Иван Павлович Неумивакинстраница6/9
Дата30.10.2017
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ръжено кафе. Да се подбере едра ръж, да се из­мие, подсуши, опече в тигана, но да не се препече, след това да се смели в мелничката за кафе и да се свари като кафе, само че да се взимат по 2-3 лъжички. И е приятно, и е полезно.

Кафе от земна ябълка. Узрелите плодове да се измият, подсушат, да се нарежат на малки кубчета, да се сушат 3-4 дни на чист въздух. След това да се досушат във фурната до оцветяване в кафяво.Да се пазят на сухо място. Преди употреба да се опекат на тигана, да се смелят в мелничката и да се запарят като обик­новено кафе.

Кафе със слънчогледови семена. На 100 г кафе се взимат 100 г слънчогледови семки. Почистените сем­ки да се опекат, смелят с мелничката и да се смесят с кафето - те смекчават действието на кофеина, при това вкусът на кафето се запазва. Кафето, приготвено със слънчогледови семки, е и вкусно, и полезно.

Що се отнася до чая, то по-добре е да се пие чай от различни треви. Полезно е да се пие зелен чай.

Добра добавка към подсолената вода са и различ­ните гъбни настойки (чайна, млечна и др.). Те имат кисела среда и оздравяват замърсения организъм. Та­ка например трябва да се преоцени способността на чаената гъба да унищожава гнилостните бактерии. Твърде ефективни са гъбните настойки при възрасто­вите заболявания, особено при атеросклероза и хи­пертония.

Сега - няколко думи за едновременната употреба на вода и храна. Като правило по време и след хра­нене хората пият - пият по време на ядене и завърш­ват храненето с различни напитки (компот, чай, кафе и т.н.). Ако знаехте колко вреда си причинявате с то­ва, нарушавайки законите на природата и особенос­тите на работа на организма!

Каквито и да е течности може да се употребяват само 10-15 минути преди ядене или 1,5-2 часа след. През деня в устата ни се отделят около 2 л слюнка, която представлява структурирана вода, богата на биоплазма. Тя не изисква никаква енергия за преработ­ката си. Освен това, при интензивно дъвчене, през устната кухина преминава почти всичката кръв, коя­то при това се пречиства от токсините, мазнините и другите продукти на обмяната. Това - първо.

Второ, стомахът, започвайки да работи, готви опре­делена среда за преработката на конкретния продукт. Пиейки с всеки залък вода, вие отмивате така хранос­милателните сокове, значително понижавайки концен­трацията им, което води до допълнително напреже­ние на цялата система. На свой ред киселото съдържа­ние на стомаха постъпва с водата в лежащите долу от­дели на червата, което нормално не трябва да се случ­ва. Та нали всеки участък от стомашно-чревния тракт е като цех и започналите в него реакции трябва в него и да завършат. Образуването в дванадесетопръст­ника и в тънките черва на кисела среда заедно с алкал­на извиква ферментиране, гниене, което променя как­то микрофлората, така и процесите на обработка на про­дуктите, всмукването. Ето откъде имате гастрити, пе-ридуоденити, язви и други заболявания. Така се затва­ря порочният кръг и сложният механизъм на хранос­милането окончателно се разстройва.

Ако вие щателно предъвквате храната до онзи мо­мент, когато тя загуби специфичния си вкус, се отделя достатъчно голямо количество слюнка, която прекрас­но заменя водата, и необходимостта от „пийване ед­новременно" не възниква. Допустимо е след хранене с 2-3 глътки да се изплакне устата, а след това водата да се изплюе. Може да се използва дъвка. Впрочем, не се препоръчва да се дъвче дълго време на гладно. Та нали щом устната кухина започне да работи, се включва механизмът за преработка на храната, отде­лят се храносмилателните сокове и т.н., но храна всъщност няма. А системата, която постоянно „лъжат", вече не може активно да реагира даже на реално при­етата храна. Ето защо децата днес често нямат апетит, възникват в началото функционални, а след това па­тологични изменения - гастрити, колити и др.под.

И накрая ще кажа за ролята на водата при извежда­нето на отработените вещества, солите.

Както вече се каза, най-добре за тези цели да се използват леко подсолени естествените течности, съ­държащи се в растенията , плодовете или размразе­ната вода.Обаче трябва да се обърне внимание ето на какво. Плодовете, донесени в Русия от други страни, се откъсват още недозрели. По пътя като че ли дозря­ват, но този процес вече не е естествен, в резултат на което такива плодове не съдържат много органични киселини, минерали, ферменти, губят се витамини­те. В същото време в презрелите плодове, зеленчуци, особено в семената им, се съдържат органични кисе­лини, по-точно нуклеинови, чиято роля е огромна: те са носители на генетична информация.

Нуклеиновите киселини или техни звена се съдър­жат в ядрата на естествените продукти: ягода, дива ягода, малина и др. Удивителни в този смисъл са сем: ките на слънчогледа, само че не сухите, а прорасналите: чаша семки да се държат около 20 минути в под­солена вода, да се измият, да се сложат в двулитров буркан, да се залеят с вода 10-15 см по-високо от се­мената, да се покрие с марля, да се остави за 10-12 часа (за през нощта). Сутринта да се излее водата и да се постави на тъмно място бурканът, премивайки се­мената 2 пъти дневно. След 1-2 дни ще се появят къл­нове. За да се забави растежът им, бурканът трябва да се постави в хладилник. Преди употреба кълновете също трябва да се измиват. Същото може да се нап­рави с тиквени семки.

Разтопената вода съхранява структурираната си форма за едно денонощие и е много добре, ако в нея още плуват късчета лед. Отбелязано е, че ако започ­нете да употребявате разтопена вода със сол, то при­мерно след няколко дни ще забележите значително подобрение на здравословното си състояние, пови­шаване на работоспособността, съкращаване на вре­мето за сън. За отстраняване например на отпусна­тостта на кожата на лицето и шията, масажирайте я с подсолена вода с късчета лед, а след това, намокряй­ки пешкира с подсолена вода, го вземете с две ръце от към двата края и, отпускайки и стягайки го, удряй­те по кожата на брадичката, шията и бузите.

Ако втривате такъв разтвор в кожата на цялата тя­ло, то много скоро ще се избавите от болки в областта на сърцето, различни кожни обриви, варикозно раз­ширени вени, бръчки, радикулит, ще се нормализира кръвното налягане и много други. След втриването трябва да се легне, а сутринта, разбира се, след сутрешната гимнастика, да се направи контрастно об ливане - своего рода масаж на същите тези малки съдове и капиляри, от които зависи животът ни.

В средата на XX век, през 1958 година, от А.Залманов е била изказана следната мисъл: „Не съществуват локални заболявания, болести на органите. Винаги е болен човек като цяло. Не съществува локално лече­ние. На нас съвсем не ни е известно какво регулира живота на съединителната тъкан, образуваща белези­те, затваряща раните ни след хирургична намеса, кое компенсира загубеното вещество в органите, деформи­рани от туберкулоза, сифилис, алкохолизъм и други бо­лести. На нас не ни е известно връзката на съедини­телната тъкан с функциите на другите тъкани. И при това тази тъкан, този неуморим възстановител, става причина за бавното отмиране на поразените от скле­роза органи. Склероза на белите дробове, на бъбреци­те, атеросклероза, на черния дроб - това винаги е раз­растване на органите от съединителна тъкан".

Кое може да противостои на такива страшни па­тологични изменения в организма? Водата!

Само че не тази, обикновената, която тече от чеш­мата, а подготвена по подобаващ начин и едва под­солена.

В практиката си аз изхождам от това, че вода тряб­ва да се пие не по-малко от 1,5л при тегло 50-60 кг, а при заболявания на същите тези стави -идо2л, а при тегло над 70 кг - не по-малко от 2 л.

Откъде се взело количеството 2 л? Средно при тегло 70 кг на човек в покой с урината се извежда примерно 1 л течност, с изпражненията - 100 мл. За сметка на изпаренията и дифузията от повърхността на кожата с издишвания въздух се губят още 900 мл. Всичко ка­то цяло е и 2 л вода, която трябва да се възстанови.

Освен това крайните продукти от преработката на храната са въглероден диоксид, глюкоза, вода. При смесено хранене се отделят около 300 мл вода. При физически натоварвания разходът на вода се увели­чава. За компенсация на загубата на течност трябва да се употребява подсолена вода.

Трябва да се има предвид също, че природата е пос­тъпила мъдро: 3/4 от зеленчуците и плодовете имат алкален характер, 1/4 - киселинен. Ако в дневната дажба на човек до 60-70% са зеленчуците и плодове­те (включвайки соковете им), то той от това ще снаб­ди организма си с 1 л, а и повече, физиологична и структурирана вода (съдържаща се в това количество зеленчуци и плодове), а също с целулоза, допълни­телно очистваща организма.

А такива вещества като калий, калций, желязо, маг­незий се отнасят към алкалните елементи и, взаимо­действайки си с водата, допълнително се разпадат на молекулярен и атомарен кислород, оздравяващ клет­ките, нормализиращ обменните процеси в тях.


Да се пие вода е най-добре така

Слага се щипка сол в устата и се пие с чаша вода, в която е добавена 10-15 капки 3%-на кисло­родна вода; добре е и веднага след това да се изпие още една чаша вода; скоро ще почувствате, че да се пие такава вода е даже приятно.

Това е необходимо, от една страна, за да се попъл­ни в достатъчна степен изгубената по време на сън за отстраняване на продуктите на метаболизма вода, от друга - да се отстрани концентрираната през нощта в жлъчния мехур жлъчка, която именно е основният из­точник за образуване на камъни в него.

*Да се пие вода е желателно, започвайки от 5 до 7 часа местно време — в периода на активна работа на жлъчния мехур. И, което не е маловажно, изпиването на 2 чаши вода сутрин на гладно отстранява запека.


 • Помнете, че такава вода - това е хранителен про­дукт, към който трябва да се отнасяме с уважение. 10-15 минути след изпиването й, т.е. времето, което е потребно за превръщане на водата в структурира­на и енергетична вода, тя започва да работи като елек­тролит, антиоксидант, разтварящ всички пикочно-кисели и други образувания, натрупали се в замърсения организъм. За ден общото количество сол не трябва да превишава 2-3 г. Ако се вземе предвид, че физио­логичният разтвор, хранещ нашия организъм, е 0,9%-ен, то такова количество сол практически не нанася никаква вреда на организма.

 • След това, през деня, особено когато ви се при­иска да ядете, изпийте 0,5-1 чаша подсолена вода и желанието да похапнеш ще се размине за 30-50 ми­нути.

С желанието да похапнеш и пийнеш се занимава такъв регулатор като хистаминът и ако ви се появи сухота в устата, то вие предпочитате да похапнете. Тук се и крие грешката, тъй като сухотата се появява всъщност по време или след ядене. Ето защо вие пи­ете много течности след трапезата, за да разредите изядената суха храна. Но с това именно си нанасяте вреда, разреждайки с течност храносмилателните со­кове и намалявайки концентрацията им, която вече е недостатъчна за смилането на храната, в резултат на което тя се подлага на ферментиране и гниене в орга­низма. Всъщност лъжливото чувство за глад трябва да се утоли с вода, а не с храна.

По цвета на урината може да се прецени дали ор­ганизмът е достатъчно наситен с вода. Урината тряб­ва да бъде безцветна, безвкусна (безсолна), като обик­новена вода, без мирис.Ако организмът не е много силно обезводнен, то урината е жълта, а най-опасно е, ако тя е оранжева или мътна, солена, горчива. Прак­тиката показва, че да се лекуват такива болни е без­полезно, докато не се нормализира водният баланс на организма, неговото киселинно-алкално равнове­сие. • Когато изпитвате жажда, ви се струва, че искате да ядете. Вземете вода с щипка сол и за 30 минути чувството за глад абсолютно ще изчезне. Особено е важно това за хора с излишни килограми, които на фона на физическа активност бързо ще свалят теглото без каквито и да е хранителни добавки или начини за отслабване.

Онези, които са бивали в Средна Азия, вероятно са забелязали как там се гощават с чай, направо като че ли извършват някакво тайнство. Горещия чай пре­ливат от чашка в чашка няколко пъти. Защо го правят? Водата, удряйки се в дъното на чашата, се „разрохква" и насища с кислород, в това число и атомарен (как­то около водопад). След такова чаепиене вие получа­вате значителен заряд от бодрост, а също - добър пикочогонен ефект.

 • А сега да си вземат бележка тези, които страдат от заболявания на сърдечно-съдовата система, сто­машно-чревния тракт, белите дробове и др. От ве­черта пригответе чаша вода, като я покриете със сал­фетка. Сутринта, събуждайки се до 7 часа местно вре­ме, вземете чашата в едната ръка, а в другата - празна чаша. На масата трябва да има още една голяма чаша.

Чашата с водата започнете да повдигате колкото се може по-високо над тази чаша, едновременно пре­ливайки водата в празната, и така - 30 пъти. И тази вода, която остане в чашата, трябва да се изпие на мал­ки глътки. Удивително е, но ще се отървете от главо­болието, гаденето и много други. Разбира се, не е ло­шо, ако капнете в останалата вода 5-10 капки кисло­родна вода, която е източник не само на физиологич­но чиста вода, но и на атомарен кислород. На чаша вода аз добавям от 5 до 10 капки 3% -на кислородна вода, което дава по-изразен ефект, тъй като кислородът в организма ни все не достига. Ако се помни, че раковите клетки живеят само в безкислородна среда и там, където има малко вода в клетките, то даже този прием ще способства това, че за сметка на активизирането на работата на клетките в организма, всички патологични клетки ще бъдат унищоже-| ни, в това число и раковите, а също всякакви парази­ти, населяващи организма ни.

Ако се разглежда водата от гледна точка на физика­та, то при удар и при звукови въздействия (гръм, кам­банен звън и т.н.) молекулите на водата се разкъсват на малки частици: атомарен кислород, озон, водород, хидроксилни групи. Това явление се нарича дисоциация.

Не е ли с това свързано явлението, че по време на епидемии в градовете и селата на Русия постоянно звънеди кам0адат§: и болестта отстъпвала или пък жертвите били много по-малко, отколкото там, къде­то не правели това. Известно е, че 2/3 човек се със­тои от вода и може да се предположи, че камбанният звън е въздействал върху водата в организма, пови­шавайки концентрацията на кислородната вода, а с това усилващ имунната система и помагащ на орга­низма да се справи със заразата.

Водородът е много летливо вещество и бързо на­пуска водата, също както и част от кислорода - озо­нът се разпада на молекулярен и атомарен кислород, и останалата част от кислорода, бързо обединявайки се като хидроксилни групи, образува кислородна во­да. Известно е, че кислородната вода в една или дру­га степен присъства във всяка вода. Най-малко е в дес­тилираната вода, във водата от сняг е 10 пъти пове­че, в леда – 15 пъти повече, а във водата след буря относителното й тегло е повече от 300 пъти.

Кислородната вода е един от най-силните антиоксиданти, който доокислявайки недоокислените ве­щества, способства за това, че киселата среда (която „обичат" онкологичните клетки) се алкализира, възс­тановявайки по този начин хомеостазата - киселин­но-алкалното равновесие, а следователно и води до оздравяване.

Интересен е и такъв факт. В селата умните доячки преди буря винаги покриват бидоните с мляко с оде­яла, ватенки, създавайки своего рода звукоизолация, и млякото не прокисва.


Признаци на обезводняване

Вас, разбира се, ви интересува какви симптоми свидетелстват за обезводняване на организма. На мен ми е по-лесно нещо да не назова, за да определя това, което е свързано в организма с недостиг на подсоле­на вода.

Това са:


 • главоболие, виене на свят;

 • раздразнителност, депресия, повишена уморяемост, безсъница;

 • отоци под очите, подпухналост на лицето, сухота или ,обратно, повишено омазняване на кожата;

 • сърдечно-съдова, бъбречна недостатъчност;

 • диабет;

 • нарушение на артериалното налягане;

 • недостатъчност на отделителната система (бъб­реци, пикочен мехур);

 • всякакви заболявания, свързани с нервната сис­тема ( мултипленна склероза, болестите на Паркинсон и Алцхаймер, енцефалопатии и др.);

 • заболявания на органите на зрението, ушите, но­соглътката;

 • бронхиална астма;

 • болки с различна локализация;

 • колити, запек;

 • отоци на краката, спазми на прасеца, чувство за парене в стъпалата и пръстите на краката, трофически язви, тромбофлебит;

 • артрози, артрити;

 • всякакви прояви върху кожното покритие: екзе­ма, псориазис, склеродермия, миастения и т.н.;

• вълни при жените в климактеричния период.

Струва ми се, че даденият списък е достатъчен, за да се разбере, че всички тези недъзи показват недос­тиг на подсолена вода. У читателя без съмнение ще възникне въпросът: при какви заболявания може и трябва да се приема такава вода? Първо, водата тряб­ва да се пие затова, за да не се разболееш, а ако се е появило някакво отклонение в здравето или заболя­ване, независимо от характера му, първото, за което трябва да помисли болният, е да насити организма с подсолена вода. Някъде около 2 грама (1/2 чаена лъ­жичка без връх) сол на малко повече от 2 литра вода е достатъчно за регулиране на водно-солевия ба­ланс в организма и обезпечаването на нормалната му работа.

Което е удивително, както вие вече знаете, ако на­шата течност в организма съдържа 0,9% хлориди или 0,9 г на 100 мл, то 2-3 г готварска сол са напълно дос­татъчни за корекция на водния обмен в тъканите за един ден. Заедно със солта, която се съдържа в храни­телните продукти, това съставя дневната норма - 3-4 г. Надвземането на сол не само е неуместно, но е и опасно заради възможното развитие на отоци. В та­къв случай трябва да се прекрати приемането на под­солена вода и няколко дни да се пие повече обикно­вена вода, след което да се премине на едва подсо­лена вода; две-три трошички едро смляна сол или на­мокрен палец да се потопи в солницата, и колкото сол прилепне, да се смята за нормалната доза на чаша вода. Можете да отидете в аптеката, за да ви претег­лят 2-2,5 г сол, и в този случай да се прекали вече ще бъде невъзможно.

Защо възникват отоците? Официалната медицина, забравила основите на физиологията, съветва при то­ва състояние да се пие колкото се може по-малко теч­ности, защото уж „тя и така е в излишък в организма"

Абсурд, скъпи мои! Защото, ако в клетката има мал­ко вода, то се използва всяка вода, намираща се извън клетката, в която се съдържат много соли (на натрия), задържащи водата. Клетъчната мембрана, отфилтри-райки водата, оставя излишния натрий в тъканите, с това още повече увеличавайки отоците, за да ги из­ползва след това като запас от вода. Но водата е соле­на, а и достатъчно замърсена, което още повече за­дълбочава състоянието на болния. Обратно, такъв бо­лен трябва да пие колкото се може повече подсолена вода, която, промивайки организма, ще изведе излиш­ните соли и ще отстрани отоците.

Колкото повече на клетките не достига вода, тол­кова по-голямо налягане е нужно, за да се въведе во­да в клетката, а това вече води до повишение на кръв­ното налягане, т.е. до хипертония. Ето защо самата вода, още повече подсолената, е най-доброто физио­логично пикочогонно средство.Вода, сол и калий са три съставки, регулиращи съдържанието на вода в организъма. Солта регулира съдържанието на вода извън клетката, калият - вътре в клетката, а водата обезпечава промиването на клетката и отделянето на токсичните продукти, образували се в резултат на нейната дейност. Нарушението в съотношението на натрий и калий води в началото до функционални, а след това и до патологични из­менения в клетката и органа.

Хистаминът - това е основното вещество, изра­ботването на което се увеличава от започване на обез­водняването и появяването на чувството на жажда, за да прекрати загубата на вода от клетката. Лекари­те, знаейки това, при различните заболявания (нап­ример при бронхиална астма) назначават антихистаминни препарати. За какво? Обратно, на болните трябва да се препоръчва да пият повече подсолена вода и организмът сам ще отрегулира концентрация­та на вода извън и в клетките, отстранявайки с това не само симптомите, а и самата болест.

Повече от 20-годишният ми опит на народен ле­чител, основан на клинична и амбулаторна практики, ме убеди в това, че възникването на всяко заболяване - това е многопланов процес, обусловен от обезводняването на организма, в основата, на което лежи замърсеността му, за което свидетел­стват следните признаци: нарушение на работата на стомашно-чревния тракт (запек, разстройство, зловонна миризма на изпражненията, дисбактериоза, камъни в жлъчния мехур, в бъбреците), нару­шение в обменните процеси (артрити, артрози, остеохондроза, остеопороза), различни кожни и алер­гични прояви, повишена уморяемост, влошаване на паметта и т.н.

Всичко гореказано е резултат от вътрешната инток­сикация на цялата съединителнотьканна структура на организма, отговорна за преработката, доставка­та, оползотворяването и изхвърлянето на продуктите на метаболизма, което е нарушение на ендоекологичното състояние. Не е излишно още веднъж да се на­помни, че ако не се отрегулира работата на стомашно-чревния тракт, черния дроб, като главен детоксиниращ орган, ако не се очистят съединителнотъканните структури (кръв, лимфа, междутъканна течност и т.н.) с помощта на водата, то е невъзможно да се възстанови енергетиката на организма и човекът да се излекува.

И не забравяйте за правилното хранене: по-добре разделно, щателно сдъвквайки храната, без да се пие по време на хранене, никакъв чай и компот веднага след ядене, а само след 2 часа, и, разбира се, повече зеленчуци, плодове, диви плодове и билки, всичко това, с което Природата ни дарява щедро...

По-подробно за водата можете да прочетете в кни­гата ми „Водата - живот и здраве: митове и реалност" (,ДИЛЯ” 2005).

НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Съгласете се, уважаеми читатели, че каквито и чу­додейни свойства да има кислородната вода, за коя­то ние току що подробно говорихме, ефективността на въздействие върху вашия организъм ще е доста по-голяма, а резултатите - по-надеждни, ако преус­троите живота си като цяло. Например една жена дойде при мен с жалба - след приемането на кисло­родна вода й станало лошо. Аз започнах да изясня­вам кое как е и разбрах, че тя, разбирате ли, в про­дължение на шест дни има най-силен запек. И ето какво ще ви кажа: преди да започнете с кислородна­та вода, трябва да очистите червата, черния дроб, ставите, кръвта. Когато организмът е превърнат в сметище, а това сметище е задълбочило болестта, никакви препарати няма да помогнат, в това число и кислородната вода.

Ние много неща си прощаваме, отлагаме за утре - гимнастиката, здравословното хранене, пълноценната почивка. Но ако се отнасяш пренебрежително към ор­ганизма си, запасът от нашите „утре" ще се свърши много бързо. Затова , я дайте да се замислим какво самите ние можем да направим, за да бъдем във фор­ма, да запазим бодрото усещане на душата и тялото.

Не се съмнявам, че много от вас са намерили за себе си различни оздравителни начини и методи. До­бавете към тях или направете основни и нашите пре­поръки.
Очистване на червата

За очистване на червата съществуват много начини.

Работата не е в клизмите, работата е в очистване­то на възходящия дял на дебелото черво и особено на черния дроб. Само тогава вие ще почувствате нача­лото на оздравяването. Днес в медицинската практи­ка влиза дълбокото очистване на дебелото черво - хидроколонотерапията, с помощта на която за сравни­телно кратко време (5-7 процедури) може да се пос­тигне резултат, който не може да бъде постигнат с клизми. При това на червата се подава течност под налягане, която като брандспойт, измива всички нап­ластявания от червата, а с помощта на друга тръбичка ги изхвърля. Очистването се контролира според сте­пента на намаляване на налягането в системата. След 2-3 дни от тези процедури минаваме към очистване на черния дроб.

Нашият опит в народното лечителство е показал, че прилагането на клизми, по какъвто и да е метод, не дава ефект на освобождаване от гнилостно-ферментационните ципи, които, фактически, са станали неотменима част от стените на червата и изключват мембранното храносмилане. Това налягане на течност, която при това се влива в червата и самостоятелно се излива, е недостатъчно за отстраняването на всичко полепнало, залежали маси от изпражнения и други екскременти. Само хидроколонотерапията чрез еднов­ременното подаване и отпомпване на течността под мониторен и динамичен контрол за налягане и тем­пература в областта на червата, се справя с тази зада­ча. При пускане под налягане на не по-малко от 10 л отмиваща течност за 15-20 минути, се отделят не са­мо всички екскременти от дебелото черво, но и ендоксините от кръвта, минаваща по кръвното русло на червата. В състава на отмиващата течност влизат ек­стракти от лечебни билки ( в това число пелин, пап­рат, пача трева, вратига и др.). Разработена е и се при­лага оригинална методика за въвеждане на кислород­на вода през червата, а това са около 300 м2 вътрешна повърхност.

За разлика от очистването на червата с помощта на клизми, този метод не е свързан с никакви непри­ятни усещания.

Процедурите по очистване на червата се провеж­дат от лекари-проктолози, количеството процедури (обикновено от 6 до 12) се определя от специалисти. В периода на провеждане на процедурите се препо­ръчва да се премине на вегетарианска храна без бел­тъчини, като се взимат предвид правилата за хранене (виж книгата „Ендоекология на здравето").

За поддържане на състоянието на СЧТ на нормал­но физиологично равнище, се препоръчва да се пов­таря провеждането на хидроколонотерапията. Опи­тът от работата на нашия Лечебно-профилактичен център показа, че ако тя се повтаря веднъж на три­месечие, то е достатъчна и една процедура; при вед­нъж на половин година - 2-3 процедури, а при вед­нъж годишно - не по-малко от 6 процедури.

Обаче, ако процедурата по очистване на червата с помощта на обикновени клизми се прави самостоя­телно, то тя трябва да се провежда 2 пъти годишно, пролет и есен, и, което е особено важно, в течение на 2-3 дни (по методика, разработена в нашия Център).

Ако няма възможност да се прави хидроколонотерапия, то използвайте за очистване на дебелото чер­во клизми:


 • В 1,5-2 л преварена вода със стайна температура се добавят по 1 супена лъжица ябълков оцет или сок от клюква, или червена боровинка, или ли­мон. Ако няма нито едното, нито другото, изпол­звайте собствената урина - 0,5-1 чаша.

 • За добрата работа на мускулите са необходими магнезий и калий, а червеното цвекло, като един от най-евтините продукти, е шампион по съдър­жание на тези елементи. Особено полезна е клиз­мата със сок от цвекло: 600-800 г цвекло се нас-търгват на ренде, добавя се 1,5 л вряща вода, ос­тавя се на тих огън 20 минути, като се бърка, сне­ма се от огъня, завива се и се оставя 1 час така. Прецежда се и се използва в съотношение 1:10,5 във вид на клизма, което е особено важно при гла­дуване, при което на 1,5-2 л преварена вода се взимат 1-3 чаши сок от цвекло.

Заемете положение на колена и лакти, отпуснете се. Снемете накрайника от гумената тръбичка на крушата на Есмарх, намажете със сапун. Внимателно въведете края на тръбата в ануса, който също смажете със сапун. За по-добро проникване на водата в червата, трябва да се направи спокойно дълбоко вдишване с корем, да се задържи дъхът, да се издиша, и така - няколко пъти. При такова положение очистването на червата става само в низходящата и напречна част на дебелото чер­во. Възходящия отдел на дебелото черво, където имен­но се намира основната гниеща маса на отлагания от изпражнения, остава недокосната.

За да се очисти дебелото черво напълно, трябва да се извърши следната процедура: след вкарването на вода в червото, трябва да се легне на гръб, да се вдиг­нат краката и таза колкото се може по-високо (позата „свещ") и бавно да се легне на дясната страна, пра­вейки движения с корема: вдишване-издишване, след това да се легне на гръб, а после - бавничко да се ста­не. 5-10 минути след първата клизма трябва задъл­жително да се направи втора, а може и трета. Такава процедура обезпечава най-доброто премахване на белтъчно-гнилостните ципи, прилепнали към лига­вицата на червата, и тяхното изхвърляне.


След очистването на червата се препоръчва вед­нага да се направи очистване на черния дроб.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница