Информация за сключени договори по зоп в су „Св. Кл. Охридски”Дата21.01.2018
Размер144.69 Kb.
Информация за сключени договори по ЗОП
в СУ „Св. Кл. Охридски”
Номер на договор и дата на подписване

Правно основание за сключване

Контрахент


Срок за изпълнение


Предмет


Стойност


Забележка


506/07 г. – 02.01.2008

чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП

"БИКАМ" ЕООД

1 година

достъп до бази данни
он-лайн

106 500 евро
505/07 г.

чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП

"ИНДЕКС" ООД

1 година

достъп до бази данни
он-лайн

48 770,00 лв.
01/08 г. – 02.01.2008

чл. 93В от ЗОП

"ЦАПК ПРОГРЕС" ООД

15 дни

компютърно оборудване и офис техника

27 625,00 лв. без ДДС

конкретна доставка по Рамково споразумение 245/2007 г.

06/10.01.08 г.

чл. 53, ал. 1, т. 2

ЕТ "Марица М - Борис Михалков"

до 30 април 2008 г.

доставка и монтаж на 2 бр. Пътнически асансьора в ТД "Китен"

99180,00 лв.
№ 10/18.01.08 г.

чл.2, ал.1 от НВМОП

"ЦЕ ЕС ГЕ - България" ЕООД

10 работни дни

монтаж на техника в зала 306 на Стопански факултет

730,03 лв. с ДДС
№ 11/21.01.2008 г.

чл.2, ал.1 от НВМОП

"Л.К.Б. България" ЕООД

10 календарни дни

доокомплектовка за мини електрофореза

2716,80 лв. с ДДС
№ 12/21.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Аракс трейд" ЕООД

10 работни дни

спортно облекло за отбора по футбол

640,00 лв. без ДДС
№ 13/21.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Българска федерация по фехтовка"

10 работни дни

спортно облекло за отбора по фехтовка

1200,00 лв. с ДДС
№ 14/21.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Намасте" ООД

30 календарни дни

спортно облекло за отбор по туризъм

1005,00 лв. без ДДС№ 15/23.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

Рекламна агенция "НЕДА" ООД

20 работни дни

изработка на баджове за слижителите и преподаватели на СУ

1,61 лв. без ДДС
за 1 бр.
№ 18/18.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Джи Мания" ООД

15 дни

спортно облекло за отбор по плуване и лека атлетика

1500 лв. с ДДС
№ 19/22.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Тингер" ООД

10 дни

спортно облекло за отбор по баскетбол - жени

800,00 лв.
№ 20/21.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Рима Спорт" ООД

15 дни

спортно облекло за отбори по: волейбол - жени; баскетбол - мъже

1 600,00 с ДДС
№ 21/25.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Кей Дифужън Спорт" ООД

15 дни

спортно облекло за отбор волейбол - жени

829,50 лв с ДДС
№ 22/25.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Франческа - Юлий Иванов" ЕТ

10 дни

спортно облекло за отбор - аеробика

1 500,00 лв с ДДС
№ 23/25.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Тенис Про" ООД

20 дни

спортно облекло за отбор по тенис

1 005,50 лв. с ДДС
№ 24/31.01.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Ч.К.С. - 95" ЕООД

15 дни

спотртно облекло за отбор по джудо

4000,00 лв. с ДДС
№ 27/03.02.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"А.С.А.К." ЕООД

7 дни

авариен ремонт на вентилационна инсталация за отопление на зала 65 на Ректората

3 153,73 лв. с ДДС
№ 31/06.02.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"РИКУЕСТ" ООД

1 година

абонаментна сервизна поддръжка на бариера на открит паркинг - Ректорат

139,00 лв с ДДС / месечно
№ 36/07.02.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Стоилов и Ко" ООД

20 работни дни

изработка и монтаж на вертикални щори за зала № 130 на ХФ

963,10 лв с ДДС
№ 37/11.02.2008 г.

допълнително възлагане по арг. от чл. 53, ал.1, т. 10 от НВМОП

ЕТ "МЕРИ БИКТМАР - Мария Найденова"

1 месец

изработване на технически паспорт на строеж в сградата на ФМИ с цел издаване на разрешение от ДНСК за ползване на сградата

900,00 лв
крайна цена
№ 40/11.02.2008 г.

чл. 93В от ЗОП

"Системи и технологии" ООД

15 дни

компютърно оборудване и офис техника

692,00 лв.
без ДДС

конкретна доставка по Рамково споразумение 248/2007 г.

№ 41/11.02.08 г.

чл. 93В от ЗОП

"Компютърнет
БГ" ЕООД

15 дни

компютърно оборудване и офис техника

 

конкретна доставка по Рамково споразумение 242/2007 г.

№ 42/11.02.2008

чл. 93В от ЗОП

"Лирекс Хай Тех" ЕООД

15 дни

компютърно оборудване и офис техника

263,11 без ДДС

конкретна доставка по Рамково споразумение 266/2007 г.

№ 43/11.02.2008 г.

чл. 93В от ЗОП

"Прософт" АД

15 дни

компютърно оборудване и офис техника

11 439,00 лв без ДДС

конкретна доставка по Рамково споразумение 249/2007 г.

№ 44/15.02.2008 г.

чл. 93В от ЗОП

"Прайм Технолоджис" ООД

15 дни

компютърно оборудване и офис техника

75 540,50 без ДДС

конкретна доставка по Рамково споразумение 247/2007 г.

№ 64/04.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Системи и технологии" ООД

20 дни

доставка на специализиран шкаф за копирна машина Sharp AR M207 – 1 бр.

от 275,00 лв. без ДДС
№ 67/04.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Це Ес Ге България" ЕООД

15 дни

доставка и монтаж на камера за видеонаблюдение на входа на Южното крило - Ректорат

167,00 лв. без ДДС
№ 65/04.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Бимко" ЕООД

7 работни дни

доставка на Аналитична везна, модел ESJ200-4

2 160,00 лв. с ДДС№ 66/04.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“ХЕЛИКС МЕДИКЪЛ” ЕООД

7 работни дни

доставка наСпектрофотометър UV-VIS, модел Спекол 11 - 1 бр.

1200 лв. без ДДС
№ 70/07.03.2008 г.

чл. 53, ал.4 НВМОП

“ДАВИД ХОЛДИНГ” АД

3 години

Обновяване на софтуерните лицензии на Archimed eDMS и Техническа поддръжка на място

456.00 лв. с ДДС/месечно
№ 74/07.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“СЕНСУС – СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ” ООД

1 година

абонаментна сервизна поддръжка и ремонт на пожароизвестителната система в сградата на Ректората

215,00 лв. /месечно без ДДС
№ 70а/
07.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“СЕНСУС – СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ” ООД

20 работни дни

изработи, достави и монтира СОТ табло с нови 40 охраняеми точки в сградата на Химически факултет

4 536,65 лв. без ДДС
№ 71/07.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“СЕНСУС – СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ” ООД

1 година

ремонт и оживяване на системата за пожароизвестяване в Университетската библиотека и абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на пуснатата в експлоатация пожароизвестителната система

1 975,89 лв. без ДДС + 140,00 лв./месечно без ДДС
№ 73/04.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД

14 дни

8 бр. - монокулярен микроскоп с принадлежности към него, модел XSP-103A

3 600,00 лв. с ДДС
№ 75/29.02.2008 г.

чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП

"Це Ес Ге България" ЕООД

до 10.08.2008 г.

хигиенно обслужване на помещения в сгради на възложителя

698.00 лв./месечно без ДДС№ 76/11.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“Дезинфекции, дезинсекции и дератизации” ЕООД

1 година

дезинсекция на всеки 3 месеца

0,0246 лв./м2 без ДДС
№ 85/12.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

„СОФЛАБ” ООД

4 седмици

доставка на автоматична везна ACCULAB

2 380,80 лв. с ДДС
№ 86/13.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Бианор сървисиз: ЕООД

3 години

отстъпване право на ползване на операционна система Линукс за УБ и съпорт

711,00 евро без ДДС
№ 87/13.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Це Ес Ге България" ЕООД

20 работни дни

монтажни работи на мултимедийни проектори в зали № 001, 418, 520, 524 на Стопански факултет към СУ и свързване с контролен панел на СОТ инсталация

1 429,68 лв. с ДДС
№ 88/14.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Димили" ООД

30 дни

преработване за негоримост на 7 врати на складове в сградата на Химически факултет

3 199,05 лв. с ДДС
№ 94/18.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Димили" ООД

1 година

абонаментна доставка, проверка зареждане и освидетелстване на противопожарни уреди в сградите на кампус „Ректорат”

по уговорени единични цени
№ 95/19.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"ТОП ХАУС" ООД

10 дни

доставка на барака за инструменти за УБГ

6 000,00 лв. с ДДС
№ 96/19.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ” ООД

50 дни

доставка на специализирана измервателна апаратура за ФзФ

1211,16 лв. без ДДС№ 97/19.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ “НЕДА” ООД

10 дни

проектиране и изработка на рекламни материали за провеждане дни на кандидат-студента

4504 лева без ДДС
№ 98/19.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“ПЕРУН - БОРИС МАНОВ” ЕТ

10 дни

изработка и доставка на 350 бр. тенис-фланелки с лого на Философски факултет при СУ, изработени със ситопечат

2 100,00 лв. с ДДС
№ 99/19.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“ЕЛЕКСИР ДИ АНДЖЕЛИ” ЕООД

10 дни

изработка и доставка на 3000 бр. папки с джоб и нарези за визитка

2 688,00 лв. без ДДС
№ 108/
24.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

„АНДРЕЕВ И КО” ООД

1 месец

изработка, доставка и монтан върху наличните каси в сградата на ХФ 25 бр. алуминиеви двойни врати с летящи крила с размери 230х180 см., с долна плътна част от ПДЧ – 80 см., цвят – 8014 кафяв, горна част – единично стъкло 150 см.

24 250,00 лв. без ДДС
№ 110/
25.03.2007 г.

НВМОП

"Славка Чопова" ЕТ

14 дни

геодезическо измерване за промяна в кадастралните вписвания на покрива на сградата на ФМИ

700 лв.
крайна цена
№ 111/
25.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“ПРОЕКТ-92 - ЛЮБЕН ИВАНОВ” ЕТ

1 година

доставка, монтаж и оживяване на системата за пожароизвестяване в сграда „А” на ФзФ

8 529,00 лв. + 229,80 лв./месечно
№ 112/
25.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

“АТЛАС 24-7” ООД

7 работни дни

хамалски услуги за ФЖМК

1190,00 лв.
крайна цена
№ 113/
20.03.2008 г.

чл. 53, ал.4 НВМОП

“ГЕОГРАФСКИ СВЯТ” ООД

до 06.05.2008 г.

туроператорска услуга за ФНПП

69 979,00 лв. крайна цена№ 117/
06.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Саламандър ДАС" ООД

1 година

организира и осъществява денонощна охрана чрез СОТ на Библиотека по история и философия, Южно крило

75,00 лв. без ДДС/месечно
№ 118/
27.03.2008 г.

чл. 2, ал. 1 от НВМОП

"Саламандър ДАС" ООД

1 година

осъществява денонощна охрана чрез СОТ на кабинети №№ 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 445, 446, 447 и
зала № 436 в сграда на ФФ "Цариградско шосе" 125

80,00 лв. без ДДС/месечно

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница