕТ „Гримс – Георги Тодоров”, гр. Каварна от ТК „Гримс – Тодоров” в с. Раковски, общ. Каварна; на „Българска ябълка” АД, с. Езерец от ТК-1 в с. Езерец; на СН „Лъджа-Каварна-2”, гр. Каварна от ТК-4 „Лъджа-Каварна-2” в гр. Каварна; на „Месокомбинат-Диск” ООД, гр. Добрич от ТК-1, ТК-2 и ПЕС-1 в гр. Добрич; на "Албена" АД, кк Албена; на «ЛВК Винпром» АД, гр. Търговище; на ЕТ „Славчо Гочев”, гр. Нови пазар от ШК2 „Славчо Гочев”, в землището на гр. Нови пазар; на ЕТ „Авеа – Андрей Ангелов”, гр. Аксаково от ШК „Авеа” в гр. Аксаково; на „Пътнически превози” ЕООД, гр. Добрич от СК „Автогара” в гр. Добрич; на ЗП Красимир Стефанов от гр. Шабла от ТК „Стефанов” в гр. Шабла; на „Меркурий-99” ООД, гр. Несебър от ТК „Меркурий-99” в с. Равда, общ. Несебър; на „Буров” ЕООД, гр. Варна от ШК „Буров” в гр. Варна; на «Българска ябълка» ЕООД, с. Езерец от СК-2 «Българска ябълка» в с. Езерец, общ. Добрич; на Ламбрина Александрова от ТК1 в гр. Шабла; на Община Аксаково от дренаж и каптаж в с. Въглен; на „Симпто” АД, гр. Айтос от 3 бр. сондажи в гр. Айтос; на „ВиК” ООД, гр. Варна от каптиран извор „Кокарджа” и др. В с. Боряна, общ. Дългопол.
- 2 бр. за ползване на воден обект: на СН „Нептун 2006”, гр. Вълчи дол на яз. Добротич, за отглеждане на аквакултури; на „ Бургасгаз” ЕАД, гр. Бургас на р. Хаджийска за изграждане на съоръжение.
- 2 бр. за водовземане от повърхностни води: на СН „Нептун 2006”, гр. Вълчи дол от яз. Добротич; на Галин Денчев Ганчев от земен канал за рибарник в. С. Васил Друмев.

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


 • През периода са направени 40 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до:

 • Община Шумен, за ползване на воден обект – яз. Белокопитово, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности от «Екофал» ЕООД, гр. Търговище.

 • Община Крушари, 2 бр. за ползване на воден обект – яз. Залдапа и яз Абрит, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности от «СОН-Гошев» ЕООД, гр. Добрич.

 • Община Добрич, за водовземане от ШК1 на Марийка Георгиева Манова.

 • Община Несебър, 4 бр. за водовземане от ТК на «Евънс и Евънс» ООД, от ТК на «Съни Бийч Инвестмънт» ООД, от ТК на «Астреа 2006» ЕООД и от ТК «Арките» на «Си Ай Пи» ООД.

 • Община Бургас, 3 бр. за водовземане от СК-10 на «Равда» ООД, от Л-1 «Лео-бетонови изделия» на «Лео-бетонови изделия» ЕООД и от ТК-1 и ТК-2 на «Керамика Бургас» АД, гр. Бургас.

 • Община Балчик, за водовземане от Р-186 на ЗП Ивелин Томов Иванов

 • Община Варна, 4 бр. за водовземане от С-1 «Салтанат» на «Валекс 3» ЕООД, гр. Варна, от С-3х на «Ауто Експрес» ООД, гр. Варна, от ТК-1 «Бизнес парк Варна» на «Бизнес парк Варна» АД и от ШК-1 «Кръстев» на ЕТ «Кръстю Кръстев».

 • Община Варна, за ползване на воден обект – Варненско езеро, за изграждане от Община Варна на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадъчните води от кв. «Галата» и кв. «Аспарухово».

 • Община Шабла, 4 бр. за водовземане от СК-2 на «Българска ябълка» ЕООД, с. Езерец, от ТК1 на ЗП Ламбина Тодорова Александрова, от ТК «С-7ах Илиева» на Йорданка Атанасова Илиева и от ТК «ЗКПУ Дуранкулак» на ЗКПУ «Дуранкулак».

 • Община Приморско, за водовземане от ШК на ЕТ «Станка Джемпериева», с. Ясна поляна.

 • Община Айтос, за водовземане от С-1, С-2 и С-3 на «Симпто» АД, гр. Айтос.

 • Община Нови пазар, за ползване на воден обект – р. Крива, за заустване на отпадъчни води от консервна фабрика на «Солвекс Мира Фрукт» АД, гр. Нови пазар.

 • Община Каспичан, за водовземане от ШК-1 «Херти» Плиска на «Херти» АД, гр. Плиска.

 • Община Търговище, за водовземане от 2 бр. ШК на «Ескейп-груп» ООД, гр. Търговище.

 • Община Шумен, за ползване на воден обект – дере, за заустване на отпадъчни води от съществуваща канализация на с. Коньовец на ДП «Кабиюк».

 • Община Шумен, за водовземане от ШК на «А-3-Сервиз» ЕООД.

 • Община Смядово, за водовземане от ШК на «Мега груп» АД, гр. Варна.

 • Община Провадия, за водовземане от ТК1 на ЕТ «Елдорадо-М-Митко Тодоров», гр. Провадия.

 • Община Аксаково, за водовземане от дренажно водохващане на Община Аксаково.

 • Община Каварна, 2 бр. за водовземане от ТК «Бурлаков» на «Бурлаков» ООД, гр. Каварна и от СК на ЗП Зинаида Стоянова Петрова.

 • Община Варна, за ползване на воден обект – дере, за изграждане на тръбен водосток от «Бавадон консулт» ООД.

 • Община Велики Преслав, за водовземане от ТК «Санитапласт» Драгоево на «Санитапласт» АД.

 • Община Малко Търново, за ползване на воден обект – дере, за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране и изграждане - ПСОВ от канализация на с. Звездец.

 • Община Добрич, за ползване на воден обект – дере, за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране и строителство – кланица и транжорна с ЛПСОВ на кв. Рилци на ЕТ «Модус-90-Валентин Василев».

 • Община Девня, за ползване на воден обект – р. Девненска, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект на «Девненски захарен завод» ЕАД, гр. Девня.

 • Община Добрич, за ползване на воден обект – дере, за изграждане на плочогредов мост в гр. Добрич.

 • Община Провадия, за ползване на воден обект – р. Провадийска, за заустване на отпадъчни води от съществуваща миячно-сортировъчна инсталация на «ЗСК-Девня» АД, гр. Девня.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница