Инструкция за безопасна работа в близост до ж. П. Линии, прелези, гари и дрДата01.08.2018
Размер45.46 Kb.

УТВЪРЖДАВАМ: ..................................

(.................................)


ИНСТРУКЦИЯ за БЕЗОПАСНА РАБОТА

В БЛИЗОСТ ДО Ж.П. ЛИНИИ, ПРЕЛЕЗИ, ГАРИ И ДР.
I. Движение на лица в райони в близост до ж.п. линии, ж.п. гари, ж.п. прелези и др.

1. Движението в районите се извършва с повишена бдителност, като се внимава за неравности на терена, канавки, канали, шахти, дистанционни знаци, стълбове и други съоръжения, препятстващи движението.

1.1. В тъмната част на денонощието, при лошо време: мъгла, дъжд, снеговалеж, буря, движението се извършва с максимална бдителност.

1.2. Работещите нямат право да ползват слушалки, наушници и други аксесоари, които затрудняват възприемането на звуковите и светлинните сигнали.

2. Коловозите се пресичат през подлези, надлези (пасарели), преходни мостчета (пътеки), когато има изградени такива съоръжения.

3. Забранено е всякакво несвързано с възложената работа присъствие на лица в райони в близост до ж.п. линии, ж.п. гари, ж.п. прелези и др.

4. Коловоз се пресича с повишено внимание след оглеждане на коловоза (железния път) в двете посоки.

5.Коловозът се пресича по най-късото разстояние, перпендикулярно, без да се стъпва на релсите.

6. Забранено е преминаването през стрелки.

7. Не се пресича или прибягва пред движещо се возило.

8. Пред, зад, между или през спрял подвижен състав се преминава, след като лицето се убеди, че не предстои придвижване на състава.

9. Пред и зад подвижен състав се преминава на разстояние над 5 m от буферите или автосцепката.

10. Не се преминава между влакове, вагони, локомотиви, специализирани машини, раздалечени на разстояние, по-малко от 10 m.

11. През подвижен състав се преминава само по спирачните платформи на вагоните.

12. С особено внимание се пресича:

12.1.следващ коловоз след преминаване пред, зад или през подвижен състав;

12.2. след преминаване на състав по коловоз.

13. Забранено е преминаването под вагони или стъпвайки по буфери и съединителни спрягове (купли, глави на автосцепки).

14. Ревизионните канали се преминават само по специално поставените мостчета.

14.1.Забранено е прескачането на ревизионни канали.15. Придвижването по дължината на железния път в районите на гарите и депата се извършва по средата между коловозите.

II. Общи изисквания за безопасност в електрифициран участък.

 1. В електрифицираните железопътни линии проводниците на контактната мрежа и непосредствено съединените с тях въжета, струни, скрепителни детайли се намират под напрежение 25 kV и честота 50 Hz.

 2. Забранява се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към части на контактната мрежа под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.

  1. Забранява се качването по стълбовете и специалните конструкции на контактната мрежа.

  2. На електрифицирани железопътни участъци се забранява: качването на покривите на локомотивите, мотрисните влакове, вагоните, пътните машини и друг подвижен железопътен състав; отваряне на люковете на цистерни, хладилни и други специализирани вагони; качването по контейнерите и други големогабаритни товари.

 3. Забранява се доближаването и допирането до скъсани и висящи или провиснали проводници и въжета на контактната мрежа и намиращи се на нея предмети, независимо от това дали те се допират до земята или до заземени конструкции.

  1. Лице, което е забелязало скъсани или провиснали проводници на контактната мрежа или на електропроводите, пресичащи железопътните линии, а също така висящи от тях странични предмети, е задължено незабавно, като използва възможните съобщителни връзки, да съобщи за това на енергодиспечера или на влаковия диспечер, на най-близкия подрайон по контактната мрежа или съседната гара.

 4. Лицата, попаднали в близост до място, където проводникът се допира до земята (зона на крачното напрежение), чрез пристъпване с прибрани крака или подскачайки едновременно с двата крака или на един крак (на “куц крак”), се отдалечават на разстояние от мястото на допиране над 8 m.

 5. Не се допуска приближаване до контактната мрежа по време на буря и силен дъжд (снеговалеж) и извършване на каквато и да е работа.

 6. Работата с подемно-транспортни машини в съседство с електрифицирани участъци се допуска само при условие, че нито една част от тях не се приближава по време на работа в обсега на проводниците и частите на контактната мрежа, намираща се под напрежение. Безопасното разстояние се определя, в зависимост от напрежението на електропроводната мрежа.

 7. Забранява се извършването на товарно-разтоварни работи, когато работниците или използваните от тях приспособления се приближават до контактната мрежа на разстояние, по-малко от определеното за безопасно, в зависимост от напрежението на електропроводната мрежа.

 8. Работата под границите на безопасното разстояние от проводници, се позволява само при изключено напрежение и при спазване на следните условия:

 • ръководителят на площадката е длъжен да даде предварително писмена заявка в подстанцията на контактната мрежа с точно указание на мястото, необходимата продължителност и характера на работата;

 • да се пристъпва към работа при получаване на разрешение от енергодиспечера и след заземяване на контактната мрежа в мястото на работата от монтьора на контактната мрежа;

 • след завършване на работата, ръководителят на площадката е длъжен да уведоми за това енергодиспечера.

III. Общи положения

1. Забранено е по време на работа в близост до Ж.П. линии употребата на алкохол или други упойващи средства, или да се идва на работа в нетрезво състояние.

2. Изграждането на временни ел. уредби и присъединяването на консуматори е забранено без съгласуване с началника на съответния район.

3. Започването на различни видове работи на територията на депото да става само след проведен начален инструктаж и съгласуване с началника на съответния район.

4. При злополуки и инциденти незабавно да се уведомява съответния началник район, респективно служба “БУТ”.

5. Сигнали подавани с локомотивната свирка:

- “обща тревога ” - едно дълго и три къси изсвирвания (_ …)


- “пожарна тревога” - едно дълго и две къси изсвирвания (_ ..)
- “внимание” - едно дълго изсвирване (_)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница