Инструкция за експлоатация на таймер ts-ed1 Инструкци я за работаДата24.07.2016
Размер54.43 Kb.

СТЕДИ ГРУП ООД - София

Централен офис - бул. „В. Левски” 37; Офис Г.баня - ул.”Роза” 7

(02) 981 4236, 980 2199; 0888/638-110; 0878/628-110; 0898/ 686 063

site: www.steadygroup.com

e-mail: info@steadygroup.comИнструкция за експлоатация на таймер TS-ED1
Инструкция за работа - Моля прочетете внимателно инструкциите, преди да включите таймера в ел. мрежа.

Важно!

 1. Не включвайте уреда, ако мощността е над 3500W и силата на тока е над 16 A.

 2. Уверете се, че щепселът на уреда изцяло е пъхнат на съответното място в таймера.

 3. Ако трябва да почистите таймера, изключете го от мрежата и го избършете със суха кърпа. НЕ ПОТАПЯЙТЕ ТАЙМЕРА ВЪВ ВОДА, ИЛИ ДРУГА ТЕЧНОСТ!

 4. Никога не оставяйте нагреватели и други подобни уреди без наблюдение по време на операцията. Производителят препоръчва такива уреди да не се включват към таймера.

Технически характеристики:

Напрежение: 230/240 V АС 50 Hz

Мах сила на тока: 16A, 3500W

Min време за настройка ( стъпка) : 1 минута

Точност: ± 1 минута

Необходима температура за работа: от -10° до +40°С .Батерия: Ni-Mh 1,2 V > 100 часа

Основни функции

 • 8 програми ON/OFF (включване/изключване) с едноминутна стъпка.

 • Възможност за ръчно избиране на режимите MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF (ръчно включване/автоматичен/ръчно изключване).

 • Възможност за избиране 12/24 часов режим на времето.

 • Функция за лятно часово време.

 • Функция за случаен избор с диапазон от 0-32 мин. между 18:00 ч и 6:00 ч.

 • 16 Комбинации за ден, или няколко дни както следва:

  • Мо понеделник

  • Ти вторник

  • We сряда

  • Th четвъртък

  • Fr петък

  • Sa събота

  • Su неделя "

  • Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su понед., втор., сряда, четв., петък, събота, нед.

  • Mo, Ти, We, Th, Fr понед., втор., сряда, четв., петък

  • Sa, Su събота, неделя

  • Mo, Ти, We, Th, Fr, Sa понед., вторник, сряда, четв., петък, събота

  • Mo, We, Fr понед., сряда, петък

  • Tu, Th, Sa вторник, четвъртък, събота

  • Mo, Tu, We понед., вторник, сряда

  • Th, Fr, Sa четв., петък, събота

  • Mo, We, Fr, Sa понед., сряда, петък, събота

Описание на бутоните

всички програми.

 • RANDOM: Активира, или дезактивира функцията за случайно включване и изключване на таймера.

 • CLOCK: Настройва текущото време с помощта на бутоните WEEK, HOUR и MIN. Избира 12 или 24 часов режим на времето с помощта на бутон TIMER. Настройва функцията за лятно часово време с помощта на бутон ON/AUTO/OFF.

 • TIMER: Настройва програмите с помощта на бутони WEEK, HOUR и MIN. Избира 12 или 24 часов режим на времето с помощта на бутон CLOCK.

 • ON/AUTO/OFF: Избира работните режими на таймера.

 • WEEK: Настройва седмицата с помощта на бутоните CLOCK или TIMER.

 • HOUR: Настройва часовете с помощта на бутоните CLOCK или TIMER.

 • MIN: Настройва минутите с помощта на бутоните CLOCK или TIMER.

 • RST/RCL: Отменя програма или извиква отново отменената програма.

Операции за настройка

 • Включете таймерa в обикновен контакт с напр. 230/240 V. Оставете така за около 12 часа, за да се зареди батерията за паметта.

 • След зареждането, изтрийте цялата налична информация, като натиснете бутон MASTER CLEAR с остьр предмет (напр. химикалка, или молив). Така таймерът вече е готов за настройка и експлоатация.

Настройване на текущо време:

 • Натиснете бутон CLOCK и задръжте, като едновременно с това натискайте бутон WEEK, докато на дисплея се покаже съответния ден. Продължете, като натискате бутони HOUR, или MIN докато се появят съответния час, или минута. При настрой-ването за по-бързо преминаване към следващия ден, час, или минута, бутоните WEEK, HOUR или МIN могат да се задържат натиснати.

 • Освободете двата бутона. Денят от седмицата и времето са настроени.

 • За да пренастроите неточно време, повторете горните стъпки.

Програмиране:

 • ПРЕПОРЪКА: Когато проверявате вашите програми се уверете, че настройките не се припокриват. Това се отнася особено за случаите, когато се използват комбинациите от дни. Когато програмните настройки се припокриват, таймерът се включва и изключва съгласно времената, заложени в програмите, а не съгласно поредния номер на програмата. Програмата за изключване (OFF) има предимство пред програмата за включване (ON).

 • Натиснете бутон TIMER и пуснете. На дисплея се появява ON1. Първата настройка за включване може да бъде направена:

  1. Натиснете бутон WEEK, за да настроите деня, или комбинацията от дни.

  2. Настройте актуалния час, като натискате бутони HOUR и MIN.

  3. Натиснете отново бутон TIMER, за да завършите първата настройка за включване (ON) и да влезете в първата настройка за изключване (OFF). На дисплея се показва OFF1.

  4. Повторете сгьпка 2, за да настроите часа на изключването (OFF). Натиснете отново бутон TIMER, за да завършите първата настройка за изключване и да влезете във втората настройка за включване.

  5. Повторете стъпките за останалите програмни настройки. Натискайте бутон TIMER и задръжте за две секунди, за да въвеждате бързо предложенията.

  6. След привършване на настройките, натиснете бутон CLOCK. Таймерът е готов за работа.

Пример: Таймерът трябва да включи (ON) в 17:15 ч. и да изключи (OFF) в 22:30 ч. всеки ден.

a. Натиснете TIMER веднъж и пуснете. На дисплея се показва ON_l.

b. Натискайте WEEK докато се покаже "МО, TU, WE, ТН, FR, SA, SU" (понед., втор., сряда, четв., петьк, събота, нед.).

c. Натискайте HOUR докато се покаже 5:00 РМ или 17:00.

d. Натискайте MIN докато се покаже 5:15 РМ или 17:15.

e. Натиснете отново TIMER и пуснете. На дисплея се появява OFF1.

f. Повторете стъпки с. и d., докато на дисплея се покаже 10:30 РМ или 22:30.

Настройка ръчно включване/автоматичен/ръчно изключване (MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF).

Работещите режими не могат да бъдат променяни по време на програмните настройки.

1. Натиснете бутон ON/AUTO/OFF, за да върнете три режима назад.

2. Програмите могат да бъдат изпълнени само автоматичен (AUTO) режим. Когато е избрано AUTO, таймерът работи съгласно зададените програми. При режими MANUAL ON (ръчно включване) и MANUAL OFF (ръчно изключване) всички програми се игнорират и таймера не работи. Когато е избран режим на ръчно включване (MANUAL ON), таймерът винаги оставя включен поставения в него уред. Когато е избран режим на ръчно изключване (MANUAL OFF), таймерът изключва за постоянно.

3. Когато режимът на работа е превключен от MANUAL ON (ръчно включване) на AUTO (автоматичен), таймерът остава включен (т.е. запазва настройката MANUAL ON) до следващата си настройка според зададените програми.

Функция за случаен избор

1. Натиснете бутон RANDOM. На дисплея се появява RANDOM. Функцията за случаен избор е активирана.

2. Когато тази функция е включена (ON), настройките се изпълняват в случаен

интервал от 0-32 мин между 18:00 ч. и 6:00 ч.

3. Натиснете отново бутон RANDOM, за да дезактивирате тази функция. Функцията за случаен избор не може да се активира по време на изпълнението на програмите.
12/24 часов режим

Натиснете едновременно бутони CLOCK и TIMER , за да превкяючите времето на дисплея от 12 ~ в 24 часов режим и обратно.


Функция за лятно часово време

1. Натиснете едновременно бутони CLOCK и ON/AUTO/OFF. На дисплея се появява SUMMER. Времето е преминало с 1 час напред.2. За да върнете зимното часово време натиснете отново двата бутона. SUMMER изчезва от дисплея.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница