Инструкции за полагане и монтажДата30.11.2018
Размер181.68 Kb.
БГС Груп АД

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖНА
ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ
ИЗДЕЛИЯ

Технологиите за полагане или монтиране на бетоновите изделия,както и терминологията са съобразени с изискванията на DIN стандарта


Съдържание:
Подготвяне на основата и полагане на паваж - 3 стр.

Единадесет златни правила - 3 стр.


Подготвяне на основа и полагане на хидропорни еко-настилки

- 5 стр.


Полагане на паваж “Носталго” - 6 стр.
Подготвяне на основа и полагане на плочи - 8 стр.
Полагане на основа и поставяне на бордюр - 12 стр.
Полагане на основа и поставяне на странични и висящи укрепвания - 13 стр.
Полагане на основа и поставяне на прагове, палисади и стенни ъгли - 14 стр.
Полагане на основа и строеж на зид - 16 стр.
Полагане на основа и строеж на зид “Gala” - 18 стр.
Полагане на основи и поставяне на блокови, ъглови стъпала за стъпване и сядане - 19 стр.
Полагане на основа и поставяне на кръгли стъпала - 21 стр.


Подготвяне на основата и полагане на паважЦел...

6-10 см паваж пригоден за павиране на пещеходни зони, търговски площи, паркингови пространства, тежко натоварени индустриални площи и др.


Средства...

Лопата, дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия, вибрационна плоча с пластмасово покритие, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск), метла, клещи за павета.


Единадесет златни правила:
1. Повърхността се издълбава до оформяне на легло с около 40 cm дълбочина. Вертикалната структура трябва да бъде уплътнена така, че да прониква трудно вода.
2. Бордюрът трябва да се постави така, че да предотвратява раздалечаването и потъването на паветата. За да се установи точното място на бордюра е целесъобразно, отделни редове павета да бъдат наредени предварително, при което да се оставят 1-2см.толеранс.
3. Всички павирани повърхности трябва да имат напречен пад/наклон поне 2 – 3%, а в канавките – надлъжен наклон поне 0,5 %, за да може да се отводнява.
Нивелационни тръби/летви/ ТКН 0-5 ПаважБордюр Мастар ТКН 0-35/45


4. Насипва се слой фракция (0/32 до 0/45 mm) с дебелина около 30 cm и се трамбова по дължина с трамбовка или тежка вибрационна плоча. След трамбоването между горната повърхност на чакъла и (въображаемия) горен слой на паважа трябва да остане разстояние от около 10 cm за 60 mm павета и 15 cm за 100 mm павета, при които се препоръчва набиване на паважа с виброплоча , с пластмасово покритие.
5. Върху тази основа (носещ слой) се полага подложен слой от ситна фракция с дебелина около 4 cm, с размер на зърното 0/5 до 2/5 mm.

6. В слоя от ситна фракция се полагат тръби или дървени летви на разстояние 2 m eдна от друга, така че от горната повърхност на тръбата до горната повърхност на паветата да има равномерно разстояние.

7. Напречно на тръбите се прокарва мастар или равна дъска, така че да се получи съвсем равно “легло”.

8. Изравненият подложен слой не бива да бъде трамбован и трябва да има същия напречен и надлъжен наклон както по късно и паважа.

9. Полагането на паважа започва от права страна, перпендикулярна на посоката на поставяне. Паважът трябва да е с около 1 cm по-висок от въображаемата горна повърхност (ако се предвиж). Паветата постоянно се подравняват с канап по височина, ъгъл и изравненост на редиците; достатъчна е широчина на фугите от 3-5 мм (DIN 18318), която се получава от растерната мярка на паветата, при подготовка за полагане. Приблизително на всеки 5 редици положен паваж трябва да се контролира, дали фугите образуват права линия.

10. Запълването на фугите трябва да се извършва паралелно с полагането на паважа. По правило върху паважа се насипва естествен сух пясък или пясък от натрошен материал (кварцов пясък) и се вкарва изцяло във фугите до насищане.

11. Абсолютно чистата и суха настилка се трамбова отвън навътре (към средата) с подходяща вибрационна плоча до постигане на пълна устойчивост. След това фугите трябва отново да се запълнят. Измитането се повтаря отново след няколко дни, за да може пясъкът във фугите отново да се сгъсти.

Поддържайте повърхността чиста още при полагането на паважа.За да се постигне желаното преливане на цветовете трябва да се полагат павета поне от 3 различни палета.
Преди трамбоването паветата трябва да стоят около 1 cm по-високо от бордюра.
Подготвяне на основа и полагане на хидропорни еко-настилки
Подготвянето на основа за еко-настилки и полагането им (хидропорни еко-настилки) се извършва по същия начин като при паваж с тесни фуги. Те издържат на натоварване от леки коли.

Оптимално просмукване на водата се осигурява чрез носещ слой от чакъл с размер на зърното 2/22 или 2/32 mm .Хидропорни павета

Фракция 2-5

Чакъл 2-22/32
Съдържанието на фини частици в носещия слой не бива да е прекалено високо, за да се запази водопропускливостта му. Върху носещия слой се полага паважно легло с дебелина около 4 cm от ситна фракция с размер на зърното 2-5 mm.

При хидропорни продукти фугиращият материал също трябва да се нанася преди трамбоването.


Полагане на паваж “Носталго”
Подготвянето на основа и изпълнението са описани в предната глава. По принцип при паваж “Носталго” е от помощ, винаги да се павират малки повърхности, фугите да се запълват и паважът да се прегражда с дъска. Когато се продължи работата по-нататък, разместванията се предотвратяват чрез отъпкване.

А. Линейно (право) полагане върху носещия слой се полага паважно легло с дебелина около 4 cm, от ситна фракция с размер на зърното 2-5 mm.
В един ред се полагат павета с еднаква дължина на ръба.B. Кръгообразно полагане “Носталго”
Положете кръглата плоча “Носталго” в центъра на повърхността. Вместо това можете да очертаете кръг с диаметър около 50 cm. Покрай ръба на кръглата плоча или на очертанието се започва с паве 10/10, около 3-4 реда. Вътрешните ръбове на паветата трябва да се допират. По този начин се оформят малки клиновидни фуги. След малките павета 10/10 се полагат по- големите павета 10/20. Полагане “носталго” е най-добре

Да се изпълни с клиновидни павета, но е възможно и с павета с неправилна геометрия.


Кръглата форма трябва постоянно да се проверява. Винаги е по-лесно да се работи отвътре навън. Ако по средата не е положена кръгла плоча Носталго, повърхността трябва да се запълни със срязани на 2 или на 4 павета или малки павета от естествен камък!


C. Полагане на дъговидни сегменти

Идеалната ширина на дъговидните сегменти при “Носталго” е между 140 и 180cm.


Ширината на повърхността трябва да бъде така разграфена, че броят на дъгите да е цяло число. В двата края се оформят полудъги.
За да бъдат спазени точно пресечните точки на на дъгите, през всяка от тях трябва да се опъне по един канап.При полагане на паваж Носталго първо трябва да се положи дъга с най-голяма височина на свода, а отворената повърхност по-надолу да се покрие с все по-изправени дъги.

Съответната височина на свода на дъгата се изчислява по следната формула:Височината на свода = ширина на дъгата + 1 – 2 cm

5
Малките павета се поставят при пресечната точка на дъгите, а големите – в средата им. По този начин дъговидните сегменти стават равномерно закръглени. Отворените ъгли при пресечните точки, съответно и затворените ъгли в края трябва да бъдат 900.
Височината на свода на дъгата трябва да се проверява приблизително на всеки 5 дъги.
Впресечната точка трябва да се внимава особено много, паветата да не лежат прекалено близо едно до друго. Трябва да се поддържа равномерна ширина на фугите от поне 2-3 mm, а паветата трябва постоянно да са обградени с пясък или ситна фракция. Редовно трябва да се следи за равномерния външен облик.


Подготвяне на основа и полагане на плочи
Материал...

Плочи с дебелина до 5 cm


Инструменти...

Лопата, дървени летви, тръби, мастар, канап, вибрационна плоча, тежък гумен чук, мистрия, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск)


При полагането непременно трябва да се спазват следните указания:
Трябва да се избере такъв строеж/структура, при който да не се пояи влага, а основата трябва да има наклон 2-3% навън от сградата.
Плочите не трябва да се поставят плътно без фуга, широчината на фугите трябва да бъде поне 3 mm. В противен случай съществува опасност от откъртване на ръбовете.
Използвайте кръстовидни отделители за постигане на равномерна широчина на фугите.
Не замърсявайте плочите по време на полагането. След полагането на всеки ред, по възможност до края на работата, ги покривайте с фолио.
Складираните или още неизползвани плочи пазете от влага.
Рязане на плочи
Преди и след рязане изплаквайте плочите с чиста вода. Иначе могат да се появят петна от отделения при рязането прах.
Плочите могат да се полагат върху циментна замаска 1:5 или върху фракция
А. Полагане върху фракция или цементна замаска


Фуги минимум 2-3 mm

Плочи 400/400/50


ТКН2-5 или замаска 1:5

ТКН 0-32/45

Земно легло-добре уплътнено


1. Повърхността се изкопава на 30 cm дълбочина.
Основата трябва да лежи върху здрава или добре трамбована почва.
2. Положете бордюрите.
3. След като подготовката е извършена, се полага заравнен слой от фракция (размер на зърното 0/32 mm) с дебелина 20 – 25 cm и се трамбова на пластове с вибрационна плоча. След трамбоването от горната повърхност на чакъла до въображаемата горна повърхност на плочите трябва да има разстояние от около 9 cm (4 см фина фракция + 5 см плочи).
4. Върху тази основа се полага легло от 4 cm с размер на зърното 2/5 mm.

5. В леглото се поставят дървени летви или тръби на разстояние 2 m една от друга, така че от горната повърхност на тръбите до въображаемата горна повърхност на плочите да има равномерно разстояние (дебелината на плочите + 3 mm за трамбоване). По тръбите се прокарва мастар, така че да се получи съвсем равно легло. По изравненото легло не бива да се стъпва. То трябва да има същия надлъжен и напречен наклон, както плочите след това.
6. Полагането на плочите започва от линия, напречна на бордюра. Поставените плочи се причукват с гумен или пластмасов чук. Плочите постоянно трябва да се проверяват с канап за височина, ъгъл и изравненост на редиците.

Спазвайте минималния размер на фугите. Полагайте плочи едновременно от няколко пакета. Използвайте кръстовидни отделители за фуги. Те поддържат равномерна фуга по цялата повърхност и предотвратяват разместването на плочите. Плочите на замаска се препоръчват при закрити пространства
7. Оставете фугите отворени. Това предотвратява натрупването на влага и позволява водата да се просмуква по-лесно.
B. Полагане върху твърда основа с отводнителна система “Aqua Drain.
Върху равна повърхност настилките могат да се полагат без подложен слой директно върху Т-плочи “Aqua Drain”.

Плочи 400/400/50


ТКН 2-4 или пясък

Aqua Drain

Земно легло

Ако основата има неравности, се работи с подложен слой от пясък или ситна фракция върху “Aqua Drain” T-плоскости. При равно земно легло фракция или пясък не се ползва. В първия случай плочите трябва да се зачукат с гумен чук в подложния слой. “Aqua Drain” Т-плочи и Т-плоскости се използват като носещ отводнителен филтър и предпазна система под неслепени настилки. Подходящи са за балкони.


Отводнителната система “Aqua Drain” може да се използва при всякаква товароносимост и здрави лежащи под наклон повърхности.
За да се постигне равна широчина на всички фуги от 3 mm, се препоръчва използването на кръстовидни отделители. Фугите трябва да останат отворени, за да може влагата да се отвежда по бързо. Препоръчваме, плочите по края да се полагат във влажно хоросаново легло. Задължително трябва обаче да се направи канавка за дъждовната вода.
C. Полагане върху твърда основа с подложни лагери за плочи.
Подложни лагери за плочи се използват при полагане на плочи без хоросан и без запълване на фугите върху твърди основи. Основата трябва да има наклон до 2% и не трябва да има неравности.


Плочов лагер

Стоманобетонна


Плоча

Плоча 400/400/50


Подложните лагери за плочи се разполагат при пресечните точки на фугите и задават широчина на фугата от 4 mm. Подложните лагери могат да се режат, за да се постави половин лагер в края на редената площ.
Доставят се следните подложни лагери за плочи:
1. Неподвижни подложни лагери за плочи с фиксирана височина на над-стройката от 1 cm.
2. Подвижни подложни лагери за плочи с регулируема височина на надстройката от 3,3 до 5,3 cm.

При полагането започнете от надлъжните страни и полагайте плочите по посока на часовниковата стрелка или обратно!

Полагане на основа и поставяне на бордюр
Инструменти...
Лопата, талпи, мастар, нивелир, канап, винтова стяга, две прави дървени летви, тежък гумен чук, мистрия, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск)
Поставяйте бордюра така, че да се избегне странично разместване и потъване на настилката от павета или плочи.
Бетоновите павета и плочи не позволяват промяна на зададения размер. Затова е целесъобразно, преди поставянето на бордюра да се положат отделни павета или плочи, така че да се установи точното разстояние.

Бордюр

Странични подпори /валидни за тънкостенни бордюри/

бетон

Земно легло


1. Изкопайте ров, дълбок около 20 cm, широк приблизително една лопата. Изкопа запълнете до половината със земновлажен бетон и загладете горната повърхност.
2. Накрая поставете бордюрите и изравнете с отвес. С гумения чук зачукайте бордюрите на необходимата височина в бетона. Запълнете празнините от двете им страни с бетонни раменни подпори.

Полагане на основа и поставяне на странични и висящи укрепвания

За да могат страничните и висящи укрепвания да издържат на определени товари, те трябва да бъдат монтирани на различна дълбочина в почвата. Ръководете се по долните таблици.


Колони
Колоните могат да се поставят само като отделно стоящ декоративен елемент и не служат за укрепване.
Дължина на колонат Дълбочина на вкопаване
До 125 cm 1/4 от дължината

До 225 cm 1/5 от дължината

Полагане на основа и поставяне на прагове, палисади и стенни ъгли
Инструменти...
Лопата, дървени летви, мастар, нивелир, канап, дървени клинове, винтова стяга, тежък гумен чук, мистрия, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск), фолио или отводнителна плоча, филтърна (отводнителна) тръба, изолираща боя
Вграждането се извършва според местните дадености и зависи от натоварването и от структурата на почвата. За да се постигне задоволителна устойчивост на градежа, е необходимо елементите да се поставят в основа от подложен бетон.
Палисадите се произвеждат с леко конична форма, изтъняват отдолу нагоре. И все пак при полагането се внимава, всяка палисада да бъде вградена отвесно. Затова помагат малки дървени клинове, които се поставят отгоре (до 1 m дължина, от 1,2 m нататък – отдолу) между палисадите, за да ги фиксират отвесно. Праговете трябва да се вграждат с лицевата страна напред, обърнете внимание на надписа “Ruckseite” (задна страна).
Практиката показва, че фолиото или съответната дренажна плоскост по-бързо отвежда водата. Чащата се по надлъжната страна на елементите вода и по този начин намалява натоварването на почвата. Отведената в основите вода трябва за по сигурно да се извежда от дренажна тръба.
Вграждането на стенни ъгли се извършва според местните дадености и зависи от натоварването и от структурата на почвата. За да се постигне задоволителна устойчивост на градежа, е необходимо елементите да се поставят върху основа от подложен бетон.

Палисади

Дренаж


За предпазване от замръзване служи трамбован слой от чакъл или фракция. (По избор този слой може да се направи и от подложен бетон). Върху него се прави легло от циментена замазка или хоросан, върху което директно могат да се поставят стенните ъгли. За разтоварване и поставяне стенните ъгли имат бетонирани в тях втулки и куки. През куките на отделните елементи (след поставянето им) се прекарва арматурно желязо (Ø 12 -16 mm) и накрая куките се изкревят. Така се предотвратява разместването на елементите един спрямо друг по време на запълването на пространството зад тях. По принцип зад долната част на ъгъла трябва да се положи отводнителна тръба. От задната страна фугите се затварят с уплътнителна лента, а частите се мажат с изолационна боя. Алтернатива: покриване с фолио, съответно чакъл или фракция преди запълването с пръст.

Полагане на основа и строеж на зид


Инструменти...
Лопата, дървени летви, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия
Затворен градеж:
Вид на градежа 1 2

Наклон на основата (град.-0) 0 0

Брой на редиците 5 7

Максимална височина (cm) 80 112Отворен градеж (с възможност за садене на растения):
Вид на градежа 1 2

Наклон на основата (град.-0) 0 0

Брой на редиците 4 6

Максимална височина (cm) 64 96


При отворен градеж тухлите се редят с фуга от 10 или 15 cm.
Ъгли и закръгления

За изграждане на външни прави ъгли в края на всеки ред се поставя по една завършваща крайна тухла. Закръгленията се реализират с нормални тухли в отворен градеж. Минималният радиус възлиза на около 250 cm + 4 cm на ред тухли.


Тухлите за суха зидария Tromalit са подходящи както за отделни свободни зидове, така и за подпорни стени с равен или наклонен насип без натоварване. Вграждането на тухлите се извършва според местните дадености. Така подпорните стени могат да се изградят по обикновен сух способ, тоест без хоросан или лепила.
За да се постигне достатъчна устойчивост на градежа, най-долният ред тухли трябва да се постави във

фундамент от подложен бетон с дебелина 10 cm

Полагане на основа и строеж на зид “Gala”


Инструменти...
Подходящи инструменти за рязане, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск)
Изпълнението на ъгли с размер 900 и 1350 е възможно със сглобяеми тухли.
Тухлите “Gala” са подходящи за градеж на свободни зидове. Вграждането на долните тухли се извършва в зависимост от местните дадености.Само най-долния ред тухли се поставя в основа от подложен бетон.
Свободните зидове, зад които не се насипва почва, могат да имат височина до 165 cm (11 реда). Тухлите “Gala” се слепват като се намаже горната повърхност на всеки зъб с лепило за плочки. При поставянето на следващата тухла лепилото се разпределя в определеното за това пространство. Не е необходимо запълване на фугите.

Полагане на основи и поставяне на блокови, ъглови стъпала за стъпване и сядане


Инструменти...
Лопата, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия
Блокови стъпала обикновено се поставят там, където няма подготвена бетонирана основа за стълби. Те се поставят върху предпазващ от измръзване носещ слой от чакъл.
Блокови стъпала

Блокови стъпала

1. Височината и дълбочината на склона се измерват, за да се установи начинът на разполагане на стъпалата.


2. Под първото стъпало издълбавате ров с дължина около 60 cm. Оформете склона терасовидно на около 40 cm до най-горното стъпало.
3. Запълнете рова с подложен бетон и трамбовайте.
4. Положете най-долното стъпало в легло от хоросан и изравнете точно, т.е. по дължина повърхнстта трябва да бъде хоризонтална.
За оттичане на водата трябва да има наклон напред около 3 mm.
5. След като първото стъпало е стабилно, запълнете празнината зад него с чакъл или подложен бетон и трамбовайте. Върху него поставете следващото стъпало в хоросаново легло и т.н.
Предният ръб на всяко стъпало трябва да покрива долното с около 3 cm (при блокови стъпала със закръгление – 2 cm). Странично не трябва да бъдат стягани.
Ъглови, за стъпване и сядане стъпала се поставят там, където има бетонна заготовка за стълбище.
Трябва да се внимава, ъгловите стъпала и тези за стъпване да се слепват (с хоросан) със заготовката за стълбище само хоризонтално.
1. Определени места трябва да останат без хоросан, в зависимост от вида на стъпалата.
2. При дължини над 110 cm ивиците хоросан трябва да се полагат до 1/6 от цялостната дължина навътре от страничните ръбове.
3. При свободно носещи конструкции стъпалата само се залепят върху два стълбовидни трегера.

Полагане на основа и поставяне на кръгли стъпала


Всички стъпала трябва да се припокриват с предните си ръбове. Не трябва да бъдат слепвани с хоросан едно за друго и да бъдат стягани отстрани.
Кръглите стъпала са оформящ елемент за градински стълби и пасват на всяка желана форма на терена. Те се полагат върху предпазващ от замръзване слой от чакъл.

Пясък - 2cm

Фракция - 0-25


1. Дълбочината и широчината на склона се измерват, за да се установи точното подреждане на стъпалата.


2. При построяване на стълба издълбайте по 40 cm основа за всяка плоча.
3. Насипете чакъл или фракция за най-долното стъпало и трамбовайте.
4. Върху чакъла поставете най-долното стъпало и го подравнете, т.е. по дължина повърхността трябва да бъде хоризонтална.
За оттичане на водата трябва да има около 1% наклон напред.
5. След като първото стъпало е стабилно, запълнете празнината зад него с чакъл или подложен бетон и трамбовайте. Върху него поставете второто стъпало в легло от хоросан и т.н.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница