IP/10/521 Брюксел, 5 май 2010 г. Далекосъобщения: Комисията приканва България да осигури възможност на всички клиенти на стационарни телефонни линии да запазват номера си при смяна на оператораДата13.01.2018
Размер29.42 Kb.


IP/10/521

Брюксел, 5 май 2010 г.Далекосъобщения: Комисията приканва България да осигури възможност на всички клиенти на стационарни телефонни линии да запазват номера си при смяна на оператора

Европейската комисия взе решение да поиска официално от България да осигури възможност на всички клиенти да запазват номера на стационарния си телефон при смяна на оператора, както се изисква от уредбата на ЕС в областта на далекосъобщенията. На България бе предоставен удължен срок за въвеждане на това изискване — 1 януари 2009 г. През май миналата година Комисията отправи първо предупреждение, когато срокът изтече без да има резултат (IP/09/773). Българските власти предприеха мерки и от юли 2009 г. повечето български клиенти на стационарни телефонни линии могат да запазват телефонните си номера при смяна на оператора. Въпреки това обаче Комисията реши да поиска официално от България да осигури същата възможност и за останалата част от абонатите на стационарни телефони, които все още използват аналогови линии. Искането е под формата на „мотивирано становище“ при производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка, определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 258 от ДФЕС).

Комисарят на ЕС по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Преносимостта на номерата е от огромно значение за наличието на реална конкуренция на пазарите на далекосъобщителни услуги. Недопустимо е близо 10 % от българските клиенти на стационарни линии да не разполагат с тази възможност и аз очаквам от българските власти да разрешат този проблем незабавно.“

Съгласно нормативната уредба на ЕС в областта на далекосъобщенията всички клиенти разполагат с правото да сменят своя мобилен или стационарен телефонен оператор, като същевременно запазват номера си. При присъединяването на България към ЕС през 2007 г. бе постигната извънредна договореност, по силата на която въвеждането на преносимостта на номерата бе отложено до 1 януари 2009 г. Въпреки този допълнителен срок обаче България е все още единствената страна от ЕС, в която разпоредбите относно преносимостта на номерата все още не се прилагат напълно.

Комисията реши да изпрати мотивирано становище до България, тъй като значителен брой клиенти на стационарни телефонни линии, които все още имат аналогова връзка, не могат да запазят телефонния си номер при смяна на своя далекосъобщителен оператор.

Ползвателите на мобилни телефони в България могат да запазват номерата си при смяна на операторите от април 2008 г. От 1 юли 2009 г. повечето клиенти на стационарни телефони също могат да сменят операторите се, като запазват същия номер. Тъй като обаче около 10 % от стационарните линии в България са все още аналогови, поради технически ограничения България не спазва изцяло задълженията си по уредбата на ЕС в областта на далекосъобщенията. Ето защо с мотивираното становище от България се изисква да се съобрази с уредбата на ЕС в областта на далекосъобщенията и да вземе необходимите мерки, за да осигури пълна преносимост на стационарните номера за всички клиенти.

България разполага с два месеца, за да се съобрази с мотивираното становище. Ако тя не се съобрази със становището в този срок, Комисията може да отнесе случая до Европейския съд.История на досието

Уредбата на ЕС в областта на далекосъобщенията изисква от държавите-членки да осигурят възможност на всички абонати на телефонни услуги да запазват своите телефонни номера независимо от използвания от тях телефонен оператор както за стационарни, така и за мобилни телефонни услуги.

Производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка се основава на Директива 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга). С промените в уредбата на ЕС в областта на далекосъобщенията, приети през ноември 2009 г. и със срок на пълно въвеждане май 2011 г., се предвиждат по-строги правила спрямо преносимостта на номера и се изисква клиентите да могат да сменят телефонния си оператор в рамките на един работен ден, като същевременно запазват номера си (MEMO/09/568). Понастоящем в ЕС смяната на оператор със запазване на същия номер отнема средно 4,1 дни за мобилен телефон и 6,5 дни — за фиксиран телефон .

Подробен обзор на процедурите при нарушения в областта на далекосъобщенията е на разположение на:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница