Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005


BEVACIZUMAB – INN (АTC код: L01XC07)страница32/45
Дата30.07.2018
Размер3.84 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   45

BEVACIZUMAB INN (АTC код: L01XC07)

▲Avastin® (Рош България ЕООД) – концентрат за получаване на инфузионен разтвор 100 mg/4 ml и 400 mg/16 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.).CETUXIMAB (ATC код: L01XC06)

Erbitux® (Merck KGaA) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml в стъклен флакон с бромобутилова запушалка с тефлоново покритие и с алуминиево уплътнение (оп. 1 бр.).


RITUXIMAB INN (ATC код: L01XC02)

MabThera (Рош България ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия във флакони по 100 mg/10 ml (оп. 2 бр.) и 500 mg/50 ml (оп. 1 бр.).


TRASTUZUMAB INN (ATC код: L01XC03)

Herceptin (Рош България ЕООД) – прахообразна субстанция 150 mg за получаване на инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.).


L01XX Други антинеопластични лекарства
ALTRETAMINE INN (ATC код: L01XX03)

Hexalen® (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) – капсули 50 mg (оп. по 40, 60 и 80 бр.).


ANAGRELIDE – INN (ATC код: L01XX05)

Thromboreductin® (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – капсули 0,5 mg (оп. по 42 и 100 бр.).


ASPARAGINASE INN (ATC код: L01XX02)

Kidrolase (Rhone-Poulenc Rorer France) – сухи флакони 10 000 UI, плюс разтворител (оп. 10 бр.).


BORTEZOMIB INN (АТC код: L01XX32)

▲Velcade (Johnson & Hohnson D.O.O.) – прахообразна субстанция 3,5 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във флакони с обем 10 ml (оп. 1 бр.).EROLTINIB (ATC код: L01XX34)

Tarceva® 25 (Рош България ЕООД) – филмирани таблетки 25 mg (оп. 30 бр.). Tarceva® 100 (Рош България ЕООД) – филмирани таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). Tarceva® 150 (Рош България ЕООД) – филмирани таблетки 150 mg (оп. 30 бр.).


ESTRAMUSTINE INN (ATC код: L01XX11)

Estracyt (Pharmacia–Upjohn, Sweden) – капсули 140 mg (оп. 100 бр.). Estramustin 140 Hexal (Hexal AG) – капсули 140 mg (оп. 50 бр.).


HYDROXYCARBAMIDEINN (ATC код: L01XX05)

Hydrea® (Bristol-Mayers Squibb, USA) – капсули 500 mg (оп. 100 бр.). USAN: Hydroxyurea.


IMATINIB INN (АТC код: L01XX28)

Glivec® (Novartis Pharma Services Inc., Switzerland) – капсули по 50 mg (оп. 20 бр.) и 100 mg (оп. 120 бр.); филм-таблетки 100 mg (оп. 120 бр.).


IRINOTECAN INN (ATC код: L01XX19)

Campto® (Pfizer Enterprises SARL – Luxembourg; Aventis Pharma) – концентрат за i.v. инфузия във флакони по 40 mg/2 ml и 100 mg/5 ml (оп. по 1 бр.).


MILTEFOSINE INN (ATC код: L01XX09)

Miltex® (Baxter Oncology GmbH) – разтвор за епикутанно приложение 60 mg/10 ml във флакони (В 1 ml има 40 к).


PORFIMER SODIUM INN (ATC код: L01XX15)

Photofrin® 15 (Axcan Pharma International B.V.) – лиофилизирана тъмно-червена до червено-кафява прахообразна субстанция 15 mg в стъклени флакони с вместимост 7 ml (оп. 1 бр.). Photofrin® 75 (Axcan Pharma International BV) – лиофилизирана тъмно-червена до червено-кафява прахообразна субстанция 75 mg в стъклени флакони с вместимост 40 ml (оп. 1 бр.).


TEMOPORFIN (ATC код: L01XX00)

Foscan® (Biolitec Pharma Ltd., UK) – инжекционен разтвор 20 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.).


TOPOTECAN INN (ATC код: L01XX17)

Hycamtin (GlaxoSmithKline) – прахообразна субстанция по 1 и 4 mg в стъклени флакони с вместимост съответно по 3 и 5 ml (оп. по 5 бр.).


VERTERPORFIN (ATC код: L01XX00)

Visudyne® (Novartis Ophthalmics) – праx 15 mg във флакони (оп. 1 бр.).


L02 ЕНДОКРИННА ТЕРАПИЯ НА НЕОПЛАСТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
L02A Хормони и сродни лекарства
L02AA Естрогени

CONUGATED ESTROGENS (вж. G03CA)


ESTRADIOL (вж. G03CA)
L02AB Гестагени
MEDROXYPROGESTERONE ACETATEINN (ATC кодове: G03DA02 и L02AB02)

Farlutal (Carlo Erba OTC s.p.a.) – таблетки 500 mg (оп. 30 бр.). Farlutal depot (Carlo Erba OTC s.p.a.) – инжекционна суспензия 500 mg/2,5 ml във флакони (оп. 1 бр.). Medroxyprogesterone acetate (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) – таблетки 500 mg (оп. по 30, 50, 100 и 1000 бр.). MPA 250 Hexal® (Hexal AG) – таблетки 250 mg (оп. 20, 50 и 100 бр.). MPA 500 Hexal® (Hexal AG) – таблетки 500 mg (оп. 20, 50 и 100 бр.).


MEGESTROL INN (ATC код: L02AB01)

Megace (Bristol-Mayers Squibb) – перорална суспензия с концентрация 40 mg/ml в полиетиеленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр.); таблетки 160 mg (оп. 100 бр.).


L02AE Аналози на гонадотропин-рилизинг хормона (GnRH)
BUSERELIN INN (ATC код: L02AE01)

Superfact Depot 3 Months (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – три идентични имплантиращи се стълбчета, съдържащи 9,45 mg бусерелин в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.).


GOSERELIN INN (ATC код: L01AE03)

Zoladex (AstraZeneca Ltd.) – депо-ампули (impl.) 3,6 mg (оп. 1 бр). Продуктът представлява стерилна бяло-кремава цилиндрична депо-форма, съдържаща 3,6 mg госерелин, диспергиран в биодеградабилен матрикс, разположен в специална спринцовка – апликатор за еднократна употреба (оп. по 1 бр.). Съхранява се при температура 2–8 C. Zoladex LА impl. (AstraZeneca Ltd., UK) – имплант 10,8 mg в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр).


LEUPRORELIN INN (ATC код: L02AE02)

Epigard® (Astellas Pharma GmbH) – прахообразна субстанция по 7,5 и 22,25 mg във полипрропиленови спринцовки (означени с буквата B) и разтворител в предварително напълнени пропиленови спринцовки, означени с буквата A (оп. по 1 бр.). Lucrin Depot (Abbot Laboratories Ltd.) – прахообразна субстанция по 3,75 и 11,25 mg във флакони, плюс 2 ml разтворител (оп. по 1 бр.). USAN: Leuprolide Acetate.


TRIPTORELIN INN (ATC код: L02AE04)

Decapeptyl (Борола ЕООД) – инжекционен разтвор 0,1 mg/1 ml (оп. 7 бр.). Decapeptyl Depot (Борола ЕООД) – прахообразна субстанция 3,75 mg, плюс 1 ml разтворител (оп. по 1 бр.). ☺Diphereline (Beaufour Ipsen International) – прахообразна субстанция 0,1 mg, плюс разтворител (оп. по 1 бр.). Diphereline S.R. (Beaufour Ipsen International) – прахообразна субстанция 3,75 mg, плюс 1 ml разтворител (оп. по 1 бр.). Diphereline S.R. (Beaufour Ipsen International) – прахообразна субстанция 11,25 mg, плюс 2 ml разтворител (оп. по 1 бр.).


L02B Хормонални антагонисти и подобни лекарства
L02BA Антиестрогени
TAMOXIFEN INN (ATC код: L02BA01)

Nolvadex (AstraZeneca Ltd. UK) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 30 и 50 бр.). Tamoxifen (Teva Pharmaceutical Industries Ltd) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 30 бр.). Tamifen 10 (Medochemie Ltd.) – таблетки 10 mg (оп. по 30 и 1000 бр.). Tamoxifen “Ebewe” 10 (Ebewe Arzneimittel GmbH) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). Tamoxifen “Ebewe” 20 (Ebewe Arzneimittel GmbH) – таблетки 20 mg (оп. 30 бр.). Tamoxifen “Ebewe” 30 (Ebewe Arzneimittel GmbH) – таблетки 30 mg (оп. 30 бр.). Tamoxifen NIHFI (НИХФИ АД) – таблетки 10 mg (оп. 20 бр.).


L02BB Антиандрогени
BICALUTAMIDEINN (ATC код: L02BB03)

Calumid® (Gedeon Richter Ltd.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 15, 30 и 90 бр.). Casodex (AstraZeneca Ltd., UK) – филм-таблетки по 50 и 150 mg (оп. по 28 бр.).


CYPROTERONE (вж. G03HA)
FLUTAMIDЕ INN (ATC код: L02BB01)

Andraxan® 250 (“ЦСЦ Фармацютикъл – България” ЕООД) – обвити таблетки 250 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Flucinom (Schering-Plough Central East AG, Switzeland) – таблетки 250 mg (оп. 100 бр.). Flumid Hexal (Hexal AG) – таблетки 250 mg (оп. по 21 и 84 бр.). Flutamide (Pharmachemie Teva Group) –таблетки 250 mg (оп. по 30, 84, 90 и 100 бр.). Flutamide Stada (Актавис ЕАД; Stada Arzneimittel AG) – таблетки 250 mg (оп. по 21 и 84 бр.). Flutan (Medochemie Ltd.) – таблетки 250 mg (оп. по 20 и 100 бр.). Flutasin (S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Romania) – таблетки 250 mg (оп. 30 бр.).


L02BG Ензимни инхибитори (ароматазни инхибитори)
AMINOGLUTETHIMIDE INN (ATC код: L02BG01)

Aminoglutethimid Actavis® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 250 mg (оп. 80 бр.). Orimeten 250 (Novartis Pharma Services Inc., Switzerland) – таблетки 250 mg (оп. 100 бр.).


ANASTRAZOLE INN (ATC код: L02BG03)

Arimidex® (AstraZeneca Ltd.) – филм-таблетки 1 mg (оп. 30 бр.).


EXEMESTANE INN (ATC код: L02BG06)

Aromasin® (Pharmacia & Upjohn S.p.A., Italy) – обвити таблетки 25 mg (оп. 30 бр.).


LETROZOLE INN (ATC код: L02BG04)

Femara® (Novartis Pharma Services Inc.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. 30 бр.).


L03 ИМУНОСТИМУЛАНТИ

L03A Цитокини и имуномодулатори
L03AA Колония-стимулиращи фактори
FILGRASTIM INN (ATC код: L03AA02)

Grasalva 30 MIU (Sicor Biotech UAB, Vilnius) – инжекционен разтвор 30 млн. UI (= 300 mcg) в предварително напълнени стъклени спринцовки от 0,5 ml (оп. 1 бр.). Grasalva 48 MIU (Sicor Biotech UAB, Vilnius) – инжекционен разтвор 48 млн. UI (= 480 mcg) в предварително напълнени стъклени спринцовки от 0,8 ml (оп. 1 бр.). Neupogen® (Рош България ЕООД) – инжекционен разтвор 30 млн. UI/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (100 000 UI = 1 mcg); инжекционен разтвор 48 млн. UI (= 480 mcg) в предварително напълнени стъклени спринцовки от 0,8 ml (оп. 1 бр.).


LENOGRASTIM – INN (ATC код: L03AA10)

Granocyte® 34 (Chugai-Aventis France) – лиофилизат във флакони по 33,6 млн. UI (= 263 mcg), плюс 1 ml разтворител.


MOLGRAMOSTIMINN (ATC код: L03AA03)

Leucomax® (Novartis Pharma) – сухи флакони по 0,3 mg, плюс 1 ml разтворител.


L03АВ Интерферони
INTERFERON ALFA-2a (ATC код: L03AB04)

Roferon-A® (“Рош – България” ЕООД) – инжекционен разтвор 3 млн. UI/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.).


INTERFERON ALFA-2b (ATC код: L03AB05)

Intron A (Schering-Plough Central East AG) – разтвор за инжектиране по 15 млн. UI/ml в предварително напълнени многодозови спринцовки (Multi dose Pen) с обем 1,2 ml (оп. 1 бр.). Realdiron® (Sicor Biotech UAB, Темпо и Ко-ИС ЕООД) – прахообразна субстанция по 3, 5, 6, 9 и 18 млн. във флакони (оп. по 1 бр.).


INTERFERON ALFACON-1 (ATC код: L03AB09)

Infergen® 9 (Yamanouchi Europe B.V.) – инжекционен разтвор 9 mcg/0,3 ml в стъклени флакони, плюс спринцовка за инжектиране (оп. по 1, 6 и 12 бр.).


INTERFERON BETA-1a (ATC код: L03AB07)

Avonex® (BIOGEN Idec Ltd., UK) – прахообразен лиофилизат 30 mcg (= 6 млн. UI) с разтворител 1 ml в предварително напълнени спринцовки, плюс игла (оп. по 1 бр.).


INTERFERON BETA-1a (ATC код: L03AB07)

Rebif® 22 (Serono Europe Ltd.) – разтвор за инжектиране 6 млн./UI/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 3 бр.). ▲Rebif® 44 (Serono Europe Ltd.) – разтвор за инжектиране 12 млн./UI/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 3 бр.).


INTERFERON BETA-1b (ATC код: L03AB08)

Betaferon (Schering AG) – лиофилизат 0,3 mg (= 9,6 млн. UI) в стъклени флакони с вместимост 3 ml, плюс 2 ml разтворител (0,54% натриев хорид) в стъклени флакони (оп. по 15 бр.).


INTERFERON GAMMA-1b (ATC код: L03AB03)

Immukin* (Boehringer Ingelheim) – лиофилизат 3 млн. UI (= 100 mcg) с 5 ml разтворител (бидистилирана вода).


PEGINTERFERON ALFA-2a (ATC код: L03AB11)

Pegasys® (“Рош България” ЕООД) – разтвори по 135 mcg/0,5 ml и 180 mcg/0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр.).


PEGINTERFERON ALFA-2b (ATC код: L03AB10)

Pegintron® (Schering-Plough Europe, Belgium) – лиофилизат по 50, 80, 100, 120 и 150 mcg във флакони, плюс разтворител 0,5 ml в ампули (оп. по 1 бр.). Pegintron® (Schering-Plough Europe, Belgium) – лиофилизат по 50, 80, 100, 120 и 150 mcg във флакони, плюс разтворител 0,5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр.).


L03AX Други цитокини и имуномодулатори (вкл. фитостимуланти)
ALDESLEUKIN INN (ATC код: L03AX00)

Proleukin® (Chiron) – сухи флакони по 18 млн. UI, плюс разтворител (оп. по 1 бр.).


BCG IMMUNOTHERAPEUTICUM (ATC код: L03AX03)

Calgevax® (“БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – лиофилизат в ампули, съдържащи 11,25 mg живи Mycobacterium bovis (оп. 10 бр.). Immucyst/BCG® (Aventis Pasteur S.A.) – лиофилизат във флакони, съдържащи 81 mg живи BCG бактерии, щам RIVM, плюс разтворител (оп. по 1 бр.).


DR. THEISS ECHINACEA FORTE® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – течен екстракт във флакони по 50 ml и 100 ml.
ECHINACIN MADАUS® (L03) (Madаus AG) – пастили 88,5 mg (оп. по 20 и 40 бр.); дермален унгвент 15% в алуминиеви тубички по 25 и 50 g (оп. по 1 бр.).
Esberitox N® (ATC код: L03AX00) (Schaper & Brummer) – разтвор по 10, 50 и 100 ml във флакони; таблетки (оп. 50 бр.).
GLATIRAMER ACETATE – INN (ATC код: L03AX13)

Copaxone® (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) – прахообразен лиофилизат 20 mg в стъклен флакон, плюс 1 ml разтворител (вода за инжекции) в ампули (оп. по 28 бр.). Copaxone® (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) – разтвор за инжектиране 20 mg в предварително напълнени с 1 ml разтворител (вода за инжекции) спринцовки (оп. 28 бр.).


HERBION® ECHINACEAE (KRKA, d.d., Novo mesto) – обвити таблетки 170 mg (оп. 30 бр.).

IMMUNOCOMPLEX® (ХД) – дъвчащи таблетки.

IMUNOBOR® (Borola) – капсули.

IRS-19® (ATC код: L03AX00) (Solvay Pharma) – интраназален спрей 20 ml във флакони.

PUREX® (Hasko-Lek S.A.; Унифарма ЕООД) – крем (оп. 1 бр.).

RESPIVAX® (ATC код: L03AX00) (“БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД)таблетки 25 mg (30 бр.).

SolcoТrichovac® (ATC код: L03AX00) (ICN Pharanmaceutical) – лиофилизат във флакони 0,5 ml.

SOLCOUROVAC® (ATC код: L03AX00) (Solco) – лиофилизат в ампули 0,5 ml, с разтворител (оп. по 3 бр.).

TRIBESTAN plus® (Sopharma AD) – филм-таблетки (оп. 30 бр.).

TRIBESTAN VITA® (Sopharma AD) – филм-таблетка (оп. 60 бр.).


UROSTIM® (ATC код: L03AX00) (БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД) – таблетки за деца от 8 месеца до 14 г. по 25 mg и таблетки за възрастни по 50 mg (оп. по 30 бр.).
THYMALFASIN (Thymosine α1) INN (ATC код: L03AX00)

Zadaxin® (Industria Farmaceutica Serono S.p.A.; Patheon Italia S.p.A.) – прахообразна субстанция 1,6 mg за приготвяне на инжекционен разтвор с 1 ml разтворител (оп. по 2 и 5 бр.).


L04 ИМУНОСУПРЕСОРИ
L04AA Селективни имуносупресори
ADALIMUMABINN (ATC код: L04AA17)

Humira® (Abbott GmbH&C0.KG) – разтвор 40 mg/0,8 ml за инжектиране в предварително напълнени спринцовки (оп. по 2 бр.).


ANTITHYMOCYTE RABBIT IMMUNOGLOBULIN (ATC код: L04AA04)

Thymoglobuline® (IMTIX – SanStat S.A.S.) – лиофилизат 25 mg във флакони с 5 ml разтворител (оп. 1 бр.).


BASILIXIMAB – INN (ATC код: L04AA02)

Simulect® (Novartis Pharma Services Inc.) – лиофилизирана субстанция 20 mg във флакони, плюс 5 ml разтворител – апирогенна вода за инжекции (оп. по 1 бр.).


CICLOSPORINE – INN (ATC код: L04AA01)

Equoral® (Ivax Pharameceuticals s.r.o.) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10 и 50 бр.). Ciclo® (Hexal AG) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 и 100 бр.). Sandimun Neoral® (Novartis Pharma Services Inc.) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 50 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 100 mg/ml във флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). USAN: Cyclosporine.


DACLIZUMAB – INN (ATC код: L04AA08)

Zenapax® (“Рош България” ЕООД) – концентрат за i.v. инфузия 25 mg/5 ml във флакони от флинтово стъкло (оп. 1 бр.).


EFALIZUMAB INN (ATC код: L04AA21)

Raptiva (Serono Europe Ltd.) – прахообразна субстанция 125 mg в стъклен флaкон и разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка с 2 игли (оп. по 4 бр.).


ETANERCEPT INN (ATC код: L04AA11)

Enbrel (Wyeth Lederle Pharma GmbH) – прахообразна субстанция 25 mg в стъклени флакони от стъкло тип 1 с обем 4 ml и с гумена запушалка, запечатани с алуминиево фолио, плюс разтворител (апирогенна вода за инжекции) в предварително напълнени спринцовки от стъкло тип 1 с игли от неръждаема стомана (оп. по 4 бр.).


EVEROLIMUS – INN (ATC код: L04AA18)

Certican (Novartis Pharma Services Inc.) – обикновени и диспергиращи се таблетки по 0,25 mg, 0,50 и 0,75 mg (оп. по 60 бр.). Certican (Novartis Pharma Services Inc.) – таблетки 1 mg (оп. 60 бр.).


GLOBULIN ANTITHYMOCYT

Atgam® (Pharmacia Enterprise S.A.) – концентрат 250 mg за приготяне на разтвор за венозна инфузия в ампули (оп. по 1 и 5 бр.).


INFLIXIMAB – INN (ATC код: L04AA12)

Remicade® (Schering Plough Central East AG, България) – прахообразна субстанция 100 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.).


LEFLUNOMIDE INN (ATC код: L04AA13)

Arava® (Aventis Pharma) – филм-таблетки по 10, 20 и 100 mg (оп. по 30 бр.).


MUROMONAB-CD3 (ATC код: L04AA02)

Orthoclone OKT3* (Janssen-Cilag) – разтвор 5 mg/ ml.


MYCOPHENOLATE MOFETYL – INN (ATC код: L04AA06)

Cell Cept® (“Рош България” ЕООД) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.) и прахообразна субстанция за приготвяне на пероорална суспензия с концентрация 1 g/5 ml във флакони с обем 110 ml (оп. 1 бр.). Myfortic® (Novartis Pharma Services Inc.) – стомашно-устойчиви таблетки по 180 и 360 mg (оп. 120 бр.).


PIMECROLIMUS (вж. D11AX)
sirolimus – INN (АТС код: L04AA10)

Rapamune® (Wyeth Lederle Pharma) – перорален разтвор с концентрация 1 mg/ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.); обвити таблетки 1 mg (оп. по 30 и 100 бр.).


TACROLIMUS – INN (ATC код: L04AA05)

Prograf® (Astellas) – капсули капсули по 0,5 mg (оп. 30 бр.), 1 и 5 mg (оп. по 30 и 60 бр.); концентрат за приготяне на инфузионен разтвор 5 mg/1 ml в ампули (оп. 10 бр.).


L04АХ Други имуносупресори
AZATHIOPRIN – INN (АТС код: L04AX01)

Azathioprine (Pharmachemie Teva Group) – обвити таблетки 50 mg (оп. по 90, 100 и 250 бр.). Imuran (GlaxoSmithKline) – филм-таблетки 50 mg (оп. 100 бр.).M: МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА (MUSCULAR-SKELETAL SYSTEM)

M01 ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ/АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
M01A Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ)
M01AB Производни на оцетната киселина (ацетати) и ацетамидни деривати
ACECLOFENAC – INN (ATC код: M01AB16):

Aflamil® (Gedeon Richter Ltd.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). Airtal® (Prodes SA) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 10 и 40 бр.).


DICLOFENAC SODIUM INN (АТС кодове: M01AB05, M02AA15 и S01BC03)

Almiral® (Medochemie Ltd.) – гел 1% 25 g в туби (оп. 1 бр.); стомашно-устойчиви (ентеросолвентни) таблетки 50 mg (оп. 20 бр.); разтвор за инжектиране 75 mg/3 ml в ампули (оп. 10 бр.). Cataflam® (Novartis Pharma Services Inc., Switzerland) – обвити таблетки 25 mg (оп. 20 бр.) и 50 mg (оп. 10 бр.). Diclac 75 ID® (Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 75 mg (оп. по 20 и 100 бр.).Diclac 150 ID (Salutas Pharma GmbH, Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 150 mg (оп. по 20 и 100 бр.).Diclac® 5% (Hexal AG) – гел 5% 50 g в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). Diclac acute® (Hexal AG) – гел 10% в алуминиеви туби по 50 и 100 g (оп. по 1 бр.).Diclac retard® (Hexal AG) – таблетки с изменено освобождаване 100 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). Diclofenac Duo BMS® (Bristol-Myers Squibb Co) – капсули 75 mg (оп. 30 бр.). Diclofenac 50 Stada International® (Stada Arzneimittel AG) – стомашно-устойчиви таблетки 50 mg (оп. 20 бр.). Diclofenac Tchaikapharma® (Чайкафарма АД) – стомашно-устойчиви (ентеросолвентни) таблетки по 25 и 50 mg (оп. 30 бр.). Feloran Actavis® (Actavis – Дупница АД) – стомашно-устойчиви таблетки 25 mg (оп. 30 бр.); таблетки с удължено освобождаване на активната субстанция 100 mg (оп. 30 бр.). Feloran® (Sopharma AD) – инжекционен разтвор в ампули 75 mg/3 ml (оп. по 10 и 100 бр.); свещички по 25 mg и 50 mg (оп. по 6 бр.). Feloran® (Sopharma AD) – гел 1% 60 g (оп. 1 бр.). Naclof® (Novartis Ophthalmics Ltd.) – колир 0,1% 5 ml (оп. 5 ml). Naklofen® (KRKA Novo mesto) – стомашно устойчиви таблетки 50 mg (оп. 20 бр.); инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.). Naklofen DUO® (KRKA, d.d., Novo mesto) – модифицирани капсули 100 mg, съдържащи 25 mg диклофенак в ентеросолвентна форма и 75 mg – във форма със забавено освобождаване (оп. 20 бр.). Naklofen SR® (KRKA) – таблетки 100 mg със забавено освобождаване на активната субстанция (оп. 20 бр.). ▲Veral® (Slovakofarma a.s. – Zentiva) – ентеросолвентни таблетки 50 mg (оп. по 20 и 50 бр.); свещички 100 mg (оп. 10 бр.). Volfast® (Novartis Pharma Services Inc.) – прах 50 mg за приготвене на перорален разтвор в сашета (оп. 3 бр.). Voltaren® 25 (Diclofenac Sodium) (Novartis Pharma Services Inc.) – ентеросолвентни таблетки 25 mg (оп. 30 бр). Voltaren® 50 (Novartis Pharma Services Inc.) – ентеросолвентни таблетки 50 mg (оп. 20 бр) и свещички 50 mg (оп. 10 бр.). Voltaren® 75 (Novartis Pharma Services Inc.) – инжекционен разтвор 75 mg/3 ml в ампули (оп. 5 бр.). Voltaren® 100 (Novartis Pharma Services Inc.) – свещички 100 mg (оп. 5 бр.) и депо-таблетки (tabl. prolong.) 100 mg (оп. 10 бр.). Voltaren® Emulgel (Novartis Pharma Services Inc.) – гел 1 % по 20 и 50 g в туби (оп. по 1 бр.).
DICLOFENAC & MISOPROSTOL

Arthrotec® (ATC код: M01AB55) (Searle) – таблетки (оп. по 20, 60 и 100 бр.), съдържащи по 50 mg диклофенак-натрий и 0,2 mg мизопростол. Arthrotec forte® (Searle) – таблетки (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.), съдържащи по 75 mg диклофенак-натрий и 0,2 mg мизопростол.


INDOMETACIN INN (АТС кодове: M01AB01 и M02AA23)

Indometacin (Actavis – Дупница АД) – стомашно-устойчиви таблетки 25 mg (оп. 30 бр.); гел 5% 40 g (оп. 1 бр.). ☺Indometacin (Actavis – Троян АД) – гел и унгвент 10% 40 g (оп. по 1 бр.). Indometacin Sevtopolis – капсули 25 mg (оп. 30 бр.). Indometacin Sopharma (Sopharma AD) – стомашно-устойчиви таблетки 25 mg (оп. 30 и 1350 бр.) и свещички по 50 и 100 mg (оп. по 6 бр.). Indometacin Vetprom (Vetprom) – унгвент 10% 40 g (оп. 1 бр.). Indometacin Vramed (Vramed) – унгвент 10% 40 g (оп. 1 бр.). USAN: Indomethacin.


M01AC Оксиками
MELOXICAM – INN (АТС код: M01AC06)

Melbek® (Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.) – таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ▲Melbek Fort® (Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.) – таблетки 15 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Melox® 7,5 (Medochemie Ltd.) – таблетки 7,5 mg (оп. 10 и 30 бр.). Melox® 15 (Medochemie Ltd.) – таблетки 15 mg (оп. 10 и 20 бр.). ▲Meloxicam® (Unipharm AD) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 20 бр.). ▲Movalis® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – инжекционен разтвор 15 mg/1,5 ml в ампули (оп. 5 бр.); таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. 10 и 20 бр.); свещички 15 mg (оп. 6 бр.). Movix® (УНИФАРМ АД) – таблетки по 7,5 и 15 mg (оп. по 20 бр.). Recoxa® 7,5 (Zentiva a.s.) – таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). Recoxa® 15 (Zentiva a.s.) – таблетки 15 mg (оп. по 10 и 20 бр.).


PIROXICAMINN (АТС кодове: M01AC01 и M02AA07)

Finalgel (Boehringer Ingelheim International GmbH) – гел 0,5% 100 g в туби (оп. 1 бр.). Hotemin (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – капсули по 10 и 20 mg (оп. по 20 бр.); свещички по 10 и 20 mg (оп. по 10 бр.). Hotemin injection (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – инжекционен разтвор 20 mg/1ml в ампули (оп. 5 бр.). ☺Piroxicam (Sopharma AD) – гел 0,5% и 1% в туби по 40 g (оп. по 1 бр.). Piroxicam Sopharma® (Sopharma AD) – капсули по 10 и 20 mg (оп. по 20 бр.). Piroxicam Alkaloid (Alkaloid AD, Македония) – капсули 20 mg (оп. 20 бр.). Piroxicam NIHFI (НИХФИ АД) – капсули 20 mg (оп. 20 бр.). ☺Reumador (Slovakofarma – Zentiva) – гел 0,5% 58 g в туби (оп. 1 бр.).


PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN (АТС код: M01AC01)

Flamexin (Promedica S.r.l.) – таблетки и перорален прах в сашета (оп. по 20 бр.), съдържащи по 191,2 mg пироксикам бета-циклодекстрин (еквивалентен на 20 mg пироксикам).


TENOXICAM INN (АТС код: M01AC02)

Tilcotil (Рош България ЕООД) – филм-таблетки и свещички по 20 mg (оп. 10 бр.); прахообразна субстанция 20 mg за приготвяне на инжекционен разтвор в ампули, плюс 2 ml разтворител – апирогенна вода (оп. по 5 бр.).


М01АЕ Пропионова киселина и производни (пропионати)
DEXKETOPROFEN – INN (АТС код: M01AE17)

Sympal 25 (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10 бр.).


IBUPROFEN INN (ATC кодове: M01AE01 и M02AA13)

Dolgit cream (Dolorgiet Arzneimittelfabrik KG) – крем 5% 50 g (оп. 1 бр.). Ibudolor (Actavis – Дупница АД) – гранули в сашета 100 mg (оп. 12 бр.); депо-капсули (caps. prolong.) 300 mg (оп. 30 бр.). Ibuprofen AL® 400 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). Ibuprofen AL® 600 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). Ibuprofen AL® 800 (Aliud Pharma GmbH&Co.KG) – филм-таблетки 800 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). Ibutop Gel (Dolorgiet Arzneimittelfabrik KG) – гел 5% 50 g (оп. 1 бр.). Nurofen 200 (Boots Healthcare International, UK) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 12 и 24 бр.).Nurofen 400 (Boots Healthcare International, UK) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 20 и 24 бр.). Nurofen for children Active (Boots Healthcare International, UK) – перорално диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. по 6, 12 и 24 бр.). Nurofen for children sugar free (Boots Healthcare International, UK) – перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). Nurofen Liquide Capsules (Boots Healthcare International, UK) – меки капсули 200 mg (оп. 10 бр.).


KETOPROFEN INN (ATC кодове: M01AE03 и M02AA10)

Actron® (Bayer AG) – филм-таблетки 12,5 mg (оп. 20 бр.). Bi-Profenid® (Rhone-Poulenc Rorer) – таблетки 150 mg (оп. 20 бр.). ☺Fastum® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – гел 2,5% 50 g (оп. 1 бр.). ▲Ketonal® (LEK, Pharmaceuticals D.D.) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.) и капсули 50 mg (оп. 25 бр.). ▲Profenid® (Aventis Pharma S.A.) – капсули 50 mg (оп. 24 бр.); свещички 100 mg (оп. по 12 бр.); сироп с концентрация 1 mg/ml във флакони по 150 ml (оп. 1 бр.); дермален гел 2,5% 60 g в алуминеви туби (оп. 1 бр.). ▲Profenid® 100 i.m. (Aventis Pharma S.A.) – прахообразна субстанция 100 mg за мускулна апкликация, плюс разтворител (оп. оп. по 6 бр.). ▲Profenid® 100 i.v. (Aventis Pharma S.A.) – прахообразна субстанция 100 mg за венозно приложение (оп. 50 бр.). ▲Profenid 200 LP® (Aventis Pharma S.A.) – таблетки 200 mg с бавно освобождаване (оп. 14 бр.). Prontoket® (Doppel Farmaceutici S.R.L.; ЦСЦ Фармацютилъл Лтд – България ЕООД) – дермален спрей 5% в стъклени флакони по 50 ml с дозиращо устройство (оп. 1 бр.). Topogel® (“Актавис” ЕАД) – дермален гел 2,5% 40 g в алуминеви туби (оп. 1 бр.).


NAPROXEN INN (ATC код: M01AE02)

Apranax® (Syntex) – таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.). Momendol® (Arzeinde Chimiche Riunite Angeline Francesco) – филмирани таблетки 220 mg (оп. 12 бр.). ☺Nalgesin® (KRKA) – таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.).


OXAPROZININN (ATC код: M01AE12)

Dayrun® (ЦСЦ Фармацютикалс ЕООД) – филм-таблетки 600 mg (оп. по 6, 10, 20, 30, 60 и 100 бр.).


TIAPROFENIC ACID INN (ATC код: M01AE11)

Thialgin® 300 (Leciva A.S.) – таблетки 300 mg (оп. 20 бр.).M01AH Коксиби


CELECOXIBINN (ATC код: M01AH01)

Celebrex (Pharmacia/Searle) – капсули по 100 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.) и 200 mg (оп. по 2, 5, 10, 20 и 30 бр.).


ETORICOXIB – INN (ATC код: М01АH05)

Arcoxia® (MSD) – филм-таблетки по 60 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.), 90 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.) и 120 mg (оп. по 7 и 14 бр.).
Каталог: files -> DIR%200 -> Subdir%201
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
DIR%200 -> Книгата "тестове по фармакология"
Subdir%201 -> Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
DIR%200 -> Имунизационен календар на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница