История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. ХронологияДата22.07.2016
Размер200.91 Kb.
История на европейската интеграция

Дати и съпътстващи събития. Хронология
1945

Май – край на Втората световна война

1946

Септември – реч на Чърчил в Цюрих, в която той призовава за създаване на “Съединени европейски щати”

1947

Май - обявяване на доктрината Труман (готовност на САЩ за подкрепа на застрашените от комунистическа агресия); Великобритания и Франция подписват Договора от Дюнкерк (срещу възможна агресия от страна на Германия)

Юни – обявяване на плана Маршал

Юли – създава се (от 16 държави) Организация за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС)

Октомври – начало на ГАТТ (общо споразумение по митата и търговията)

Декември – в Париж се създава Международен комитет на движенията за европейско единство

1948

Януари – създава се митническият съюз Бенелюкс

Март – подписване на Договора от Брюксел (между Франция, Великобритания и държавите от Бенелюкс; колективна отбрана, подобряване на икономическото, социално и културно сътрудничество)

Май – в Хага се провежда Европейският конгрес (юнионисти и федералисти)

Юни – започва блокадата на Берлин

1949

Април


 • във Вашингтон 12 държави подписват Северноатлантическия договор;

 • създава се Международната Рурска комисия;

 • създава се Федерална република Германия

Май – създава се Съветът на Европа (10 държави); край на блокадата на Берлин

1950

9 Май – прокламиране на декларацията “Шуман”

Юни

Октомври – план “Плевéн” за създаване на Европейска отбранителна общност (ЕОО)

Ноември – в Рим се подписва Европейската конвенция за защита на човешките права и основни свободи1951

Април – в Париж се подписва договорът за ЕОВС

1952

Май – в Париж се подписва Договора за ЕОО

Август – ЕОВС започва да функционира в Люксембург

Септември – Парламентарната асамблея на ЕОВС провежда първата си сесия в Страсбург

1954

Август - Френското национално събрание отхвърля договора за ЕОО

Октомври – договорът от Брюксел прераства в Договор за създаване на Западноевропейския съюз (към Великобритания, Франция и Бенелюкс се присъединява и Германия)

1955

Май – Германия става член на НАТО

Юни


– конференцията в Месина има за цел да поднови процеса на европейска интеграция;

- Комисията Спак провежда първото си заседание.1956

Май – конференцията във Венеция: комисията Спак излиза с предложения за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и Европейска общност за атомна енергия (Евратом)

Юни – в Брюксел се открива междуправителствена конференция за преговорите по договорите за ЕИО и Евратом

Октомври-ноември – Суецката криза

1957

Януари – Германия си връща Саарланд като германска провинция

Март – подписване на Римските договори (за създаване на ЕИО и Евратом)

1958

Януари


 • ЕИО и Евратом започват да функционират в Брюксел;

 • Шестте държави решават да създадат Комитет на постоянните представители (КОРЕПЕР), който да подготвя работата на Съветите.

Май – разпадане на Четвъртата република във Франция

Юни – де Гол сформира временно правителство

Юли – конференцията в Стреза, Италия, полага основите на общата селскостопанска политика (ОСП)

Септември – референдум във Франция подкрепя създаването на Петата френска република

Декември – де Гол е избран за президент на Франция

1959

Януари – започва първата фаза на преход към общ пазар (премахване на първите митнически ограничения)

Юли


 • Седем държави от Организацията за европейско икономическо сътрудничество (Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция и Обединеното Кралство) решават да създадат Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА).

 • Турция подава молба за асоцииране в ЕИО

1960

Януари - в Стокхолм, Швеция се подписва конвенцията на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА), която включва Австрия, Дания, Португалия, Швеция, Швейцария и Обединеното Кралство.

Май – Стокхолмската конвенция влиза в сила

Декември – в Париж се подписва договора за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която замества ОЕЕС, като включва Канада и САЩ

1961

Януари – Великобритания подава молба за членство в ЕО (последвана от Дания, Ирландия и Норвегия)

Юли – подписване на споразумение за асоцииране на Гърция в ЕИО, което влиза в сила през декември 1962

Ноември – Франция предлага договор за създаване на политическа общност (план Фуше)

1962

Януари – започва втория етап на прехода към общ пазар; постигане на съгласие по общите принципи на Общата селскостопанска политика

Април – план Фуше търпи провал

Юли - президентът на САЩ Кенеди предлага визията си за отношенията между САЩ и Европа

1963

Януари

 • де Гол налага вето върху кандидатурата на Великобритания;

 • Де Гол и Аденауер подписват Елисейския договор;

 • Прекратяване на преговорите за членство на Великобритания (както и Дания, Ирландия и Норвегия)

Февруари - Произнесено е решението по делото Van Gend en Loos. Европейският съд постановява, че Общността представлява нов законов ред в полза на когото страните членки са се съгласили да се ограничат своите суверенни права.

Юли – подписва се Конвенцията Яунде между ЕО и 17 африкански държави плюс Мадагаскар

Септември – сключва се споразумение за асоцииране с Турция

1964

Май - официално откриване на многостранните търговски преговори (кръгът Кенеди). Общността участва на срещата.

Декември - Влиза в сила Договорът за асоцииране между Турция и ЕИО.

1965

Април – подписва се договора за сливане на изпълнителните органи на ЕО, ЕОВС и Евратом

Юли – започва кризата на “празния стол” (Франция бойкотира работата на институциите, след като не се постига съгласие по финансирането на общата селскостопанска политика)

1966

Януари


 • ЕО навлиза в третия етап на преход към общ пазар;

 • Постига се “Люксембургският компромис”;

 • Край на кризата на “празния стол”

1967

Май – Великобритания подава отново молба за членство (последвана от Дания, Ирландия и Норвегия)

Юли – договорът за сливане на изпълнителните органи влиза в сила

Ноември – де Гол налага за втори път вето върху кандидатурата на Великобритания

Декември – прекратяват се преговорите с Великобритания (както и с Дания, Ирландия и Норвегия)

1968

Май – студентски и работнически вълнения в Париж

Юли – Митническият съюз е осъществен 18 месеца предсрочно

1969

Април – де Гол подава оставка

Юли

 • подновяват се преговорите за членство на Великобритания, Ирландия и Норвегия;

 • подписване на “Яуенде II”

1969

Декември – на среща на високо равнище в Хага държавните и правителствени ръководители решават да дадат нов тласък на процеса на европейска интеграция

1970

Април – държавите членки вземат решение на финансират ЕО посредством система от “собствени ресурси” и разширяват бюджетните правомощия на Европейския парламент

Юни – подновяване на преговорите с Великобритания, Дания, Ирландия и Норвегия

Октомври


 • Пиер Вернер представя план за създаване на Икономически и валутен съюз (ИВС);

 • Външните министри приемат план за създаване на Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), разработен от Етиен Давиньон

Ноември – първа среща в рамките на ЕПС

1971

Април - влиза в сила споразумението за асоцииране с Малта

Август – САЩ обявяват суспендиране на конвертируемостта на долара, с което се слага край на системата от Бретон Уудс на фиксиране на валутните курсове към американския долар

1972

Април – своебразна “валутна змия” обвързва европейските валути

Май – положителен вот на референдума за членство в Ирландия

Юли - подписват се споразумения за свободна търговия с Австрия, Исландия, Португалия, Швеция и Швейцария

Октомври


 • държавните и правителствени ръководители се споразумяват в Париж да трансформират целия комплекс от отношения помежду си в Европейски съюз до края на десетилетието;

 • положителен вот на референдума за членство в Дания

Септември – норвежците отхвърлят на референдум членството на страната в ЕО

1973

Януари – Великобритания, Дания и Ирландия стават членки на ЕО

Юли - в Хелзинки започва работа Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ);

Октомври – в резултат на войната в Близкия изток арабските производители на петрол учетворяват цените на петрола и бойкотират пристанището на Ротердам

Декември

 • държавните и правителствени ръководители дискутират петролната криза на среща на високо равнище в Копенхаген

 • подписва се споразумение за асоцииране с Кипър

1974

Април – новото лейбъристко правителство иска предоговаряне на условията за членство на Великобритания

Септември – държавните и правителствени ръководители вземат решение за създаване на Европейски съвет

Декември – последна неформална среща на високо равнище в Париж; съгласие по въпроса за въвеждане на преки избори за Европейски парламент и създаване на Европейски фонд за регионално развитие

1975

Февруари – подписване на Конвенцията от Ломе (между ЕИО и 46 държави от Африка, Карибския регион и Тихия океан)

Март – първа среща на Европейския съвет в Дъблин и решение за преразглеждане на условията на членство на Великобритания

Юни


 • на референдум по въпроса дали Великобритания да излезе от ЕО британците подкрепят решително оставането в рамките на ЕО;

 • Гърция подава молба за членство

Юли – държавите членки подписват договор за създаване на Сметната палата и засилване на правомощията на Европейския парламент по бюджетните въпроси

Август – 35-те държави-участнички в КССЕ подписват заключителния акт от Хелзинки

Декември – доклад на Лео Тиндеманс за създаване на Европейски съюз

1976

Юли


 • откриване на преговори с Гърция

 • постигане на съгласие относно броя и разпределението на местата в Европейския парламент при преки избори

1977

Март – Португалия подава молба за членство

Юли - Испания подава молба за членство

Октомври – Учредителна сесия на Сметната палата

1978

Април – насрочване на датата на първите преки избори за Европейски парламент

Юли – на Европейския съвет в Бремен държавите членки одобряват плана за създаване на Европейска валутна система (ЕВС);

Октомври – откриване на преговорите с Португалия

Декември – държавите членки решават ЕВС да влезе в сила от януари 1978 г; с изключение на Великобритания останалите осем държави членки решават да участват в обменния валутен механизъм

1979

Февруари – откриване на преговорите с Испания

Март – със закъснение от 3 месеца ЕВС влиза в сила

Май

- подписване на договора за присъединяване на Гърция

 • Маргарет Тачър става министър председател на Великобритания

Юни – първи преки избори за Европейски парламент

Септември – Дърк Спиренбърг представя доклада си за реформа на Комисията

Октомври – подписване на Ломе II

Ноември – доклад на ‘тримата мъдреци’ за реформа на ЕО

Декември

 • Европейският парламент не одобрява бюджета на Общността

 • Съветски войски влизат в Афганистан (“втора” Студена война)

1980

Април – ЕИО сключва спогодба за сътрудничество с Югославия

Юни – Венецианска декларация на деветте държави членки по арабско-израелския конфликт (признава специално място на Палестина и предизвиква раздразнението на САЩ)

Юли


- ЕИО сключва две спогодби за сътрудничество с Румъния

– Алтиеро Спинели създава клуб “Крокодил” в Страсбург (подготовка на Конституция на Европа)1981

ЯнуариГърция става член на ЕО

Октомври – външните министри на държавите членки се споразумяват за засилване и разширяване на Европейското политическо сътрудничество

Ноември – инициативата “Геншер-Коломбо” (проект за Европейски акт, който предвижда засилени общностни компетенции в областта на външните отношения и сигурността; раздразнението от страна на Великобритания и САЩ)

1983

Януари

 • първо заседание в Европейския парламент на Комисията по институционалните въпроси

 • постигане на съгласие по Общата политика по рибарството

Юни – подписване на тържествена декларация за Европейския съюз (въз основа на инциативата Геншер-Коломбо)

1984

Януарисъздаване на зона за свободна търговия между Общността и ЕФТА

Февруари – Европейският парламент приема с убедително мнозинство Проект на Договор за създаване на Европейски съюз

Юни

 • втори преки избори за Европейски парламент

 • Европейски съвет във Фонтебло (съгласие относно компенсацията за Обединеното кралство с оглед облекчаване на приноса му с общностния бюджет)

Декември – подписване на Ломе III

1985

Януари – новата Европейска комисия с председател Жак Делор всъпва във функциите си

Юни

 • “Бяла книга за изграждане на вътрешния пазар”, публикувана от Комисията

 • Европейският съвет одобрява “Бялата книга” и решава да се свика междуправителствена конференция, която да подготви необходимите промени в учредителните договори (решението за свикване на междуправителствена конференция се взема въпреки несъгласието на Великобритания, Дания и Гърция)

 • Подписване на договорите за присъединяване на Испания и Португалия

Декември – Европейският съвет в Люксембург постига съгласие по Единния европейски акт, който ревизира учредителните договори и утвърждава целта за изграждане на вътрешния пазар в срок до 1992 г.
1986

Януари – Испания и Португалия стават членки на ЕО

Февруари – в Люксембург се подписва Единния европейски акт

1987

Юни – Турция подава молба за членство

Юли – Единният европейски акт влиза в сила с няколко месеца закъснение поради проблеми в процеса на ратификация

1988

Февруари – Европейският съвет постига съгласие по редуциране на бюджета за Обща селскостопанска политика и удвояване на регионалните и социални фондове

Юни

 • установяване на официални отношения между СИВ и ЕИО (страните от СИВ за първи път признават правото на Общността да преговаря от името на държавите членки)

 • Европейския съвет в Хановер възлага на Комисия под председателството на Жак Делор да предложи конкретни мерки за изграждане на Икономически и валутен съюз

1989

Април – излиза докладът на комисията Делор за изграждане на ИВС

Юни


 • трети преки избори за Европейски парламент

 • Европейският съвет в Мадрид взема решение първият етап на ИВС за започне на 1 юли 1990 г.

Юли – Австрия подава молба за членство

Септември – декември – падане от власт на комунистическите правителства в страните от Централна и Източна Европа9 Ноември – падане на Берлинската стена

18 Ноември – извънреден Европейски съвет в Париж

28 Ноември – реч на канцлера Хелмут Кол пред германския Бундестаг; 10 точки за обединяване на Германия и на Европа (Тачър и Митеран се обявяват първоначално против обединението на Германия)

Декември

 • Комисията излиза с отрицателно становище по молбата за членство на Турция

 • Европейският съвет одобрява програмата PHARE (Poland-Hungary: Actions for Economic Reconstruction); впоследствие тя обхваща и Чехословакия (Чешката и Словашката Република), България, Румъния, Словения и Балтийските републики

 • Европейският съвет одобрява Социалната харта и свикване на МПК във връзка с ИВС в края на 1990 въпреки несъгласието на Великобритания

 • Подписване на десетгодишно споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между ЕИО и Съветския съюз

1990

Април – извънреден Европейски съвет утвърждава решимостта на Общността за създаване на политически съюз и приема общ подход към обединението на Германия и за отношенията със страните от ЦЕИ

Май – в Париж се подписва договорът, учредяващ Европейската банка за възстановяване и развитие

Юни – Европейският съвет в Дъблин взема решение за свикване на МПК за създаване на Политически съюз

Юли – Кипър и Малта подават молби за членство

Август – Комисията предлага сключване на ‘второ поколение’ споразумения с трите страни от Вишеград

3 октомври – Обединението на Германия (източните провинции стават част от Общността)

октомври – извънреден Европейски съвет взема решение за влизане във втория етап на ЕВС на 1 януари 1994

ноември – във Великобритания оставка подава Маргарет Тачър

декември – в Рим започват работа двете Междуправителствени конференции – за ИВС и за Политическия съюз

1991

Януари – кризата в Персийския залив

Юни – начало на военната агресия на Сърбия срещу Хърватия

Юли – Швеция подава молба за членство

Август – Декември – разпадане на Съветския съюз

Октомври - подписване на споразумение за създаване на Европейско икономическо пространство

Декември

– Европейският съвет в Маастрихт одобрява проекта за Договор за Европейския съюз (трите стълба) • подписване в Брюксел на Европейски споразумения с Полша, Унгария и Чехословакия

1992

Февруари – подписване на Договора за Европейския съюз в Маастрихт

Март – Финландия подава молба за членство

Май – подписване на споразумението за създаване на Европейско икономическо пространство, забавено поради решение на Европейския съд

Май – Швейцария подава молба за членство

Юни – на референдум в Дания датчаните отхвърлят Договора за Европейски съюз с много малка разлика в полза на противниците (50,7 % : 49,3)

Септември – криза на Обменния валутен механизъм, лирата стерлинг и италианската лира излизат

Септември – референдумът з ДЕС във Франция е спечелен с много малка разлика от поддръжниците му (51,05% : 48,95)Ноември – Норвегия подава молба за членство

Декември - на референдум в Швейцария се отхвърля ратификация на споразумението за създаване на ЕИП, което води до суспендиране на молбата за членство

Декември – Европейският съвет приема формула за някои opt-out (изключения) за Дания по отношение на ДЕС и евентуална бъдеща политика по отбраната; одобрява финансовата рамка на бюджета за 1993-1999 и взема решение за откриване на преговори с Австрия, Финландия, Норвегия и Швеция

1993

Февруари – откриване на преговорите с Австрия, Финландия и Швеция

Март – подписва се Европейското споразумение за асоцииране на България

Април – откриване на преговорите с Норвегия

Май – на втори референдум в Дания Договорът за Европейски съюз е одобрен от 56,8 % от гласувалите

Юни – Европейският съвет в Копенхаген открива перспективата за членство на страните от ЦЕИ на основата на “критериите от Копенхаген”

Ноември – ДЕС влиза в сила

Декември – завършва Уругвайският кръг от преговорите по ГАТТ

1994

Януари – втори етап на ИВС

Март – първо заседание на Комитета за регионите

Март – одобряване на условията за членство на Австрия, Финландия, Норвегия и Швеция (компромис от Йоанина)

Април – Унгария и Полша подават молби за членство

Юни – четвърти преки избори за Европейския парламент

Юни – положителен вот на референдума за членство на Австрия

Юни – Създава се експертна група, която да подготви следващата Междуправителствена конференция (предвидена в Договора от Маастрихт)

Юни – Великобритания налага вето върху избирането на Жан Люк Деан за Председател на Европейската комисия (впоследствие е одобрен Сантер)Август – сътресения на валутните пазари

Септември – доклад “Шойбле/ Ламерс”, който подкрепя изграждане на Европа на ядрто и концентричните кръгове или на двете скорости

Октомври – Референдум във Финландия с положителен вот за членството

Ноември – референдум в Швеция с положителен вот за членството

Ноември – референдум в Норвегия – отрицателен вот

Декември – Европейският съвет взема решение за започване на структуриран диалог със страните кандидатки1995

Януари – Австрия, Финландия и Швеция стават членки на ЕС

Март – Митнически съюз с Турция

Март - седем държави членки (Германия, Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Испания, Португалия) започват да прилагат Шенгенското споразумение

Май – Комисията излиза с “Бяла книга за подготовка за включване във Вътрешния пазар”, която има за цел да подпомогне страните кандидатки в подготовката за членство

Юни – Румъния и Словакия подават молби за членство

Октомври – Латвия подава молба за членство

Ноември – Естония подава молба за членство

Декември – Литва и България подават молби за членство

Декември – Дейтънско мирно споразумение

1996

Януари – Чешката република и Словения подават молби за членство

Март – откриване на Междуправителствена конференция в Торино

Април – страните кандидатки за членство получават “въпросник” от Комисията, отговорите от който ще послужат за изготвяне на становище по кандидатурите

Май – във връзка със забраната на износ на телешко от Великобритания (болестта “луда крава” Великобритания обявява политика на неучастие в процедурите по вземане на решения в ЕС

Юни – прекратяване на политиката на неучастие

Декември – Европейският съвет в Дъблин приема “Пакт за стабилност” във връзка с въвеждането на единната европейска валута “евро”; преди и след това многобройни разногласия между Германия и Франция в тази връзка

1997

Юни – Европейският съвет одобрява т. нар. “Договор от Амстердам”

Юли – НАТО взема решение да покани за членство Чешката република, Полша и Унгария

Юли – Европейската комисия публикува становищата по кандидатурите на 11 държави и документа “План 2000”, който дефинира засилена стратегия за присъединяване

Декември – Европейският съвет взема решение за откриване на преговори с Полша, Унгария, Чешката република, Естония, Словения и Кипър и взема решение за създаване на “Европейска конференция”, на която за участие е поканена и Турция1998

Март – откриване на преговорите по формулата 5 + 1

Март – свикване на първата Европейска конференция (бойкот от страна на Турция)

Май – решение относно единадесетте държави, които ще бъдат включени при въвеждане на еврото през 1999 г.

Май – Дания и Ирландия провеждат референдуми, на които Договорът от Амстердам е одобрен

1999

Януари – въвеждане на еврото за счетоводни цели (без участието на Дания, Великобритания, Швеция и Гърция)

Февруари-Юни – кризата в Косово

Март – Европейската комисия подава оставка във връзка с обвинения в корупция

Март – Европейският съвет в Берлин приема финансовата рамка за периода 2000-2006 година и свързаните с нея реформи на ОСП и Структурните фондове на основата на План 2000; финансовата рамка обезпечава присъединява на до 6 страни членки и засилена финансова помощ за останалите

Май – Договорът от Амстердам влиза в сила

Юни – пети преки избори за Европейски парламент

Юни – приемане в Кьолн на Пакта за стабилност на Югоизточна Европа

Септември – новата Европейска комисия с председател Романа Проди встъпва във функциите си

Октомври – Солана поема поста Върховен представител на ОВППС на ЕС

Декември – Европейският съвет в Хелзинки взема решение за откриване на преговори с всички останали кандидати, а Турция получава статут на страна кандидат; взема се решение за създаване в срок до 2003 г. на Сили за бързо реагиране (50 000 – 60 000 души)

2000

Февруари – открива се поредната междуправителствена конференция за ревизиране на договорите по отношение на нерешените от Амстердамския договор въпроси

Февруари - откриване на преговорите с България, Литва, Латвия, Малта, Румъния и Словакия.

Март – Европейският съвет приема т.нар .Стратегия от Лисабон за икономическо и социално обновление на Европа (през 2005 г. предстои междинен преглед); целта е до 2010 г. Европейският съюз да стане най-конкурентноспособната икономика в световен мащаб

Юни – подписване на споразумението Котону, което замества конвенциите Ломе

Септември – на референдум датчаните отхвърлят присъединяването на страната си към еврото

Ноември – Среща на високо равнище със страните от Западните Балкани в Загреб, свикана от френското председателство на ЕС

Декември – Европейският съвет приема т.нар. Договор от Ница, след изключително сложни и извънредно продължили преговори

2001

Януари – Гърция се присъединява към евро-зоната

Февруари – подписване на Договора от Ница

Юни – на референдум ирландците отхвърлят Договора от Ница

Август – подписване на Рамковото споразумение от Охрид, договорено с активно участие на представители на ЕС

2002

Януари – еврото влиза в сила като физическо разплащателно средство в 12-те страни членки на зоната

Март – открива се Европейският конвент за бъдещето на Европа под председателството на Валери Жискар д’Естен

Октомври – на втори референдум ирландците одобряват Договора от Ница

Декември – Европейският съвет в Копенхаген взема исторически решения във връзка с петото разширяване и кандидатурата на Турция:

 • разширяване на 1 май 2004 г. с десет държави (Естония, Литва, Латвия, Чешката република, Словашката република, Полша, Унгария, Кипър, Малта и Словения)

 • подкрепа на усилията за членство на България и Румъния през 2007 г.

 • при положително становище на Комисията по кандидатурата на Турция, вземане на решение за откриване на преговори през декември 2004 г.

2003

ЯнуариПолицейска мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина замества международната мисия на ООН

Кризата около ИракФевруари – Договорът от Ница влиза в сила

Февруари – Хърватия подава молба за членство

Март – Военна мисия на ЕС “Конкордия” замества мисията на НАТОМарт – септември – референдуми в страните кандидатки (с изключение на Кипър) във връзка с членството в ЕС; положителен вот във всички страни

Юни – Изработеният от Конвента Проект за Договор за създаване на Конституция на Европа е представен пред Европейския съвет

Юни – военна операция на ЕС в Демократична Република Конго (ARTEMIS), приключила през септември

Юни – среща на високо равнище ЕС – Западни Балкани в Солун препотвърждава перспективата за членство в ЕС на държавите от Западните Балкани и предвижда Европейски партньорства (по модела на Партньорствата за присъединяване със страните от петото разширяване)

Юли – в рамките на Европейската комисия, Генерална дирекция “Външни отношения”, се създава звено (Task Force) “Голяма Европа” (Wider Europe), което ще се занимава с политиката на ЕС към непосредствените съседи (New Neighbourhood Policy)

Октомври – откриване на междуправителствена конференция на основата на подготвения от Конвента Конституционен проекто-договор

Декември – Европейският съвет в Брюксел не успява до постигне съгласие по Договора за създаване на Конституция на Европа

Декември – Европейският съвет одобрява предложената стратегия за сигурност – “Сигурна Европа в един по-добър свят”Декември – полицейска мисия на ЕС в Македония (EUPOL PROXIMA)

2004

Март – Македония подава молба за членство в ЕС

1 май – десет нови страни стават членки на ЕС

Юни – рекордно ниско участие в поредните преки избори за Европейски парламент

Юни – Европейският съвет постига съгласие по Договора за създаване на Конституция на Европа

Юни - България приключва техническите преговори за членство

Юли – Хавиер Солана е одобрен за втори петгодишен мандат като Генерален секретар на Съвета на ЕС и Върховен представител на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС и за външен министър на ЕС от момента на влизане в сила на Конституционния договор

Юли – създаване на Европейска агенция по отбраната (European Defence Agency)

Септември – първа среща на управителния съвет на Европейската агенция по отбраната

Октомврислед като става ясно, че Европейският парламент ще бламира предложението за състав на Европейската комисия, утвърденият за председател португалец Барозо го оттегля

Ноември – Европейският парламент утвърждава новата Европейска комисия и тя поема функциите си

Ноември-Декември – Европейският съюз участва активно в разрешаването на кризата в Украйна; Украйна подновява исканията си за получаване на перспектива за членство

Декември – Европейският съвет взема решение за започване на преговори с Турция и Хърватия и за подписване на договорите за присъединяване на България и Румъния;


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница