Инструкция за експлоатация техническо описание tatramat vts / vti 200,300,400,500Дата02.06.2018
Размер165.65 Kb.
ТипИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

TATRAMAT VTS / VTI 200,300,400,500

ОСНОВНИ ОБЯСНЕНИЯ:

Настоящият уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени способности или недостатъчно опит и знания,поради което е необходимо ,лицата отговарящи за такива лица да не ги оставят без надзор или да се проведе необходимия инструктаж за използването на бойлера!

Да се предотврати достъпа на деца до бойлера!

Подробно изучавайки настоящата инструкция,Вие ще получите необходимата информация за конструкцията,използването и безопасната експлоатация на уреда.

За обезпечаването на правилното функциониране,безопасност и дългосрочна експлоатация е необходимо минимум веднъж годишно да се прави проверка на бойлера от сервизен специалист.

Необходимо е да се обезвъздуши целият уред –системата за загряване на водата,предназначена за отопление и системата за нагряване на водата,предназначена за обща употреба.

Препоръчва се минимум веднъж годишно да се прави проверка на анодният прът от сервизен специалист.За правилното функциониране на катодната защита е необходимо анодният прът да е свързан с проводник за водонагревателя.

В случай на повреда на водонагревателя е необходимо да се обърнете към сервизен център. Непрофесионалната намеса може да доведе до повреда на бойлера,както и на уредите свързани с него.

Монтажа и сервизирането на бойлера се извършва от специалисти,имащи необходимата квалификация , които са длъжни да гарантират ,че при монтажа са спазени всички изисквания за безопасност.

При ремонт задължително се използват само оригинални резервни части.

Производителят не носи отговорност при неправилен монтаж и неправилно обслужване и експлоатация на уреда.

Преработка на стар уред:Уред с такава маркировка не изхвърляйте в контейнери за отпадъци. Те подлежат на разделно събиране и преработка.Събирането и преработката не тези уреди става според разпоредбите и законите в конкретния регион или държава.ОПИСАНИЕ НА БОЙЛЕРА

Бойлерите тип VTS са предназначени за загряване на битова гореща вода(БГВ) в комбинация със слънчеви колектори и котли за централно отопление.В случай на нужда може да се използва и електрически нагревател.Бойлерите тип VTI са предназначени за подгряване на вода от серпентината и не са оборудвани с електрически нагревател.

Нагряването на водата в бойлера се осъществява чрез топлообмен между горещата вода в серпентината и водата в бойлера.Серпентината е с форма на спирала и процеса на топлообмен зависи от нейната площ.

Бойлерите са стоящи ,а тяхното нивелиране е с помощта на три крачета.

Водосъдържателят е изработен от устойчива стомана,вътрешната част е емайлирана с висококачествен емайл.Към антикорозионните мерки е предвидена и катодна защита.По този начин бойлерите отговарят на всички изисквания и международни норми за антикорозионна защита.

Външната метална обшивка на бойлера е защитена с бял лак ,който се почиства лесно и е устойчив на обичайните почистващи препарати.

Бойлерите са оборудвани с индикатор на температурата.

Всички бойлери от модела VTS са оборудвани с електрически нагревател и термостат,позволяващ регулиране температурата на загряване на водата.

Бойлерите от модел VTI не са оборудвани с електрически нагреватели.

Бойлерите модел VTS /XXX/2 и VTI не са оборудвани с горна серпентина.ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

 

VTS 200/2

VTS 200/3

VTI 300

VTS 300/2

VTS 300/3

VTS 400/2

VTS 400/3

VTI 400

VTS 500/2

VTS 500/3

VTI 500

Обем

l

200

200

300

300

300

400

400

400

500

500

500

Площ на долна серпентина0.92

0.92

1.5

1.5

1.5

1.9

1.9

1.9

2.25

2.25

2.25

Обем на долна серпентина

l

5.8

5.8

9.5

9.5

9.5

11.1

11.1

11.1

13.1

13.1

13.1

Площ на горна серпентина 

0.6

 

 

0.6

 

0.7

 

 

1

 

Обем на горна серпентина

l

 

3

 

 

3

 

5

 

 

6.2

 

Максимално налягане в бойлера

mPa

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Максимално налягане долна серпентина

mPa

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Максимално налягане горна серпентина

mPa

 

0.6

 

 

1

 

1

 

 

1

 

Тегло на сух бойлер

kg

87

98

126

127

136

186

195

185

211

225

210

Наличие на анод

ДА

Ел нагревател

 

2kW 1 / N/PE ~230V

 

2kW 1 / N/PE ~230V

2kW 1 / N/PE ~230V

 

2kW 1 / N/PE ~230V

 

Време за ел загряване от 15°C до 60°C

h

3

3

 

4.5

4.5

5

5

 

5.5

5.5

 

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ:

 

Резба

VTS 200/2

VTS 200/3

VTI 300

VTS 300/2

VTS 300/3

VTS 400/2

VTS 400/3

VTI 400

VTS 500/2

VTS 500/3

VTI 500

Студена вода

външна

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

Топла вода

външна

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

Долна серпентина-Вход

вътрешна

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

Долна серпентина-Изход

вътрешна

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

G1“

Циркулация

вътрешна

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

G3/4“

Отвор за термостат на долната серпентина

 

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Ø9

Горна серпентина-Изход

вътрешна

 

G3/4"-външна резба

 

 

G1“

 

G1“

 

 

G1“

 

Горна серпентина-Вход

вътрешна

 

G3/4"-външна резба

 

 

G1“

 

G1“

 

 

G1“

 

Отвор за термостат на горната серпентина

 

 

Ø9

 

 

Ø9

 

Ø9

 

 

Ø9

 

Щуцер за термометър

вътрешна

G5/4“

G5/4“

 

G5/4“

G5/4“

G5/4“

G5/4“

 

G5/4“

G5/4“

 

Отвор за почистване

 

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115

Ø115ПОСТАВЯНЕ НА БОЙЛЕРА:

Поставянето трябва да се извърши съгласно изискванията ,описани в настоящата инструкция.

Бойлерът трябва да бъде поставен на повърхност ,която е топлоизолирана и има достатъчна товароносимост,необходима да издържи теглото на бойлера ,напълнен с вода.

Преди първото пускане на бойлера в експлоатация или след дълъг период от време на неизползване е необходимо:

-Отваряне на кран на топлата вода на една от батериите ,включени във ВиК мрежата на бойлера.Ако водата от батерията тече без прекъсване,то бойлера е напълнен с вода .

-Проверка на работата на предпазния вентилСВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕРА КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ:

Свързването на бойлера трябва да се извършва от квалифициран специалист,съгласно действащите предписания и нормативи!

Температурата на водата в бойлера може да достига максимално 95°С.За да не превишава температурата на водата 95°С е нужно да се регулира терморегулатора на ел нагревателя.При моделите VTS освен това е необходимо да се обезпечи топлината от топлообменника да не доведе до изключване на предпазителя на ел нагревателя.Температурата на водата,нагрята в топлообменника ,в близост до ел нагревателя ,не трябва да превишава 75°С.Тръбите за датчиците на температурата са разположени в цилиндричната част на външния кожух на бойлера.

Пример за свързване на бойлери модел VTS и VTI с регулиране на водата за отопление е показан на рис.6.СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕРА КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА:

Свързването на бойлера трябва да се извършва от квалифициран специалист,съгласно действащите предписания и нормативи!Свързването на бойлера към водопроводната мрежа задължително се осъществява през предпазният вентил!!!

Предпазният вентил защитава бойлера от свръх високо налягане.Необходимо е да се използва такъв предпазен вентил,който да сработва при налягане не по-голямо от 1,0 МРа.Възможно е да се използва такъв предпазен вентил ,който е в комбинация с обратен клапан,който предпазва от изтичане на водата от бойлера в случай на спад на налягането във водопроводната мрежа.

От тръбичката на предпазния вентил капе вода при загряване.Това се случва поради факта ,че при нагряване водата увеличава обема си,вследствие на което и налягането.Тръбичката трябва винаги да е чиста и свързана с атмосферата.Отведената вода от нея може с подходящ способ да се включи в канализацията,така че оттичането на вода да е свободно и безпрепятствено.Отводнителната тръба,свързана към предпазния вентил трябва да е снижаваща се и да се подсигури незамръзването и.

Монтажа и експлоатацията на предпазният вентил трябва да се извършват съгласно инструкцията по обслужването на предпазния вентил.Между бойлера и предпазния вентил е забранено поставянето на каквато и да е спираща водопроводна арматура.Ако входното налягане в бойлера е по-високо от 0.8МРа е необходимо на входа ,преди предпазния вентил ,да се монтира редуциращ клапан,така че предпазния вентил безпрепятствено да пропуска вода.Работата на предпазния вентил трябва да се проверява поне веднъж месечно по време на експлоатация на бойлера и след всяко изключване на бойлера за повече от 5 дни.След завъртане на вентила по посока на стрелката трябва да потече вода.След още едно завъртане на вентила по посока на стрелката,предпазния вентил ще се върне в изходно положение ,а водата да спре да тече.Регулярната проба на предпазния вентил ще помогне той да не се запушва от отлагания във водата.

Пример за свързване на бойлери модел VTS и VTI към водопроводната мрежа е показан на рис.5.

СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕРА КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Свързването на бойлера трябва да се извършва от квалифициран специалист,съгласно действащите предписания и нормативи!

Електрическото свързване трябва да се извърши от специалисти ,имащи съответното право,които могат да Ви гарантират изпълнение на всички необходими условия ,които са свързани с безопасността и нормалната експлоатация на уреда!

Бойлерите са предназначени за свързване към електрическата мрежа с постоянно включен кабел.В този случай е нужно уреда да има възможност за изключване от мрежата,например автоматичен изключвател,с изолационен промеждутък не по-малък от 3мм по всички фази.Не е изключена възможността и за свързване с мек кабел със сечение на проводниците3х1.5мм2 , имащ еврощепсел за включване в мрежата.Мрежата трябва да е заземена.Материалите за включване в мрежата на бойлера не са включени в неговата окомплектовка.Преди включване на бойлера в мрежата ,задължително да се напълни с вода!!!

Проводниците (L , N) се свързват непосредствено в контактната група L и N на термостата.Заземителния кабел РЕ –на болта ,закрепен на корпуса на бойлера,обозначен със символ „заземяване”-Рисунка 4-Схема на електрическо свързванеСВЪРЗВАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИОННИЯТ КОНТУР

Конструкцията на бойлера позволява свързване на циркулационен контур, чието предназначение е поддържане на необходимата температура на топлата вода на всички места на ползването и ,което значително увеличава комфорта на ползването на уреда.

Ако циркулационния контур не се свързва,то трябва да се заглуши отвор F от рис.5.

ПЪЛНЕНЕ НА БОЙЛЕРА С ВОДА

Отворете спирателния кран (поз.1 на рис.5) на входния водопровод на студената вода към бойлера.Отворете кран на топлата вода на едно от местата за ползване на топла вода от бойлера и го оставете отворен докато не потече плътна струя вода.Това означава ,че целия обем на бойлера е напълнен.Затворете крана на топлата вода,а спирателния кран трябва да остане постоянно отворен.Проверете за течове по системата на присъединяване на бойлера и нормалната работа на предпазния вентил!

ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДАТА ОТ БОЙЛЕРА

Водата от бойлера се източва през изпускателния кран или през пробката (поз.7,рис.5)За източване на бойлера НЕ трябва да се използва предпазния вентил!

Това може да доведе до запушване и повреда на предпазния вентил.ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЙЛЕРА

По време на експлоатацията на бойлера от вътрешната страна на водосъдържателя се образува известно количество котлен камък.Скоростта на образуването му зависи от твърдостта на водата,температурата ,до която водата се нагрява и от количеството на използваната вода.

Оптималната температура за регулиране на терморегулатора е 60°С.

Слоя от натрупан котлен камък води до намаляване на топлообмена между водата в бойлера и топлообменника.По подобен начин котления камък влияе и на тръбата ,в която е разположен датчика на термостата-действителната температура на водата може да е по-висока от зададената.

По тези причини е необходимо почистването на бойлера от котлен камък поне веднъж на всеки две години ,а в случай на по-твърда вода-и по-често.За почистване на котления камък не е разрешено използването на вещества на киселинна основа.Почистването да се извършва от специалисти от сервизен център.За предотвратяването на образуване на бактерии,които се появяват във водата на бойлера при температури до 60°С,се препоръчва веднъж седмично бойлера да се регулира на температури по-високи от 65°С.

Рис.5 Свързване на бойлера към водопроводната мрежа.Рис 6 Свързване на бойлера към отоплителната инсталацияСЕРВИЗИРАНЕ НА БОЙЛЕРА:

Конструирането и монтажа на бойлерите с марка „Tatramat”се изпълнява с изключително внимание .Бойлерите се предлагат на пазара само след цяла серия от тестове и проверки.Ако въпреки това има случай на неизправност,то незабавно спрете подаването на ел напрежение и вода към бойлера и се свържете със сервизния център.Гаранционно и сервизно обслужване и ремонтни дейности се извършват само от специалисти,обучени от производителя!За всички останали лица вмешателството в целостта и конструкцията на бойлера е опасно за живота!
Каталог: img -> OBIAVI
OBIAVI -> Техническа Информация
OBIAVI -> 1 Входящ поток вода
OBIAVI -> За провеждане на детски голф лагер
OBIAVI -> За провеждане на детски голф лагер
OBIAVI -> Техническа информация
OBIAVI -> Аксесоари за закрепване на Инфрачервено отопление
OBIAVI -> Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване Съдържание
OBIAVI -> Ски, сноуборд и училище ски оборудване цена на ден в лева
OBIAVI -> Правилник за реда и условията на „българия холидейз“ еоод и „пирин голф & кънтри клуб“ eад


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница