Инструкция може да се различават от текущата версия на операционната система, която използвате. Функциите не се променятДата31.08.2017
Размер163.2 Kb.
ТипИнструкция
NUK Smart Control 300

БЕБЕФОН за смартфони /iOS, Android/
Забележка: изображенията на екрана, използвани в тази инструкция може да се различават от текущата версия на операционната система, която използвате. Функциите не се променят.

 1. Описание на устройството

  1. Този бебефон със своите аудио и видео функции позволява наблюдение на бебета и малки деца. Приемник на сигнала е смартфон или таблет. Сигнала се предава чрез интернет или WiFi. Устройството трябва да се използва в сухи помещения. Предназначено е за домашна употреба.

  2. Съдържание на комплекта

Бебефон:

 • Видео камера

 • Силиконов ринг – за позициониране на камерата

 • Кабел за интернет връзка

Аксесоари:

 • LAN кабел – за интернет рутер или модем

 • Адаптор за LAN кабела

Инструкция за употреба

Не са включени в комплекта: SD карта и смартфон.

  1. Функция

Технологията използва съществуващата система на окабеляване в жилището за предаване на данни.

Уловените звуци и картини от камерата се преобразуват, разкодират и предават чрез мрежовия кабел.

Разкодирането на данните с парола предотвратява улавянето на данни от трети страни.

Предаваните данни може да се получат до друг контакт във същата мрежа, там където адаптора е включен. В адаптора данните се разкодират и се предават на модема или рутера чрез кабела. Посредством адаптора може да се получава информация от няколко камери. Връзката при тази технология е бърза и сигурна. Чрез модулация на сигнала се избягват смущенията при предаването на данни.
 1. Информация за вашата сигурност

 • Прочетете внимателно тази инструкция преди употреба и я запазете, в случай, че се наложи да я прегледате отново

 • Използвайте това устройство по неговото предназначение

 • Не използвайте аксесоари, различни от включените в комплекта.

 • Запознайте се със специфичните изисквания за използване на бебефони във вашата страна. Някои държави имат различна регулация.

 • Не излагайте уреда на директна слънчева светлина или високи температури, за да не го повредите

 • Не дръжте уреда в близост до източници на топлина, не го покривайте, за да не се прегрее

 • Не използвайте бебефона в много влажна среда.

 • Не използвайте бебефона в силно замърсена среда

 • Този уред не е предназначен за използване от хора с физически или умствени проблеми. Винаги давайте подробни указания за използването на устройството от по-неопитен човек.

 • Деца, които използват уреда, трябва да бъдат контролирани и наблюдавани.

 • Пазете найлоновите опаковки от деца, не позволявайте игра с найлоновите опаковки

 • Не използвайте остри предмети или абразиви за почистване на уреда.

 • Не предприемайте разглобяване или поправки на уреда в домашни условия, това се прави само от специален сервиз

 • Микро SC картата е малка и може да бъде погълната от дете

 • Видеовръзката се осъществява чрез интернет мрежа и е сигурна и надеждна при сега действащите стандарти

 • Препоръчваме смяна на стандартната парола с ваша собствена
 1. Описание на устройството

1.бутон за нулиране

2.гнездо за микрокарта SD – над 32GB

3.гнездо за включване на допълнителен високоговорител

4.микрофон

5.бутон за мрежата

6. инфрачервени LED светлини – излъчват светлина в тъмно помещение, която е невидима за хората

7.жълта LED- свети, когато има връзка с мрежата

8.червена LED – свети, когато камерата работи правилно

9.синя LED – свети, когато има връзка с адаптора

10.зелена LED – свети, когато камерата е заредена

11.камера

12.сензор за яркост – отчита дали трябва да се активират инфрачервените светлини

13.етикет с код и MAC адрес

14.вход за стойка за камера /триножник/

15.за връзка с мрежата

16.силиконов ринг

17.адаптор

18.индикатор за включване

Включено – свети

Изключено – не свети

Примигва – изчакване

19.индикатор за връзка

Червено – бавно пренасяне на данни

Оранж – нормално предаване

Зелено – бързо предаване

Изключено – няма връзка

20.индикатор за мрежа

Зелено – активна връзка в мрежата

Изключено – няма мрежа


 1. Описание на функциите

Камерата 11 се поставя в стаята, където ще се наблюдава. Тя може да предава картини и звуци. Тя е снабдена с инфрачервени лампи, които осветяват обекти на 2 метра разстояние в тъмно помещение. Камерата се активира, когато се произведе шум или движение и предава директно към смартфон или таблет. Ако е поставена SD картата, камерата ще запише и видео съобщение, което ще се предаде към смартфона. Също така камерата може да се постави върху поставката /силиконов ринг/ 16 или върху триножник, посредством входа 14.

Камерата е свързана към ел.мрежа чрез силовия кабел в подходящ контакт. Камерата е програмирана да разкодира картини и звуци и да предава сигнала.

Адаптора 17 е включен в контакт в близост до рутера за интернет, който ще разчита сигнала от мрежата. Уверете се, че и двата кабела са свързани правилно – адаптора и кабела на камерата, за да може да се осъществи връзка.

До четири камери може да използват един и същи адаптор. Сигналът се предава посредством адаптора, който е във връзка с модема или рутера. Рутера предава сигнала до вашия смартфон /таблет/, когато сте в обхват. Ако сте извън обхвата на рутера, сигнала може да се предава чрез мобилно радио или външен интернет достъп.
 1. Стартиране на устройството

5.1 Свързване на камерата

Важно! Не инсталирайте камерата по време на буря! 1. Свържете мрежовия кабел посредством гнездото 15.

 2. Включете кабела в контакта, виж. Раздела за техническите изисквания.

 3. Позиционирайте камерата в близост до бебето, но така че то да не може да я достига.

Важно! Камерата не използва безжична връзка. Бебето няма да бъде изложено на никаква радиация.

Ако в стаята стане тъмно, камерата автоматично ще включи инфрачервените лампи за наблюдение. В тези случаи изображението се предава в черно и бяло. Обхвата на инфрачервените лампи е 3-4 метра.

5.2 Свързване на рутера

1. Свържете единия край на кабела с подходящото гнездо на рутера

2. Свържете другия край на кабела в адаптора

3. Включете адаптора в контакта

Важно!


 • Винаги свързвайте кабела преди да включите адаптора в контакта

 • Удължители за контакти блокират сигнала

 • Камерата и адаптора трябва да се включват към съответните фази на една електрическа мрежа

5.3 Подготовка на смартфона/таблета/

1. Свържете своя смартфон/таблет/ към интернет мрежата, съгл. Инструкциите за потребата му.

2. Ако нямате приложение за разчитане на QR кодове:

- свържете се с магазин за приложения

- свалете и инсталирайте приложението – например “Barcode Scanner”

3. Свалете безплатното приложение “NUK LiveCam”

4. Стартирайте приложението

5. Натиснете “Add Camera” /добави камера/

6. Активирайте камерата. Имате 3 опции за това:

Вариант 1: • Натиснете QR кода

 • Проверете QR кода на обратната страна на камерата

 • Въведете паролата. Фабрично зададената е 888888

 • Натиснете “SAVE”

Вариант 2: приложим е само ако смартфона е свързан към същата мрежа, както и адаптора

 • Докато приложението се стартира, то ще търси за налични камери в мрежата и те ще се появят като списък

 • Изберете камера

 • Въведете паролата 888888

 • Натиснете “SAVE”

Вариант 3: ръчно въвеждане

 • Натиснете “Add Camera” /добави камера/

 • Въведете име на камерата

 • Ръчно въведете UID номера на камерата – намира са на гърба на камерата върху табелката

 • Въведете паролата 888888

 • Натиснете “SAVE”

От съображения за сигурност, препоръчваме да смените паролата си!

7.Отидете на полето Name /име/

8.Дайте име на камерата

9.Завършете въвеждането чрез Return
Камерата още не е свързана. Докато търси на дисплея се изписва Connecting…. След като връзката се осъществи на дисплея се появява Online.

10. За да се появи сигнал от камерата, изберете името на желаната камера и ще се появи изображение на смартфона.

11. Ако се появи съобщение Unknown device/непознато устройство/ или Offline, започнете ново търсене
6. Използване на приложението

6.1 Стартиране на приложението

1. За да стартирате приложението, натиснете съответния символ на вашия смартфон. Ще се зареди началната страница. Ако все още не е свързана камерата, то тя няма да се появи в списъка. Проверете дали сте извършили правилно стъпките по подготовка на камерата – 5.3.

Ако приложението предава вече изображения от камерата, ще се появи картинка. Ако не предава изображения – ще се появи празно поле. След като връзката се осъществи на дисплея се появява Online.

2. За да видите изображение на живо, докоснете NUK камерата. Ще се осигури следното:

Връзка – показва се активна връзка с камерата

Резолюция – 640х480

Потребител 1 – броя на потребителите, които са свързани

Качество – на връзката или на изображението.

Под изображението на живо ще откриете най-важните функции:

3.Изберете бутон за моментна снимка и ще я направите

4.Изберете бутона за албум и ще направите албум с всички снимки

- можете да увеличавате самото изображение

- можете да запазвате, избирате, изпращате, изтривате снимки

5.Изберете бутон за звука, за да настроите: без звук, слушане на записите от камерата или да говорите на детето.6.2 Функции на началния екран, затваряне на приложението

1. Когато виждате изображенията на живо, натиснете “Back”/назад/. Появява се началния екран.

2. Бутона “Remove” се намира в горния десен ъгъл. Като го натиснете можете да откажете регистрираната камера – натиснете червения символ пред символа за камера и след това натиснете Delete.

3. Долу на екрана ще откриете следните символи: /вижте изображенията в приложената книжка/

- връщане към начален екран

- гледане на видео запис

- добавяне на камера

- информация за приложението6.3 Настройка на камерата

В специално меню за камерата вие можете да настройвате камерата. 1. Когато виждате изображенията на живо, натиснете “Back”/назад/. Появява се началния екран.

 2. Натиснете символа „стрелка“ и ще се появи ново меню. Там можете да променяте:

 • Името

 • Паролата

 • Настройките

 • Да възстановите връзката

 1. В меню „Настройки“/advanced settings/ можете да избирате настройки

 2. За да промените дадена настройка, изберете съответното поле с изброените възможности

 3. Завършете промените с бутона за връщане Return.

Парола:

Фабрично зададената е 888888. Препоръчваме да я промените.

1.изберете полето Old и въведете старата парола

2.отидете на полето New и въведете новата парола

3.потвърдете с Confirm като въведете отново новата парола

4.натиснете ОК

Връзката отново ще бъде осъществена.

Ако има други смартфони или таблети, свързани с камерата докато правите промени в настройките, то тази връзка остава активна, докато не се затвори приложението на съответното устройство. Ако е променена паролата, то тя трябва да се промени и за останалите устройства, за да може да се осъществи връзка.

Видео настройки:

В това меню можете:1. да настройвате качеството на изображението, като задавате различна резолюция, 2. да направите филм, 3.да настройвате според светлината – у дома или навън.

Настройка на часова зона – да изберете часовата зона на вашата страна.

Настройка на звука – да настройвате чувствителността на звука. Нивото на звука не влияе върху изображението в реално време. Силата на звука следва да се управлява от смартфона или таблета. Можете да зададете период от време, след изтичането на който при улавяне на звук да се включи камерата автоматично.

Улавяне на движение: Камерата се активира не само при улавяне на звуци, но и при движение. Можете да зададете чувствителност на улавянето на движение, при която да се предаде съобщение към смартфона.

Настройки за записване: Камерата може да прави записи, ако е окомплектована със SD карта. Можете да изберете дали да се прави запис винаги, никога или при улавяне на звук и движение. Ако изберете третия вариант, ще се прави запис при всеки шум и движение. След края на записа се изпраща съобщение до смартфона или таблета и вие можете да прегледате записа. В този режим се прави непрекъснат запис на картината. При звук или движение се изпраща съобщение до смартфона. Записването се възстановява при всяка нова аларма.

Форматиране на SD картата – това се прави за изтриване на стари записи от картата.

Информация за устройството – тук не могат да се правят промени. След като се постави картата, се показва информация за капацитета й.6.4 Известяване /notification/

Ако е активирана функцията Улавяне на звук или Улавяне на движение, смартфона ще получава известяване за това.6.5 Промяна на връзката

След като камерата се регистрира правилно към смартфона, приложението ще търси за най-подходящата връзка:

Ако смартфона е в обсега на рутера, то той ще избере тази връзка.

Ако смартфона не е в обсега на рутера, но е регистриран WiFi, то той ще избере тази връзка.

Ако WiFi, не е достъпен, то тогава смартфона ще се свърже с интернет, за да направи връзка с камерата. Важно е да има достъп до интернет, за да се осъществи връзката и да е добро качеството на предаване на информация.
7.Видео

Камерата може да прави записи на изображенията. За целта трябва да се инсталира микро SD карта/тя не е включена в комплекта/ 1. Поставете микро картата в съответното гнездо 2 – входа е такъв, че има само един възможен начин за правилно поставяне на картата. Картата трябва да влезе изцяло.

 2. Рестартирайте камерата

 3. Форматирайте картата

 4. Задайте предпочитани настройки

 5. За да прегледате направените видео записи, натиснете бутон Event

Важно! Записите може да се видят, само ако смартфона/таблета/ е свързан с камерата. Ще се появи списък със записи.

 1. Изберете кой запис ще гледате

 2. Чрез търсене ще зададете ново меню – Search.

 3. За да видите записите на персонален компютър, ще е необходимо следното

 • USB адаптор, за да свържете картата с компютъра или да поставите картата в подходящо гнездо на вашия компютър

 • Съответен софтуер, за да възпроизведете записа

 1. За да изтриете всички записи, форматирайте отново картата


8.Функцията Powerline

8.1 Базова информация

Адапторът 17 се интегрира към вашата домашна система на окабеляване чрез включване в контакт. Кобелът се използва, за да се осъществи връзка с рутера или модема за интернет.

Адапторът също така е инсталиран на камерата. Той създава своя собствена мрежа с вашия смартфон – той може да се свърже с до 4 камери.

8.2 Създаване на втора мрежа

Създаването на връзка между една камера и един адаптор обикновено е съвсем безпроблемно.

За да се създаде втора мрежа е необходимо да се направят настройки.


 1. Отстранете камерите и адаптора от първата мрежа от захранването

 2. Създайте втора мрежа, включваща една или повече камери и адаптора.

 3. Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутона, който се намира в долната част на адаптора

 4. Така адаптора създава ново разчитане на информация

 5. Натиснете за около 120 секунди бутона 5 на всички включени камери. Камерите ще получат новия код и ще работят заедно с адаптора. От съображения за сигурност времето за трансфер е настроено да бъде 120 секунди

 6. Свържете камерите и адаптора от първата мрежа още веднъж

8.3 Изчистване на втората мрежа

За да се върнете към стандартното разчитане на данни, процедирайте по следния начин: 1. Натиснете и задръжте бутона в долната част на адаптора за около 15 секунди.

 2. Натиснете и задръжте бутона в горната част на камерите за около 15 секунди.


9.Свръзване към външен говорител

За да можете да говорите с вашето бебе чрез смартфона, трябва да свършете външен говорител към камерата. Особен подходящи са говорителите за персоналните компютри.Технически изисквания: съпротивление – 8 ома или активен високоговорител, връзка – 3,5 мм стерео жак.

 1. Почистване и поддържане на устройството

  1. Почистване

 • За да избегнете риск от електрически удар или нараняване, винаги изключвайте камерата от кабела

 • Не потапяйте частите във вода

 • При никакви обстоятелства не използвайте абразивни или силно агресивни почистващи препарати

 • Използвайте само влажна кърпа за забърсване

 • Използвайте бебефона едва след като всички части са подсушени

 • Внимателно забърсвайте с мека кърпа лампите 1. Възможни проблеми и начини за преодоляването им
проблем

причина

решение

Камерата на дава картина и звук

Камерата не е свързана

Свържете камерата – 5.1
Камерата не е регистрирана към смартфона/таблета/

Свържете към рутера – 5.2
Няма реакция от софтуера на камерата

Подгответе телефона/таблета/ - 5.3
Паролата не е правилна

Виж раздела за паролата
Разчитането на данните не е правилно

Възстановете разчитането – 8.3
Софтуера на телефона се срива

Рестартирайте телефона. Възстановете връзката с камерата.
Интернет връзката не работи

Настройте връзката, проверете инструкциите на вашия телефон /таблет/
Предаването на данни към телефона не работи

Настройте телефона за предаване на данни, проверете инструкциите на вашия телефон /таблет/

Камерата и адаптора не са свързани към една и съща мрежа

Възможно е да не са от една и съща мрежа, трябва да се свържат в една мрежа

Картината трепти

Осветлението в наблюдаваната стая не е подходящо

Коригирайте осветлението

Изображението е в черно и бяло

Осветлението е твърде слабо и се е включила инфрачервената светлина

Инфрачервената светлина дава изображението в черно и бяло. За да има цветност е необходимо по-силно осветление.

Изображението и звука не са ясни

Прехвърлянето на данни е твърде слабо

Коригирайте резолюцията

Закъснение на звука и картината

Дължи са на разкодирането на данните

Това не може да се промени, такъв е принципа на работа на системата

Силата на данните е твърде голяма

Висока резолюция в настройките

Коригирайте резолюцията, ако е възможно използвайте WiFi


12.Технически характеристики – направете справка с приложената книжка, стр.35

13. Изхвърляне на отпадъците

Изхвърлете опаковките на определените за това места, в зависимост от техния вид.

Не изхвърляйте уреда заедно с битови отпадъци, предайте го на специално определените за това места, където се рециклират електрически уреди.

14. ГАРАНЦИЯ

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние

поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 24 месеца от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предявяване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата на покупка.

Производител МАПА Германия, представител за територията на Република България :

„БЕБОЛИНО” ООД, София, ул. „Христо Иванов Големия” 9, тел. 02 955 75 00, 855 07 06

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ
 1. “Беболино”ООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

 2. Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

 3. Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

 4. В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.Дата на рекламация

Дата на ремонт

Причина за рекламация

Подпис на техника
Място и дата на продажбата Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00Ул. Христо Иванов Големия 9

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на съответните европейски директиви, както и на националните законодателства. Декларацията зъ сътветствие можете да изискате от производителя или да намерите на www.nuk.de


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница