IP/10/967 Брюксел, 19 юли 2010 г. Председателите на Комисията, Парламента и Европейския съвет обсъждат с европейски религиозни водачи борбата срещу бедността и социалното изключванеДата19.07.2018
Размер37.9 Kb.


IP/10/967

Брюксел, 19 юли 2010 г.Председателите на Комисията, Парламента и Европейския съвет обсъждат с европейски религиозни водачи борбата срещу бедността и социалното изключване

Днес около двадесет висши представители от християнското, еврейското и мюсюлманското вероизповедание, както и от общностите на сикхите и на индусите, се срещнаха в Брюксел по покана на председателя Жозе Мануел Барозу, като съпредседатели на срещата бяха председателят на Европейския парламент Йежи Бузек и председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой. Те обсъждаха ефективните начини за борба с бедността и социалното изключване като задължително условие за осъществяване на европейско управление.

Това бе шестата от поредицата годишни срещи, започната от председателя Барозу през 2005 г. За първи път срещата се провежда в новия контекст на Договора от Лисабон, в чийто член 17 се предвижда, че Съюзът поддържа „открит, прозрачен и редовен диалог“ с религиите, църквите и верските общности. Днешната среща свидетелства за значението, което отдават европейските институции на този диалог.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „В Европа няколко милиона граждани живеят на ръба на социалното изключване. Това свидетелства лошо за един от най-богатите региони в света! С възстановяването на Европа от кризата искам да постигнем икономически растеж, при който най-уязвимите хора да бъдат приобщени към основната част на обществото.“ Той добави: „Църквите и религиозните общности са основни доставчици на социални услуги в държавите — членки на ЕС. Ако искаме да се борим ефективно с бедността, много е важно да почерпим от дългогодишния им опит в многобройни области.“

Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, добави: „Обещанието за по-добър живот за всички без изключение трябва винаги да бъде в центъра на европейския проект. Борбата с бедността и социалното изключване е задача, която изисква партньорство на всички нива — местно, национално и европейско — както и на светското общество и църквите. Първият ни и най-важен приоритет е възстановяването на социалната и икономическата сигурност. Църквите могат да играят основна роля в това отношение. Те допринасят с дългогодишния си опит в социалната работа с хора и общности. Този опит е най-ценен днес във време на криза.“

Председателят на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой заяви: „Всички знаем, че този проблем е свързан най-вече с липсата на дом, с подобряването на достъпа до трудовия пазар, с възможността за ползване на здравни услуги, в крайна сметка с това, което може да се нарече „материални условия на живот. Но борбата с бедността и социалното изключване е по същността си и воля за възстановяване на човешкото достойнство, на достойнството на мъжете и жените. Ето защо социалните, културните и етичните въпроси също трябва да бъдат взети предвид.“

В рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване 2010 и чрез Европейската платформа за бедността европейските институции започват диалог с гражданското общество, НПО, обществените органи и други доставчици на социални услуги, за да намерят нови подходи, действия и партньори за полагане на общоевропейски усилия за изкореняване на бедността.

Насърчаването на заетостта, приобщаващия растеж и социалното сближаване е в центъра на стратегията „Европа 2020“. Една от приетите в целия ЕС цели е до 2020 г. да се намали с най-малко 20 милиона души броят на европейците, изложени на бедност и социално изключване. Напредъкът ще бъде измерван чрез три основни показателя, а именно риска от бедност, материалните лишения и безработните домакинства. Чрез тези европейски показатели и чрез редовното наблюдаване на напредъка държавите-членки ще могат да се отчитат за постигнатото в тази област.

Други две водещи цели на стратегията „Европа 2020“ отразяват необходимостта от подобряване на справедливостта и качеството в образованието: намаляване до 2020 г. на процента на случаите на отпадане от училище на по-малко от 10 % и увеличаване поне до 40 % на дяла на хората на възраст 30—34 години, които са завършили висше или еквивалентно образование.

Дискусиите се проведоха в искрен и открит дух. Религиозните лидери от четиринадесет държави-членки (Франция, Обединеното кралство, Германия, Белгия, Италия, Нидерландия, Гърция, Румъния, България, Кипър, Унгария, Словакия, Полша и Дания) изразиха подкрепата си за стратегията „Европа 2020“ и нейните социални и образователни цели. Те насърчиха европейските институции да засилят още повече действията си, особено за подобряване на достъпа до трудовия пазар, за по-добро насочване на социалните услуги в държавите-членки и за гарантиране на равни възможности за достъп до образование и обучение.

Те подчертаха неизменния си ангажимент да подпомагат социалното сближаване и да повишават чувството на солидарност и граждански дълг сред европейците. Религиозните лидери подчертаха, че ще можем да преодолеем сегашната криза, само ако хората и социалната справедливост бъдат поставени в центъра на европейските политики.

На срещата присъстваха също следните членове на Европейската комисия: заместник-председателят Вивиан Рединг, заместник-председателят Антонио Таяни, заместник-председателят Марош Шефчович, комисар Мария Даманаки и комисар Ласло Андор.

Списък на участниците: вж. MEMO/10/342

Връзка с „Европа 2020

Връзка с Европейската година за борба с бедността и социалното изключване 2010

Връзка с основни цифри за социалното включване

Повече информация задиалога на ЕС с религиите, църквите и верските общностиБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница