Инистерство на земеделието и продоволСтвието Ministry of Agriculture and food supplyстраница7/7
Дата19.07.2018
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7АДРЕСИ
НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ

ADDRESSES
OF THE APPLICANTS
Код

Заявител

Адрес

Code

Applicant

Address


1

2

3

България – Bulgaria - BG


BG 1

Селскостопанска академия

гр. София
ул.”Суходолска” №30

BG 2

Проф. Райчо Цветков Раев

6100 гр.Казанлък, ул.”Чавдар войвода” 1

BG 4

Институт по розата и
етерично-маслените култури

гр. Казанлък
бул. „Освобождение“ 49

BG 5

„Южно вино“ АД

гр. Бургас ул. „Янко Комитов“ 6

BG 6

Койо Николов Коев

гр. Попово ул. „Гагарин“ № 13

BG 7

Агрокооп 1916 ЕООД

гр.София, бул.”Стамболийскои” 34

BG 8

ЗП Недялко Неделчев Неделчев

с. Осенец, обл. Разград

BG 9

Институт по земеделие –

отдел ягодоплоднигр.Костинброд

BG 10

ЕТ „Голи-54-Сали Голев“

с. Езерче, обл. Разград,
ул. „Космос“ № 5

BG 11

„Сортоизпитване Елена“ ООД

гр. Елена, ул. „Й. Брадати“ № 72

BG 12

„Конюфрут“ ЕООД

гр. Шумен, ул. „Владайско въст.“ 18
ул. „Гагарин“ № 13, вх. Г

BG 13

“ЕЛИТКОМ” АД

гр.София, ул.”Г.С.Раковски” 96

BG 14

“Дионисус”ООд

гр.Харманли, ул.”Янко Сакъзов” №8

BG 15

„Геоленд“ ЕООД

гр. София ул. „Неофит Рилски“ 5

BG 19

ИЗС „Образцов чифлик“

гр. Русе, ул. „Проф. Иван Иванов“ 1

BG 20

ЗП Емине Кельовлу

с. Езерче, ул. „А. Кънчев“ 14
обл. Разград

BG 21

ССА – Опитна станция по земеделие

гр. Силистра ул. „Н. Вапцаров“ 112

BG 22

Институт по овощарство

Гр.Пловдив, ул.”Остромила”№12

BG 23

проф. Мария Тодорова Попова

4017 Пловдив ул. „Марин Дринов“ 50

BG 25

ССА -Опитна станция по земеделие

6600 гр. Кърджали
ул. „Миньорска“ № 1, п.к. 104

BG 26

ЕТ – СИГ- Славчо Георгиев

гр.Пловдив, ул.”Т.Влайков” 6

BG 28

Национално сдружение на производителите на лозов посадъчен материал

гр. Пловдив

BG 31

Държавно горско стопанство Асеновград

гр.Асеновград, ул.”Ал.Стаямболийски”25

BG 32

LVK Vinprom AD

гр. Търговище
бул. „29-ти януари“ № 8

BG 33

ООД „Савел-Агро“

гр. Пловдив
ул. „Г. С. Раковски“ 96

BG 38

Проф. Димитър Бабриков

гр. Пловдив
бул. „Източен“ 12

BG 39

Институт по лозарство и винарство

5800 гр. Плевен
ул. „Кала тепе“ № 1

BG 42

проф. Йордан Кръстев Янкулов

гр. София

ВG 45

Жанета Йорданова Станева

гр. Казанлък
ул. „Цар Иван Шишман“ № 36

BG 49

ЕТ „Гама–Х“
Хриса Вангелова Янева

гр. Стара Загора
ул. „Раковски“ 107, вх. В

ПРИТЕЖАТЕЛИ
НА СЕРТИФИКАТИ

CERTIFICATE
OWNERS
Код

Заявител

Адрес

Code

Applicant

Address

България – Bulgaria –BG


С1

Селскостопанска академия

гр. София
ул.”Суходолска” №30

С2

Проф.Райчо Цветков Раев

“Булатарс Продакшън Ко” ООД6100 гр.Казанлък, ул.”Чавдар войвода” 1


C 3

проф. Мария Тодорова Попова

4017 Пловдив
ул. „Марин Дринов“ 50

C 4

проф. Димитър Д. Бабриков

гр. Пловдив
бул. „Източен“ 12

C 5

проф. Йордан Кръстев Янкулов

гр. София
ул. „Трети май“ 24

C 9

Институт по лозарство
и винарство

5800 гр. Плевен
ул. „Кала тепе“ № 1

C 19

ИЗС „Образцов чифлик“

гр. Русе,
ул. „Проф.Иван Иванов“ 1

ЛИЦА, КОИТО СОРТОПОДДЪРЖАТ

MAINTAINERS
Код

Сортоподдържащи лица

Адрес

Code

Maintainers

Address
1

2

3

България – Bulgaria – BG


BG 2

ЗП “севда и Пламен Касабови”

с.Хаджи Димитрово,

обл. Стара ЗагораBG 4

Институт по розата и етерично-маслените култури

гр. Казанлък
бул. „Освобождение“ 49

BG 5

„Южно вино“ АД

гр. Поморие

BG 6

Койо Николов Коев

гр. Попово ул. „Гагарин“ № 13

BG 8

ЗП Недялко Неделчев Неделчев

с. Осенец, обл. Разград
BG 9

Институт по земеделие –

отдел ягодоплоднигр.Костинброд
BG 10

ЕТ „Голи-54-Сали Голев“

с. Езерче, обл. Разград,
ул. „Космос“ № 5

BG 11

„Сортоизпитване Елена“ ООД

гр. Елена, ул. „Й. Брадати“ № 72

BG 12

„Конюфрут“ ЕООД

гр. Шумен,
ул. „Владайско възтание“ № 18
BG 13

“ЕЛИТКОМ” АД

гр.София, ул.”Г.С.Раковски” 96
BG 15

„Геоленд“ ЕООД

гр. София ул. „Неофит Рилски“ 5

BG 19

ИЗС „Образцов чифлик“

гр. Русе, ул. „Проф. Ив.Иванов“ 1

BG 20

ЗП Емине Келчеовлу

с. Езерче, ул. „А. Кънчев“ 14
обл. Разград

BG 21

ССА – Опитна станция по земеделие

гр. Силистра
ул. „Н. Вапцаров“ 112

BG 22

Институт по овощарство

Гр.Пловдив, ул.”Остромила”№12

BG 23

проф.Мария Тодорова Попова

4017 Пловдив
ул. „Марин Дринов“ 50

BG 25

ССА - Опитна станция по земеделие

6600 гр. Кърджали
ул. „Миньорска“ № 1, п.к. 104

BG 26

ЕТ – СИГ- Славчо Георгиев

гр.Пловдив, ул.”Т.Влайков” 6
BG 28

Национално сдружение на производителите на лозов
посадъчен материал

гр. Пловдив

BG 29

ССА – Опитна станция по земеделие

гр.Враца, ул.”Мито Орозов”№24

BG 31

Държавно горско стопанство Асеновград

гр.Асеновград, ул.”Ал.Стаямболийски”25

BG 32

LVK Vinprom AD

гр. Търговище
бул. „29-ти януари“ № 8

BG 33

„Савел-Агро“ООД

гр. Пловдив ж.к. „Тракия“ 397

BG 38

Проф. Димитър Бабриков

гр. Пловдив бул. „Източен“ 12

BG 39

Институт по лозарство и винарство

5800 гр. Плевен
ул. „Кала тепе“ № 1

BG 42

проф. Йордан Кръстев Янкулов

гр. София ул. „Трети май“ 24

BG 49

ЕТ „Гама -Х“
Хриса Вангелова Янева

гр. Стара Загора
ул. „Раковски“107, вх. В

МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ ВИДОВЕ, ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА И ТЪРГУВА ПОСЕВЕН
И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ С ОЗНАЧЕНИЕ ЗА ВИД

MEDICAL AND AROMATIC SPECIES,
WHICH CAN BE PRODUCED

AND TRADED AS DESIGNATED SPECIES

 1. Atropa belladonna L. – Беладона

 2. Аltheae officinalis L. – Медицинска ружа

 3. Calendula officinalis L. – Невен

 4. Centranthus rubber L. – Центрантус

 5. Coriandrum sativum L. – Кориандър

 6. Chrysantemum indicum L. – Хризантема

 7. Echinacea sp.Ехинацея

 8. Gipsophila paniculata L. – Гипсофила

 9. Glaucium flavum Grantz. – Жълт мак

 10. Hypericum perforatum L. – Кантарион

 11. Hissopus officinalis L. – Исоп

 12. Lavandula anglostifolia L. – Лавандула

 13. Leucоjum аestivum L. – Блатно кокиче

 14. Matricaria chamomilla L. – Лайка

 15. Melissa officinalis L. – Маточина

 16. Majorana hortensis L. – Майорана

 17. Mentha piperita L. – Мента

 18. Monarda fistulosa L. – Монарда

 19. Nepeta transcaucasica L. – Непета

 20. Ocimum basilicum L.Босилек

 21. Origanum heracleoticum L. – Бял риган

 22. Rosa damascena Mill. – Маслодайна роза

 23. Rosa canina L. – Шипка

 24. Rosmarinus officinalis L. – Розмарин

 25. Salvia sclarea L. – Салвия склареа

 26. Salvia officinalis L. – Салвия официналис (градински чай)

 27. Satureja sp. – Чубрица (за етерично масло и планинска чубрица)

 28. Scutellaria baicalensis Gefrgi – Байкалска превара

 29. Silibus marianum L. – Бял трън

 30. Thymus sp. – Мащерка

 31. Vinca minor L. Зим-зелен

 32. Valeriana officinalis L. – Валериана

З А Я В К А
за вписване на сорт в официалната сортова листаСписък А Списък Б
1. Ботанически род и вид на растението (на латински език):

2. Обозначение (наименование или код) на сорта (на кирилица и на латиница):

3. Основни стопански

характеристики на сорта:

4. В случай на производство и търговия със зеленчукови семена:

да се посочи категорията:
сертифицирани
стандартни

5. Заявител (име, адрес, телефон, Дан. No, БУЛСТАТ):

5.1. на собствен сорт
5.2. на чужд сорт с приложение на

пълномощно от собственика

5.3. на сорт вписан в Европейският каталог ( бр................дата....................стр..........)

6. Физическо и/или юридическо лице/а,

които извършват сортоподдържане на

заявения сорт (име/на, адрес/и, телефон/и):


7. Селекционер/и на сорта (име/на, адрес/и, телефон/и):

8. Притежател/и на сертификат за сорта:

9. Година на признаване на сорта:
10. Година за вписване:

Забележки


* При промяна на обстоятелствата (по т. 4-7) заявителят е длъжен в едномесечен срок от настъпване

на обстоятелствата да съобщи за тях в отдел “Регистри и информационно обслужване “ на

ИАСАС.

** Заявка за списък А или списък Б се подава от лицето, подало молбата за сортоизпитване или от

упълномощено от него лице.


Заявител:

Дата: /подпис и печат/

A P P L I C A T I O N
for listing of a variety in the National Variety List of Republic of Bulgaria

List А List B
1. Botanical genera and plant species (in Latin):

2. Signification (denomination or code) of the variety (both in English & Latin):

3. Basic morphological and economical

characteristics of the variety:
4. Applicant (name, address, tel. No,

Tax. Dept. No, BULSTAT):


4.1. of one’s own variety
4.2. of other person’s variety

accompanied by an Authorization Letter from the owner
5. Physical and/or juridical person/s,

who conducts the maintenance of the variety

applied for (name/s, address/es, Tel. No/s):

6. Author/s of the variety (name/s, address/es, Tel. No/s):

7. Holder/s of the variety ownership Certificate:

8. Year of recognition of the variety:
9. Year of listing:

Remarks:


* An Applicant having his headquarters abroad must indicate an address on the territory of Republic of Bulgaria.

** Upon arising of a change in circumstances (Under Items 4-7) the Applicant is obliged to notify IASAS - the

Chief Directorate Variety Testing respectively - within one month’s term from the date of occurrence of such circumstances.*** An application for listing in List A or List B must be submitted by the person who has applied for variety testing

or by the person authorized by him/her.Applicant:

Date: /Signature and stamp/

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница