Инструкция за безопасна работастраница3/5
Дата04.08.2018
Размер0.97 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4   5

5.3.7 Проверка на ножовете
Проверете дали ножовете са заточени достатъчно.

– Лошо заточеният нож предизвиква пожълтяване по върховете на тревата.

– Разхлабен нож може да причини необичайни вибрации, които могат дори да бъдат опасни.
HF2315SB•
Поставете лоста за подаване на газ между«SLOW» и «FAST» и лоста за смяна на скоростите на първа позиция .
Дръжте педала натиснат и освободете ръчната спирачка. Бавно освободете педала, който ще се превърне от спирачка в съединител.

ВНИМАНИЕ
Педала трябва да бъде отпускан постепенно, защото в противен случай е възможно да загубите контрола върху машината

Всеки косилен апарат може да бъде поставен в две различни височини:Постепенно достигнете желаната скорост на придвижване. За смяна на предавката съединителя трябва да бъде натиснат на половина.HF2•••H


To change the position, unscrew end

За да промените позиция извадете пина (1) след това позиционирайте колелото (2) в горен или долен отвор.


Поставете лоста за регулиране на газта в средна позиция между«SLOW» и «FAST».

WARNING!


Освободете ръчната спирачка и отпуснете педала

( 4.31).
Натиснете педала напред ( 4.32) и достигнете желаната скорост като плавно увеличавате скорстта на придвижване.


!


5.4.3 Спиране
Първо намалете скоростта и след това натиснете педала за спиране(4.21 или 4.31)
WARNING!


5.4.4 Задна
Задна скорост се включва само при спряла машина.
HF2315SB•
Натиснете педала доката машината спре и след това превключете лоста на задна скорост «R» (4.22).

HF2•••H
Когато машината спре започнете придвижването назад като натсинете педала (4.33).


5.4.5 Косене
Когато достигнете територия за косене, уверете се че коша е поставен на място

5.4.6 Изпразване на коша
Не позволявайте коша да се препълни много, защото може да се блокира колекторния канал. Ще чуете предупредителен сигнал при запълване на коша.
Тогава:

– намалете скоростта;– превключете на неутрална (N) (4.22 или 4.32/33) и спрете движението напред;

активирайте ръчната спирачка;– освободете ножа ( 4.8) и сигнала ще спре;
HF24•••• HF26••••


HF2•••HT•

HF2417HM• HF2417HT• HF2622H•


ЗАБЕЛЕЖКА
Тази косачка е снабдена с механизъм, който лесно превключва между мулчиране и пълнене на коша


– при седнал оператор, задръжте бутон (3) (4.9.2) ;


– след като изпразните коша, натиснете бутон (4) ( 4.9.3)

3 2

4

Използвайте машината съгласно инструкциите за експлоатация.


2

Мулчирането се активира чрез съответния лост за тази целr (2) (виж 4.10).


5.4.7 Почистване на колекторния канал
При косене на висока трева или мокра трева, може да се причини запушване на колекторния канал.Ако това се случи ще бъде необходимо да:

– спрете движението напред, да освободите ножовете, да изгасите двигателя и извадите ключа;

– извадете коша или капака;

– Почистете колектора


След косене
След косене почистете косилния апарат, отвора за изхвърляне и коша.

Спрете двигателя извадете ключа, активирайте ръчната спирачка.

Уверете се, че отвора за ихвърляне не е запушен.

5.4.9 Край на косене
Когато сте приключили косене, освободете ножа, намалете скоростта.


WARNING!
5.4.10 Край на работата5.4.8 “Мулчиране”
"Мулчиране" представлява рециклиране на тревата в косилния апарат като същевремнно се настъргва на дребни частици и се връща обратно в почвата.
Спрете машината, поставете лоста в положение «SLOW» и изгасете двигателя.
Тази операция затваря горивните кларани автоматично.

WARNING!Ако късовете трева се изхвърля настрани значи тревата е твърде висока. Размера при мулчиране трябва да бъде приблизително 1/3 от височината на тревата.


5.4.11 Почистване и съхранение
Поставете машината в сухо помещени, ако е възможно покрийте я. След всяко косене почистете отвън машината и изпразнете коша.

почистете пластмасовите елементи с вода, като предпазвате двигателя и ел.компоненти от проникване на вода.

Отхлабете болта на карбуратора (2), и източете горивото от горивната камера. Затегнете болта на карбуратора.


Извадете двете свеще и влейте по една супена лъжица чисто масло в цилиндрите.


За да почистите отвътре косилния апарат, машината трябва да бъде на равен терен с:
DANGER!


– поставен кош

– оператор на седалката;

работещ двигател;– трансмисия на неутрална;– активирана ръчна спирачка;

– активирани ножове.

Свържете маркуч с вода към накрайник (1) , и пуснете вода за няколко минути при работещи ножове.


При миене, косилния апарат трябва да бъде максмално ниско.

Свалете коша , изпразнете го и го поставете на място където ще изсъхне бързо.5.4.13 Защита с карта
Електронната карта е саморестартища се система, която прекъсва ел.верига ако възникне повреда в ел.инсталация. Резултата е спиране на работа и възникване на звуков сигнал.5.4.12 Съхранение за дълъг период
Ако машината няма да се изполва за дълъг период (повече от 1 месец), откачете минуса на акумулатора. Смажете показаните точки(6.2.1).

5.5 УПОТРЕБА ПРИ НАКЛОН

Косене се извършва при следните наклони(максимум 10° - 17%), като придвижвине се извършва винаги по наклона вертикално, никога хоризонтално

като се внимава при промяна на посока и завиване.1

RIGHT!
1


HF23•••• HF24••••

HF2622••max 10° (17%)HF23••••

HF24••••
HF2622••
Изпразнете горивния резервоар като откачите маркуча на резервоара

WARNING!


Поставете обратно маркуча.DANGER!HF2315SB•
ВНИМАНИЕ!


Никога не спускайте машината на неутрална скорост по наклон.
To ... You will need to ...

Винаги изполвайте ниска предавка преди спиране.


5.6ТРАНСПОРТИРАНЕ


ВНИМАНИЕ

Ако машината трябва да бъде транспортирана на камион или ремърке, изполвайте рампа с достатъчна здравина


Натоварете машината с изключен двигател като я избутате по рампата),

Активирайте ръчната спирачка и обезопасете машината с колани или вериги по време на транспортирането.

5.7 СЪВЕТИ ЗА ДОБРО КОСЕНЕ
1. За да опазите градина зелена и с добър вид, трябва да косите редовно без да увреждате тревата.

2. Косете при суха трева.

3. Ножовете трябва да са в добро състояние и добре заточени


4. Двигателя трябва да работи на пълни обороти за да осигури оптимално рязане на тревата и напълване на коша

5. Честотата на косене трябва да е съобразена с растежа на тревата, и не трябва да има големи интервали между едно косене и следващото.


6. По време на горещ и сух период, тревата трябва да бъде

косена по-високо за да предпазите почвата от изсъхване.

7. Ако тревата е висока трябва да бъде окосена два пъти за двадесет и четири часов период. Първият път с максимално вдигнати ножове, а вторият път на желаната от вас височина.
8. Видът на градината ще се подобри ако косите в двете посоки.

9. Ако колекторната система се блокира от трева, трябва да намалите скоростта на придвижване. Ако проблема продължи причината е в лошо заточени ножове или дефоромирани такива.

10. Внимавайте при косене около храсти и други растения.

6. ПОДДРЪЖКА
6.1 УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Всеки път, когато ... Трябва да...


ВНИМАНИЕ!

Преди почистване, поддръжка или ремонтни дейност извадете контактният ключ и прочетете инструкциитеНожовете вибрират Проверете болтоветеНосете подходящо облекло и дебели ръкавици при демонтиране на ножовете.

Ножовете късат треватаи върховете пожълтяват Наточете ножовете
Неравномерно косене Направете настройкаВНИМАНИЕ

Не изполвайте машината с износени и повредени части

Ножовете се активират по странен начин

Регулирайте ножоветеПовредени и износени части следва да бъдат подменени. Използвайте само резервни частиs: тези които не са еквивалентни на оригиналните може да повредят машината


Машината не спира Настройте пружината на спирачката

Има хаотично движение напред Настройте разягащата пружина

ВАЖНО

Не изхвърляйте масло отработено масло или горивона неоторизирани места!
Кошът подскача и не се отваря

Настройте пружината


6.2 РУТИННА ПРОВЕРКА
6.2.1 Ръководство за поддръжка


АРТИКУЛ

ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕРВАЛ


Извършвайте тези дейности на всеки посочен интервал или часове, което настъпи първо

ВСЕКИПЪТ

3 МЕСЕЦА ИЛИ

20 ЧАСА

6 МЕСЕЦА ИЛИ

50 ЧАСА

1 ГОДИНА ИЛИ

100 ЧАСА


300 ЧАСА

Двигателно масло

Проверка


Смяна
● (1)

Въздушен филтър

Проверка


Проверка


Подмяна


● (4)

● (5)

Отвори за охлаждане

ПроверкаАуспух

ПроверкаОхлаждащ вентилатор

Проверка


АкумулаторПроверка

● (*)
Проверка на елктролита


Проверка на киселината


Гуми & въздушно налягане

ПроверкаРемък

ПроверкаТрансмисионен ремък

ПроверкаСпирачка


Състояние на спирачките

ПроверкаЗатягане на спирачките и контрола на съединитела

Проверка
● (1)

● (2)Свободен ход на спирачката

Проверка & настройкаРъчна спирачка

ПроверкаСъстояние на болтовете на ножовете

ИнспекцияСтегнатост на ножа

Проверка


Състояние на ножа

ПроверкаГресиране на предна и задна ос

Гресиране


Свещ


Проверка & почистванеПодмянаСвободен хода на съединитела

Проверка & настройка
● (3)


Кабел на газта

Проверка & настройкаГоривен резервоар и филтър и маркучи

Проверка & настройкаХлабина на вала

Проверка, подмяна при нуждаПредпазен капак на двигателя

Проверка & настройкаПедал на газта

Почистване


Мулчираща системаПроверка & почистванеНастройка при необходимост


Задна ос
Този елемент изисква само гресиране, не се нуждае от подмяна.
Каталог: img
img -> Мароко нова година екзотика от „1001 нощи”
img -> Имперски тур кръстопът на цивилизации, на границата между два свята. Тук свършва Европа и започва Африка. Една многоцветна мозайка от древна култура, ориенталски пейзажи и прекрасна природа
img -> 1 ден: Казабланка
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница