Искане за сключване на граждански бракДата26.10.2018
Размер70.38 Kb.


До

Кмета на

Община Пазарджик

Входящ № ..................................
Дата .......................... 201 год.

/ддмм/

ИСКАНЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ГРАЖДАНСКИ БРАК


Данни за мъжа

 1. …………………………………………………………………… ЕГН/ЛНЧ

/име: собствено, бащино и фамилно/


Дата на раждане: ....................................... Телефон: ............................. e-mail: .....................................

Данни за жената


 1. …………………………………………………………………… ЕГН/ЛНЧ

/име: собствено, бащино и фамилно/

Дата на раждане: ....................................... Телефон: ............................. e-mail: .....................................

Данни за свидетелите
1. .…………………………………………………………………... ЕГН/ЛНЧ

/име: собствено, бащино и фамилно/

2. .…………………………………………………………………... ЕГН/ЛНЧ

/име: собствено, бащино и фамилно/


Заявяваме желанието си да сключим граждански брак в град Пазарджик на …. ……. ………

/ден/ /месец/ /година/в ………….часа.

В:

 • Общинска администрация

 • Ритуален дом

 • Централна сграда на Регионален исторически музей

 • Етнографска експозиция към Регионален исторически музей

 • Къща-музей "Станислав Доспевски”

 • Къща-музей "Георги Герасимов"

 • Къща-музей "Константин Величков”ДА

НЕ
Избираме изнесен ритуал в ………………………………………..………


на ………………………………………………

/ден/ /месец/ /година/До …………….. всеки от нас се задължава да представи в Общинска администрация –

/ден/ /месец/ /година/Пазарджик, Център за гражданска регистрация, всички необходими документи съгласно

чл. 9 от СК.
Дата: ....................201 год. Подписи: 1. ................................... 2. ...................................

/мъж/ /жена/
Подал искането:.............................................................................................................................................

/име: собствено, бащино и фамилно/Дата: ....................201 год. Подпис: ........................................


Приел: ...................................................................................................................... ......................................

Дл. лице по ГС /име: собствено, бащино и фамилно/ /подпис/Предадени документи


Дата


Подпис

приел

предоставил

1. Декларация по чл. 7 от СК – 2 бр. (по образец, подписва се пред дл. лице)


2. Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК (по образец, попълва се в случай на заболяване, подписва се пред дл. лице)


3. Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак, валидно 30 дни от датата на издаване)


4. Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица между 16 и 18 години)


5. Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим)


6. Удостоверение от нотариус (само при избран режим)7. Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е последващ


8. Удостоверение за семейно положение, издадено от съответната държава (преведено и легализирано), за встъпващ в брак чужд гражданин


Днес, ..........................год., променяме:

датата на сключване на граждански брак

часа на сключване на заявения от нас граждански бракИзбираме:

Нова дата: ........ ........ ............ Нов час: .................

/ден/ /месец/ /година/Избираме нови свидетели:


1
/име: собствено, бащино и фамилно/

. ................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ

2. ................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ

/име: собствено, бащино и фамилно/

Избираме ново място за ритуала:

 • Общинска администрация

 • Ритуален дом

 • Централна сграда на Регионален исторически музей

 • Етнографска експозиция към Регионален исторически музей

 • Къща-музей "Станислав Доспевски”

 • Къща-музей "Георги Герасимов"

 • Къща-музей "Константин Величков”

Подписи: 1. ................................... 2. ....................................

/мъж/ /жена/Дл. лице по ГС: ................................................................................................. .........................................

/име: собствено, бащино и фамилно/ /подпис/Гражданският брак не може да бъде сключен, тъй като .........................................................
.........................................................................................................................................................................
Уведомени сме за невъзможността да бъде сключен заявеният от нас граждански брак.
Дата: ....................201 год. Подписи: 1. ................................... 2. ......................................

/мъж/ /жена/Дл. лице по ГС: ................................................................................................. .........................................

/име: собствено, бащино и фамилно/ /подпис/


Дирекция ГРН - Факс: +35934443433; e-mail: grn@pazardjik.bg

Стр. от 2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница