IP/09/1112 Брюксел, 10 юли 2009 г. Как да се възползват потребителите от предимствата на „цифровия дивидент“ и как той да бъде трансформиран в икономически растеж за Европа в размер до 50 млрд. Eur?Дата27.10.2018
Размер46.28 Kb.


IP/09/1112

Брюксел, 10 юли 2009 г.Как да се възползват потребителите от предимствата на „цифровия дивидент“ и как той да бъде трансформиран в икономически растеж за Европа в размер до 50 млрд. EUR?

Преминаването от аналогова към цифрова телевизия в Европа ще освободи съществена част от радиочестотния спектър, като в бъдеще тази част ще може да бъде използвана за нови услуги. Налице са всички предпоставки ЕС да извлече ползи от този така наречен „цифров дивидент“: Аналогова наземна телевизия вече не се излъчва в Германия, Финландия, Люксембург, Швеция, Нидерландия, Белгия (Фландрия) и в голяма част от територията на Австрия, а други държави от ЕС ще ги последват до 2012 г. (IP/09/266). На 12 юни САЩ също преминаха към цифрова телевизия. Освобождаването на пълния потенциал на преминаването към цифрова телевизия е сред приоритетите в политическия дневен ред на ЕС за далекосъобщенията, тъй като освободеният радиочестотен спектър може да подобри комуникациите и достъпа до аудиовизуално съдържание. Освен това, ако се използва ефикасно, освободеният радиочестотен спектър ще доведе до икономии от мащаба и ще засили конкурентоспособността на ЕС чрез нарастване на иновациите в технологиите и безжичните услуги и улеснен достъп до широколентови мобилни услуги. Днес Комисията стартира допитване с цел да определи как държавите-членки на ЕС да си сътрудничат по-най добрия начин, за да извлекат максимални ползи от тази уникална възможност. Допитването ще продължи до 4 септември 2009 г.

Цифровият дивидент идва в критичен момент, когато искаме да осъществим връзка между всички части на Европа чрез високоскоростни широколентови мрежи, да осигурим висококачествено радиоразпръскване и да предложим на потребителите по-голям избор на бъдещи безжични съобщителни услуги“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Европа ще постигне тези цели, само ако възприеме координиран подход към използването на радиочестотния спектър по възможно най-ефикасния начин. В зависимост от направения от нас избор измежду различните варианти, потенциалните ползи от цифровия дивидент могат да бъдат увеличени с милиарди евро. Преди да конкретизираме нашите предложения, ние искаме да разберем по-добре какво е мнението за тези варианти на широката общественост, излъчващите оператори, мобилните оператори и другите участници на пазара.“

Освободеният радиочестотен спектър позволява предаването на данни на далечно разстояние и през границите на отделните държави, така че решенията, свързани със спектъра, които се вземат в дадена държава-членка, имат отражение върху територии на разстояние от няколко стотин километра. При липса на съгласувани действия потенциалът на този ценен ресурс може да остане недостатъчно използван, като някои услуги може да се окажат недостъпни в някои части от Европа или части от определени държави.

Повечето от потенциалните приложения на цифровия дивидент са услуги за масовия потребител в сферата както на телевизиятa, така и на широколентовата мобилна връзка. Огромни икономически ползи могат да бъдат извлечени, ако се осигури възможност за функционирането на дадено оборудване на едни и същи честоти в рамките на целия ЕС. Това би довело до значителни икономии от мащаба за производителите на оборудване и спад в цените, което би стимулирало на свой ред потребителското търсене и би направило тези услуги по-достъпни.

Добрата координация на европейско равнище би увеличила потенциалните икономически ползи от цифровия дивидент с допълнителни 20 до 50 млрд. EUR, считано от този момент до 2015 г. В дългосрочен план, след 2015 г., би могло да се реализират допълнителни ползи в размер на 30 млрд. EUR чрез по-нататъшни съгласувани действия на равнището на ЕС.

Тъй като до 2012 г. цифровата телевизия изцяло ще замени аналоговата и тъй като няколко държави-членки желаят бързо да оползотворят потенциала на безжичните технологии за постигане на пълен широколентов достъп, държавите от ЕС в момента спешно се нуждаят от споразумение относно общ подход в тази насока. Комисията предлага да приеме пътна карта на ЕС — набор от общи, съгласувани действия, описани в днешното допитване. За да се осигури ясна и предвидима регулаторна среда за регулаторите и представителите на индустрията при използването на пълния потенциал на цифровия дивидент, Комисията възнамерява също така да изготви план за хармонизиране на честотния обхват 800 MHz, който е особено подходящ за широколентова мобилна връзка от ново поколение.

В пътната карта на ЕС ще бъдат описани ползите от координирането на спектъра, като в същото време на държавите-членки ще бъде предоставена известна гъвкавост предвид техните местни и национални особености, например по отношение на радиоразпръскването. Освен това с пътната карта ще бъде улеснен цялостният достъп до радиочестотния спектър, в по-голяма степен отколкото биха могли да постигнат това отделните държави-членки, и ще се даде възможност за предоставяне на оперативно съвместими услуги на по-достъпни цени.

Комисията ще представи окончателно предложение във възможно най-кратък срок след приключването на настоящото обществено допитване.История на досието

Аналоговата телевизия заемаше голяма част от радиочестотния спектър, но тъй като цифровата телевизия използва по-ефикасно спектъра, сега се освобождава част от спектъра за нови услуги и приложения. Цифровият дивидент вследствие на преминаването към цифрово радиоразпръскване, е много привлекателен, тъй като сигналите в този радиочестотен обхват се разпространяват на много голямо разстояние и съответното оборудване може лесно да се използва в затворени помещения. В резултат на това, освен излъчващите телевизионни оператори, много други потенциални кандидати проявяват интерес към достъп до тази освободена част от радиочестотния спектър.През ноември 2007 г. Комисията публикува съобщение, в което се подчертава необходимостта от постигане на добра координация в управлението на радиочестотния спектър на равнището на ЕС, като освен това се описват възможните подходи в тази насока. Днешното допитване е важна стъпка в тази насока и се провежда след дискусии с национални регулаторни органи и заинтересовани страни, и успоредно с провеждано в момента социо-икономическо проучване относно потенциалното въздействие на различните сценарии за използването на цифровия дивидент.

Стартираното днес допитване относно цифровия дивидент:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/pubcons_digdiv_200907/index_en.htm

Подробности за провежданото в момента проучване от Analysys Mason, DotEcon и Hogan & Hartson относно използването на предимствата от цифровия дивидент (публикуване на резултатите през септември):

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study

Информация от държавите-членки относно техните планове за преминаване към цифрово радиоразпръскване:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/broadcasting/switchover/national_plans/index_en.htm

Съобщение на Комисията относно цифровия дивидент:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0700:EN:NOT

Съобщение на Комисията за ускоряване на прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0204:EN:NOT

SPEECH/09/336


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница