Избирателен списък част I (за публикуване)страница2/6
Дата16.02.2017
Размер1 Mb.
1   2   3   4   5   6

ДИМИТРИЧКА БОНЕВА КОЛЕВА

ДИМИТРИЧКА ТОТЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЗАФИРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ СЕМОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

ДИМО КОЛЕВ ДИМОВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

ДОБРИ ПАНАЙОТОВ ДИМОВ

ДОБРИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ДОБРИНКА СВЕТЛЮВА АНДРЕЕВА

ДОЙКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ДОНКА ДОНЧЕВА КУНЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА

ДОНКА СЛАВЕВА ПЕТРОВА

ДОНЧО ГАНЕВ ЖЕКОВ

ДРАГАНКА БОГДАНОВА ЛАЗАРОВА

ДРАГАНЧО ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ

ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА РУСЕВА

ЕЛЕНКА ПЕНЧЕВА СЕМОВА

ЖЕЛЯЗКА ВЕЛИКОВА ТОНЕВА

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЖИВКО РУМЕНОВ ЯНКОВ

ЗДРАВКА СТОЙЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ЗЛАТИН ИВАНОВ РУСЕВ

ЗЛАТКА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТАДИНОВА

ЗЛАТКО НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

ИВАЙЛО РУСЕВ ВЪЛЧЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

ИВАН ЗЛАТИНОВ РУСЕВ

ИВАН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ИВАН ИЛИЕВ СЕМОВ

ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ

ИВАН РАДЕВ РУСЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ МИТЕВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ЗЛАТЕВА ВЕЛКОВА

ИВАНКА СИМЕОНОВА ДЕМИРОВА

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ИЛИЯ ДИМОВ КОЛЕВ

ИЛИЯ ТОМОВ ДОЙЧИНОВ

ИЛКО БОРИСОВ НАЙДЕНОВ

ИРИНА НИКОЛАЕВНА МАРИНОВА

ИРИНКА НИКОЛОВА БАХНЕВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СПАСОВ

ЙОРДАН КУРТЕВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ЯНЕВ КОЛЕВ

ЙОРДАНКА ЗЛАТЕВА ДРАГАНОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЖЕРКОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА РУСЕВА

ЙОРДАНКА ФИЛЕВА ЯНКОВА

КАЛИН КУНЕВ КРЪСТЕВ

КАЛИНА АНГЕЛОВА БАХНЕВА

КАЛИНКА ДИМОВА МАРИНОВА

КАЛУШКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

КАНА ВЛАДИМИРОВА ПАНАЙОТОВА

КАТЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

КЕРАНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА

КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

КОСТА ВЕЛИКОВ ЖЕЧЕВ

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА ГОЧЕВА

КОСТАДИНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

КРАСИМИР БАХНЕВ ВЪРБАНОВ

КРАСИМИР ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ПАНОВ

КРАСИМИР СТАНЕВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИРА ДИМОВА ПЕТРОВА

КРЕМЕНА ИВАНОВА МИТЕВА

КРИСТИНА ДЕМИРОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА ИЛИЕВА ДИМОВА

КРЪСТИНКА ИЛИЕВА ДИМОВА

КУНЧО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ

ЛАЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

МАРА ПЕТКОВА ТЕНЕВА

МАРГАРИТА АТАНАСОВА КОСТОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА

МАРИЙКА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА

МАРИН ЙОРДАНОВ РУСЕВ

МАРИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

МАРИНЧО КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ

МАРИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА СТАНЕВА СТОЯНОВА

МИГЛЕНА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА

МИЛЕН ЯНКОВ ВЕЛКОВ

МИЛЕНА ПЕТКОВА КОЛЕВА

МИРОСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТКОВ

МИТКО СЕРГЕВ ПАНОВ

НАДКА ЛАЗАРОВА КОЖУХАРОВА

НАСКО ТЕНЧЕВ КОСТОВ

НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ ИВАНОВ

НЕДКА ГЕОРГИЕВА СЕМОВА

НЕДЮ НИКОЛАЕВ МИТЕВ

НЕЛИ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

НЕЛИ ИВАНОВА КИРЯКОВА

НЕЛИ РУМЕНОВА ЯНКОВА

НИКОЛА БАХНЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ЛАЗАРОВ ЗЛАТЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЯНКОВ

НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ МАРЧЕВ ФИЛЕВ

НИКОЛАЙ РАДЕВ РУСЕВ

НИКОЛАЙ СВЕТЛЮВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ПАНОВ

НИКОЛИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА СТОЕВА

НИКОЛИНКА ПЕНЕВА ЛЮЦКАНОВА

ПАНАЙОТ ИВАНОВ ТАШЕВ

ПАРАШКЕВ ЛЮБЕНОВ ВЛАДИМИРОВ

ПЕНКА БОГДАНОВА ИВАНОВА

ПЕНКА ГРУДЕВА ВЕЛКОВА

ПЕНКА ДЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТРА МАНДИКОВА РУСЕВА

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ЖЕЛЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ КОСТОВА МАРКОВА

ПЕТЯ РАЙЧЕВА РАНКОВА

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СПАСОВ

ПЛАМЕН МАРИНОВ МАРИНОВ

ПЛАМЕН НИКОЛЧЕВ СТОЯНОВ

ПЛАМЕНКА ДИМОВА РАДЕВА

РАДИ КОЛЕВ ТАШЕВ

РАДКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА

РАДКА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА

РАЙЧО АТАНАСОВ РАНКОВ

РОСЕН БОРИСОВ ВЪРБАНОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

РОСЕН ИВАНОВ РАДЕВ

РОСИЦА НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА

РУМЕН НИКОЛОВ КОЛЕВ

РУМЯНА КРЪСТЕВА МИТЕВА

РУСИ ВЪЛЧЕВ КАМБУРОВ

РУСКА КОЙЧЕВА ЖЕКОВА

РУСКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

СВЕТЛЬО РАДЕВ СТОЯНОВ

СВЕТЛЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

СВЕТЛЮ ИВАНОВ МАРИНОВ

СВЕТОСЛАВ НАСКОВ КОСТОВ

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ

СВЕТОСЛАВА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

СЕВДАЛИН ЩЕРЕВ ХРИСТОВ

СИМЕОН ИЛИЕВ СЕМОВ

СИМОНА ЖИВКОВА ВЕЛИКОВА

СИЯНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

СЛАВКА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА

СЛАВЧО АНГЕЛОВ СЛАВОВ

СНЕЖАНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

СТАНИСЛАВ НИКОЛЧЕВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

СТАНКА БАЙЧЕВА АТАНАСОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

СТАНКА ИВАНОВА НЕДЕВА

СТАНКА МИХАЛЕВА ВАСИЛЕВА

СТАНКО ЗАХАРИЕВ АТОВ

СТАНЧО СЛАВЧЕВ НИКОВ

СТАНЮ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ

СТЕЛИАН ПЕТРОВ КОЛЕВ

СТЕФАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФКА ВИЧЕВА ПЕТРОВА

СТОЯН ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

СТОЯН ХРИСТОВ БОНЕВ

СТОЯНКА ВЕЛЕВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА ТАШЕВА

СУЛТАНКА ТОДОРОВА ЗАФИРОВА

СЪРМА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ТАТЯНА РУМЕНОВА ЯНКОВА

ТОДОР НИКОЛОВ ЗАФИРОВ

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА БАКДОНИС

ТОДОРКА ДОНЧЕВА ПАНАЙОТОВА

ТОНИ НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ

ТОШКО НЕДЕЛЧЕВ ДОБРЕВ

ХРИСТА РАДЕВА МИТЕВА

ХРИСТИНА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТО БОНЕВ ВАСИЛЕВ

ЩАСТЛИВА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ

ЮРИ ЕНЬОВ МИХАЛЕВ

ЯНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА ЖЕЧЕВА БАХНЕВА

ЯНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЯНКА ХРИСТОВА ЧИТОВА

ЯНКО ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛКОВ

ЯНКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ЯНЧО НИКОЛОВ КОЛЕВ

ЯСЕН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.НЕВША, кметство ......................, секция № 004

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АЙШЕ ЮСЕИНОВА АЛИЕВА

АЛБЕНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА

АЛЕКО СИМЕОНОВ МАРИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ СТЕФАНОВ

АЛИ МУСТАФА ЮСЕИН

АНА ЯНКОВА АТАНАСОВА

АНГЕЛ АНДРЕЕВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ ДЕМИРОВ МИХАЛЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ДИМОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ МАРТИНОВ ЗДРАВКОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕЙ ИЛИЕВ КАМЕНОВ

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА БОГДАНОВА

АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА

АНЕТА АНГЕЛОВА КАРОВА

АНЕТА ВАСИЛЕВА ОБРЕТЕНОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

АНКА РАДОСЛАВОВА ПЕНЧЕВА

АНКА СЛАВОВА РУСЕВА

АНТОН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

АНТОН ХРИСТОВ НИКОЛОВ

АСЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

АТАНАС ВЕЛКОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ПЕНЕВ КАРАДЖОВ

АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС СТОЯНОВ КУРТЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

АТАНАСА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА РАЙЧЕВА ГОЧЕВА

БАРИЕ МУСТАФОВА АХМЕДОВА

БИЛЯНА БИСЕРОВА БИЛЯНОВА

БИСЕР БИЛЯНОВ БОГДАНОВ

БИСЕР ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ

БИСЕРКА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

БОБЧО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

БОГДАН МАРИНОВ БОГДАНОВ

БОЖИДАР ВИДЕНОВ МИРЧЕВ

БОЙКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

БОЙЧО КУРТЕВ ЙОРДАНОВ

БОНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

БОРИСЛАВА ХРИСТОВА МИЛКОВА

БОЯН ДИМИТРОВ БОЯНОВ

БЯНКА АНГЕЛОВА ДЯНКОВА

ВАЛЕНТИН ПАНЧЕВ ХРИСТОВ

ВАНЧА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛ ЖЕЛЕЗОВ ЖЕЛЕЗОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ СТАНЧЕВ ХРИСТОВ

ВЕЛИЧКА ПАНЧЕВА ДОНЕВА

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА

ВЕНЦИСЛАВ РАДКОВ ДАЧЕВ

ВЕСЕЛИН СИЛВИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ГАНЕВА

ВЕСЕЛИНА НЕНЧЕВА ХАРИЗАНОВА

ВЕСЕЛИНКА ЯНКОВА МИТЕВА

ВЕСКА РУСЕВА ИВАНОВА

ВЕСКА СТЕФАНОВА ЖЕЛЕВА

ВЕСКА ХРИСТОВА ВЪЛКАНОВА

ВИДЕН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ

ВИРГИНИЯ НАЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ВИЧО КОСТАДИНОВ ВИЧЕВ

ВИЧО МИТЕВ ЧЕРНЕВ

ГАЛЕН МАРИНОВ МИТЕВ

ГАЛЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

ГАНКА БОЯНОВА АТАНАСОВА

ГЕНОВЕВА АТАНАСОВА ПОПОВА

ГЕНОВЕВА ПЕНЕВА ХРИСТОВА

ГЕНОВЕВА РАДЕВА ТОДОРОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ БОНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИРОСЛАВОВ МАНУШЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ РАДКОВ ДАЧЕВ

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ СТАНЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ МИРЧЕВ

ГЕРГАНА НЕСТОРОВА РУСЕВА

ГИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГИНКА ИЛИЕВА ЯНЧЕВА

ГИНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ГОРАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ГОСПОДИНКА АНГЕЛОВА ВИТЛЯНОВА

ДАРИНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ДАРИНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

ДЕМИРКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ДИМАНКА ЛОЗАНОВА ВИЧЕВА

ДИМИТРА НИКОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИЧКА БАНУШЕВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРИЧКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА

ДИМИТЪР БОЯНОВ ГАНЧЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КУРТЕВ

ДИМИТЪР ВИОЛИНОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ВИЧЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ БОГДАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕМИРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ВИЧЕВ

ДИНА АПОСТОЛОВА ТОДОРОВА

ДИЯН ВЕЛИКОВ МИНЧЕВ

ДОБРАНКА ДЕМИРОВА ВЪЛЧЕВА

ДОБРАНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОБРИНКА МИЛЧЕВА РУСЕВА

ДОНА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА

ДРАГИЙ ИВАНОВ СЛАВОВ

ДЯНКА ВИТЛЯНОВА ХРИСТОВА

ДЯНКА МИНЧЕВА МИТЕВА

ДЯНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА

ДЯНКО КУНЧЕВ ДЯНКОВ

ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

ЕЛЗАР ТУРХАН ИСМЕТ

ЕЛИЦА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ЕЛКА АСЕНОВА ЗЛАТЕВА

ЕЛКА АСПАРУХОВА СТОЯНОВА

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ

ЕМИЛ БОБЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ЕМИЛ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛ ЖИВКОВ СТЕФАНОВ

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ СЛАВОВ

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АНДОНОВА

ЕМИНЕ ИБРЯМ ЮСЕИН

ЕСМА ЮСЕИН АЛИ

ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ТАРАКЧИЕВА

ЖИВКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ЖИВКА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

ЖИВКА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЖИВКА КИРЯКОВА ТЕНЕВА

ЖИВКО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО РАДОСЛАВОВ МИХАЛЕВ

ЖИВКО СТЕФАНОВ НЕДЯЛКОВ

ЖИВКО ТИХОМИРОВ ЖИВКОВ

ЗАРКА ХРИСТОВА СЛАВОВА

ЗИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЗЛАТА ГАНЕВА КУНЕВА

ЗЛАТКА КИРОВА БОЯНОВА

ЗЛАТКА ПЕНЕВА ЧЕРНЕВА

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ВЪЛЧЕВ НАЙДЕНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЦАНЕВ

ИВАН ЖЕКОВ ТОДОРОВ

ИВАН НЕДКОВ НЕДЕЛЧЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

ИВАНКА АТАНАСОВА ФИЛЕВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА БОЕВА

ИВАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА ЧЕРНЕВА АТАНАСОВА

ИВАНЧО СЛАВЧОВ ИВАНОВ

ИВЕЛИНА ДРАГИЕВА БОЕВА

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

ИЛИЯН АНДРЕЕВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ИЛИЯНОВ

ИЛКО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

ЙОВКА ЗЛАТЕВА СТОЙЧЕВА

ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ВЪЛКАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН РАДЕВ РАДЕВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

ЙОРДАНКА МАРИНОВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

ЙОРДАНКА РАДУШЕВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ХИНЕВА ЗЛАТЕВА

ЙОШКА ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА

КАТЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

КЕРАНКА КИРИЛОВА ПАВЛОВА

КИРИЛ БАНЧЕВ ДОБРЕВ

КИРЧО ДИМИТРОВ СЛАВОВ

КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

КРАСИМИРА СТАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

КРИСТИНА МИЛАДИНОВА АНГЕЛОВА

КРЪСТЮ ХРИСТОВ КАЛВАКОВ

КУНИ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

КУНИ МИЛЧЕВ ДОНЕВ

КЪНЧО МИЛЧЕВ ГИЧЕВ

МАРГАРИТА НИКОЛОВА СЛАВОВА

МАРГАРИТА РОСЕНОВА МИТЕВА

МАРИАНА АСЕНОВА КАЛИНОВА

МАРИАНА СЮЗАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ЗЛАТЕВА

МАРИЙКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА КАЛОВА НИКОЛОВА

МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА

МАРИН БОГДАНОВ ЖЕКОВ

МАРИН ЗЛАТЕВ МАРИНОВ

МАРИН ИВАНОВ ДИМОВ

МАРИЯ СТАНЧЕВА ИВАНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ЖЕЧЕВА

МАРИЯН ИВАНОВ ПЕНЕВ

МАРИЯН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ

МАРТИН СТЕФЧЕВ ВИТЛЯНОВ

МАРУСЯ МЛАДЕНОВА ВЪЛЧЕВА

МЕХМЕД АЛИ МУСТАФА

МИГЛЕНА КАЛИНОВА ЧЕРНЕВА

МИГЛЕНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

МИЛАНКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА

МИЛАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

МИЛАНКА ЯНЕВА ТОДОРОВА

МИЛАНЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ

МИЛЕН ИВАЙЛОВ НИКОЛАЕВ

МИЛКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

МИНКА РАДЕВА КОЛЕВА

МИНКА СТОЯНОВА ДИМОВА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ СЛАВОВ РУСЕВ

МИРЧО АТАНАСОВ ПАВЛОВ

МИТА СТАНЧЕВА ГЕРЧЕВА

МИТКО ГАНЕВ ВАСИЛЕВ

МИТЮ ВИЧЕВ ДАНЕВ

МИТЮ ИВАНОВ МИТЕВ

МУСТАФА АЛИ МУСТАФА

МУСТАФА ЮСЕИН АЛИ

НАДЕЖДА ДИНКОВА ИВАНОВА

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

НАДЕЖДА СИЙКОВА ЖЕЛЕВА

НАДЕЖДА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

НАДЯ СТАНЧЕВА СТОЯНОВА

НАНКА АТАНАСОВА СТАНЕВА

НАТАЛИЯ СЛАВОВА НЕДЯЛКОВА

НЕВИН АХМЕД ХАСАН

НЕДЕЛЯ НЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

НЕДКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

НЕДКО ВАСИЛЕВ ОГНЯНОВ

НЕДКО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

НЕЙКА ХРИСТОВА СЛАВОВА

НИВЕЛИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА

НИКОЛА РАДЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВЕНЦИСЛАВОВ РАДКОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЛАВОВ

НИКОЛАЙ НЕДКОВ НЕДЕЛЧЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЖЕКОВ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

НИКОЛИНА МИХОВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНКА КАЛЧЕВА НУНЕВА

НИКОЛИНКА МАРИНОВА СТОЯНОВА

ОГНЯН АСЕНОВ МАРИНОВ

ПЕНКА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ВИТЛЯНОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ПЕНКА СТАНЧЕВА МИТЕВА

ПЕНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТРАНКА МИТРЕВА ПЕХЛИВАНОВА

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВИЧ ГРЕКОВ

ПЕТЪР НЕНЧЕВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ГОЧЕВ

ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЗЛАТЕВ

ПЛАМЕН ВИДЕНОВ МИРЧЕВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН ТОНЧЕВ ДЯНКОВ

ПЛАМЕН ТУРХАН ИСМЕТ

ПЛАМЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА БАЛЕВА СПАСОВА

РАДКА КИРОВА ЧЕРНЕВА

РАДКА КУНЕВА АТАНАСОВА

РАДКА ПАНЧЕВА ИВАНОВА

РАДКА ТРИФОНОВА МИТЕВА

РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

РАДОСТИНА АСЕНОВА ХРИСТОВА

РАЛИЦА МИТКОВА ГАНЕВА

РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

РАЛИЦА РАДЕВА РАЙЧЕВА

РОЗКА ГЕОРГИЕВА ВИЧЕВА

РОСЕН МИТЕВ ЙОРДАНОВ

РОСЕН СТОЙЧЕВ РУСЕВ

РУМЕН АЛЕКОВ ДАЧЕВ

РУМЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ

РУМЕН НИКОЛОВ АТАНАСОВ

РУМЯН ИЛИЕВ САВОВ

РУСАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕЗОВА

РУСАНКА ЖЕЛЕЗОВА ДИМОВА

РУСИ КОСТАДИНОВ АСЕНОВ

РУСКА ФИЛЕВА ИВАНОВА

САЛИ АЛИ МУСТАФА

САЛИ МУСТАФА ЮСЕИН

САНИЕ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА

САШО ХРИСТОВ КАМБУРОВ

СВЕТЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ РАДКОВ

СВИЛЕН ЖЕКОВ СТОЙЧЕВ

СЕВДАЛИН АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ

СЕВДАЛИН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

СЕВДАЛИН ЖИВКОВ СТЕФАНОВ

СЕВИНЧ ТЮНЖАРОВА МУСТАФОВА

СЕЙНУР АНТОНОВА СТЕФАНОВА

СЕНИХА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА

СИЙКА ЖЕЛЕВА ПАШОВА

СИЛВИЯ ИВАНЧЕВА СЛАВЧЕВА

СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

СИМЕОН ДОБРЕВ РАДЕВ

СИМЕОН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

СИМЕОН НЕНЧЕВ СТОЯНОВ

СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ

СОНЯ ЕМИЛОВА УЗУНОВА

СОФКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

СТАНИСЛАВ ЮЛИЯНОВ РАДКОВ

СТАНИСЛАВА КОСТОВА ПЕНЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

СТАНКА МАРИНОВА РАДЕВА

СТАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ЯНЧЕВА МОЛЛОВА

СТЕФАН АНТОНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ДЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН СТАНЧЕВ СТОЯНОВ

СТЕФКА ИВАНОВА ДИШЕВА

СТЕФКА ЧЕРНЕВА АТАНАСОВА

СТОЙКО ЯНКОВ СТАЙКОВ

СТОЯН АСПАРУХОВ СТОЯНОВ

СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДИМОВ МИНЕВ

СТОЯНКА ЖЕКОВА АТАНАСОВА

СТОЯНКА ФИЛЕВА СТАНЕВА

СУЗАНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА

СУЛТАНКА АНГЕЛОВА АЛИ

СУЛТАНКА АСЕНОВА СТОЯНОВА

СУЛТАНКА БИСЕРОВА БИЛЯНОВА

СЮЛЕЙМАН ИСМЕТОВ АЛИЕВ

ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ТИХОМИР ЖИВКОВ АТАНАСОВ

ТОДОР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ТОДОР ИВАНОВ ГЕРЧЕВ

ТОДОР ФИЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

ТОДОРКА ЯНКОВА СТАНЧЕВА

ТОМИ АНЕТОВ ЕМИЛОВ

ТОНЧО ДЯНКОВ ДИМОВ

ТОШКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ФАНИ ИВАНОВА ИВАНОВА

ФАНКА САШКОВА АСЕНОВА

ФАТМЕ САБРИЕВА МУСТАФОВА

ФИЛЬО МАЛЕВ МИТЕВ

ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА

ХРИСКА ЖЕЛЕЗОВА КУЛЧЕВА

ХРИСТИНА ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ХРИСТИНКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА

ХРИСТО АНТОНОВ СТЕФАНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ВИОЛИНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ СЛАВОВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА КРУМОВА ДИМИТРОВА

ЧАВДАР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ЮЛИЯ АСЕНОВА МИНЧЕВА

ЮЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА

ЮЛИЯНА АЛДИНОВА РУСЕВА

ЮЛИЯНА ПЕНКОВА БОЕВА

ЮМИШ САЛИ МУСТАФА

ЮРМЮС АЛИ МУСТАФА

ЯНКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

ЯНКА ИЛИЕВА КАЛВАКОВА

ЯНКА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА

ЯНКО ДИМИТРОВ ВИЧЕВ

ЯНКО СТАЙКОВ ИВАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.БЕЛОГРАДЕЦ, кметство ......................, секция № 005

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АДЕМ МУСТАНОВ КАДИРОВ

АДЕМ ЯМЕНОВ АЛИЕВ

АДИЧЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА

АЖДА АЛИ АХМЕД

АЗИМЕ БЕЙТУЛА СОФУ

АЗИМЕ ИСМАИЛ ЕБАЗЕРОВА

АЗИС ИБРЯМ ТОМБАК

АЙДЖАН КАДИР АЛИ

АЙДЖАН ТАЛЯТОВ БЕЙТУЛОВ

АЙЛЕН ТАЛЯТОВА МЕХМЕД

АЙЛИН АЙДЖАН КАДИР

АЙНУР ИЗЕТОВА АПТУЛОВА

АЙНУР ХАЛИМ МЕНТАЗ

АЙНУР ЮМЕРОВА АЛИЕВА

АЙСЕЛ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА

АЙСЪН АЛИОСМАНОВ РЕДЖЕБОВ

АЙТЕН САИД ОСМАН

АЙТЮЛ ИСМАИЛОВА ГЕНЧ

АЙХАН ЙОЗГЮР

АЙХАН АЛИЕВ АХМЕДОВ

АЙШЕ АЛИЕВА БЕЙТУЛОВА

АЙШЕ ВЕЛИЕВА АЛИЕВА

АЙШЕ ИБРЯМОВА ЮМЕРОВА

АЙШЕ ИЛМИ ТЮФЕКЧИ

АЙШЕ ИСМАИЛ ТОМБАК

АЙШЕ ИСМАИЛОВА ЙОНУЗОВА

АЙШЕ ФЕИМОВА КЮЛЕ

АЙШЕ ХАСАНОВА МУСТАН

АЛДИН ИВАНОВ ОРЛИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ

АЛИ АХМЕД АЛИ

АЛИ БЕКИРОВ ХАСАНОВ

АЛИ ВЕЛИ АЛИ

АЛИ ДЖЕМАЛОВ АЛИЕВ

АЛИ ИБРАХИМ ЮСЕИН

АЛИ МЕХМЕД АЛИ

АЛИ МЕХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ

АЛИ МЕХМЕДОВ МУСТАНОВ

АЛИ САЛИЕВ МЮМЮНОВ

АЛИ ЮЗЕИР ЮМЕР

АЛИОСМАН АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

АНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

АНГЕЛ ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА

АНИФЕ АПТУЛА ХОДЖОЛУ

АНИФЕ БЕЙТУЛОВА БЕЛБЕРОВА

АНИФЕ ХЮСЕИНОВА КАРАКОЛ

АНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

АНТОН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

АНТОНИЯ ЧАН ВИНХ

АСЕН АСЕНОВ МАДЖАРОВ

АСИБЕ МЕХМЕДОВА МУСОВА

АТЧА МЕХМЕД КАСЪМ

АТЧА ШАБАН ГЕМЕДЖИ

АТЧЕ ИБРЯМ ИСКЕНДЕР

АТЧЕ ИСМАИЛ ТЕРЗИ

АТЧЕ МУХАРЕМ АЛИ

АТЧЕ ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА

АФИЗЕ ЕЮБОВА МЕХМЕДОВА

АФИЗЕ МЮСТЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН

АФИЗЕ ЮСУФ ДУБАЗ

АХМЕД АЛИ АХМЕД

АХМЕД ДЖЕМИЛ АХМЕД

АХМЕД ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕД МЕХМЕД АЛИ

АХМЕД МЕХМЕД АЛИ

АХМЕД МЕХМЕД ТОМБАК

АХМЕД НАЗМИ МАДЖАР

АЯС РИДВАНОВ КАРАДЖА

БАЙСЕ ИСМЕТ АТИП

БАРИЕ АСАН ИБ

БАСРИ ЮСМЕН ИБАДУЛА

БАХРИ АДИЛОВ ИБРЯМОВ

БАХТИШЕН ИСМЕТОВА АЛИЕВА

БАХТИЯР ИСМАИЛОВ ЮСНИЕВ

БАХТИЯР МУСТАФА МАДЖУР

БЕДИХА МУСТАФА СОФУ

БЕДРИЕ АДИЛ РЕДЖЕБ

БЕДРИЕ АЙДЪНОВА СКЕНДЕРОВА

БЕДРИЕ СЕВГИН РЕДЖЕБ

БЕЙСИМ ЮМЕРОВ АЗИЗОВ

БЕЙТУЛА ЕЛВИДАТОВ БЕЙТУЛОВ

БЕЙХАН ЮСУФ ИБРЯМ

БЕКИР ИСМАИЛ ТЕРЗИ

БЕКИР ХАСАНОВ АЛИЕВ

БЕКИР ЮСЕИН БЕКИР

БЕРКАНТ АХМЕД МЕХМЕД

БЕХЧЕТ АХМЕД МАДЖАР

БИЛЯНТ ИГБАЛ ШАКИР

БИРСЕН ДЖЕМАЛОВА ЮСЕИНОВА

БЛАГА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

БОЖИДАРА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

БОЖИДАРКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

БОНКА АЛЕКСАНДРОВА РАИМОВА

БОРИСЛАВ МИТЕВ ПЕНЕВ

ВАЙДИН АДЕМ ГЕНЧ

ВАЛЕНТИНА ВЕНКОВА АТАНАСОВА

ВЕЛИ АЛИЕВ САБРИЕВ

ВЕЛИ ОСМАН МУСТАФА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ВЕСИЛЯ АЛИЕВА ХАЛИМОВА

ВЕСИЛЯ ИБРЯМОВА КЬОСЕ

ВЕСИЛЯ ИСМАИЛ МАЗЛЪМ

ВЕСКО ЖЕЛЕВ ИЛИЕВ

ВИЖДАН РЕДЖЕБОВА БЕЙТУЛОВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ

ГАЛИМЕ ХАЛИТОВА ЙОНУЗОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ГИНКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА

ГРЕТА РАДОСЛАВОВА НАЛБАНТ

ГЮЛБАН НУМАН АПТАРАИМ

ГЮЛБАХАР НАЗИФ МАДЖАР

ГЮЛБЕДЕН АЛИЕВА БЕЙТУЛОВА

ГЮЛЗАР ИБРЯМОВА АЛИЕВА

ГЮЛИЗАР ХАСАН ИБРЯМ

ГЮЛСЕРЯН ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ

ГЮЛШЕН РЕМЗИЕВА КУШЧУ

ГЮЛЮМСЕР ШАБАНОВА ИБРЯМОВА

ГЮНАЛ КАДИР МАДЖАР

ГЮНЕР РЕДЖЕБ ДАИЛ

ГЮНЕШ НУРИ РУФАТ

ГЮНЮЛ РАМАДАНОВА МАДЖАР

ГЮНЮЛ РЕДЖЕБ ЕСЕТЛИ

ГЮРСЕЛ ШАБАНОВ АЛИЕВ

ГЮРХАН ГЮРСЕЛ ШАБАН

ГЮРХАН ДЖЕМАЛ АБИЛ

ДАИЛ ИБРЯМ КАРАКОЛ

ДАНАИЛ ХРИСТОВ НЕДЯЛКОВ

ДЕАН АСЕНОВ МАДЖАРОВ

ДЕНИС ДЖЕМИЛ АХМЕД

ДЕНИС ЮНАЛ ЯКУБ

ДЕРИЯ ИБРЯМОВА ХАСАНОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ДЖАНЕР ГЮРХАН ДЖЕМАЛ

ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ ИБ

ДЖЕВДЕТ ДЖЕМАЛ ИБ

ДЖЕВРИЯ АЛИ ЗОБУ

ДЖЕЙЛЯН ИСМАИЛОВА РАШИД

ДЖЕЙРАН ДЖЕМАЛ СОФУ

ДЖЕМАЛ АБИЛ СОФУ

ДЖЕМАЛ АХМЕД ГЕНЧ

ДЖЕМАЛ ОСМАНОВ ЗЕКЕРИЕВ

ДЖЕМАЛ ФЕРАД ГЕМЕДЖИ

ДЖЕМАЛ ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

ДЖЕМИЛ АХМЕД РЕДЖЕБ

ДЖУМАСИЕ МУСТАФА ИБ

ДИЛЕК РУФАТ ЕБАЗЕР

ДИМИТРИЧКА ЦАНКОВА ТОНЧЕВА

ДИМИТЪР ИБРЯМ НАЗИФ

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЩЕРЕВ СТОЕВ

ДИНКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ

ДОБРИ КИРОВ ДОБРЕВ

ДОБРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА

ДОНКА МИНЧЕВА ИВАНОВА

ДОНКА СТОЯНОВА КАЛЧЕВА

ДОНЧО ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

ЕБРУ РЪФКЪ АКЪ

ЕЛВИДАТ БЕЙТУЛОВ ЙОНУЗОВ

ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА КРЪСТЕВА

ЕЛЕНКА МАКСИМОВА МИНЕВА

ЕЛЕНКА СВИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕОНОРА СВИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЗАР МЕНТАЗ ХАЛИЛ

ЕЛНАСИЕ МУЗАФЕРОВА АЛИЕВА

ЕМИН ЕРЕДЖЕБОВ КАДИРОВ

ЕМИНЕ АДИЛОВА АЛИЕВА

ЕМИНЕ АЛИ АХМЕД

ЕМИНЕ АМЗА МАДЖАР

ЕМИНЕ АХМЕДОВА ФЕТТОВА

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница