Инструкция за безопасна работастраница2/5
Дата04.08.2018
Размер0.97 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4   5
4. Кош: освен, че събира тревата, също така предпазва от изхвърляне на обекти, които са попаднали в колекторният канал.
1


5. Предпазен капак или дефлектор (на разположение като опция): Поставя се на мястото на коша и предпазва от изхвърляне на обекти попаднали в колекторния канал

6. Двигател: задвижва ножовете и колелата.
7. Акумулатор: осигурява енергия за стартиране на двигателя.WARNING!


8. Място на оператора: тук седи оператора. Има сензор за проверка на оператора.
9. Лепенки за безопасност: подсещат Ви да спазвате безопасни условия на труд.
10. Инспекционен капак: за достъп с цел извършване на някои настройки.4. КОНТРОЛИ И ИНСТРУМЕНТИ

4.7 4.9.2

4.5 РЪЧНА СПИРАЧКА
Този лост стопира машината в неподвижно състояние. Има две позиции:
«A» = деактивирана
4.3

4.4
4.2

4.1
4.9.3


B
4.8
A

« = активирана
– Спирачка се активира когато натиснете педала изцяло (4.21 or 4.31) и преместите лоста в позиция «B». Когато отстъпите, ще бъде застопорен в най-долно положение.

– В някои модели, пилотна лампа ще предупреди със сигнали при активиране на ръчната спирачка (4.11.d).

– За да освободите ръчната спирачка, натиснете педала,l (4.21 or 4.31). Лоста ще се върне в позиция «A».


4.9.1
4.6 ЛОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ


B
4.10

A

4.6
A

4.5

B
Има седем позиции на този лост, показани от «1» до «7» на табелката, които отговарят на различните височини на косене.
– За да преместите от една позиция на друга, натиснете освобождаващият педал в края на лоста.


4.1 КОРМИЛО
Управлява предните колела.


4.2 СМУКАЧ
Обогатява сместа, при стартиране при студен двигател.
4.7 БУТОН ЗА ЗАДЕН ХОД
Когато задържите бутона натиснат е възможно да включите задна скорост и да се придвижвате назад с въртящи се ножове без да спирате двигателя.


4.8 ЗАЦЕПВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ И КОНТРОЛ НА СПИРАЧКАТА
4.3 ЛОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА
Регулира оборотите на двигателя. Показаните позиции отговарят на:

«SLOW» за минимална скорост на двигателя

Бутона служи за активиране на ножовете от електромагнитен съединител:


«A» Натиснат

= Отцепени ножове


«B» Издърпан

= Зацепени ножове


B
4.8A


«FAST» за максимална скорост на двигателя
– При косене от една територия към друга поставете лоста в средно положение между «SLOW» и «FAST».

– При косене, поставете лоста в позиция «FAST» .
4.4 КОНТАКТЕН КЛЮЧ
Този ключ има три позиции:

«OFF» всичко е изключено;
«ON» контакт;
«START» стартира двигателя.
При отпускане от позиция «START» , ключът ще се върне в позиция «ON».
– При зацепване на ножовете се активира пилотна лампа (освен

SB• модели)( 4.11.c).


4.9 ИЗПРАЗВАНЕ НА КОШАHF2•••SB• HF2•••HM•

Коша се изпразва чрез лост(4.9.1).HF2•••HT•

Коша се изпразва с бутон (4.9.2), като се задържа докато спре управляващият мотор. Коша се връща обратно с бутон като се задържа (4.9.3), докато коша се прибире изцяло и управляващият мотор спре.


4.10 ЛОСТ ЗА "МУЛЧИРАНЕ"
HF2315HM•
HF2315SB•
HF2417HM•
HF2417HB•
d) активирана ръчна спирачка;e) липсващ

кош;
f) нисък волтаж в акумулатора;
HF2417HMHF2417HT HF2622H
"МУЛЧИРАНЕ" задейства се с лоста.
A

«A» = включено

«B» = изключено

– Лоста да се движи при стопирани ножове.


B
4.10

g) трансмисия на неутрална позция.

h) ниско ниво на гориво: означава, че са останали около. 1.5 Л в резервора, което е достатъчно за 30-40 мин. Нормална работа;

j) проблем със смазването на двигателя: загасете двигателя веднага и проверете нивото на маслото (5.3.3). Ако проблема продължи свържете се с вашият дилър.4.11 ИНДИКАТОРНИ СВЕТЛИНИ И ЗВУКОВИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ТАБЛОТО
k) Това обозначение свети винаги, когато ключът е на мястото си (4.4) в положение «ON» и винаги свети. Ако мига означава, че двигателя не може да бъде запален (5.2).
l) Сензор разположен в таблото запалва фаровете автоматично.

HF2622HT•
HF2417HT•

a) Дисплея се активира при контакт с ключа

(4.4):


–показва волтажа на акумулатора при «ON» позиция, преди да да стартирате двигателя;

– показва общото работно време на двигателя.

–светкаща точка (.) показва че броячът работи.
m) Има два типа звукови предупреждения:
продължителен защитата на електронната карта е задействана;

временен пълен кош.


HF2315SB•Предупредителната лампа се включва «ON» и остава около 2 сек. включена (в комбинация с предупредителен звук) който удостоверява правилното функциониране.

светва, когато:b) няма оператор на седалката
4.21 СЪЕДИНИТЕЛ / СПИРАЧКА
Този педал има двойна фунция
ЗАБЕЛЕЖКА

Ако се използва някои от педалите при активирана ръчна спирачка, двигателя спира.

4.34 ЛОСТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНАТА ТРАНСМИСИЯ

4.22 ЛОСТ ЗА ПРОМЯНА НА СКОРОСТТА
Този лост има седем позиции, от които 5 предни скорост, 1 неутрална и 1 задна. За да превключите от една скорост на друга, натиснете педала на половина и преместете лоста .

Този лост има дви позиции както е показано на табелката:«A» = Трансмисията е работеща: за употреба при всякакви условия;
«B» = Трансмисията е деактивирана: значително намалява усилието за придвижване на машината при придвижване на ръка при спрян двигател.


ВНИМАНИЕ

Задна скорост се включна при спряла машина.HF2•••H

5. УПОТРЕБА НА МАШИНАТА
5.1 ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ!
Тази машина трябва да бъде изполвана само за целта за която е предвидена и създадена

4.31 СПИРАЧКА
Този педал спира задните колела.
4.32 ГАЗ
Този педал регулира скоростта на машината4.32

N

4.33
4.31

(косене и събиране на трева).

Употребата на машината с цел различна от предвидената се счита за неправилна употреба, което ще прекъсне гаранцията и ще освободи производителя от отговорност, и отговорността се прехвърля върху потребителя на машината. Примери за неправилна употреба са:

превозване на хора, деца, животни с миашината или ремаркето;

теглене или бутане на товари без предвидените за таци цел аксесоари;

придвижване на машината по каменитсти, заледени, хлъзгави, неравни участъци;

събиране на листа и други отпадъци;

употреба на ножовете при покрития различни от трева.DANGER!

– Натискайки по-силно педала увеличавате скоростта на придвижване


4.34

Преди работа с машината:

прочетете ръководството за експлоатация ( 1.1),

– Педала автоматично отива в позиция «N» когато го отпуснете.


– Неутралната позиция «N» се показва веднага като светлинна индикация (4.11.g).


4.33 ПЕДАЛ ЗА ЗАДНА СКОРОСТ
Този педал включва задна скорост и регулира скоростта на придвижване.
– Увеличавайки натиска върху педала, увеличавате скоростта на придвижване на машината.
запознайте се с контролите на машината и как бързо да спирате ножовете и двигателя.

никога не слагайте ръце или крака в близост до въртящите се ножове.
– Педала автоматично отива в позиция «N» когато го отпуснете.
WARNING!


– Неутрална позиция «N» се показва веднага като светлинна


5.2 ЗАЩО СЕ АКТИВИРАТ СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ
Системите за сигурност работят по два начина:

– защитават двигателя от стартиране ако не са изпълнени всички изисквания по безопасността;

– спират двигателя ако някое от условията не е спазено.
За да стартирате двигателя трябва да :

– трансмисията е на позиция “неутрална”;

– ножовете не са активирани;

– оператора седи на мястото си и е деактивирана ръчната спирачка.


Двигателя спира когато:

– оператора напусне мястото си при работещи ножове;

– tоператора напусне мястото си без да е превключил на неутрална позиция

– оператора напуска мястото си и е превключил на неутрална позиция, но не е активирал ръчната спирачка;

– коша се вдига, когато работят ножовете;

– задна скорост се превключва при активирани ножове. Това може да бъде избегнато с натискане на бутон 4.75.3.2 Налягане на гумите

Отвиите капачките и свържете компресор с въздух към винтилите.


Правилното налягане оказва влияние върху качеството на косене.
Наляганията са:
ОТПРЕД 1.5 бара (13 x 5.00-6)

1.0 бар (15 x 5.00-6) ОТЗАД 1.2 бара5.3.3 Допълване с масло и гориво


ВАЖНОВАЖНО

Използвайте масло SAE 10W30 и бензин безоловен 95.

Употребата на машината без достатъчно масло може да доведе до серизони повреди на двигателя.


На равна повърхност и изгасен двигател извадете контролната пръчка и я подсушете. iПоставете я в отвора без да завинтвате и след това извадете и проверете количеството масло. Ако нивото е под (MIN), допълнете докато стигнете ниво (MAX).
5.3 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ
Преди стартиране на работа с машината трябва да се извършат няколко проверки и да се уверите, че машината е в оптимална работно състояние.

5.3.1 Настройка на седалката

HF2315SB
Завийте контролната пръчка обратно.
Допълвайте с фуния. Избягвайте препълване.

За да настроите позицията на седалката трябва да разхлабите четирите винта (1). Нагласете седалката.

DANGER!След това затегнете винтове (1).


HF2•••H
Възможни са шест различни позиции.Позицията се променяпри дърпане на ръчка (1) и плъзгане до застопоряване.ВНИМАНИЕ !ВНИМАНИЕ !
Носете ръкавици при работа с ножовете

Преди почистване спрете двигателя и извадете ключа5.4 УПОТРЕБА НА МАШИНАТА
5.4.1 Стартиране

5.3.4 Проверка на спирачната система
ОПАСНОСТ!
Всички дейности свързани с палене на двигателя да се изпълняват на открито

Уверете се че спирачната система е изправна преди всяка употреба на машината.
5.3.5 Поставяне на коша или предпазния капак от камъни

За да стартирате двигателя:– активирайте ръчната ( 4.5) ;

– поставете лоста на неутрална («N»)( 4.22 или 4.32/33);

– освободете ножовете ( 4.8);

– ако старта е студен използвайте смукач ( 4.2);

– позиционирайте лоста за подаване на газ межзу «SLOW» и

«FAST»;


– поставете ключа ( 4.4), и дайте контакт,

ИМАНИЕ

след това запалете двигателя;

HF2•••HT•
– отпуснете ключа щом двигателя запали.
Когато двигателя стартира поставете лоста за подаване на газ на позиция«SLOW» и върнете смукача.

Поставете коша съгласно изображението в дясно.


Постарайте се долната кука да закопчае.


Ако искате да косите без коша, може да изполвате предпазният капак от камъни.
5.4.2 Придвижване напред без косене


5.3.6 Проверка на ефективността на системите за безопасност

Проверете дали работят изправно.Каталог: img
img -> Мароко нова година екзотика от „1001 нощи”
img -> Имперски тур кръстопът на цивилизации, на границата между два свята. Тук свършва Европа и започва Африка. Една многоцветна мозайка от древна култура, ориенталски пейзажи и прекрасна природа
img -> 1 ден: Казабланка
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница