Инструкция на клиента относно откриване или закриване на позиции, промяна или отмяна на висящи поръчки и т нДата13.04.2017
Размер49.06 Kb.
ТипИнструкцияПриложение № 6
УСЛОВИЯ

за подаване на нареждания по телефон

от клиент на дилър на "Логос - ТМ" АД
1. Прeдварителни условия

1.1. Клиентът дава нареждания по телефон само при проблеми с връзката по Internet.

1.2. Връзката с дилърите се извършва само на телефони (+359) 2 954 99 39.

1.3. Клиентът се идентифицира и получава съответната авторизация. Ако по каквато и да е причина клиентът не получи авторизация, нарежданията му не могат да приети за изпълнение от дилърите на ЛОГОС-ТМ.

1.4. Клиентските нареждания се подават и приемат само на български език.

1.5. Приети понятия и термини:

- “нареждане”- всяка инструкция на клиента относно откриване или закриване на позиции, промяна или отмяна на висящи поръчки и т.н.

- “потребителско име”- името, което клиентът е получил при окриването на сметка при Логос - ТМ.

- “парола”- паролата за идентификация по телефона, която клиентът е получил при откриването на сметка при Логос - ТМ.

- “валутна двойка”- финансовият инструмент, предмет на търговия.2. Авторизация на клиента

Клиент: “Име, фамилия, потребителско име, парола”

Например: “Добър ден, аз съм Иван Иванов, потр.име: 1234, парола: 12345Дилър: “Момент” /извършва авторизацията/.Ако авторизацията е завършена успешно: “Вашето нареждане моля?”, в противен случай: “Неверни данни. Нареждането ви не може да бъде прието”.

3. Откриване на позиция

Клиент: “Валутна двойка, брой лотове”.

Например: “Евро-долар, 2 лота”Дилър: “Bid/Ask”

Например: “.2650/.2652”, или “.2650/52”, или “50/52”. Ако клиентът не е съвсем сигурен, може да поиска: “Пълна цена?”, отговор: “.2650/.2652”.Клиент: “Купувам” или “Продавам” или “Не”. При “Не” разговорът приключва. Иначе:

Дилър: “Вие купихте/продадохте/ евро-долар, 2 лота, на цена .2652 /.2650/, номер на позицията 52265”.

Клиент: Аз купих /продадох/ евро-долар, 2 лота, на цена .2652 /.2650/ или просто: “Потвърждавам”.

4. Закриване на позиция

Клиент: “Закривам позиция номер 52265, евро-долар, покупка, 2 лота”.

Дилър: “Bid”. Ако позицията, която се закрива е открита с продажба, тогава дилърът котира “Ask”.

Клиент: “Съгласен” или “Не”. При “Не” разговорът приключва. При “Съгласен”:

Дилър: “Вие закрихте позиция номер 52265, евро-долар, покупка, 2 лота, на .2650”.

Клиент: “Закрих позиция номер 52265, евро-долар, покупка, 2 лота, на .2650” или просто: “Потвърждавам”.

5. Промяна на поръчки

5.1. Промяна на поръчки по открити позицииКлиент: “Искам промяна в поръчка /вид на поръчката - напр. Stop Loss/ по позиция номер 52265, евро-долар, продажба, на ниво .2620”. Ако вашето нареждане не е в противоречие с Условията за търговия /приложение 2 към Договора за валутна търговия срещу предоставен гаранционен депозит/, получавате отговор:

Дилър: “Вие променихте поръчка Stop Loss, по позиция номер 52265, евро-долар, продажба, на ниво .2620”. Ако вашето нареждане противоречи на Условията за търговия, то няма да бъде прието за изпълнение.

Клиент: “Потвърждавам”.

5.2. Промяна на висящи поръчки

Клиент: “Искам да променя висяща поръчка номер 52265, Buy Limit, евро-долар, 1 лот, на ниво .2610”. Ако нареждането ви не противоречи на Условията за търговия, получавате отговор:

Дилър: “Вие променихте висяща поръчка номер 52265, Buy Limit, евро-долар, 1 лот, на ниво .2610”.

Ако нареждането ви противоречи на Условията за търговия, вашето нареждане няма да бъде прието за изпълнение.Клиент: “Потвърждавам”.

6. Отмяна на поръчки

6.1. Отмяна на поръчки по открити позицииКлиент: “Искам да отменя поръчка Stop Loss по позиция номер 52265, евро-долар, продажба”.

Ако нареждането ви не противоречи на Условията за търговия, получавате отговор:Дилър: “Вие отменихте поръчка Stop Loss по позиция номер 52265, евро-долар, продажба”.

В противен случай, нареждането няма да бъде прието за изпълнение.Клиент: “Потвърждавам”.

6.2. Отмяна на поръчки за откриване на позицииКлиент: “Искам да отменя поръчка Buy Limit, номер 52265, евро-долар”.

Ако нареждането ви не противоречи на Условията за търговия, получавате отговор:Дилър: “Отменихте поръчка Buy Limit, номер 52265, евро-долар”.

В противен случай, нареждането няма да бъде прието за изпълнение.Клиент: “Потвърждавам”.

7. Промяна в нивата по поръчките

Такава процедура не е предвидена. При необходимост, клиентът първо отменя съществуващата поръчка, а след това подава нова с променени нива.8. Информация за цена

Ако клиентът иска просто да се информира за нивата и няма намерение да извършва сделка, не е необходимо да получава авторизация. Достатъчно е да се представи с име и фамилия и да укаже потребителското си име. Например:Клиент: Иван Иванов, 1234, евро-долар, какъв е курса?”

Дилър: “.2650”. Трябва да се има предвид, че това е чисто информационна цена, която няма характер на котировка по отношение на евентуални клиентски нареждания.

9. Приключване на разговора

9.1. Ако клиентът е приключил с планираните операции, той трябва да даде ясни указания за това. Например да приключи разговора с: “Благодаря, дочуване”.

9.2. Когато клиентът е дал всичките си разпореждания, получил е отговори по тях но не дава ясни указания за приключване на разговора /пауза от 5-10 сек./, дилърът е в правото си да прекрати разговора.

10. Заключителни условия

10.1. При отклонение от настоящите Указания от страна на клиента, дилърът има право да прекрати разговора.

10.2. Ако, независимо по каква причина, телефонният разговор прекъсне но клиентът е заявил ясно своите намерения за сключване на сделка или промяна на поръчки, то тези сделки или промени се приемат от дилъра за изпълнение.

10.3. При ситуациите, описани в точки 4, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, клиентът е длъжен да укаже номер на позицията. Ако в момента това му е невъзможно, дилърът по своя преценка може да приеме нареждания за изпълнение ако всички останали реквизити по позицията съвпадат. Ако клиентът има повече от една позиция с еднакви реквизити, дилърът е в правото си да отнесе нарежданията към позиция по своя преценка.

10.4. Страните имат право да записват всички телефонните разговори между тях на магнитен носител. Тези записи се приемат за доказателства при възникване на разногласия. При липса на такива записи и в двете страни, с по-висок приоритет са действията на дилърите на Логос - ТМ.

С Условията се запознах и ги приемам безусловно:

Дата: ..../..../…...... г., гр. София

КЛИЕНТ:_______________________________

(подпис / печат)

"Логос - ТМ" АД : ___________________________________(подпис / печат)

Каталог: files -> logos docs
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
logos docs -> Инструкция за откриване или закриване на позиции и поставяне на ордери, както и за отмяна или промяна на нивата във висящи поръчки. Нареждането се подава по електронен път или по телефона и в последствие се потвърждава в петдневен срок


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница