IP/10/937 Брюксел, 14 юли 2010 г. Защита на финансовите интереси на ес: Комисията публикува годишен докладДата16.03.2017
Размер43.87 Kb.


IP/10/937

Брюксел, 14 юли 2010 г.Защита на финансовите интереси на ЕС: Комисията публикува годишен доклад

Днес Европейската комисия публикува своя годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата с измамите. В доклада са описани важни мерки, предприети от Комисията и държавите-членки през 2009 г., за предотвратяване и откриване на нередности и измами, както и за борба с тях. Той предоставя обобщени статистически данни за всички нередности, за които държавите-членки са уведомили Комисията през 2009 г., включително случаите на подозрения за измама, и съдържа подробности за възстановяването на средства на ЕС. В доклада се отбелязва подобрение в сравнение с предходни години в спазването от държавите-членки на задължението за съобщаване на нередности и се посочват препоръки за по-нататъшно подобряване на защитата на парите на данъкоплатците в ЕС. В тазгодишния доклад се разглеждат и две специални теми, а именно сътрудничеството между Комисията и държавите-членки в проверките на място, както и предприетите от държавите-членки мерки за възстановяване на неправомерно изплатени суми.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, г-н Алгирдас Шемета, заяви: „Настоящият доклад отразява два основни принципа на доброто финансово управление: прозрачност и отговорност. Комисията и националните органи споделят отговорността за защита на финансовите средства на ЕС. От изключителна важност е държавите-членки бързо да съобщават за всяко подозрение за нередност или измама и изцяло да поемат своята роля за гарантиране на ефективни последващи действия. Констатациите в публикувания днес доклад ни сочат области, в които е необходима по-нататъшна работа, и спомагат за гарантиране на надлежна защита на парите на данъкоплатците в ЕС.“

Съгласно годишния доклад броят на съобщените случаи на нередности в областта на собствените ресурси и преките разходи е намалял значително през 2009 г. в сравнение с 2008 г. Но в други области, като например селското стопанство, кохезионната политика и предприсъединителните фондове, като цяло е нараснал броят на съобщените нередности, включително случаите на подозрения за измама. Това може да се дължи на редица фактори. Често то може да е признак за по-добро функциониране на съществуващите системи за контрол и борба с измамите и за съобщаването на повече случаи. Съгласно законодателството на ЕС, всички открити грешки във връзка със средства на ЕС трябва да бъдат поправени и средствата трябва да бъдат възстановени, ако не са използвани съгласно правилата.

Защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата срещу измамите се простират извън европейските граници и Комисията активно действа за задълбочаване на международното сътрудничество в тази област. Някои от мерките, изтъкнати в публикувания днес доклад, включват международни преговори за сключване на споразумения за борба с корупцията и измамите, интензивна работа за справяне с контрабандата на цигари и изграждане на нова база от данни в помощ на предотвратяването и откриването на нарушения в селскостопанското и митническото законодателство, които биха могли да засегнат приходите на ЕС.Нередности и подозрения за измама, съобщени по сектори през 2009 година

Собствени ресурси: Броят на съобщените случаи на нередности намаля с 23 % през 2009 г. в сравнение с 2008 г., а изчислената стойност на засегнатите от нередности средства спадна с 8,5 %. Случаите на подозрения за измама представляват 19 % от всички съобщени нередности във връзка със собствени ресурси, като по стойност възлизат на около 99 млн. EUR.

Селско стопанство: Броят на съобщените случаи на нередности нарасна с 43 % през 2009 г. Изчислената обща стойност на засегнатите от нередности средства възлиза на 125 млн. EUR. За 0,03 % от средствата, разпределени за селското стопанство през 2009 г., съществуват подозрения за измама. Увеличението на съобщаваните нередности може да е свързано с въвеждането в действие на системата за управление на нередностите (СУН), която позволява на повече потребители отколкото преди да уведомяват за подозрителни случаи.

Кохезионна политика: Броят на съобщените случаи на нередности нарасна с 23 % през 2009 г. Изчислената обща стойност на засегнатите от нередности средства възлиза на 1,22 млрд. EUR. За 0,23% от разпределените средства през 2009 г. съществуват подозрения за измама. Нарастването на съобщените нередности през 2009 г. в сравнение с 2008 г. може до голяма степен да се обясни с увеличения брой на проверките и одитите във връзка с приключването на програмния период 2000—2006 г.

Предприсъединителни фондове: Броят на случаите на нередности, съобщени от 14-те държави, получаващи средства от предприсъединителни фондове, нарасна с 35 % през 2009 г. Изчислената обща стойност на засегнатите от нередности средства възлиза на 117 млн. EUR. За 0,38 % от разпределените през 2009 г. предприсъединителни средства съществуват подозрения за измама. Значително е нараснала общата стойност на подлежащите на възстановяване средства (+135 %), като най-голям дял в нея има финансираната от ЕС програма САПАРД за развитие на земеделието и селските райони в кандидатстващите за членство държави.

Преки разходи: Броят на съобщените случаи на нередности нарасна с 24 % през 2009 г. Изчислената обща стойност на засегнатите от нередности средства възлиза на 27,5 млн. EUR, от които около 1,5 млн. EUR са свързани със случаи на подозрения за измама. Досега Комисията си възстанови 15,5 млн. EUR от неправомерно изплатените суми.

(Вж. таблицата в приложението за подробна разбивка на случаите във всяка една област)Контекст

Съгласно законодателството на ЕС държавите-членки са длъжни да уведомяват Комисията за случаите на измами и други нередности, които са в ущърб на финансовите интереси във всички области на дейност на ЕС. Но представата, която се добива от статистическите данни, не е непременно пълна, тъй като Комисията разчита на държавите-членки за съобщаване на нередности. Посочените в доклада числови данни са ориентировъчни и предварителни поради своя характер. Като предпазна мярка, когато все още не е точно определена сумата, засегната от нередности, често се посочва цялата сума за съответната схема. Важно е също така да се прави разлика между измами и нередности. Измамата е определена като умишлено извършена нередност, която представлява престъпление по наказателното право. Действителното финансово въздействие на измамата може да бъде измерено само след приключване на съдебното производство.

Също днес Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) публикува своя собствен годишен доклад за дейността си, в който се описват резултатите от нейната самостоятелна оперативна работа през 2009 г.

Доклади


http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Вж. MEMO/10/332

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница