Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печкатаДата10.04.2018
Размер48.65 Kb.


ВЪВЕДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА

(седалище и адрес на управление)


Утвърждавам,Управител: ..............................

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ГАЗОВА ПЕЧКА


ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕЧКАТА

 1. В кухнята не трябва да има влага и трябва да бъде добре проветрена.

 2. Кухненското помещение трябва да бъде сухо и проветриво и да има изправна вентилация съгласно действащите технически разпоредби.

 3. В помещението трябва да има система за вентилация, която да отвежда навън изгорелите газове.

 4. В помещението трябва също да се осигури приток на въздух, което е необходимо за правилното горене на газта. Притокът на въздух трябва да бъде не по-малък от 2 m3/h на 1kW мощност на газовите котлони.

 5. Ако уредът се използва интензивно и дълго, може да се окаже необходимо да се отвори прозорецът с цел подобряване на вентилацията.

 6. Течният газ е по-тежък от въздуха и затова се събира ниско долу. Помещенията, в които е инсталирана бутилка с течен газ, трябва да имат вентилационни канали, изведени извън помещението, през които да може да излезе газът в случай на изтичане.

 7. Поради същата причина бутилките с газ, както празните, така и отчасти пълните, не бива да бъдат инсталирани или съхранявани в помещения, разположени под земната повърхност.

 8. Бутилките не бива да се намират прекалено близо до източници на топлина (печки, камини, фурни и др.), които биха могли да вдигнат температурата във вътрешността на
  бутилката над 50 °C.

По време на работа:

 1. По време на работа уредът се нагрява. Препоръчително е да внимавате да не докоснете горещите елементи вътре във фурната.

 2. Да не се допускат до работа с печката лица, които не са запознати с правилата за безопасна работа. Горещите газови котлони, фурната, скарата, стъклото на вратата, поставените върху печката съдове с горещи течности могат да причинят изгаряния.

 3. Внимавайте електрическият кабел на кухненски уреди като напр. миксер да не докосват горещите елементи на печката.

 4. Не поставяйте в близост до печката леснозапалими материали, тъй като могат да се запалят.

 5. Не оставяйте печката без наблюдение по време на пържене. Олиото и др. мазнини могат да се запалят, ако прегреят.

 6. Внимавайте при кипването на течности те да не залеят горелката.

 7. Ако печката се повреди, може да се използва отново едва след отстраняване на повредата от специалист.

 8. Не отваряйте вентила на газопровода или вентила на газовата бутилка, без преди това да сте проверили дали всички регулатори са спрени.

 9. Не допускайте горелките да се залеят или замърсят. Ако са замърсени, почистете ги и ги подсушете веднага след като изстинат.

 10. Не поставяйте съдовете направо върху горелките.

 11. Не слагайте съдове с тегло над 10 кг върху решетката над един газов котлон и съдове с общо тегло над 40 кг върху цялата решетка.

 12. Не удряйте регулаторите и горелките.

 13. Забранено е преправянето и поправянето на печката от лица без необходимите професионални квалификации.

 14. Забранено е включването на регулаторите на печката без запалена клечка кибрит
  в ръка или без уред за запалване на газта.

 15. Забранено е загасването на пламъка на горелката с духане.

 16. Забранено е пригаждането на печката за друг вид газ, пренасянето й на друго място и извършването на промени в захранващата инсталация. Тези действия може да
  извърши квалифициран инсталатор.

 17. Не допускайте до печката лица, незапознати с инструкцията за употреба.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОДОЗИРАТЕ, ЧЕ ИЗТИЧА ГАЗ, НЕ БИВА да палите клечки кибрит, да пушите, да включвате и изключвате електрически устройства (звънец или ключ на осветлението) и да използвате други електрически и механически уреди, предизвикващи електрическа искра или искра в резултат на механичен удар.

В такъв случай е необходимо веднага да се затвори вентилът на газовата бутилка или вентилът на газовата инсталация и да се проветри помещението, а след това да се извика квалифициран специалист с цел отстраняване на причината.При аварии:

 1. При всяка ситуация, причинена от техническа неизправност, е необходимо непременно да изключите електрическото захранване на печката и да извикате специалист за отстраняване на неизправността.

 2. Не бива да се включват към газовата инсталация никакви кабели на антени, напр.
  на радиоприемници.

 3. В случай че се запали газта, изтичаща от неизправната инсталация, необходимо е
  веднага да спрете газта, като затворите вентила.

 4. В случай че газта, изтичаща от неизправния вентил на газовата бутилка, се запали:
  покрийте бутилката с мокро одеяло, за да изстине бутилката, затворете вентила й.
  След като изстине, изнесете бутилката навън. Забранено е повторното използване
  на повредената бутилка.

В спешни случаи трябва да:

* Изключите всички единици за функциониране на фурната;

* Изключвайте щекера на кабела за електрозахранване от контакта;

* Обърнете се към оторизиран сервизен център.Почистване:

 1. Чрез всекидневно почистване и поддръжка ще предпазите уреда от повреда при функциониране.

Преди да почистите печката, тя трябва да бъде спряна, а бутоните да са в положение “OFF”/“0”. Не почиствайте печката ако не е напълно изстинала.

 1. В случай че газовите котлони и решетката се замърсят, тези елементи трябва да се свалят от печката и да се измият с топла вода с препарат за миене на мазнината и замърсяванията. След това те трябва да се подсушат. След като свалите решетката, внимателно измийте плота около котлоните и го изтрийте със суха, мека кърпа. Особено внимателно поддържайте чистотата на отворите на пламъците на пръстените под капачетата. Почистете отворите на дюзите на горелките, като използвате за отпушването им тънка медна тел. Не използвайте стоманена тел, не развъртайте отворите.


Внимание!
Елементите на газовия котлон трябва винаги да бъдат сухи. Капките вода могат да спрат притока на газа и да причинят неправилно горене на горелката.

 1. Не използвайте средства за почистване със силно абразивно действие, като напр. прахове за триене с абразивни частици, абразивни пасти, камък, пемза, телчета и др.

 2. Почиствайте плота редовно след всяко използване. Не допускайте работният плот силно
  да се замърси, а особено изкипелите течности да загорят. Препоръчва се използването за предварително и текущо почистване на средства тип Stahl-Fix.

 3. Не използвайте за почистване на печката уреди за чистене с пара.

 4. В случай че не използвате печката в продължение на няколко дни, затворете главния вентил на газовата инсталация, а вентила на газовата бутилка затваряйте след
  всяко използване.

Периодична проверка

Освен почистването на печката, трябва да: 1. Направите периодична проверка на елементите за контрол и на зоните за
  приготвяне. След изтичане на гаранционния период, трябва да се обърнете към упълномощен сервизен техник за да провери печката, най-малко един път на 2 години. Отстранете всякаква повреда.

 2. Осигурете периодична поддръжка на газовите бутилки.

Внимание! Всички поправки и дейности трябва да се извършат от упълномощен сервизен техник или сервизен център.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница