Инструкция за безопасна работа при експлоатация на дизел генераторДата25.10.2018
Размер42 Kb.
ТипИнструкция

Утвърждавам,

Управител: ……...............……


/ ….................... /
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР
1. До експлоатация и техническо обслужване на ДГ се допускат лица, изучили устройството на ДГ, правилата за експлоатация, преминали инструктаж и изпит за придобиване на квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

2. При техническо обслужване на ДГ-обслужващия персонал е длъжен: • да работи, облечен в гащеризон или специални дрехи, плътно обгръщащи тялото;

 • техническото обслужване на ДГ се провежда само с разрешение на прекия началник ;

 • за всички забележки веднага да се докладва на прекия началник;

 • да може да използва индивидуалните средства за защита и да оказва първа медицинска помощ при отравяне, нараняване и поражения от електрически ток;

 • при пожар да използва само С2О пожарогасители;

3. При експлоатация на ДГ на оперативния персонал се забранява:

 • да експлоатира незаземено електрооборудване;

 • самостоятелно да подменя изгорели лампи и предпазители;

 • да използва преносими ел. лампи с напрежение > 36V;

 • да използва етилиран бензин за промивки на детайли и възли от оборудването;

 • да съхранява в работните помещения лесно възпламеняващи се материали.

4. При обслужване и експлоатация на ДГ- клетка трябва да се спазва ПБЗРЕУ до 1000 V.

При подмяна на силови предпазители, всички силови потребители с предпазители тип ПН-2 предварително трябва да бъде изключен товара със съответния пакетен прекъсвач или разединител.

Предпазителите за оперативни вериги се подменят с изолационни щипки или клещи.

Монтьорските инструменти с изолирани дръжки се използват като основно защитно средство за работа под напрежение - до 1000V.

Всички изолационни части на инструментите трябва да имат гладка повърхност, без пукнатини, счупвания и наранявания. Изолационните дръжки трябва да прилягат плътно към металните части на инструментите и напълно да изолират онези части, които по време на работа с в ръцете на работещия.

Преди всяка употреба персоналът, който ще използва защитните средства е длъжен: • чрез външен оглед да провери изправността на защитното средство, отсъствието на видими повреди и замърсявания;

 • да провери дали маркировката съответства на напрежението на уредбата, в която ще се използва защитното средство;

 • да провери по маркировката дали не е изтекъл срока на периодичното изпитание;

Забранява се използването на защитни средства с изтекъл срок на изпитанието.

 • Да провери диелектричните ръкавици за отсъствие на пробождания, чрез свиване откъм отвора.

Всички работи по обслужването и ремонта на двигател-генераторите се извършва от две лица, едното от които е с най-малко IV кв. група.

Действия на персонала при аварийни ситуации, касаещи нормалната работа на дизел-генератораситуация

причини

действие

1.


Ниво на маслото в маслосборника е под допустимото

1. Липсва масло в МР.

2. Не сработва автоматика на маслосборника.1. Долива се масло в МР.

2. Отстранява се повредата в автоматиката за доливане на масло
2.


Ниско Р на пусков въздух  70 kg/cm2

1. Неизправен ЕКМ пусков въздух.

2. Неизправна автоматика на ел. компресор.

3. Неизправен ел. компресор.


1. Да се запусне ръчно компресора.

2. Да се запусне ръчно компресора.

3.Да се отстрани повредата в компресора.


3.

t0 въздух на генератора над допустимата

1. Не се запуска вентилатор на ДГ от автоматиката.

2. Отпаднал АВ на вентилатора на ДГ1. Запуска се от бутон ПУСК-ДГ.

2. Включва се АВ на вентиратора на ДГ и се пуска от бутона на ПУ- ДГ.4.

При пуск на ДГ не се отваря задвижка техническа вода

Неизправна автоматика.


1. Да се подаде импулс за отваряне на ел. задвижката от бутон в ПУ-ДГ.

2. Да се отвори ръчно на място.
Съкращения


ДГ

- дизел-генератор

АВ

- акумулаторна батерия

МР

- маслен резервоар

ПУ

- пулт за управлениеКаталог: documents -> documenti -> vhod -> 5 Proizv razpr El energia
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
5 Proizv razpr El energia -> Тридесет и пета
5 Proizv razpr El energia -> Кой? Какво прави /правят/? Как? Кога?
5 Proizv razpr El energia -> Наредба №3 от 06. 2004 г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
5 Proizv razpr El energia -> Инструкция за безопасна работа е ръчни електрически инструменти, преносими ел лампи и трансформатори
5 Proizv razpr El energia -> Инструкция за безопасна работа при електромонтажни работи За електромонтьори (електротехници) се назначават правоспособни лица, навършили 18 години, психически и физически здрави


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница