Инструмент за надстройка и мигриране на сървър за Microsoft Office InfoPath 2007Дата27.04.2017
Размер167.56 Kb.
Инструмент за надстройка и мигриране на сървър за Microsoft Office InfoPath 2007

Преглед

Инструментът за надстройка и мигриране на сървър за Microsoft® Office InfoPath® 2007 дава възможност на администратора на център с продукти и технологии на SharePoint® да променя вградените URL адреси във формулярни шаблони на InfoPath, файлове за универсална връзка за данни (.udcx) и типове съдържание, за да осигури правилната работа на формулярните шаблони в следните случаи: • При постепенна надстройка на Microsoft Windows® SharePoint Services 2.0 с Windows SharePoint Services 3.0 или на SharePoint Portal Server 2003 с Microsoft Office SharePoint Server 2007.

 • При мигриране на формуляри и формулярни шаблони от един сървър или колекция от сайтове на Windows SharePoint Services 3.0 или Microsoft Office SharePoint в друг.

По време на постепенната надстройка името на сървъра Windows SharePoint Services 2.0 временно се променя. За да продължат да работят формулярите на InfoPath по време на надстройката на преименувания сървър, може да се използва инструментът за надстройка и мигриране на сървър, с който да се променят вградените във формулярния шаблон на InfoPath URL адреси на връзките за данни. След надстройката на колекцията от сайтове, инструментът отново се използва за възстановяване на първоначалните URL адреси.

Инструментът също така може да се използва на сървър с Windows SharePoint Services 3.0 за коригиране на евентуално объркани URL адреси при мигрирането на съдържанието от едно място на друго. Освен това, инструментът може да се използва за коригиране на URL адреси при възстановяване на архивирана база данни със съдържание на нов сървър или при свързването на вече съществуваща база данни със съдържание с нов сървър. При изпълнение на инструмента в уеб приложение или в колекция от сайтове с версия 3.0 се актуализират и следните неща: • Връзките за данни с локалния сървър в съответните файлове в библиотека за връзки за данни

 • URL адреса на съдържащия се в типа съдържание формулярен шаблон

Системни изисквания

Инструментът работи на следните сървъри: • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2

 • Windows SharePoint Services 3.0

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007

Инструментът изисква някоя от следните версии на Microsoft .NET Framework:

 • .NET Framework Version 1.1 (когато се използва с Windows SharePoint Services 2.0)

 • .NET Framework Version 2.0 (когато се използва с Windows SharePoint Services 3.0 или Office SharePoint Server 2007)

Кога се използва инструментът

Този инструмент може да се използва при всяко преместване на формуляри на InfoPath, формулярни шаблони или типове съдържание от сайт на Sharepoint в сървър с различно или сменено име. Това е възможно в следните случаи: • Провеждане на постепенна надстройка на дадена версия на продуктите и услугите на SharePoint с друга

 • Завършване на постепенна надстройка

 • Мигриране на съдържание с помощта на инструмента за преместване и копиране

 • Мигриране на съдържание чрез експортирането му в компресиран файл и импортирането му на друг сървър

 • Мигриране на съдържание чрез свързване с база данни на друг сървър

 • Преименуване на сървър

 • Възстановяване на архивирано съдържание на нов сървър

 • Преименуване на тип съдържание

При постепенната надстройка на Windows SharePoint Services 2.0 с Windows SharePoint Services 3.0 изпълнете инструмента за цялото уеб приложение, което се преименува в началото на надстройката. (Ако сте сигурни, че само определени колекции от сайтове включват формулярни шаблони и типове съдържание на InfoPath, можете да ограничите изпълнението само за отделни колекции от сайтове.) Изпълнете инструмента за отделните колекции от сайтове, когато те се актуализират с версия 3.0, за да възстановите предишното име на сървъра.

Предварително сканиране преди надстройка

Преди началото на надстройката или мигрирането е добре да изпълните инструмента само в режим на сканиране, за да разберете какво трябва да се коригира преди това. По подразбиране се използва режимът на сканиране, който съобщава какво ще бъде променено при изпълнението на инструмента в режим на коригиране.Какво прави инструментът

Инструментът за надстройка и мигриране на сървър сканира уеб приложение на Windows SharePoint Services 2.0 или Windows SharePoint Services 3.0, колекция от сайтове или отделен формулярен шаблон на InfoPath, като намира и заменя определени URL адреси във файлове на InfoPath. Когато инструментът се изпълнява в режим на коригиране, файловете се променят с новите стойности.

При сканиране се променят следните типове файлове:


 • Формулярни шаблони (.xsn файлове) за библиотеки с документи или формуляри

 • Формулярни шаблони (.xsn файлове) за типове съдържание на InfoPath

 • Формулярни шаблони (.xsn файлове), които представляват информационни панели за документи, за типове съдържание на Microsoft Office Word, Office Excel® или Office PowerPoint®

 • Шаблони с типове съдържание, които адресират формулярни шаблони на InfoPath

 • UDC файлове, които се съхранява в библиотеки с връзки за данни

Следните типове файлове не се променят от инструмента:

 • Формулярни шаблони, защитени с функцията за управление на правата за достъп до информация (IRM)

 • Одобрени от администратора формулярни шаблони, които се управляват от страниците за централизирано управление на SharePoint

 • UDC файлове, които се управляват от страниците за централизирано управление на SharePoint

 • Формулярни шаблони, които не са свързани с библиотека с документи или тип съдържание

 • Попълнени формуляри (.xml файлове) (в повечето случаи те се актуализират по време на поредното свързване на сървъра)

 • Файлове за връзка с данни на Office (ODC)

 • Други файлове, които не са свързани с InfoPath или библиотеки с връзки за данни

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако шаблонът е подписан, защитен е с IRM или представлява одобрен от администратора формулярен шаблон, инструментът може да актуализира типа съдържание, което го адресира дори ако самият шаблон бъде пропуснат.

URL адреси, които се актуализират

Инструментът актуализира следните URL адреси във формулярните шаблони: • URL адреса за изпращане на SharePoint Library

 • URL адреса за заявки на SharePoint List

 • URL адреса на основната уеб услуга

 • URL адреса на Wsdl на основната уеб услуга

 • URL адреса на вторичната уеб услуга

 • URL адреса на Wsdl на вторичната уеб услуга

 • URL адреса на UDC файлове по време на дизайн (всички типове връзки за данни)

 • URL адреса за HTTP публикуване

 • URL адреса за връзка с XML файл

 • URL адреса на персонализирания прозорец на задачите

 • URL адреса на адресирано от правило формулярно поле

 • URL адреса на основната страница за изпращане на SharePoint

 • Ключ за търсене уеб услуга за офлайн кеша

 • Ключа за търсене в списъка на SharePoint за офлайн кеша

 • Ключа за търсене в Xml файл за офлайн кеша

Инструментът актуализира следните URL адреси в UDC файлове:

 • URL адреса на WSDL на уеб услугата

 • URL адреса на уеб услугата

 • URL адреса на XML файла

 • URL адреса на списъка на SharePoint

 • URL адреса за HTTP публикуване

 • URL адреса за изпращане на SharePoint

 • URL адреса на SharePoint List

Освен това, се актуализира и URL адресът на свързан с определен тип съдържание формулярен шаблон.

Останалите URL адреси във формулярното поле на InfoPath не се актуализират от инструмента. Не се актуализират например относителните пътища до свързаните с бутони от лентата с команди персонализирани изображения.Подписани формулярни шаблони

Подписаните с цифров сертификат формулярни шаблони не могат отново да се подпишат от инструмента. Тъй като промяната на тези формулярни шаблони изисква изпълнението на допълнителни стъпки, те се копират на отделно място, указано с параметър /s в команден ред. Инструментът променя само това копие – оригиналният формулярен шаблон не се променя. Ако използва режим на проектиране в InfoPath, дизайнерът на формуляри ще трябва отново да подпише цифрово формулярния шаблон, след което да го публикува на новото място, още преди той да може да се използва.ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът не променя подписаните с пълна надеждност формулярни шаблони. В повечето случаи формулярните шаблони с ниво за защита в домейна ще продължат да работят дори след премахването на подписа. Обърнете също внимание, че инструментът не прави разлика между валидни и невалидни подписи. Преди отново да подпишете формулярен шаблон, който е преместен във временна директория, можете да проверите дали оригиналният подпис е валиден.

Нови атрибути за поддръжка на HTTP пренасочване

Освен упоменатите по-горе промени на URL адресите, инструментът поддържа новите атрибути във файла "manifest.xsf", който представлява част от формулярния шаблон. Тези атрибути управляват начина на работа на InfoPath с кешираните формулярни шаблони след тяхното пренасочване по време на постепенната надстройка. Допълнителна информация е дадена в раздела “Специални случаи” по-нататък във файла.Инсталиране и използване на инструмента

При инсталирането на инструмента от автоматично декомпресиращия се изпълним файл, в директорията "bin" на сървъра SharePoint Products and Technologies се копират два изпълними файла и свързаните с тях DLL файлове (в тази директория се намира и файлът "StsAdm.exe"). Двата изпълними файла изпълняват почти същите функции, но са компилирани съответно за версия 2.0 и 3.0 на обектния модел.
Изпълним файл

Предназначение

IpWssUpg.exe

Този изпълним файл се използва за съдържание, което се съхранява в сайт с версия 2.0, напр. съдържание в преименуван сървър с версия 2.0, който още не е актуализиран с версия 3.0.

IpWssMig.exe

Този изпълним файл се използва за съдържание, който се съхранява в сайт с версия 3.0, напр. съдържание, което е актуализирано от версия 2.0. Този файл се използва и за обработка на съдържание, което е мигрирано от един сайт с версия 3.0 в друг.

Инструментът трябва да се изпълни на локалния компютър от потребител с глобални административни права за Windows SharePoint Services. По подразбиране това е всеки потребител, който е фигурирал в полето с групата с локални администратори при първоначалното инсталиране на Windows SharePoint Services, както и потребителят, който е изпълнил Съветника за конфигуриране на SharePoint Products and Technologies.

Синтаксис

Параметрите не правят разлика между малки и големи букви.

IPWSSUpg.exe /f /r /p /s <място, където да се копира подписаният формулярен шаблон> /m [scan | fix] /l [application | sitecollection | template] /g <път до регистрационния файл> /k

ЗАБЕЛЕЖКА: IPWssMig.exe има същият синтаксис.

Параметрите са описани в следната таблица.Ключ

Значение

Тип

Описание

f

Търсене

URL адрес

Задължителен.

URL адресът, който да се замени с указания след /r

Този параметър трябва да започва с http:// или https://


r

Замяна

URL адрес

Задължителен.

Новият URL адрес а уеб приложениетоp

Път

URL адрес

Незадължителен. По подразбиране се използва указаният след /r URL адрес на уеб приложение.

Пътят до уеб приложението, колекцията от сайтове или формулярен шаблон за надстройкаs

Директорията, в която се записват променените подписани формулярни шаблони

Път

Незадължителен. По подразбиране се използва %temp%\IPWSSUpg

Подписаните формулярни шаблони се променят и преместват в тази директория. Оригиналните подписани формулярни шаблони не се променят.m

Режим

Изброяване

Незадължителен. По подразбиране се използва "scan"

Стойности: • scan или s

 • fix или f

Ако се укаже “scan”, инструментът сканира процеса за надстройка и регистрира намерените резултати, но не актуализира формулярните шаблони.

Ако се укаже “fix”, инструментът актуализира формулярните шаблони, като заменя указаното след параметъра /f с указаното след параметър /r.l

Ниво

Изброяване

Незадължителен. По подразбиране се използва “sitecollection”

Указва дали инструментът ще обработва уеб приложение, колекция от сайтове или отделен шаблон.

Стойности:


 • application или a

 • sitecollection или s

 • template или t

ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът интерпретира /p на базата на тази стойност. Например: http://foo може да означава или уеб приложение, или главна колекция от сайтове. Ако http://foo не е главна колекция от сайтове и инструментът открие /p, http://foo /l sitecollection, ще се появи грешката "Невалидна колекция от сайтове”.

g

Местоположение на регистрациония файл

Път

Незадължителен. По подразбиране се използва директорията за регистрационни файлове на Windows SharePoint Services, която носи името IPWSSUpg_mm-dd-yyyy_hh-mm-ss.log, където mm = месеца и т.н., и показва датата и часа на изпълнение.

Ако такава директория не съществува, тя ще бъде създадена от инструмента.

Ако указаният файл вече съществува, той ще бъде заменен с нов.


k

Пропускане на подписаните формулярни шаблони

Няма параметри

Незадължителен. Когато този ключ се използва, инструментът пропуска подписаните формулярни шаблони


Типична употреба при постепенна надстройка на версия 2.0 с версия 3.0

За да се осигури правилната работа на формулярните шаблони по време на постепенната надстройка на Windows SharePoint Services 2.0 с Windows SharePoint Services 3.0, трябва да се изпълнят следните стъпки.

Тези стъпки приемат, че името на сървъра е http://someserver, което се променя на http://someserverV2 в началото на постепенната надстройка.


 1. Стартирайте надстройката. Тя променя името на сървъра с версия 2.0 и създава сървър с версия 3.0 на първоначалния URL адрес, като цялото съдържание се пренасочва към сървъра с версия 2.0.

 2. Стартирайте файла IpWssUpg.exe в уеб приложението с версия 2.в режим на сканиране.

Пример

IpWssUpg.exe /f http://someserver /r http://someserverV2 /p http://someserverV2 /l application /m scanЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте сигурни, че само определени колекции от сайтове включват формулярни шаблони и типове съдържание на InfoPath, можете да ограничите командата само за отделни колекции от сайтове, като укажете /l sitecollection.

 1. Проверете в регистрационния файл дали резултатите са както трябва. Може, например, да видите, че някои формулярни шаблони са защитени с IRM или са подписани, или да поискате да се свържете с техните собственици и да ги помолите ръчно да ги променят отделно.

 2. Стартирайте файла IpWssUpg.exe във версия 2.0 на уеб приложението, за да коригирате всички формулярни шаблони в него.

Пример

IpWssUpg.exe /f http://someserver /r http://someserverV2 /p http://someserverV2 /l application /m fixЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте сигурни, че само определени колекции от сайтове включват формулярни шаблони и типове съдържание на InfoPath, можете да ограничите командата само за отделни колекции от сайтове, като укажете /l sitecollection.

 • По време на надстройката на отделни колекции от сайтове с версия 3.0 стартирайте файла IpWssMig.exe, за да възстановите URL адресите на първоначалния сървър във формулярните шаблони.

Пример

IpWssMig.exe /f http://someserverV2/sites/somesitecollection /r http://someserver/sites/somesitecollection /p http://someserver/sites/somesitecollection /l sitecollection /m fixСпециални случаи

Назначаване на алтернативен достъп

Формулярните шаблони на сървър с два или повече URL адреса за алтернативен достъп може да съдържат връзки за данни, които адресират някое или всички алтернативни имена на сървъра. В такъв случай, може да се наложи инструментът да се изпълни по няколко пъти за един сървър - по веднъж за всеки съществуващ URL адрес за алтернативен достъп.

Например, нека приемем, че във вътрешната мрежа името на сървъра е http://someserver, а в интернет името му е http://someinternetdomain. При постепенната надстройка името на първия сървър се променя на http://someserverV2, а http://someinternetdomainV2 е URL адресът за достъп по интернет.


 • В този случай инструментът трябва да се изпълни веднъж за смяната на http://someserver с http://someserverV2 и втори път за смяната на http://someinternetdomain с http://someinternetdomainV2.

Връзки в SharePoint List

За връзка със списъка на SharePoint по време на изпълнение Infopath използва идентификатора на списъка. В някои случаи идентификаторът на списъка се генерира отново, когато списъкът бъде преместен в друг сайт. Така, обаче, се прекъсват всички връзки със списъка от формулярите на InfoPath.


Когато е възможно, свързаните чрез формулярните шаблони на Infopath списъци на SharePoint трябва да се преместват с метод, който позволява запазването на идентификатора. В случаите, когато това е невъзможно, формулярният шаблон трябва да се актуализира в режим на проектиране на InfoPath да адресира списъка на новото място.

При следните случаи идентификаторът при преместването на списъка се запазва: • Мигриране на съдържание чрез използването на персонализиран код, когато свойството retainObjectIdentity на обекта SPImportSettings е зададено на true

 • Надстройка на място на сървър с версия 2.0 на версия 3.0

 • Постепенна надстройка на сървър с версия 2.0 на версия 3.0

 • Възстановяване на съдържание от архивно копие или чрез свързване на база данни със съдържание

 • Преместване на сайт с помощта на страницата за преместване и копиране

 • Мигриране на съдържание с помощта на страницата за разполагане

При следните случаи идентификаторът на списъка се генерира отново:

 • Мигриране на съдържание с помощта на инструмента в команден ред "StsAdm"

 • Копиране на сайт с помощта на страницата за преместване и копиране

Прекъсване на процеса

Ако работата на инструмента прекъсне (ръчно, поради прекъсване на електрозахранването или неочаквана грешка на програмата), докато файлът се записва, файлът може да се повреди и да се наложи да се възстанови ръчно.Актуализиране на отделни формулярни шаблони

Някои формулярни шаблони, които не се обработват нормално от инструмента, може да се наложи да се актуализират. Това важи и за формулярни шаблони, които преди са били свързани с тип съдържание и актуализирани чрез използване на нови формулярни шаблони, както и такива, които са записани в библиотека с документи, но не са свързани с тип съдържание. В тези случаи инструментът трябва да се използва с параметър /l template за актуализиране на всеки отделен формулярен шаблон.ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на отделен формулярен шаблон не актуализира показалеца към шаблона в XML файла за тип съдържание.

Типовете съдържание и UDC файловете не могат да се променят поотделно.Актуализиране на няколко URL адреси на сайтове в подписани формулярни шаблони

Променената версия на подписания формулярен шаблон се записва във временна директория. В някои случаи, като описаното по-горе назначаване на алтернативен достъп например, може да се наложи инструментът да се изпълни няколко пъти за уеб приложение, колекция от сайтове или формулярен шаблон. За да се разпространят всички промени в подписания формулярен шаблон, всички промени в него след първоначалното изпълнение трябва да се изпълнят с параметъра /l template във вече променения формулярен шаблон. Тъй като инструментът изисква формулярният шаблон да се намира в сайт на SharePoint, за да го промени, формулярните шаблони трябва да се копират от временната директория в библиотека с документи в сайт на SharePoint преди да се правят допълнителни промени.Кръстосани препратки в колекция от сайтове

Ако даден формулярен шаблон в колекция от сайтове съдържа URL адреси към ресурси в друга колекция от сайтове на същия сървър, при обработката само на едната колекция може да останат неработещи препратки към ресурси в другата. Поради тази причини колекциите от сайтове, които зависят една от друга, трябва да се надстройват заедно, като инструментът следва да се изпълни във всички колекции от сайтове във веригата с препратки.HTTP пренасочване и кеширано съдържание

При надстройката на уеб приложението Windows SharePoint Services 2.0 с Windows SharePoint Services 3.0 (или на SharePoint Portal Server 2003 с Microsoft Office SharePoint Server 2007) се използва HTTP пренасочване. InfoPath 2003 не използва HTTP пренасочването за актуализиране на локалния кеш на даден формулярен шаблон. InfoPath 2007 е актуализиран да изпълнява HTTP код за пренасочване 301, 302 или 307 за достъп до формулярни шаблон и актуализиране на локалния кеш. Когато се наложи пренасочване, винаги се показва съобщение за одобрение от страна на потребителя.

Следната настройка в системния регистър определя дали InfoPath 2007 да използва HTTP пренасочването в тези случаи:


Подключ

Тип

Настройки

По подразбиране

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\InfoPath\Security\GradualUpgradeRedirection

REG_DWORD

0 (забранено)

1 (интранет)

2 (интранет/интернет)


1
Настройка

Функция

Забранено

Всички URL пренасочвания се блокират. При всеки опит за пренасочване в шаблон или формулярен шаблон ще се показва грешка за достъп извън домейна.

Интранет

Всички сайтове във вътрешната мрежа ще могат да използват URL пренасочване към друг вътрешен сайт. При този тип пренасочване се показва съобщението за защита при пренасочване в раздел 10.2.

Интранет/интернет

Всички сайтове във вътрешната мрежа и в интернет ще могат да използват URL пренасочване към друг вътрешен или външен сайт. При този тип пренасочване се показва съобщението за защита при пренасочване в раздел 10.2.

За правилното определяне на каноничното място за кеширане на даден формулярен шаблон инструментът за надстройка и мигриране на сървър прочита и записва два атрибута във файла "manifest.xsf", който е част от формулярния шаблон, както е описано в следната таблица.


gradualUpgradeTemporaryUrl

Указва URL адреса на временния сайт (версия 2.0).

Генерира се от IPWSSUpg.exe на базата на параметъра /r.gradualUpgradePermanentUrl

Указва URL адреса на постоянния сайт (версия 3.0).

Генерира се от IPWssUpg.exe на базата на параметъра /f.По време на надстройката InfoPath търси актуализациите на временния адрес за формулярни шаблони, като след края на надстройката възстановява използването на постоянния адрес.

И двата атрибута се премахват в следните случаи: • Формулярният шаблон се обработва от IPWSSMig.exe.

 • Формулярният шаблон се публикува в сайт на SharePoint, в който има URL адрес, съответстващ на атрибутите gradualUpgradeTemporaryUrl или gradualUpgradePermanentUrl.

 • Формулярният шаблонът се публикува като имейл съобщение.

 • Формулярният шаблон се публикува като инсталационен файл на Windows (.msi файл).

Ако сайтът с версия 2.0 ще работи дълго време, докато надстройката на всички сайтове с версия 3.0 завърши, можете да добавяте нови формулярни шаблони или да редактирате вече съществуващите налични шаблони в сайта с версия 2.0. За безпроблемна надстройка съблюдавайте следните указания:

 • Добавянето на нови формулярни шаблони в сайт с версия 2.0 след стартирането на инструмента за надстройка може да попречи на правилното мигриране на кешираните формулярни шаблони в потребителските компютри към сървъра с версия 3.0. За да отстранят проблема, потребителите могат да отидат директно в библиотеката с формуляри в сайта с версия 3.0 и да създадат нов формуляр; така локалният кеш се актуализира с правилния формулярен шаблон.

 • При актуализирането на формулярни шаблони, които са си в сайт с версия 2.0, трябва да се използва формулярният шаблон от директорията за формуляри в библиотеката вместо локалното копие на дизайнера. Така се гарантира запазването на добавените от инструмента за надстройка атрибути.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница