Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък образец №2страница3/4
Дата01.08.2018
Размер372.79 Kb.
ТипИнструкция
1   2   3   4 • Индивидуална ЗНПР - задължителна норма на преподавателска работа (съгласно Наредба № 5/2002 г. за нормите на задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета). Нанася се като число.


Блок “Длъжност”

 • "Титуляр / заместник" - необходимо е специално да се посочи кой от учителите/служителите на една и съща длъжност е титуляр, и кой - заместник. Данните за двамата в базата данни са с един и същи номер, като при преномериране на списъка те ще се "придвижват" едновременно. В Лист 4 на Списък - Образец № 2 ще бъдат включени както титулярите, така и заместниците, като заместниците ще имат поредни номера с букви - "9" = титуляр, "9а" = заместник 1, "9б" = заместник 2 и т.н.

 • Наименование на длъжността - от учебната 2005/2006 година длъжността на преподавателя / служителя се избира от съставения списък на длъжностите за училището. При необходимост списъкът може да се допълва с длъжности от Националната класификация. В случаите, в които длъжността, на която е назначен преподавателя / служителя по трудов договор, не съвпада с нито една от включените в класификатора длъжности, в полето се избира най-близката съответстваща длъжност според категорията персонал, а точното наименование на длъжността по трудов договор се вписва в полето “Бележки”.

ВНИМАНИЕ! При въвеждане на длъжностите на учителите трябва да се има предвид образователно-квалификационната им степен!

 • Щат – стойността, въведена в това поле, е от изключителна важност за изчисляване броя на персонала. За по-точното описание на щатовете и изчислението им в Лист 3 и 3а от Списък - Образец 2, в полето "Щат" могат да се въвеждат цели и дробни числа (напр. 1 или 0,5). За извънщатния персонал в полето “Щат” се въвежда стойност “0”.

 • Вид на трудовия договор – от списък се избира стойност, съответстваща на вида на сключения трудов договор. Въведената стойност е от изключително значение при определяне броя на щатния и извънщатния персонал.Вид на трудовия договор


Въвежда се за:

Брои се за:

основен

персонал, назначен на щатно място

щатен персонал

“граждански” (сключен за из­пъл­нение на определена ра­бо­­та)

персонал, нает за изпълнение на определена работа (напр. външни лектори)

нещатен персонал

по съвместителство

персонал, назначен по вътрешно и външно съвместителство

щатен или извънщатен персонал в зависимост от стойността, въведена в полето “Щат”

по 66 ПМС

персонал, назначен по 66 ПМС

извънщатен персонал

повременна заетост

персонал, назначен по про­грамата за временна заетост

извънщатен персонал

други

персонал, назначен по други програми (преподаватели от Корпуса на мира, ФАР, обмен на специалисти и др.)

извънщатен персонал
 • Срок на трудовия договор – от списък се избира стойност, съответстваща на времетраенето на трудовия договор съгласно чл.67 от Кодекса на труда

 • Основание съгл. КТ – текстово поле, в което се въвежда конкретният член от КТ, на чието основание е сключен трудовият договор

 • Назначен към: - стойността се избира от списък

 • Въвеждане на допълнителна длъжност – допълнителна длъжност се въвежда в следните случаи:

 1. когато един учител/служител е титуляр на една длъжност, но за текущата учебна година е на друга длъжност (напр.титулярната му длъжност е “учител”, но през тази учебна година е на длъжност “помощник директор”). В списъка на училището този учител/служител се явява два пъти с различен пореден номер. В записа за длъжността, която е активна за текущата учебна година, се посочва стойност  в полето "активна за текущата учебна година". Спрямо тази длъжност се нанасят и данните за годишната преподавателска заетост.

 2. когато един служител е назначен на две длъжности (напр. 0,5 пазач и 0,5 чистач). В този случай двете длъжности се въвеждат с еднакъв пореден номер на служителя съгласно Списък – образец № 1”, и поредни номера на длъжността “1” и “2”. В записите и за двете длъжности се посочва стойност  в полето "активна за текущата учебна година".

За да въведете допълнителна длъжност, натиснете бутона “Въведи / изтрий допълнителна длъж­ност”. В новия прозорец въведете поредния номер на служителя, поредния номер на длъжността (в случаите, в които поредния номер на служителя е един и същ, поредните номера на длъжността са различни и се въвеждат по реда, по който се очаква да бъдат подредени в списъка), базова категорията персонал, наименованието на длъжността, и щата.

След запис на данните, в списъка в ляво ще бъдат въведени два отделни записа за двете длъжности. За всяка от тях поотделно трябва да се въведат всички останали данни: категория персонал, вид и срок на трудовия договор, място на назначението, допълнителни бележки.Изтриване на длъжност може да бъде направено от същия допълнителен прозорец с натискане на бутона “Изтрий” в дясната част на реда на длъжността.
ВАЖНО! С натискане на бутона “Помощна информация” в прозореца за въвеждане на допълнителна длъжност, можете да видите допълнителни указания и примерни образци на попълнени данни.


Папка “Годишна преподавателска заетост”

 • Описание на годишната преподавателска заетост на преподавателя

Във формата се въвеждат името на дейността, групата, в които се изучава, броя на учебните седмици и учебните часове годишно.

Часовете, които се възлагат на учителите в детската градина, могат да се обединят в общото наименование “Образователни дейности в ДГ”. В случай, че индивидуалната програма в детската градина дава възможност за по-детайлно описание на дейностите, въведете различните видове дейности и съответния им брой часове.

Часовете, които се възлагат на възпитателите в ДОВДЛРГ, могат да се обединят в общо наименование “Възпитателни дейности”, но могат да се опишат и по-детайлно – “Самоподготовка”, “Занимания по интереси” и “Организиран отдих и спорт”.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница