Информация за постановени актове през периода януари – декември 2013 година 19 декември 2013 гстраница1/4
Дата10.02.2018
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

19 декември 2013 г.

На 19 декември 2013 г. Габровски окръжен съд даде ход на търговско дело № 60 от 2013 г., образувано по искова молба на Община Габрово против „В и К” ООД – Габрово с правно основание чл.74 от ТЗ. Предмет на спора е законосъобразността на решенията, взети на общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, проведено на 19 септември 2013 г., касаещи: освобождаването на настоящия управител на дружеството, избор на нов управител и упълномощаването на Министъра на регионалното развитие да сключи договори за възлагане на управлението и контрола на „В и К” ООД – Габрово с новоизбрания управител.

Претенциите на Община – Габрово са, че при свикването и провеждането на общото събрание са допуснати нарушения, които водят до незаконосъобразност на взетите решения. Конкретните твърдения на ищецът са, че с поканите за свикване на събранието не са представени данни за квалификацията на новия кандидат за управител, както и че представителят на съдружникът Община Трявна е гласувал в противоречие с предоставените му от общинския съвет в града пълномощия.

В хода на съдебното заседание стана ясно, че всички документи касаещи свикването и провеждането на 19 септември 2013 г. на общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Габрово са в Министерството на регионалното развитие, което е мажоритарен собственик на капитала на дружеството.

Съдът счете, че за пълното и обективно изясняване на спора посочената по-горе документация следва да бъде приложена по делото, поради което уважи исканията на страните в тази насока и задължи Министерството на регионалното развитие да я предостави в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това.

Следващото заседание по делото е насрочено за 6 февруари 2014 г. – 14,00 ч.


18 декември 2013 г.

С определение от 17 декември 2013 г. по наказателно дело от общ характер № 160 от 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, председателстван от съдия Костова, одобри споразумения между заместник окръжен прокурор Желева и защитниците на трима обвиняеми от Габрово, с което на последните се налагат условни наказания „лишаване от свобода” за придобиване, държане с цел разпространение и разпространение на високорискови наркотични вещества.

Съгласно споразумението И.Р.С. от Габрово се признава за виновен в това, че в периода от месец декември 2012 г. до 7 юни 2013 г., при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил с цел разпространение 300 грама марихуана, от които 25,88 грама държал в лек автомобил „Мазда” и в жилище на ул.”Заменхов” в Габрово, а останалото придобито количество разпространил на публични места в Габрово, като общата стойност на наркотичните вещества е 12 198 лв.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а, ал.2 изр.ІІ-о предл.ІІІ-о във вр. с чл.26 ал.1 от НК и при условията на чл.55 ал.3 от НК на И.Р.С. се налага наказание от 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото се отлага с изпитателен срок от 4 години.

С второто депозирано по делото споразумение обвиняемите Р.С.Г. и Е.П.С., и двамата от Габрово, се признават за виновни в това, че през 2012 г и 2013 г., при условията на продължавано престъпление, разпространявали на публични места в Габрово, първият – 66,3 грама, а вторият 12,9 грама марихуана, на обща стойност 2 640 лева.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а, ал.2 изр.ІІ-о предл. ІІІ-о във вр. с ал.1 изр.1 пр.5 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и при условията на чл.55 ал.3 от НК на Р.С.Г. се налага наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото се отлага с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца. Определеното на Е.П.С. наказание е 1 година лишаване от свобода - условно, с изпитателен срок от 3 години.Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

16 декември 2013 г.

С определение от 16 декември 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД прекрати производството по наказателно дело от общ характер № 154 по описа за 2013 г., поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство.

Наказателно дело от общ характер № 154 по описа на Габровски окръжен съд за 2013 г. е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Габрово обвинителен акт против М.Л. и Д.Л., живущи в с. Добромирка, общ. Севлиево (британски граждани), обвинени в извършване на престъпления по: чл.142 ал.2 т.2 и 3 във вр. с ал.1 от НК – отвличане на 11-годишно момче от с. Добромирка и по чл.142а ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 от НК – противозаконно лишаване от свобода на същото лице.

В началото на съдебното заседание защитниците на подсъдимите поискаха отвод на назначения по делото преводач, с оглед констатирани неточности при превода. Съдът счете искането за основателно като отчете и приложените по делото доказателства за квалификацията на лицето. Предвид обстоятелството, че същият преводач е участвал във всички процесуални действия от досъдебното производство съдът счете, че това е довело до ограничаване правата на подсъдимите, което е съществено процесуално нарушение.

Предвид горепосоченото и на основание чл.288 т.1 от НПК съдът прекрати съдебното производство и върна делото на Окръжна прокуратура – Габрово, за отстраняване на посочените нарушения.

Определението на Габровски окръжен съд не подлежи на обжалване.

16 декември 2013 г.

С решение по въззивно гражданско дело № 418 от 2013 г. състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД потвърди решение на Габровски районен съд, с което, на основание чл.131, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, търговско дружество от Хасково е осъдено да заплати на жена от София обезщетение за имуществени вреди, причинени от дефектна стока произведена от фирмата.

Видно от събраните по делото доказателства на 18 септември 2011 г., в апартамент на ул. „Градище” в Габрово в следствие на дефектиране на терморегулатор, термо защита и предпазен комбиниран вентил на бойлер „Пролукс”, същият е експлодирал. От ударната вълна тухлената стена между санитарния възел и кухнята е била напълно съборена. Напълно унищожен е бил зида и вратата за санитарния възел, заедно с оборудването в него. Унищожени или повредени до степен негодни за употреба са и част от мебелите и обзавеждането в жилището. Стойността на щетите е изчислена и присъдена от първоинстанционният съд в размер на 9 125 лв.

От назначената по делото съдебно–техническа експертиза се установява, че причините за експлозията на процесния бойлер са: отказ на терморегулатора да изключи нагревателя след достигане на зададената температура на водата; отказ на термичната защита да изключи електрозахранването на нагревателя; разтопяване на вътрешната полипропиленова тръба за топла вода и запушването на изходната тръба за студена вода и предпазния клапан. Разтопяването на вътрешната полипропиленова тръба за топла вода и запушването на изходните тръби за вода и предпазния клапан е довело до елиминирането на обратния клапан. При дефектиране на терморегулатора преди аварията, бойлера е бил вече без защити. Отказът на термозащитата може да се предполага, че е била дефектна от самото закупуване на бойлера. Съгласно експертизата дефектиралите елементи са били вложени в бойлера (а не са дефектирали в резултат на неправилен монтаж или употреба), т.е. налице е причинната връзка между експлозията на уреда и унищожаването на движимите и недвижимите вещи, собственост на ищцата.

След преценка на всички събрани по делото доказателства Окръжният съд счете, че въззивната жалба на фирмата производител на дефектиралата стока е неоснователна, а постановеното от Районен съд - Габрово решение следва да бъде потвърдено.

Решението на Габровски окръжен съд може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България, в едномесечен срок от съобщението да страните, че е изготвено.


9 декември 2013 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 140 по описа за 2013 г., постановена на 9 декември 2013 г., състав на Габровски окръжен съд осъди четирима мъже от с. Върбовка, общ. Павликени, на доживотен затвор за извършване на грабеж, придружен с причиняване на средни телесни повреди, от които последвала смъртта на 79-годишен мъж от с. Градище.

Подсъдимите А.Я., К.В., Г.В. и Л.А. бяха признати за виновни в това, че за времето от 00,00 ч. до 3,00 ч. на 7 ноември 2012 г., в къща в с. Градище, община Севлиево, в съучастие като съизвършители, отнели пари на стойност 7 лева от владението на С.С. от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила – нанесли множество удари с ръце в областта на главата и тялото на пострадалия, а подсъдимия А.Я. вързал насилствено ръцете и краката му, с което причинили на възрастния мъж множество увреждания (черепно-мозъчна травма, контузия в шийната област, контузия на гръдния кош със счупване на 5 ребра и др. - средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК), от които последвала смъртта на пострадалия.

Видно от събраните по делото доказателства подсъдимите отишли в жилището на пострадалия с намерение да търсят и вземат пари. След като не открили такива на очакваните места, те нанесли на С.С. жесток побой с намерение да го принудят да им каже къде да намерят парите, които смятали, че са укрити в жилището. След побоя изоставили възрастния мъж, който в последствие починал от причинените му увреждания.

За извършеното престъпление и на основание чл.199 ал.2 т.1 пр.2 във вр. с чл.198 ал.1 във вр. с чл.129 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 от НК и чл.54 от НК съдът осъди четиримата подсъдими на доживотен затвор, при специален режим на изтърпяване на наказанието.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

22 ноември 2013 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 153 по описа за 2013 г., постановена на 22 ноември 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, председателстван от съдия Попов, осъди П.Т. от Севлиево на лишаване от свобода – условно и лишаване от правоуправление, за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие.

Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 5 декември 2012 г. в 18,30 ч., по ул. „Н. Д. Петков” на кръстовището с ул. „Неофит Рилски” в Севлиево, при управление на лек автомобил „Опел Астра” нарушил правилата за движение по пътищата – чл.5 ал.2 т.1 от ЗДвП и чл.20 ал.2 от ЗДвП, и по непредпазливост причинил смъртта на 71-годишен мъж от Севлиево, пресичащ пътното платно. Видно от събраните по делото доказателства П.Т. управлявал колата си в тъмната част на денонощието с нерегулирани къси светлини, които му осигурявали по-къс осветен участък от пътя и не съобразил скоростта си – 49 км/ч, с намалената видимост и лошите метеорологични условия. Същевременно пострадалият е пресичал платното на необозначено с пешеходна пътека място.

Предвид горепосоченото и на основание чл.343 ал.1 б.”в” във вр. с чл.342 ал.1 от НК във вр. с чл.58а ал.1 от НК П.Т. бе осъден на 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание, бе отложено с изпитателен срок от 3 години.

На основание чл.343г от НК във вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият бе лишен от право да управлява МПС за срок от 1 година и 4 месеца.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

***


Делото бе разгледано по реда на Глава двадесет и седма от НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция, без да се провежда разпит на свидетелите и вещите лица в съдебно заседание. Подсъдимият заяви, че се признава за виновен по всички факти и обстоятелства посочени в обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства по тях. При постановяване на присъдата съдът ползва самопризнанията на П.Т. и доказателствата, които ги подкрепят събрани в досъдебното производство.

Съгласно разпоредбите на закона, при разглеждане на делото по този ред, когато определя наказанието съдът е длъжен да съобрази същото с разпоредбата на чл.58а ал.1 от НК, като в конкретния случай редуцира първоначално определеното наказание от 2 години лишаване от свобода с 1/3.


8 ноември 2013 г.

С разпореждане от 8 ноември 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД прекрати производството по наказателно дело от общ характер № 139 по описа за 2013 г. и изпрати същото на Специализирана прокуратура - София.

Наказателно дело от общ характер № 139 по описа на Габровски окръжен съд за 2013 г. е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Габрово обвинителен акт против В.Т. от с. Орловци, общ. Габрово, К.М. от Благоевград и К.З. от Благоевград за извършено от тях престъпление по чл.214 ал.2 т.1 във вр. с чл.213а ал.2 т.1, 4 и 6 във вр. с чл.20 ал.2 от НК. Тримата са обвинени в това, че на 6 април 2012 г., в офис на търговско дружество в Габрово, в съучастие като съизвършители, с цел да набавят за първия подсъдим имотна облага, чрез заплашване (отправени закани за убийство, при което подсъдимият К.З. бил въоръжен със законно притежаван пистолет) принудили мъж от Габрово да извърши нещо противно на волята му, а именно - да подпише запис на заповед в полза на подсъдимия В.Т. за сумата от 250 000 лв. Съгласно обвинението с това деяние на пострадалия е причинена имотна вреда в размер на 2 500 лв., платени от него по издадената запис на заповед.

Съгласно разпоредбите на чл.411а от НПК делата за престъпления по чл.214 ал.2 т.1 от НК, по който текст от Наказателния кодекс са обвинени тримата подсъдими, са подсъдни на Специализирания наказателен съд.

Предвид горепосоченото и на основание чл.42 ал.2 във вр. с ал.1 от НПК, констатирайки, че делото е подсъдно на Специализирания наказателен съд, настоящият състав на Окръжен съд – Габрово прекрати съдебното производство по наказателно дело от общ характер № 139 от 2013 г. и изпрати същото на Специализирана прокуратура – София.

Разпореждането на Габровски окръжен съд не подлежи на обжалване.
5 ноември 2013 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 166 по описа за 2012 г., обявена на 5 ноември 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД оправда А.К. от Трявна по повдигнатото му от Окръжна прокуратура – Габрово обвинение за извършено престъпление против паричната и кредитната система.

Подсъдимият А.К. бе признат за невинен в това, че през периода декември 1996 година до месец октомври 2008 година, в гр. Трявна, без съответното разрешение по Закон за банките и кредитното дело, Закон за банките и Закон за кредитните институции, да е извършвал по занятие банкови сделки, като предоставял кредити в български лева и чуждестранна валута срещу лихви на различни лица и фирми и с тази дейност на четири лица от Трявна да са причинени значителни имуществени вреди на обща стойност 143 700 лв., както и да са получени от страна на подсъдимия значителни неправомерни доходи в размер на 400 228,95 лв.

С оглед събраните по делото доказателства съдът счете, че не може по беспорен и категоричен начин да се установи, че А.К. е извършил престъплението по чл.252 ал.2 във връзка с ал.1 от НК, поради което го оправда по така повдигнатото му обвинение.Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

16 октомври 2013 г.

На 14 и 15 октомври 2013 г. се проведе първото заседание по наказателно дело от общ характер № 140 по описа за 2013 г. Производството е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Габрово обвинителен акт против А.Я., К.В., Г.В. и Л.А. – всички от с. Върбовка, общ. Павликени, обвинени в извършване на грабеж, придружен с причинени средни телесни повреди, от които последвала смъртта на 79-годишен мъж от с. Градище.

Повдигнатото на четиримата подсъдими обвинение е за това, че за времето от 00,00 ч. до 3,00 ч. на 7 ноември 2012 г., в къща в с. Градище, Севлиевска община, в съучастие като съизвършители, отнели пари на стойност 7 лева от владението на С.С. от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила - вързали насилствено ръцете и краката на пострадалия и чрез нанасяне на удари с ръце в областта на главата и тялото му причинили множество увреждания (средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК), от които последвала смъртта на пострадалия.

В хода на заседанието, продължило два дни, бяха разпитани всички посочени с внесения обвинителен свидетели. Съдът изслуша и четирите вещи лица, изготвили назначените в досъдебното производство експертизи.

С оглед пълното и обективно изясняване на обстоятелствата по делото съдът уважи исканията на защитата за допускане на ДНК експертиза на четири чифта ръкавици използвани при извършване на престъплението, както и на съдебно-медицинска експертиза относно здравословен проблем, касаещ един от подсъдимите.

Следващото заседание по делото е насрочено за 9 декември 2013 г.8 октомври 2013 г.

С определение от 8 октомври 2013 г. по наказателно дело от общ характер № 143 от 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, председателстван от съдия Василева, одобри споразумение между прокурор Станишева при Окръжна прокуратура - Габрово и защитника на обвиняемия Е.Р.И. от Габрово, с което на последния се налага условно наказание „лишаване от свобода” за държане с цел разпространение и разпространение на високорискови наркотични вещества.

Съгласно споразумението Е.Р.И. се признава за виновен в това, че през периода от 29 ноември 2012 г. до 25 февруари 2013 г., при условията на продължавано престъпление, държал с цел разпространение и разпространявал на публични места в Габрово, на три лица, високорискови наркотични вещества – общо 9,11 грама коноп (марихуана) на стойност 46,80 лв. Е.Р.И. се признава за виновен и в това, че на 25 февруари 2013 г. без надлежно разрешително държал с цел разпространение в лек автомобил „Опел Астра”, паркиран на ул. „Капитан Дядо Никола” в Габрово и в себе си още 1,311 грама марихуана на обща стойност 7,87 лв.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а, ал.2 изр.ІІ-о пр.ІІ-о и ІІІ-о във вр. с чл.26 ал.1 от НК и при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК на Е.Р.И. се налага наказание от 1 година лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на същото се отлага с изпитателен срок от 3 години.Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.
16 септември 2013 г.

С определение от 16 септември 2013 г. по наказателно дело от общ характер № 119 от 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, председателстван от съдия Василева, одобри споразумение между прокурор Александров при Окръжна прокуратура - Габрово и защитника на подсъдимия А.Г.М. от Ямбол, с което на последния се налага условно наказание „лишаване от свобода” за държане с цел разпространение и разпространение на високорискови наркотични вещества.

Съгласно споразумението А.Г.М. се признава за виновен в това, че неустановена дата през периода от началото на 2013 г. до 13 май 2013 г., без надлежно разрешително, придобил от неустановени лица в гр. Габрово и гр. Ямбол, и на 13 май 2013 г. държал с цел разпространение в стая на студентско общежитие на ул. „Хаджи Димитър” в Габрово високорисково наркотично вещество – общо 34,921 грама марихуана, на обща стойност 209,53 лв. С одобреното споразумение А.Г.М. се признава за виновен и в това, че през периода от месец декември 2012 г. до 13 май 2013 г., действайки при условията на продължавано престъпление, придобил от неустановени по делото лица по неустановен начин, държал с цел разпространение и разпространявал на публично място в Габрово (в района на студентско общежитие) общо 76,1 грама марихуана на 10 свидетели от различни градове в страната.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а ал.2 изр. второ предл. І-о, ІІ-о и ІІІ-о алт.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и във вр. с чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК на А.Г.М. се налага наказание от 2 години лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото се отлага с изпитателен срок от 4 години.Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.


11 септември 2013 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 130 по описа за 2013 г., постановена на 11 септември 2013 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, председателстван от съдия Костова, осъди Ц.Ц. от София на лишаване от свобода – условно и лишаване от правоуправление, за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие.

Подсъдимата бе призната за виновна в това, че на 31 август 2012 г., около 11,45 ч., на главен път София – Варна, в близост до разклона за с. Идилево, при управление на лек автомобил „Фолксваген Голф”, нарушила правилата за движение по пътищата (чл.15 ал.1 от ЗДвП; чл. 16 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.63 ал.2 т.1 от ПП на ЗДвП и чл.21 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДвП и чл.50 ал.1 пр.3 от ПП на ЗДвП и чл.73 ал.2 от ПП на ЗДвП) и по непредпазливост причинила смъртта на 36- годишен мъж от Пловдив, управлявал велосипед. Видно от събраните по делото доказателства подсъдимата е управлявала автомобила със скорост 88 км/ч в нарушение на въведеното с пътен знак ограничение на скоростта до 60 км/ч за този участък. Инцидентът е настъпил в момента, в който велосипедистът предприел маневра пресичане на пътното платно. Ударът е осъществен в лентата за насрещно движение на автомобила, при опита на водача да заобиколи велосипедиста.

Предвид горепосоченото и на основание чл.343 ал.1 б.”в” във вр. с чл.342 ал.1 от НК Ц.Ц. бе осъдена на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание, бе отложено с изпитателен срок от 3 години.

На основание чл.343г от НК във вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимата бе лишен от право да управлява МПС за срок от 2 години.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

10 септември 2013 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер № 77 по описа за 2013 г., обявена на 10 септември 2013 г., състав на Габровски окръжен съд с председател съдия Попов, осъди А.Ю.М. от с. Ряховците, общ. Севлиево на 15 години лишаване от свобода за извършено убийство.

Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 28 септември 2012 г., около 00,10 ч. в с. Ряховците, общ. Севлиево, нанесъл три удара с нож и умишлено умъртвил 21-годишен младеж от същото село. Видно от събраните по делото доказателства преди убийството подсъдимият, пострадалият и техни роднини употребили значително количество алкохол, отбелязвайки по този начин завръщането на младия мъж от чужбина. По-късно, след възникнал спор и сбиване, А.Ю.М. причинил смъртта на пострадалия, нанасяйки му несъвместими с живота прободни-прорезни наранявания в гръдната и коремната област.

За извършеното престъпление и на основание чл.115 от НК подсъдимият А.Ю.М. бе осъден на 15 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

Съдът постанови А.Ю.М. да заплати на родителите на пострадалия, конституирани като частни обвинители и граждански ищци по делото, обезщетение за причинени от деянието неимуществени вреди в размер на общо 200 000 лв.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница