Инструкция за инсталиране на котела 6 1 изисквания към помещението 6страница1/3
Дата26.09.2018
Размер408.77 Kb.
  1   2   3
КОТЕЛ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ НА ТВЪРДО ГОРИВО „СТРОПУВА”

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА
СЕРТИФИКАТ № SPSC - 672

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 1

1 . ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2

2 . КОМПЛЕКТОВКА 2

3 . ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2

4 . ОПИСАНИЕ НА КОТЕЛА 4

5 . ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА КОТЕЛА 4

6 . ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА КОТЕЛА 6

6.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЕТО 6

6.2 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 7

6.3 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМИНА 7

6.3.1 ИНСТАЛИРАНЕ НА СКОБАТА НА ОТВОРА ЗА КОМИНА 8

6.3.2 МОНТАЖ НА МЕТАЛНИТЕ ПЛАСТИНИ 8

6.4 ИНСТАЛАЦИЯ С БИТОПЛИНЕН РЕГУЛАТОР НА ТЯГАТА 9

6.5 ИНСТАЛИРАНЕ НА КОЛЕКТОРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ 10

6.6 ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КОТЕЛА КЪМ ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 10

6.6.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 НА ДЕТАЙЛИТЕ НА СБОРНОТО МЯСТО В КОТЕЛНОТО 11

6.6.2 . ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КОТЕЛ № 1 13

6.6.3 ОПИСАНИЕ НА СХЕМАТА 13

7 . РАЗПАЛВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА 14

7.1 МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНИЯ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ НА ВЪЗДУХА 15

7.2 . РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ПЪРВИЧНИЯ ВЪЗДУХ 15

7.3 . МОНТАЖ НА ДОЛНИЯ ВЪЗДУШЕН РЕГУЛАТОР (ПОД РЕШЕТКАТА)

8 . ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА КОТЕЛА 15

9 . ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЕЛА И ГРИЖА ЗА НЕГО 16

10 . ПРАВИЛА НА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 16

11 . ОЦЕНКА НА РИСКА 18

11.1 ОПАСНОСТ СВЪРЗАНА С ГОРЕЩИНАТА 18

11.2 ОПАСНОСТ СВЪРЗАНА С НАЛЯГАНЕТО 18

11.3 . ВЪЗМОЖНО ОТРАВЯНЕ 19

11.4 . ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 19

12 . ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИВОТО 19

13 . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО 21

ГАРАНЦИОНЕН ТАЛОН 22

1 . ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


     Котлите за отопление на твърдо гориво "STROPUVA" ( наричан по-долу котела ) , са предназначени за отопление на различни помещения, оборудвани с централна отоплителна система , в които има възможност за свързване на паралелни котли (на дизел, газ , електрически), радиатори, бойлер за подгряване на вода за битови нужди , подово отопление или калорифер или всички заедно. Системата може да бъде както с естествена, така и с принудителна циркулация , също така може да бъде отворена или затворена . Котелът се продава с битоплинен регулатор на тягата , патентован от производителя .

2 . КОМПЛЕКТОВКА


1 . Котел на твърдо гориво " STROPUVA " .

2 . Клапан за съхранение на налягането от 1.5 бара.

3 . Термометър .

4 . Колектор за подаване на въздух (за котли на въглища) .


След разопаковане на котела , проверете целостта и комплексността на доставката.
Препоръчваме ви да закупите генератор в случай, че в дома ви прекъсва електричеството.
ВНИМАНИЕ : След инсталирането на котела внимателно смажете въжето на подемния механизъм и куките за затваряне на вратите.

3 . ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Използвано гориво : дърва, дървени отпадъци , екобрикети , торфени брикети, въглища. Препоръчително съдържание на влага в горивото до 30%


Модел на котела

S7

S10

S20

S40

S10U

S20U

S40U

Мощност (кw)*

7

10

20

40

10

20

40

Отопляема площ (м²)**

20-80

50-100

100-250

200-400

50-100

100-250

180-400

Вместимост на горива (дм³)

90

135

210

320

150

230

360

Вместимост на въглища (кг)

Вместимост на дърва(кг)-

15


-

25


-

50


-

80


75

25


130

50


220

80


Дължина на дървата (см)

35

35

45

55

35

45

55

Количество вода в котела (л)

26

34

45

58

34

45

58

Продължителност на горенето при едно зареждане на дърва в часове при минимален режим.

(при лабораторни изпитания) при макс. режим***


28
5,6


31,5
6,1


31,5
6,1


31,5
6,1


31,5
6,1


31,5
6,1


31,5
6,1Продължителност на горенето при едно зареждане на въглища в часове при минимален режим.

( при лабораторни изпитания ) при макс. режим***


130
32


130
32


130
27Коефициент на полезно действие (%)

86,3

86,3

86,3

86,3

86,8

86,8

86,8

Налягане на водата в котела не повече от... (бара)

2

2

2

2

2

2

2

Клапан за съхранение на налягането (бара)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Поток нагрявана вода (м³/час) макс

0,2

0,25

0,5

1,0

0,25

0,5

1,0

Температура на водата в котела С0

85

85

85

85

85

85

85

Размер на отвора за зареждане (мм)

250x210

250x210

260x220

280x240

250x210

260x220

280x240

Тръба на подаващата линия (мм)

32

32

32

32

32

32

32

Тръба на обратната линия (мм)

32

32

32

32

32

32

32

Разстояние от долната част на котела до комина (мм)

991

1413,5

1550

1549

1494

1673,5

1664

Диаметър на комина(мм)

160

180

180

200

180

180

200

Минимална напречна площ на отвора на комина (см²)

150

200

250

330

200

250

330


Габаритни размери , (мм)

Височина


Диаметър

1330


450

1920


450

(1920)

2120


560

(1920)

2120


680

1920


450

(1920)

2120


560

(1920)

2120


680

Маса (кг)

100

185

231

315

196

246

333

* Мощността на котела зависи от качеството на горивото. Зависи, също така от времето: в началото на горенето силата превишава указаната, котелът изхвърля дим, температурата на който превишава 300º C, по такъв начин се разгаря и почиства остатъчната смола, нагрява се и се усилва тягата на комина (за тази цел при други котли се отваря пряк канал до комина. При изгарянето на горивото мощността на котела се намалява, понеже се увеличава площта на отдаване на топлина и се намалява тягата, но при загряването на дома мощността е достатъчна, затова въздушният регулатор се притваря , като още повече намалява мощността на котела.

** Отопляемата площ е толкова по-голяма, колкото по-голямо е топлинното съпротивление на сградата, също така отпляемата площ може да се регулира с избираема продължителност на горенето. Напр.: ако площта на зданието е 200 m² зарядът в котела на твърдо гориво Стропува S20 действа едно денонощие (20-24 часа), а при котела на твърдо гориво Стропува S40 зарядът от дърва действа почти 2 денонощия (35-40 часа.), като може, също така, да се използва и котел на твърдо гориво Стропува S10, но в този случай зданието се нагрява по-бавно, а котелът трябва да се зарежда 2-3 пъти в денонощието.

*** Продължителността на горенето на заряда зависи от качеството на горивото, външната и вътрешна температури, топлинното съпротивление на зданието, от мощността на котела, от качеството на спазването на препоръките в потребителската инструкция (свързването на котела, потока нагрявана вода, поддържането на температурата на водата).

 4. ОПИСАНИЕ НА КОТЕЛА

 

1. Битоплинен регулатор на тягата2. Тръба за проволката

3. Въздушен клапан

4. Опорен прът

5. Тръба за подаване на топлоносителя

6. Камера за нагряване на въздуха

7. Отвор за отвеждане на газовете

8. Въже с пръстен за повдигане на въздухоразпределителя

9. Превключвател за дърва/въглища

10. Вратичка за поставяне на дърва

11. Въздухоразпределител

12. Гориво

13. Кука за закрепване пръстена на проволката

14. Вратичка за отстраняване на пепелта

15. Решетка

16. Куки за закрепване на решетката

17. Възвратна тръба на топлоносителя от системата

18. Тръба за подаване на въздух /телескопична/


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница