IP/11/18 Брюксел, 10 януари 2011 г. Околна среда: един добър ден за сьомгата, видрите и буковите гориДата29.08.2016
Размер37.31 Kb.


IP/11/18

Брюксел, 10 януари 2011 г.Околна среда: един добър ден за сьомгата, видрите и буковите гори

Понастоящем европейската флора и фауна се ползват с най-добрата защита в историята на Европейския съюз. Европейската мрежа от защитени природни територии „Натура 2000“ беше разширена с почти 27 000 квадратни километра. Значителен принос за това имаше включването на морски райони с площ над 17 500 квадратни километра, което ще подобри опазването на много застрашени морски видове. Сега „Натура 2000“ обхваща почти 18 % от сухоземната територия на ЕС и над 130 000 km² от неговите морета. Основните засегнати от това най-ново разширение страни са Чешката република, Дания, Франция, Испания и Полша. „Натура 2000“ е в центъра на европейската борба за спиране на загубата на биологичното разнообразие и за запазване на функциите на екосистемите.

Опазвайки природата, ние опазваме себе си“, отбеляза европейският комисар за околната среда Янез Поточник. „Натура 2000 е като застраховка за живот, съхраняваща съпротивителните сили на природата и гарантираща устойчивостта на нашата връзка с природната среда, от която зависим. Особено ме радва засилената защита за 17 500 km² от нашите морета.“Какво представлява „Натура 2000“?

„Натура 2000“ е широкообхватна мрежа от защитени територии, създадена с цел да осигури оцеляването на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа. Мрежата се състои от около 26 000 територии, като последните разширения добавят 739 нови територии с площ почти 27 000 квадратни километра. Повече от половината от добавената площ обхваща морски територии (над 17 500 km²), намиращи се основно във Франция, Дания и Испания.

Сред неотдавна присъединените нови морски територии в Атлантическия регион е ивица с площ от 680 km² по устието на Лоара, която включва важни студеноводни рифове и плитчини. Районът е развъдник на млада риба и жизненоважна спирка по пътя на далекомигриращи видове като атлантическата сьомга Salmo salar и селдата от вида Alosa alosa. Обширни морски територии, предназначени за съхраняване на морската свиня Phocoena phocoen, бяха прибавени също и в Дания, включително Sydlige Nordsø. Най-новата испанска територия, прибавена към морската мрежа, е El Cachucho — зона, обхващаща обширна плитчина и подводно възвишение в открито море, намираща се край северното испанско крайбрежие в Кантабрийско море. Територията дава подслон на изключително разнообразни морски организми, в това число и на няколко новооткрити вида гигантски сюнгери.

Чрез разширяването на мрежата ще нарасне също защитата на редица ценни сухоземни местообитания — от планинските букови гори и богатите на цветя ливади в Чешката република до големите езера и влажни зони в Полша. Тези местообитания осигуряват жизненоважни убежища за много от най-редките и застрашени видове в Европа като видрата Lutra lutra, европейската блатна костенурка Emys orbicularis и рядко срещаната голяма синя пеперуда Maculinea teleius.

Идеята, на която се основава мрежата е, че човекът трябва да работи съвместно с природата. Дейности като земеделие, туризъм, горско стопанство и отдих продължават да са допустими на територията на мрежата, при условие че имат устойчив характер и са в хармония с природната среда.

Държавите-членки избират своите територии, които ще бъдат включени в „Натура 2000“, в партньорство с Комисията. След като бъдат избрани, тези територии се признават официално от Комисията за „територии от значение за Общността“, както това стана днес. Тази процедура потвърждава официалния статут на териториите и затвърждава задължението за опазването им. След това държавите-членки разполагат с шест години, за да въведат необходимите мерки за управление.

Обхватът на защитените територии е значителен — от богати на цветя ливади до пещерни системи и лагуни. Деветте биогеографски региона на мрежата отразяват широкия спектър на биологичното разнообразие в ЕС.

Защо това е от значение?

Биологичното разнообразие, този ограничен ресурс, който представлява разнообразието от живи организми на Земята, е в криза. В резултат на човешки дейности се наблюдава загуба на видове в безпрецедентен мащаб с необратими последици за нашето бъдеще. В борбата си срещу това развитие Европейският съюз си постави неотдавна нова цел — да спре намаляването на биологичното разнообразие в Европа до 2020 г., да запази функциите на екосистемите, като например опрашването (и да възстанови тези функции в райони, където те са изчезнали) и да засили приноса на ЕС за предотвратяване на загубата на биологичното разнообразие в световен мащаб. „Натура 2000“ е основен инструмент за постигането на тази цел.Кои са другите елементи на последните разширения?

Най-новото разширение засяга петнадесет държави-членки и увеличава броя на „териториите от значение за Общността“ със 739. Последните разширения обхващат шест биогеографски региона — Алпийски, Атлантически, Бореален, Континентален, Средиземноморски и Панонски. Те обхващат 459 нови територии в Полша с обща площ от 8 900 km², в това число няколко значими сладководни езера и речни системи и прилежащите им заливни равнини и естествени гори. На територията на Чешката република са добавени 229 територии. Сред тях са важни площи с естествени букови гори и богати на див живот ливади, приютяващи богата фауна и флора.

Забележка: Наред с новите територии обновените списъци съдържат също незначителни изменения на съществуващите територии, като например адаптиране на площите на териториите. Това може да доведе до промени в общата площ на териториите, обхванати от мрежата, без да се отрази на техния брой.

Всички подробности относно пълните актуализирани списъци можете да намерите на:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

За повече подробности вижте MEMO/11/9За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница