Инструкция за експлоатация и употреба на абсорбатор crown модел: hb 6001 IX, hb 7001 IX уважаеми КлиентиДата04.09.2017
Размер120.35 Kb.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПОТРЕБА НА АБСОРБАТОР CROWN


МОДЕЛ: HB 6001 IX, HB 7001 IX


Уважаеми Клиенти,
Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Много е важно да монтирате правилно абсорбатора, за да го използвате дълго време, ефикасно и надеждно. Моля, преди да монтирате и да използвате абсорбатора, прочетете внимателно ръководството на Потребителя.
Важни забележки:

 • Трябва да пазите фактурата (ваучера) за покупка заедно с гаранцията и да я прикачите към гаранционната карта, за да имате валидна гаранция.

 • С цел избягване на рискове, нека всякакви подготовки, свързани с инсталирането на продукта, да се направени от оторизиран електротехник и с цел правилното използване на продукта и избягването на инциденти, е необходимо да се прочете внимателно инструкцията.

 • Дръжте ръководството за експлоатация на леснодостъпно място.


Инструкции за безопасност

 • Кухненските абсорбатори са предназначени за домашна употреба, при готвене на храна. В други случаи гаранционно обслужване не важи.

 • Всички електрически инсталации трябва да са направени от квалифициран електротехник. Инсталирането от страна на неквалифициран персонал може да доведе до проблеми в работа на абсорбатора или увреждането му.

 • Моля, свържете вашия абсорбатор със стена или посредством тръба с диаметър равен на външния край на въздушния извод към изхода за комина. Използването на тръба и отвор за отвеждане с по-малък диаметър намалява способността на абсорбатора да извежда въздух и също увеличава работния шум. Не свързвайте абсорбатора към тръби , извеждащи пари от горене от други уреди( бойлери, комини, котлони и др.).

 • Моля, монтирайте вашия абсорбатор, използвайки указанията

 • Разстоянието между повърхността за поставяне на съдoве върху готварския плот(уред) и най-долната част на абсорбатора, трябва да е максимум – 65-75см за газови печки и 55 см за електрически печки. Виж фИГУРА А:
Фигура А

Фигура А*

Позиция на абсорбатора

Монтиране вътре в шкафа от профила
 • Въздухът не трябва да бъде изпускан в димоотвод, който се използва за изгорели газове от уреди, изгарящи газ или други горива (неприложимо за уреди, които само изпускат въздуха обратно в стаята);

 • Минималното разстояние между поддържащата плоча за готварските съдове върху котлона и най-долната част на абсорбатора. Когато абсорбаторът се намира над газов уред, това разстояние трябва да бъде най-малко 65 см. Ако инструкциите за монтаж на газов котлон определят по-голямо разстояние, това трябва да се вземе предвид. Разстоянието от 65 см може да се намали за:

  • Невъзпламенимите части на абсорбатора

  • Частите, работещи с безопасно свръхниско напрежение

в случай, че тези части не дават достъп до тоководещи части, ако се деформират

 • Правилата, отнасящи се до изпускането на въздуха, трябва да бъдат изпълнени.СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТРЪБОПРОВОДА
Вашият абсорбатор има изход за въздухоразпределител. Моля, свържете изхода към отвора за комина, въздухоразпределителя или за навън (стена или стъкло), използвайки алуминиева тръба с диаметър 12 см. При вертикалните изходи, трябва да се избягва влизането на дъждовни води в абсорбатора. Връзката с изхода за комина ще се направи през тази дупка. За тази цел, ние препоръчваме да използвате тръба с диаметър 120 мм за абсорбатора. Това е важно за ефективната работа.

 • Използвайте най-късата необходима тръба

 • Използвайте тръба с възможно най-малко гънки

 • Избягвайте рязко да променяте диаметъра на тръбата

 • Производителят не носи отговорност за последствия от неспазването на тези инсструкции.

 • По време на монтирането, трябва да се избягва смачкването или притискането на захранващия кабел.

 • Под продукта не трябва да се приготвят запалими храни.

 • Не трябва да се използват филтриращи материали, които не са устойчиви на огън вместо филтъра.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Абсорбатор с единични филтри

Абсорбатор с двойни филтър

Фигура В

Фигура Сабсорбатор със стъкло

(hb 6001 ix, hb 7001ix )абсорбатор с двойни филтри

 1. Тяло(корпус) на абсорбатора

 1. Тяло на абсорбатора

 1. Ключове за управление

 1. Двигателен ключ

 1. Стъклен слайд

 1. Слайд (алуминиев филтър)

 1. Осветление при готвене

 1. Осветление при готвене

 1. Алуминиев касетъчен филтър

 1. Алуминиев касетъчен филтър

(Моля, погледнете Фигури В)


МОНТИРАНЕ и Разопаковане на уреда

Проверете дали няма деформация по уреда. За повреда, причинена от/ по време на транспортирането, трябва веднага да се съобщи на отговорния при транспортирането. Видените дефекти също трябва да се съобщят на продавача.

Не позволявайте на децата да играят с опаковъчните материали.


Техническа информация за продукта/ ПРОДУКТОВ ФИШ 

HB 6001 IX

(1 мотор)

HB 7001 IX

(1 мотора)

Напрежение:

220-240 V/50 Hz

220-240 V/50 Hz

Мощност на двигателя:

1x 95 W

2x 95 W

Осветление:

1 x 15 W

1 x 15 W

Обща мощност:

110 W

205 W

Ток:

0,8 A

1,5 A

Изход за въздух:

120 MM

120 MM

Термична защита:

120 ºC

120 ºC

Дебит на въздуха:

210 m3/h

260 m3/h


електрическа схема на свързване (Фигура Д)

(Фигура Д)Електрически връзки на уреда

Има заземен включен захранващ кабел във вашия уред. Този кабел трябва да е свързан за заземен контакт.

Дължина на включения кабел: 1,25 метра

Електрическата схема за окабеляване за вашия абсорбатор е дадена на Фигура Д.

Електрическите връзки на уреда трябва да бъдат направени от квалифициран електротехник.
Инсталиране на уреда

Вашият уред е монтиран в шкафа, както се вижда на Фигури Е и Ф. • 4 дупки са пробити на дървената плоча под шкафа, с помощта на схемата за монтиране.

 • Продуктът е закрепен към шкафа с помощта на 4 х 50мм винта

 • Когато изтеглящото се рамо(телескопа) се придвижва напред и назад безпрепятствено. Предният панел не трябва да докосва или покрива от капака на шкафа.

 • Използвайки тази схема за монтиране на дървената плоскост. Отваря се дупка за изход на комин по- голяма от 115 мм.


(Фигура Е)
(Фигура Ф)


Функции на уреда

Абсорбаторът може да се използва в кухни с/ без комин.

За използване с комин

Изхода за комина се достига, чрез свързване на 100 мм гъвкава, сгъваема тръба между продукта и изхода за комина.

За използване без комин (режим на рециркулация)

Въздухът се филтрира от филтър с активен въглен и се подава в помещението чрез тръба с диаметър от 100 мм тръба или комин от или през шкафа.

В помещенията, където няма комин, трябва да се използват филтри от активен въглен, за да се пречисти въздуха след филтриране. Филтърът с активен въглен трябва да се получи от оторизирания доставчик или оторизирания сервиз. За да бъде монтиран филтърът с активен въглен, първо се маха филтърната касета и филтърът с активен въглен се поставя по същия начин, вместо него.


Използване на продукта

Избор на скорост

Вашият уред съдържа двигател с три скорости и ключ с три скорости за контролиране на това. За най- добри резултати ние препоръчваме да използвате висока скорост при тежък дим и миризма на околното пространство. Двигателят се завърта, когато ключът е включен и спира, когато е изключен.

Продуктът трябва да се включи няколко минути преди готвенето и да се остави да работи докато димът и миризмата в помещението не изчезнат.


ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да станат горещи, когато се използват с готварски уреди;

 • Трябва да има подходяща вентилация на стаята, когато абсорбаторът се използва едновременно с уреди, изгарящи газ или друго гориво (неприложимо за уреди, които само изпускат въздуха обратно в стаята);

 • Има риск от пожар, ако почистването не се прави в съответствие с инструкцията;

 • Не фламбирайте под абсорбатора.


Осветление

Продуктът има 1х15W крушки и ключ за лампа за контролиране на осветлението. За да работи осветлението, трябва да завъртите ключа за лампата.

Смяна на осветителните елементи


 • Изключете електрическата връзка на Абсорбатора.

 • Махнете алуминиевата касета на филтъра.

 • Махнете дефектната крушка и я сменете с идентична.


Ефективна вентилация

За да има правилна вентилация, вътрешната страна на тръбата, използвана за комин, трябва да е гладка (като PVC тръби) и отворените прозорци трябва да се затворят. Вратите и прозорците на другите стаи могат да са отворени.


АЛУМИНИЕВ ФИЛТЪР (филтър за мазнина)
Целта на касетъчния алуминиев филтър е да задържа мазните частици, които се образуват при готвене. В зависимост от употребата, този филтър се запушва с мазнина. Той трябва да се почиства поне веднъж месечно. Филтърът се отстранява, сваля се и се измива с топла вода и неутрален почистваш препарат(може и обезмаслител). Подсушете го и сложете отново на място.

Не трябва да се употребяват абразивни почистващи препарати, както и остри предмети, защото може да се наруши целостта на филтъра.

Алуминиевият филтър, може да се мие и в миялна машина. Би било добре да се третира с обезсмаслител преди да се постави в миялната машина(да се разкисне). Филтърът може да промени цвета си, но това не се отразява на работните характеристики.
ПОЧИСТВАНЕ

Външната повърхност на вашия Абсорбатор трябва да се избърсва с кърпа, накисната в течен препарат за почистване или алкохол. Никога не използвайте корозивни продукти.

Препарат за почистване на Инокс

Това е специален предпазващ инокса продукт, който почиства отпечатъци от пръсти и петна по продуктите и предотвратява корозията и други отрицателни ефекти на околната среда за дълъг период от време.

Метод за премахване

Препаратът за почистване на инокс се слага на суха кърпа и тогава избърсвате инокса по повърхността и цялата повърхност се избърсва с тази течност. След като изчакате няколко минути, почистването и поддръжката приключват с избърсване на повърхността със същата кърпа. По този начин се образува защитен слой на повърхността. Това нанасяне трябва да се прави периодично, без да се чака да се зацапа.

Предупреждение:

Може да предизвика кожна алергия. Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай, че докоснете очите си, измийте ги с обилно количество вода и се свържете с вашия лекар. В случай на контакт с кожата, измийте със сапун и обилно количество вода. Не използвайте за чистене на аквариуми, защото може да навредите на създанията в аквариума.

Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте на стайна температура.Проблеми и предложения за тяхното отстраняване

Ако вашият уред не работи:

Преди за позвъните в сервиза:

Таб:1

Проверете електрическата връзка (Позовавайте се на член 2 от Инструкциите за безопасност) (напрежението на мрежата трябва да е 220 V и заземеният контакт трябва да се използва за Абсорбатора)

Проверете превключвателя на двигателя (превключвателят на двигателят трябва за е на позиция)

Проверете ключа на лампата (ключа за лампата трябва да е в позиция)

Проверете алуминиевия филтър (при нормални условия алуминиевата касета на филтъра трябва да се мие един път в месеца)

Проверете крушките (крушките трябва да са здрави)

Проверете изходния отвор на комина (изходния отвор трябва да е отворен)

Проверете филтъра с въглен (за тези, които работят с филтър с въглен) (при нормални условия филтърът с въглен трябва да се сменя на всеки три месеца)

Абсорбаторът не работи

Х

Х
Осветителната лампа не свети

Х
Х
ХВъздушният вакуум на абсорбатора е слаб


Х
Х

Х

Никакъв въздух не излиза навън (в помещения без комин)


ХХ

Моля, уверете се, че уредът е включен и предпазителят на електрическата инсталация е в ред. Не предприемайте никакви действия, които биха могли да навредят на продукта. Преди да се обадите в сервиза, проверете вашия уред в съответствие с Таблица 1 по- горе. Ако проблемът продължава да съществува, свържете се с оторизирания сервиз.


Сервиз и резервни части:

Можете да получите резервните части за вашия продукт от вашия доставчик или оторизиран сервиз.ВАЖНО:
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с

недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност;
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!
ИЗХВЪРЛЯНЕМожете да помогнете за опазване на околната среда!
Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: изхвърляйте неработещи електрически съоръжения в подходящия център за обезвреждане на отпадъциПрочетете и Запазете тези инструкции


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница