Инструкция за работа декларация за съответствиеДата02.10.2017
Размер61 Kb.КОНТРОЛЕН

БЛОК ЗА
KEN


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

РАБОТА


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
КОНТРОЛЕН БЛОК CP.K

Контролен блок (централа) за 24 V мотори с мощност под 120 W.ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Електрическите инсталации и оперативната логика трябва да са в съответствие с действащите разпоредби.

 2. Кабелите с различно напрежение трябва да са физически разделени, или в противен случай, адекватно екранирани с вторична изолация най-малко от 1 мм.

 3. Кабелите трябва да бъдат предпазени чрез затягане с допълнителни скоби, близо до клемите.

 4. Проверете всички съединения, преди да бъде подадено захранване.

 5. Проверете дали положенията на Дип-суичовете са в правилната позиция.

 6. Неизползваните НЗ (Нормално Затворени) входове трябва да бъдат замостени.ФУНКЦИИ ВХОД/ИЗХОД

КЛЕ-МИ

ФУНКЦИЯ

ОПИСАНИЕ

(1-2)

Антена

Възможност за свързване на антена към платката на вградения приемник (1-сигнал, 2-броня)

Ако е съединена външна антена, прекъснете проводникът, запоен към “ANT”5

СОМ

Общ за всички управляващи входове

6

Step by step

вход за бутон РР - “степ бай степ” (НО контакт)

7

STOP

вход за бутон STOP (НЗ контакт)

8

PHOT

Вход за предпазни съоръжения НЗ контакт (фотоклетките вкл.)

При затваряне, ако контактът е отворен, моторът ще спре и веднага ще се върне в обратна посока (отваряне).

При отваряне е изключен


JP 7

24 Vdc Motor

Щепсел за 24 Vdc мотор

JP 10

Краен изключвател

Щепсели за крайни изключватели:

А: SWC - Затворено - краен изключвател

B: SWO - Отворено - краен изключвател

C: COM - Общ за крайни изключватели14-15

Мигащ

За включване на мигаща светлина 24 Vdc/ 15 W максимално

16-17

24 Vаc

Аксесоари, захранване 24 Vdc/ 1 А максимално

JP4

Вторичен

Вторична намотка на трансформатора

18 Сив : 0 V изход

19 Червен: Скорост на спиране

Съединява към 15 V изход (минимална скорост на спиране) или 20 V (максимална скорост на спиране).

20 Кафяв : 24 V изход

21 Бял : Скорост на мотора

Съединява към 20 V изход (минимална скорост на движение) или 20 V (максимална скорост на движение).

Виж параграф ”Настройване скоростта на движение”Радиоприемник

Вграден радиоприемник

Забележка: За да се управлява автоматиката по време на монтажа, трябва да се използва бутонът “степ бай степ “.

Функции на тримеритеTCA Настройка на времето за автоматично затваряне, ако е разрешено от дип-суич 1

Настройка на времето от 1 до 90 секунди най-много.AMP-O Настройка на чувствителността на датчика по ток за препятствие по време на отварянето

AMP-C Настройка на чувствителността на датчика по ток за препятствие по време на затварянето

Завъртането на тримера по часовниковата стрелка (+) увеличава въртящият момент, завъртането обратно на часовниковата стрелка(-) намалява въртящият момент.

Настройването на тримерите АМР-О и АМР-С трябва да съответства на предписаните норми.

Ако бъде усетено препятствие:

При отваряне, вратата само спира.

При затваряне, вратата спира и се връща за около 3 секундиФункции на дип-суичовете
DIP 1 “TCA Разрешава или забранява автоматичното затваряне


Off: Автоматично затваряне забранено

On : Автоматично затваряне разрешеноDIP 2 “COND.” Разрешава или забранява функцията голям трафик Off: Голям трафик забранен

On : Голям график разрешен. Р.Р. (степ бай степ) или сигнал от предавател се игнорира по време на цикъла на отваряне, както и цикъл ТСА (ако е разрешен).


DIP 3 Не се използва

DIP 4 “Radio” Разрешава или забранява предаватели с фиксиран код


Off: Разрешава само радиопредаватели само с ролинг код

On : Разрешава и за двата вида предаватели – с фиксиран и с ролинг код.Настройване скоростта на движение/ на мотораВАЖНО! Тази настройка се отразява силно на сигурността на автоматиката на вратата.

Бъдете сигурни че вратата отговаря на действащите норми.

Ако скоростта на вратата се промени, датчикът по ток трябва да бъде калибриран точно.

Вторичната намотка на трансформатора има 2 клеми Faston за да бъдат настроени скоростта на мотора и скоростта на спиране.Настройване скоростта на мотора


Faston за настройка скоростта на мотора се определя от бял проводник свързан с клема 21. Максималната скорост на мотора се получава при свързване на Faston към изход 30 V, минималната скорост на мотора се получава при свързване на Faston към изход 20 V.

Настройване скоростта на спиране


Faston за настройка скоростта на спиране се определя от червен проводник свързан с клема 19. Максималната скорост на спиране се получава при свързване на Faston към изход 20 V, минималната скорост на спиране се получава при свързване на Faston към изход 15 V.

Конфигурация с вграден приемник


Контролният блок е оборудван с вграден радио модул за приемане на дистанционно управление и с фиксирани и с променливи кодове (виж функциите на дип-суич 4) с честота 433.92 MHz.

За да се използва предавател, първо трябва модулът да самообучи кодът му. Процедурата на запомнянето е описана по-долу. Модулът може да запомни до 64 различни кода.Запомняне на нов предавател чрез активиране на функцията Р.Р.


 • Натиснете бутон PGM веднъж за 1 секунда и диодът LED ще започне да мига през интервал от 1 секунда.

 • До 10 секунди натиснете бутона на предавателя/дистанционното за да го запомните с функция Р.Р. (степ бай степ).

 • За да излезете от процедурата по програмиране или изчакайте 10 секунди, или натиснете бутон PGM за 1 секунда и диодът LED ще започне да мига нормално през интервал от 3 секунди.

Дистанционно обучаване на предавател.

Ако един предавател е бил запомнен вече, останалите могат да бъдат запомнени без да има достъп до контролният блок, както следва:


 • Натиснете скритият бутон на запомненият предавател и сервизната светлина ще започне да мига през интервал от 1 секунда

 • До 10 секунди натиснете бутона на новият предавател, за да се запомни с функция Р.Р. (степ бай степ), сервизната светлина ще угасне.Изтриване на всички предаватели от паметта на приемника


 • Задръжте бутон PGM натиснат за 15 секунди, диодът LED ще започне да мига бързо и когато угасне, паметта ще бъде изтрита.

 • Освободете бутон PGM, паметта е изтрита и светодиодът ще се върне към нормалното мигане на интервал от 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

От съображения за сигурност, предавателите не трябва да бъдат запомняни по време на движение на мотора – отваряне/затваряне.

Когато започнете процедура по запомняне, и светодиодът LED светне продължително, а след това угасне, това означава, че паметта на приемника е запълнена и не може да бъде запомнен нито един предавател повече, или че този тип предавател не е съвместим.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница