Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005


NEBIVOLOL – INN (ATC код: C07AB12)страница16/45
Дата30.07.2018
Размер3.84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45

NEBIVOLOL – INN (ATC код: C07AB12)


Nebilet® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 5 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ☺NebivololTchaikapharma® (“Чайкафарма” АД) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.).
C07AG Алфа- и бета-блокери
CARVEDILOL – INN (ATC код: C07AG02)

Atram® 6,25 (Zentiva a.s.) – таблетки 6,25 mg (оп.по 30 и 90 бр.). Atram® 12,5 (Zentiva a.s.) – таблетки 12,5 mg (оп. по 15 и 30 бр.). Atram® 25 (Zentiva a.s.) – таблетки 25 mg (оп. по 30 и 90 бр.). Carvedil® 3,125 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 3,125 mg (оп. 28 бр.). Carvedil® 6,25 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 6,25 mg (оп. 28 бр.). Carvedil® 12,5 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 12,5 mg (оп. 28 бр.). Carvedil® 25 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 25 mg (оп. 28 бр.). Carvilex® (Актавис ЕАД) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 10 и 30.). Carvetrend® (Pliva Hrvatska d.o.o.) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 бр.). Carvedilgamma® 3,125 (Woervag Pharma GmbH) – филмирани таблетки 3,125 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). Carvedilgamma® 6,25 (Woervag Pharma GmbH) – филмирани таблетки 6,25 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). Carvedilgamma® 12,5 (Woervag Pharma GmbH) – филмирани таблетки 12,5 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). Carvedilgamma® 25 (Woervag Pharma GmbH) – филмирани таблетки 25 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). Coryol® (KRKA Novo mesto) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 бр.). Dilatrend® (F.Hoffmann-La Roche Inc.) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 бр.). DilatrendTchaikapharma® (“Чайкафарма” АД) – таблетки по 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 28 бр.). ▲Talliton® (Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.) – таблетки по 3.25, 6.25, 12.5 и 25 mg (оп. по 30 бр.).


C08BB Селективни бета-блокери и тиазидни диуретици
BISOPROLOL & HYDROCHLORITHIAZIDE (ATC код: C07BB07)

Lodoz® 2,5/6,25 (Merck KGaA) – филм-таблетки (оп. 30 бр.). ▲Lodoz® 5/6,25 (Merck KGaA) – филм-таблетки (оп. 30 бр.). ▲Lodoz® 10/6,25 (Merck KGaA) – филм-таблетки (оп. 30 бр.).


C08 КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ
C08C Селективни калциеви антагонисти, повлияващи предимно съдовете
C08CA Дихидропиридинови калциеви антагонисти
AMLODIPINE – INN (ATC код: C08CA01)

Amplovas® (Drosgasn Iliaclari San. Ve Tic. A.S.) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.). Neodipin bes-T® (Нео Балканика ЕООД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Nordipin® (“Чайкафарма” АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Norvasc® (Pfizer HCP Corporation) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). Tenox® (KRKA Novo mesto) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 и 60 бр.).


AMLODIPINE & ATORVASTATIN

Caduet® 5/10 mg (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 и 200 бр.). В 1 таблетка се съдържат: 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин. Caduet® 10/10 mg (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 и 200 бр.).


FELODIPINE – INN (ATC код: C08CA02)

Auronal 2,5 mg retard® (Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). ▲Auronal® 5 mg retard® (Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.) – филм-таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ▲Auronal 10 mg retard® (Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.) – филм-таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). FeloHexal® (Hexal AG) – таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция по 5 и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). Mivara® 2.5 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция 2,5 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.) Mivara® 5 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция 5 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). Mivara® 10 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция 10 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). Plendil® (AstraZeneca AG) – таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция по 2,5 и 5 mg (оп. по 30 и 100 бр.) и 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). Presid® (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция по 2,5 и 5 mg (оп. 30 бр.).


LACIDIPINE – INN (ATC код: C08CA09)

Lacipil (Glaxo Wellcome Spain) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. по 14 и 28 бр).LERCANIDIPINE – INN (ATC код: C08CA13)


Renovia 10 (Berline-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.).
NIFEDIPINE – INN (ATC код: C08CA05)

Adalat Eins® 30 (Bayer HealthCare AG) – ретард-таблетки 30 mg (оп. 30 бр.). Adalat Eins® 60 (Bayer Healthcare AG) – ретард-таблетки 60 mg (оп. 30 бр.). Adalat Oros® 30 (Bayer HealthCare AG) – ретард-таблетки 30 mg (оп. 28 бр.). Cordaflex 10® (Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.) – филм-таблетки 10 mg (оп. 100 бр.). Cordaflex 20 retard® (Egis Pharmaceuticals Public Ltd. Co.) – ретард-таблетки 20 mg (оп. по 30 и 60 бр.). Corinfar 20 retard® (AWD Pharma GmbH & Co.GK) – ретард-таблетки 20 mg (оп. 30 бр.). Korincare Neo® (“Чайкафарма” АД) – таблетки по 20 и 40 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. 20 бр.). Nifedipin AL T® (Aliud Pharma GmbH & Co. KG) – таблетки 20 mg със забавено освобождаване на активната субстанция (оп. по 30, 50 и 100 бр.).


NIMODIPINE – INN (ATC код: C08CA06)

Dilceren® (Slovakofarma a.s. – Zentiva) – обвити таблетки 30 mg (оп. 50 бр.). ▲Dilceren pro infusione® (Slovakofarma a.s. – Zentiva) – инфузионен разтвор 10 mg/50 ml (оп. 1 бр.). Nimotop® (Bayer AG) – филм-таблетки 30 mg (оп. 100 бр.) и инфузионен разтвор 10 mg/50 ml (оп. 5 бр.).


NITRENDIPINE – INN (ATC код: C08CA08)

Lusopress® (Insituto Luso Farmaco D’Italia) – таблетки 20 mg (оп. 28 бр.). Nitrendipin Actavis® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 20 mg (оп. по 20 и 30 бр.). Nitrendipin AL® 10 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 10 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). Nitrendipin AL® 20 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 20 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.).


C08D Селективни калциеви антагонисти с пряко действие върху сърцето
C08DA Фенилалкиламинови калциеви антагонисти
VERAPAMIL – INN (ATC код: C08DA01)

Isocor® (Sopharma AD) – филм-таблетки 80 mg (оп. 30 бр.); инжекционен разтвор 5 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.). Isoptin® (Abbott GmbH&Co.KG) – таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 50 бр.). Isoptin SR® (Abbott GmbH&Co.KG) – таблетки със забавено освобождаване на активната субстанция по 120 mg (оп. 20 бр.) и 240 mg (оп. по 20 и 50 бр.). Verapamil AL 40 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 40 mg (оп. по 50. и 100 бр.). Verapamil AL® 80 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 80 mg (оп. по 50 и 100 бр.). Verapamil AL® 120 (Aliud Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 120 mg (оп. по 50 и 100 бр.). Verapamil Sopharma® (Sopharma AD ) – филм-таблетки по 40 и 80 mg (оп. по 50 бр.). Verapamil NIHFI® (НИХФИ АД) – таблетки 40 mg (оп. 50 бр.). Verapamil 120 retard® (Actavis – Дупница АД) – ретард-таблетки 120 mg (оп. 50 бр.). VerapamilTchaikapharma® (Tchaikapharma AD) – обвити таблетки по 40 mg (оп. 30 бр.), 80 mg (оп. 50 бр.) и 240 mg (оп. 20 бр.). Veroglaid ER 240 prolong® (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – депо-таблетки 240 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.).


С08DВ Бензотиазепинови калциеви антагонисти
DILTIAZEM – INN (ATC код: C08DВ01)

Aldizem® (Alkaloid AD) – таблетки по 60 и 90 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. по 30 бр.). Altiazem RR® (Instituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.) – капсули 180 mg с удължено освобождаване на активната субстанция (оп. 20 бр.). Diacordin® 60 (Lečiva a.s. – Zentiva) – таблетки 60 mg (оп. 50 бр.). Diltiazem Actavis® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 60 mg (оп. 50 бр.). Diltiazem Sopharma® (Sopharma AD) – таблетки 60 mg (оп. 50 бр.). Diltiazem 90 retard® (Actavis – Дупница АД) – депо-таблетки 90 mg (оп. 50 бр.). DiltiazemTchaikapharma® (“Чайкафарма” АД) – депо-таблетки по 60 и 90 mg (оп. по 50 бр.). Dilzem parenteral® 25 (Parke-Davis Goedecke AG) – сухи ампули 25 mg, плюс разтворител (оп. 5 бр.).C09 ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВАТА СИСТЕМА
C09A ACE инхибитори
C09AA ACE инхибитори, самостоятелно
BENAZEPRIL – INN (ATC код: C09AA07)

Cibacen® (Novartis Pharma Services Inc.) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. 28 бр.).


CAPTOPRIL INN (ATC код: C09AA01)

Alkadil® (Alkaloid) – таблетки 25 mg (оп. 40 бр.). Captopril (Sopharma AD) – таблетки 25 mg (оп. 40 бр.). Captopril-EGIS® (Egis Pharmaceuticals) – таблетки по 12,5 и 25 mg (оп. по 30 бр.) и 50 mg (оп. 20 бр.). Captopril – Тchaikapharma® (Чайкафарма АД) – таблетки по 12,5 mg, 25 mg и 50 mg (оп. по 30 бр.).


CILAZAPRIL – INN (ATC код: C09AA08)

Inhibace® (F.Hoffmann-La Roche Inc.) – филм-таблетки по 1 mg (оп. 30 бр.), 2.5 mg (оп. 28 бр.) и 5 mg (оп. 28 бр.).


ENALAPRIL – INN (ATC код: C09AA02)

Berlipril® 5 (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). Berlipril® 10 (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). Berlipril® 20 (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 20 mg (оп. 30 бр.). E – cor® 5 (Slovakofarma a.s.) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). E – cor® 10 (Slovakofarma) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). E – cor® 20 (Slovakofarma a.s.) – таблетки 20 mg (оп. 30 бр.). Enahexal® (Hexal AG) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). Enalapril LaborMed Pharma (S.C. Labormed Pharma S.A., Romania) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 20 бр.). Enalapril–Tchaikapharma® (Tchaikapharma AD) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 20 и 30 бр.). Enap® (KRKA Novo mesto) – инжекционен разтвор 1,25 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). Enap® (KRKA Novo mesto) – таблетки по 2.5 mg (оп. 20 бр.), 5 mg (оп. по 20 и 60 бр.), 10 mg (оп. по 20 и 60 бр.) и 20 mg (оп. по 20 и 60 бр.); инжекционен разтвор 1,25 mg/1 ml в амули (оп. 5 бр.). ▲Еnpril® (Инбиотех ООД) – таблетки по 5 mg (оп. по 20 и 60 бр.), 10 mg (оп. по 20 и 60 бр.) и 20 mg (оп. по 20 и 50 бр.). Invoril® (Ranbaxy Laboratories Ltd., India) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.). Konveril® 10 (Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.) – таблетки 10 mg (оп. 20 бр. Laprilen® (Екофарм Груп АД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 3 бр.). Renapril® (Actavis – Дупница АД) – таблетки по 5 mg (оп. 28 бр.), 10 mg (оп. 28 бр.) и 20 mg (оп. по 28 и 30 бр.). Renitec® (MSD) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). Vasopren® (Sopharma AD) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.).


FOSINOPRIL – INN (ATC код: C09AA09)

Monopril® (Bristol-Myers Squibb Co., USA) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 28 бр.).


LISINOPRIL (ATC код: C09AA03)

Diroton® (Gedeon Richter Ltd.) – таблетки по 2,5 mg, 5 mg, 10 mg и 20 mg (оп. по 28 бр.). Linipril® (Actavis – Дупница AD) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). Lisinopril (УНИФАРМ АД) – таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). Lisinopril AL® 2.5 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.). Lisinopril AL® 5 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – таблетки 5 mg (оп. по 30 и 100 бр.). Lisinopril AL® 10 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – таблетки 10 mg (оп. по 30 и 100 бр.). Lisinopril AL® 20 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – таблетки 20 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ▲Lizopri® 5 (Адифарм ЕАД) – таблетки 5 mg (оп. 28 бр.). ▲Lizopri® 10 (Адифарм ЕАД) – таблетки 10 mg (оп. 28 бр.). ▲Lizopri® 20 (Адифарм ЕАД) – таблетки 20 mg (оп. 28 бр.). Prinivil® (MSD) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ▲Skopryl® 10 (Alkaloid AD) – таблетки 10 mg (оп. 20 бр.). ▲Skopryl® 20 (Alkaloid AD) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.). Vitopril® 5 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). Vitopril® 10 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 10 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). Vitopril® 20 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 20 mg (оп. 30 бр.).


MOEXIPRILINN (ATC код: C09AA13):

Moex 7.5® (Schwarz Pharma AG) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. 30 бр.). Moex 15® (Schwarz Pharma AG) – филм-таблетки 15 mg (оп. 30 бр.).


PERINDOPRIL – INN (ATC код: C09AA04)

Prestarium® (Les Labororatoires Servier) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 30 бр.).


RAMIPRIL – INN (ATC код: C09AA05)

Corpril® (Ranbaxy Laboratories Ltd.) – филмирани таблетки по 1.25, 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). RamiHexal® (Hexal AG.) – таблетки по 2,5 и 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). Ramitren (Glaxo Group Ltd.) – капсули 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). Tritace® (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 28 бр.). Vivace® (Актавис ЕАД) – таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). Zenra® 1,25 (Zentiva a.s.) – таблетки 1,25 mg (оп. по 30 и 90 бр.). Zenra® 2,5 (Zentiva a.s.) – таблетки 2,5 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). Zenra® 5 (Zentiva a.s.) – таблетки 5 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). Zenra® 10 (Zentiva a.s.) – таблетки 10 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.).


QUINAPRIL – INN (ATC код: C09AA06): Accupro® (Pfizer HCP) – таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.).

TRANDOLAPRIL – INN (ATC код: C09AA10): Gopten® (Abbott GmbH & Co.KG – капсули 0,5 mg (оп. 20 бр.) и 2 mg (оп. 28 бр.).

ZOFENOPRIL – INN (ATC код: C09AA15): Zofen® 30 (Berlin-Chemie AG Menarini Group – филм-таблетки 30 mg (оп. 28 бр.). Zofen® 7,5 (Berlin-Chemie AG Menarini Group – филм-таблетки 7,5 mg (оп. 28 бр.).
C09B ACE инхибитори, комбинации
C09BA ACE инхибитори и диуретици
BENAZEPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Cibadrex® 10/12,5 mg (Novartis Pharma Services Inc.) – обвити таблетки, съдържащи по 10 mg безназеприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.). ☺Cibadrex® 20/25 mg (Novartis Pharma Services Inc.) – обвити таблетки, съдържащи по 20 mg безназеприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 28 бр.).


CILAZAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Inhibace Plus® (F.Hoffmann-La Roche Inc.) – филм-таблетки (оп. по 28 и 30 бр.).ENALAPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Co-EnalaprilTchaikapharma® (Чайкафрама АД) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ☺Co-Renapril® (ATC код: C09BA02) (Actavis – Дупница АД) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). Cо-Renitec® (MSD) – таблетки, съдържащи 20 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. по 14 и 28 бр.). Enap H® (KRKA Novo mesto) – таблетки, съдържащи по 10 mg еналаприл и 25 mg хидрохлоротиазид (оп. 20 бр.). Enap HL® 10 (KRKA Novo mesto) – таблетки, съдържащи по 10 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 20 бр.). Enap HL® 20 (KRKA Novo mesto) – таблетки, съдържащи по 20 mg еналаприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид (оп. 20 бр.).


FOSINOPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Monozide® 10 mg/12,5 mg (Bristol-Mayers Squibb Co) – таблетки (оп. 28 бр.). Monozide® 20 mg/12,5 mg (Bristol-Mayers Squibb Co) – таблетки (оп. 28 бр.).


LISINOPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Prinzid® (MSD) – таблетки, съдържащи по Lisinopril 20 mg и Hydrochlorothiazide 12,5 mg (оп. 28 бр.).


МOEXIPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE: ☺Moex plus® (Schvarz Pharma AG) – филм-таблетки.
PERINDOPRIL & INDAPAMIDE

Noliprel (ATC код: C09BA00) (Les Laboratories Servier) – таблетки. ☺Noliprel forte (Les Laboratories Servier) – таблетки (оп. по 30 бр.).


QUINAPRIL & HYDROCHLORITHIAZIDE

Accuzide 10/25 mg (Pfizer Europe MA EEIG) – филмирани таблетки (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ☺Accuzide 20/12,5 mg (Pfizer Europe MA EEIG) – филмирани таблетки (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ☺Accuzide 20/25 mg (Pfizer Europe MA EEIG) – филмирани таблетки.


RAMIPRIL & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Ampril HL® 2,5/12,5 mg (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки. Ampril HL® 5/25 mg (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки (оп. 28 бр.). RamiHexal comp® 2,5/12,5 mg (Hexal AG.) – таблетки (оп. по 30, 50 и 100 бр.). RamiHexal comp® 5/25 mg (Hexal AG.) – таблетки (оп. по 30, 50 и 100 бр.).


C09BB ACE инхибитори и калциеви антагонисти
LISINOPRIL & AMLODIPINE (C09BB00): Dironorm® (Gedeon Richter Ltd.) – таблетки, съдържащи 10 mg лизиноприл и 5 mg амлодипин (оп. 30 бр.).
TRANDOLAPRIL & VERAPAMIL: ☺Tarka® (Abbott Lab.) – капсули с удължен ефект (оп. 28 бр.).
С09С Антагонисти на ангиотензин ІІ1-рецепторите (АТ1-блокери – сартани)
С09СА Сартани, самостоятелно
EPROSARTAN INN (ATC код: C09CA02): Teveten® (Solvay Pharmaceuticals B.V.) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 14 и 28 бр.).

IRBESARTAN – INN (ATC код: C09CA04): ▲Aprovel® (Sanofi Pharma/Bristol-Myers Squibb SNC) – таблетки по 150 и 300 mg (оп. по 28 бр.).LOSARTAN INN (ATC код: C09CA01)

Cozaar® (MSD) – филм-таблетки по 12,5 mg (оп. 21 бр.) и 50 mg (оп. по 14 и 28 бр.). Lorista® (KRKA Novo mesto) – филм-таблетки 50 mg (оп. 28 бр.). Rasoltan® (Актавис ЕАД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 28 бр.).


OLMESARTAN MEDOXOMIL INN (ATC код: C09CA08)

Tensar® 10 (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ☺Tensar® 20 (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – филмирани таблетки 20 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ☺Tensar® 40 (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – филмирани таблетки 40 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.).


TELMISARTAN INN (ATC код: C09CA07)

Micardis® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки 80 mg (оп. 28 бр.). Micardis® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 14, 28, 56, 98 и 280 бр.).


VALSARTAN INN (ATC код: C09CA03)

Diovan® (Novartis Pharma Services Inc.) – филм-таблетки по 80 и 160 mg (оп. по 28 бр.). Valtensin® (Актавис ЕАД) – филм-таблетки 80 mg (оп. 28 бр.).


C09D Антагонисти на ангиотензин ІІ рецепторите, комбинации
C09DA Сартани и диуретици
IRBESARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE

CoAprovel 150/12.5 mg (Sanofi Pharma/Bristol-Myers Squibb) – таблетки. CoAprovel 300/12.5 mg (Sanofi Pharma/Bristol-Myers Squibb) – таблетки.


LOSARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE: Hyzaar® (ATC код: C09DA00) (MSD) – таблетки.
TELMISARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE

Micardis Plus® 40/12.5 mg (ATC код: C09DA00) (Boehringer Ingelheim Pharma KG) – таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). ☺Micardis Plus® 80/12.5 mg (ATC код: C09DA00) (Boehringer Ingelheim Pharma KG) – таблетки (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.).
Каталог: files -> DIR%200 -> Subdir%201
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
DIR%200 -> Книгата "тестове по фармакология"
Subdir%201 -> Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
DIR%200 -> Имунизационен календар на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница