Избирателен списък част I (за публикуване)страница4/6
Дата16.02.2017
Размер1 Mb.
1   2   3   4   5   6

САМЕТ ИЛЯЗОВ МУСТАФОВ

САНИЕ АДИЛ АХМЕД

САНИЕ ДАИЛ ИМАМОЛУ

САНИЕ ИСМАИЛОВА ЗЕЙНЕЛ

САША БАЙЧЕВА САЗДОВА

САШО ДИМОВ АТАНАСОВ

СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СВЕТЛОМИРА ВАЛЕНТИНОВА ПЕЕВА

СЕБАЙТИН ЕБАТИН ВЕИЗ

СЕБАТ МАХМУД ХАДЖИЕВА

СЕБАТИЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА

СЕВАР МАРТИНОВ МАРТИНОВ

СЕВГЮЛ КЕМАЛОВА МЕХМЕДОВА

СЕВДА ТАЛИБОВА КАРАДЖА

СЕВДАЛИН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

СЕВДЖАН ВЕЛИЕВА САБУР

СЕВДЖАН МАРЕМОВА ГЮДЖЕН

СЕВДИН ДИЛЯВЕРОВ МЕХМЕДОВ

СЕВЕРИН ФАРИ ОСМАН

СЕВИЕ ИБРАИМ НАЛБАНТ

СЕВИЛДЖАН БЕЙТИЕВА АДИЛОВА

СЕВИНЧ ВЕЙСЕЛ АХМЕД

СЕДАТ ИЛЯЗОВ МУСТАФОВ

СЕЙФИДИН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

СЕЛЯАМИ САБРИ АЛИ

СЕМРА АБИДИН САЛИЕВА

СЕМРА ГАФАР СОФУ

СЕНИХА АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

СЕХЕР ЯМЕН АХМЕД

СИБЯЛ ГАЛЕНОВА ДИМИТРОВА

СИДИКА КЯМИЛОВА АХМЕДОВА

СИДИКА ЮСУФОВА ОСМАНОВА

СЛАВКА ЙОРДАНОВА ЗОГРАФОВА

СТАНКО СТАНКОВ ИВАНОВ

СТЕЛА НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА

СТЕФАН ИВАНОВ МИРЧЕВ

СТОЯН ДОНКОВ ДЯКОВ

СТОЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА МАРИНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

СУЛТАНИЕ АДЕМ ФАИК

СЮЛИЯ АЛИ СОФУ

ТАЛИБ ЮМЕР АФИ

ТАМЕР АШИМ АЛЕЙДИН

ТАНСЕР АШИМ АЛЕЙДИН

ТАНЯ МАНОЛОВА КЬОСЕВА

ТИМУР ОКАНОВ КАЗАКОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ТОШО ПЕНЧЕВ ТОШЕВ

ТЮРКЯН ШАБАН ХЮСНИ

ФАИК КЯМИЛОВ ФАИКОВ

ФАТМЕ АРУН ГЮДЖЕН

ФАТМЕ АХМЕД ИБИШ

ФАТМЕ ИДРИЗ ЧЕЛЕБИ

ФАТМЕ ИСМАИЛ АФИЛИ

ФАТМЕ МУСТАФА РАМАДАН

ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА САЛИМОВА

ФАТМЕ ШЮКРИ АЛИ

ФАТМЕ ЮСУФ ТЕРЗИ

ФАТМЯ БАКЪЕВА ЮСЕИНОВА

ФЕЙДА СЕЗАИ ИБРЯМ

ФЕЛИС БЕХЧЕТ ЗЕЙРУЛА

ФЕРГЮН АДНАН ИБРЯМ

ФЕРИДИН МЕХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

ФЕРХАТ ЕТЕМОВ ДЖЕМАЛОВ

ФИЙДЕС ШАКИР ШЕФКИ

ФИЛКА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА

ХАМИД ХАЛИЛОВ МЕНТАЗ

ХАСАН АХМЕД РАШИД

ХАСАН БЕЙТУЛА ГЮДЖЕН

ХАСАН ИСМЕТ ЗЕЙНЕЛ

ХАСАН МЕХМЕД ИБИШ

ХАСАН МУСТАФОВ АДЕМОВ

ХАСАН ФЕРАДОВ СОФУ

ХАСАН ХАСАН КАРАДЖА

ХАТИДЖЕ АЛИ ЯСИМ

ХРИСТО ЯНКОВ ДРАГАНОВ

ХЮЛИЯ ЕРДИНЧ БАЛЕВА

ХЮЛИЯ КЯМИЛОВА ХАСАНОВА

ХЮЛИЯ ЮСРЕФОВА АФИЛИ

ХЮСЕЙН САДУЛОВ ИСМАИЛОВ

ЦОНКА РУМЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ШАБАН ИБРАИМ НАЛБАНТ

ШАБАН РЕДЖЕБ ЕСЕТЛИ

ШАБАН РЕДЖЕБОВ ЛЯТИФОВ

ШАФИЕ ХАСАН АХМЕД

ШЕНАЙ САЛИ ЧЕЛЕБИ

ШЕНГЮЛЕР ОСМАНОВА СЮЛЮШ

ШЕХРИН ОРХАН ДАИЛ

ШИБИДИН АЛИЕВ МЕХМЕДОВ

ШЮКРИ АЛИ ШЮКРИ

ЮДЖЕДИН АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ

ЮЗДЖАН ЕРДЖАН АФИЛИ

ЮКСЕЛ МЮСТЕДЖЕБОВ ЕБАЗЕРОВ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ФАМ

ЮЛИЯН РУМЕНОВ ДЕМИРОВ

ЮМЕР АХМЕД ЮСЕИН

ЮМЕР ЕРДЖАН АФИЛИ

ЮМЕР РЕДЖЕБ ИМАМОЛУ

ЮМИЯ РЕДЖЕБОВА МАДЖУРОВА

ЮММЮШ ХАСАНОВА АХМЕДОВА

ЮМЮГЮЛ ХАЛИЛ МУСА

ЮНЗИЛЕ ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ

ЮНЗИЛЕ ХАСАН ДУБАЗ

ЮНУЗ МАХМУД ЮНУЗ

ЮРКИЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

ЮСЕИН ЗЕЙНУН ЮСЕИН

ЮСЕИН САЛИ ИСМАИЛ

ЮСЕИН ЮСМЕН КАРАДЖА

ЮСНИЯ АЛИ ЧОТОЙ

ЮСНЮ АЛИ АБИ

ЮСУФ ОСМАН СЮЛЕЙМАН

ЯКУБ ЮСУФ НЕЗИР

ЯНИ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.ЯГНИЛО, кметство ......................, секция № 007

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АЙТУН МУСТАФОВ МУСТАФОВ

АЛИ МАКСЮТОЛУ АЛИОСМАН

АНГЕЛ САШЕВ СТОЯНОВ

АНЕТА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

БАСРИ ШЕРИФ МУСТАФА

БЛАГОЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

ВАСВИЕ МЕХМЕД СЕРТЕР

ВАСИЛКА ДАНЕВА АТАНАСОВА

ВАСИЛКА МИЛЕВА БОШКОВА

ВАСИЛКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА НИКОВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЧЕЛЛЕЕВА

ВЕНКО АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА

ВИДКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ НЕДКОВ ТОДОРОВ

ГИНА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ГИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ГЮЛШЕН АХМЕД АЛИОСМАН

ДАМЯНКА ИВАНОВА КОСТОВА

ДЕМИР МУСТАФОВ МУСТАФОВ

ДИМИТРА ЛАМБОВА ВЕЛИЧКОВА

ДИМИТРИЧКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДОБРЕВ

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ ДИМИТРОВ

ДИМО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

ДИЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДОБРА МИНКОВА ФИЛИПОВА

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ДОБРИНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНКА АВРАМОВА МИХАЛЕВА

ЕЛИФ АЛИ МАКСЮТОЛУ

ЕМИНЕ АЛИЛОЛУ АЛИОСМАН

ЖЕЛЯЗ ДИМИТРОВ КОСТОВ

ЖЕЛЯЗ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЖЕЛЯЗКА АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЖЕЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЖЕЧКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА

ЖЕЧКО СТОИЛОВ ЙОРДАНОВ

ЖИВКО КОЛЕВ ЖЕЛЕВ

ЖУЛИЕТА САШЕВА СТЕФАНОВА

ЗДРАВКА МАНУВА КОСТАДИНОВА

ЗЛАТИ РАДЕВ ЗЛАТЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДОБРЕВ КОЛЕВ

ИВАН ИВАНОВ АТАНАСОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА НИКОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ПАУНОВА СТОЯНОВА

ИВАНКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА СТОЯНОВА КОЕВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

ИРИНКА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА

ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ

ЙОРДАН ОГНЯНОВ КЬОСЕВ

ЙОРДАНКА БОЯНОВА ХРИСТОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА

ЙОРДАНКА КОСТОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

КАТЯ АНДРЕЕВА ИВАНОВА

КОЙКА АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА

КОЛЮ ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

КРАСЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ШЕРЕМЕДОВ

МАКСЮТ МУСТАФА АЛИОСМАН

МАРИЙКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЕВА

МАРИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

МАРИНКА ХРИСТОВА ЛАМБОВА

МАРИЯНА МИНКОВА МИНЕВА

МАТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

МЕЛЯТ МУСТАФА МАКСЮТОЛУ

МЕНА ЯНКОВА ИВАНОВА

МЕХМЕДАЛИ ХАСАН СЕРТЕР

МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ШЕРЕМЕДОВА

МИЛКА ТАШЕВА КОЛЕВА

МИНКА ДИМИТРОВА МИНКОВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ХРИСТОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ

МУСТАФА МАКСЮТ АЛИОСМАН

МУСТАФА МУСТАФОВ КАДИРОВ

НАТАЛИЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

НЕДА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

НЕДКА ИВАНОВА КОЛЕВА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

НЕДЯЛКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

НЕСИБЕ ШАБАНОВА КАДИРОВА

НИКОЛА МИНКОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

НИКОЛИНКА ВИДЕНОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

НУРТЯН НЕЖИВЕТОВА КЬОРОЛУ

НЬОНКА МИНКОВА ХРИСТОВА

ОСМАН МУСТАФА КЬОРОЛУ

ПАВЕЛ СТОЯНОВ ХРИСТОВ

ПЕНА СОТИРОВА ХРИСТОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ВЕНКОВ КОСТАДИНОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ

РАДКА ДУШКОВА ХРИСТОВА

РУСКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

РУСКА ЛАЗАРОВА МИТЕВА

САШО ДРАГАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

СЕВДА ОГНЯНОВА ИЛКОВА

СЛАВКА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА

СЛАВКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

СТАНКА ГАЛИНОВА СТОЯНОВА

СТЕФАНКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

СТИЛИЯН МИХАЛЕВ КОСТАДИНОВ

СТОЯН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

СТОЯН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

СТОЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

СЪБКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ТОНИ ВЕНКОВ КОСТАДИНОВ

ТРАЯН ПЛАМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ

ФИЛИП СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ТРЪПКОВ

ЦВЯТКО СТОЯНОВ ЦЕКОВ

ШАБАН МУСТАФОВ МУСТАФОВ

ШЕРИФ МУСТАФА ШЕН

ЮЛИЯНА НИКОЛИНКОВА АСЕНОВА

ЮНЗЮЛЯ ОСМАН СЕРТЕР

ЮРКИЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА

ЯНКА РАЧЕВА ИВАНОВА

ЯНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЯНЧО СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.ДОБРОПЛОДНО, кметство ......................, секция № 008

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АДЕВИЯ РУШАНОВА МЕХМЕДОВА

АДЕМ АКИФ ШЕРИФ

АДЕМ ЮНАЛ АДЕМ

АДИЛ АБИЛОВ МУСТАФОВ

АЙГЮЛ ХАСАН САЛИ

АЙДЖАН РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ

АЙЛИН ЮНАЛ АДЕМ

АЙСЕЛ САЛИЕВА РЕДЖЕБОВА

АЙШЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА

АЙШЕ ИСМАИЛОВА АЛИЕВА

АЙШЕ ХАЛИЛОВА ХЮСНЮ

АЛЕКСАНДЪР ГЕРАСИМОВ ГЕОРГИЕВ

АЛИ РЕДЖЕБ САЛИ

АЛИЕН СНЕЖЕВ ОГНЯНОВ

АЛИМЕ АХМЕД ЧАУШ

АЛКИН МЮТУЗАРОВ АЛИЕВ

АНГЕЛ ПРОДАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ ДОБРЕВ

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ДОБРЕВА

АНДОН АНГЕЛОВ АНДОНОВ

АНДОН МАНОЛОВ АНДОНОВ

АНДРЕЙ ИВАНОВ АСЕНОВ

АНДРЕЙ ЮЛИЕВ АСЕНОВ

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

АНИФЕ САЛИМОВА ЮСЕИНОВА

АНИФЯ ХАСАНОВА ХАСАНОВА

АНТОН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

АНТОН СЕВДАЛИНОВ АНТОНОВ

АПТУЛА ЮСЕИНОВ ЧАУШ

АСАН ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ

АСИЕ ИБРЯМ ШЕРИФ

АСИЕ КЕМАЛОВА ИЗЕТОВА

АСЯ СТЕФАНОВА ЙОНКОВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АТТИ САЛИЕВА РЕДЖЕБОВА

АТЧЕ АЛИ ЮСНИ

АХМЕД РИДВАНОВ КЕМИЛОВ

АХМЕД САЛИ ИСМАИЛ

БАХРИЯ ХАЛИЛОВА ЮСУФОВА

БЕРА АХМЕДОВА ИБРЯМОВА

БИЛГЕН АЛИ МЕХМЕДОВА

БИЛЯНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

БИСЕР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

БОГОМИЛ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

БОЖАНА РУМЕНОВА ИЛИЕВА

БОНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ БОРИСОВ

БРАТУН ЗЛАТЕВ БРАТУНОВ

БЮЛЯНТ АЛИ САЛИ

ВЕЛИ РЕДЖЕБОВ АЛИЕВ

ВЕЛИ ШЕФКЕТ ВЕЛИ

ВЕЛИЧКА ЦОНКОВА АТАНАСОВА

ВЕНЕЛИНА НИКОЛОВА ТОШЕВА

ВИЖДАНЕ ЮСУФ НАЗИФ

ВИОЛЕТА САШЕВА АНТОНОВА

ВИЧКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА

ВЪЛКАНА ЯНКОВА АНДОНОВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГАФАР МЕХМЕД МУСТАФА

ГЕНОВЕВА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ

ГЕОРГИ КОСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНЧО КОСТОВ ПАВЛОВ

ГЮЛБАХАР МУСТАФА МЕХМЕД

ГЮЛБАХАР МУСТАФОВА МАТЪШЕВА

ГЮЛСЕР СЕВГИН ФИКРИ

ГЮЛСЕРЯН АХМЕДОВА ФИКРИ

ГЮЛТЕН МЕХМЕДЕМИНОВА АЛИЕВА

ДАЙМЯН СТЕФАНОВ ДИМОВ

ДАНИЕЛА АНДОНОВА ГАЙЕР

ДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ДЕНКА СТОЕВА АНГЕЛОВА

ДЖЕЛЯТИН РЕМЗИЕВ ЮСУФОВ

ДИЛЯНА ТЕНЕВА БАНКОВА

ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА

ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЖКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ДИЯН КУРТЕВ ВЕЛИКОВ

ДОБРИ КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ

ДОНКА ПЕТРОВА ГЕРАСИМОВА

ДЯКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

ЕВГЕНИ МАРИНОВ СЪБЕВ

ЕДИС РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЕЛКА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА

ЕМЕТИ МЕХМЕДОВА ХАЛИЛОВА

ЕМИЛ БОГОМИЛОВ СТОЯНОВ

ЕМИНЕ АЛИ КАСИМ

ЕМИНЕ АЛИЕВА МУСТАФОВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД ЮСЕИН

ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА НЕДЖИБОВА

ЕМИНЕ ШАБАН САЛИ

ЕМНЯ ДЖЕЛИЛ ХАЛИЛ

ЕНГИН ФИКРИ ФИКРИ

ЕРДЖАН АХМЕДОВ МУСТАФОВ

ЕРДЖАН АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

ЕРДЖАН ВЕЛИ АЛИ

ЕРДУХАН ВЕЛИ ИСМАИЛ

ЕРХАН АСАНОВ ИСМАИЛОВ

ЕРХАН ИСМАИЛОВ ШЕРИФОВ

ЕСИН ЕРДУХАН ВЕЛИ

ЖЕЧКА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА

ЖЕЧКА ТОМОВА ЗАХАРИЕВА

ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ

ЖИВКО СВЕТЛЕВ СТОЯНОВ

ЗЕЙНЕБ ИСМАИЛОВА ФЕРАДОВА

ЗЕЛИХА ХАЛИЛОВА АЛИЕВА

ЗЕЛЯ ОСМАНОВА ЮСУФОВА

ЗЕХРА ИСМАИЛОВА ЮСУФОВА

ЗЛАТКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

ЗЮЛБИЯ АХМЕДОВА НЕДЖИБОВА

ЗЮМРЮД МУСТАФОВА КАДИРОВА

ИБ ИСУФОВ ЮСЕИНОВ

ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ ИБРЯМОВ

ИБРЯМ ХАСАНОВ МАЗЛЪМОВ

ИВАЙЛО БОРИСОВ ПЕТРОВ

ИВАЙЛО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

ИВАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ЯНЕВ ЛАМБОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ГАТЕВА НЕДЯЛКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

ИВАНКА ЧЕРНЕВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ИВЕЛИНА ИВАНОВА РАДКОВА

ИГБАЛЯ ДЖЕЛИЛ САЛИ

ИГЛИКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ИЗЕТ НАЗИФОВ ИЗЕТОВ

ИЛИКНУР КЕМАЛ ФИКРИ

ИЛИЯ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

ИЛХАН ХИКМЕТОВ САЛИЕВ

ИСМАИЛ ШЕРИФОВ НЕДЖИБОВ

ИСМАИЛ ЮСУФОВ САЛИЕВ

ИСМЕТ ИБРЯМ КАСИМ

ИСУФ ИСМАИЛОВ ИСУФОВ

ИСУФ САЛИЕВ АСАНОВ

ЙОВКА ВЪЛКОВА КРЪСТЕВА

ЙОРДАНКА ГАТЕВА ДОБРЕВА

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА МАТЕВА

КАДРИЯ МЕХМЕД ФАЗЛЪ

КАЛИНКА ИВАНОВА РАДКОВА

КАЛОЯН ПЕТРОВ СТАНЧЕВ

КЕМИЛЯ МЕХМЕДОВА НЕДЖИБОВА

КЕНАН РИДВАНОВ КЕМИЛОВ

КЕРАНКА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА

КЕРАЦА ЙОРДАНОВА ВЪЛЕВА

КОСТАДИНА ИВАНОВА ДАНАИЛОВА

КОСТАДИНКА БОГДАНОВА ИВАНОВА

КЮБРИЯ АЛИ МУСТАФА

КЯЗИМ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

ЛЕНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

МАГДА МИХАЙЛОВА МИЛАДИНОВА

МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА АСЕНОВА

МАГДАЛЕНА ЗАХАРИЕВА КОЛЕВА

МАРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ДОБРЕВА АНДРЕЕВА

МАРИЙКА КОЛЕВА АНДОНОВА

МАРИЙКА КОЛЕВА ИВАНОВА

МАРИНКА ВЕЛЕВА ДИМИТРОВА

МАРИНКА ДЕМИРОВА ДОБРЕВА

МАРИНКА СТАНЕВА ВЛАДИМИРОВА

МАРИЯ ДИЯНОВА КУРТЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

МАЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

МЕЙЛЯ СЕВГИН ФИКРИ

МЕЛИН ЯСИМ ХАЛИЛ

МЕЛИХА НАЗИФОВА ИСУФОВА

МЕРХАН ШЕЙНУРОВ МЕХМЕДОВ

МЕТИН ИСМЕТ ХЮСНЮ

МЕТИН МОХАМЕРОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД АПТОЛА ФАЗЛЪ

МЕХМЕД ЕРДЖАНОВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД РЕДЖЕБ МЕХМЕД

МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

МИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ

МУСТАФА МЕХМЕД МУСТАФА

МЮНТИЗАР АЛИЕВ АЛИЕВ

МЮСТЕЖЕБ АЛИЕВ НЕДЖИБОВ

НАБИЯ МАХМУДОВА МЕХМЕДОВА

НАДКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

НАДКА ПАВЛОВА ХРИСТОВА

НАЗИФ ИЗЕТ НАЗИФ

НАЗМИЯ КЯЗИМОВА ОСМАНОВА

НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА ВЕЛИКОВА

НАЧО СТЕФАНОВ ПЕНЧЕВ

НЕВИМ РЕМЗИ ИСМАИЛ

НЕВРИЯ МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

НЕДЯЛКА ВЕЛИКОВА ИСАКОВА

НЕДЯЛКА ВЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА

НЕЖДЕТ ИБРЯМ ИСМАИЛ

НЕЛИ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

НЕСИБЕ АЛИ ЧАУШ

НЕСРИН ЕРДУХАН ВЕЛИ

НЕСРИН МЕХМЕД РЕДЖЕБ

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ МИХАЛЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВОЙЧЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ЯНКОВ РАДЕВ

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНКА ЖЕКОВА ТОШЕВА

НИКОЛИНКА ЯНКОВА ЯНЧЕВА

НУРДЖИХАН ЕБАЗЕРОВА ЮСУФОВА

НУРИЯ АРИФОВА ХАСАНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ПЕНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ПЕТЪР СТАНЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАДКОВ

РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ ИВАНОВ

РАЙМЕ ЮСЕИНОВА НЕДЖИБОВА

РАФЕТ БЕЙТУЛОВ ФЕРАДОВ

РЕДЖЕБ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

РЕЙХАН ХИКМЕТОВ САЛИЕВ

РЕЙХАНЕ ВЕЛИЕВА РЕДЖЕБОВА

РЕМЗИ ИБРЯМОВ ЮСУФОВ

РЕНГИНАР ЮСЕИН ХАСАН

РИДВАН КЕМИЛОВ НЕДЖИБОВ

РОЗКА ИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

РУМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

РУСИ АСЕНОВ МИЛАНОВ

РЪВКЪ РЕДЖЕБОВ ЮСУФОВ

САДИЯ ИСМАИЛ САЛИ

САЛИ ВЕЛИ САЛИ

САЛИ РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ

САЛИ СЮЛЕЙМАНОВ САЛИЕВ

СВЕТЛА КАЛОЯНОВА ПЕТРОВА

СВЕТЛЮ ЖИВКОВ СТОЯНОВ

СЕВГИН МУСТАФОВ МАТЪШЕВ

СЕВГИН ФИКРИ ФИКРИ

СЕВДА АНГЕЛОВА КАЛКАН

СЕВДА АХМЕД ЧАУШ

СЕВДАЛИН АНТОНОВ СТЕФАНОВ

СЕЛИХА МЕНТАЗОВА ШАБАНОВА

СИЛВЕНА МИШЕВА КАРАГЬОЗОВА

СИЛВИЯ ЮЛИЕВА АСЕНОВА

СИМЕОНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

СЛАВКА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

СЛАВКА ДЯНКОВА ДИМИТРОВА

СЛАВКА СТАНКОВА СТОЯНОВА

СНЕЖА ХРИСТОВА ОГНЯНОВА

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СТАНКА ДОБРЕВА ПРОДАНОВА

СТАНКА ИВАНОВА РАДКОВА

СТАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ЙОНКОВ СТОЯНОВ

СТЕФКА НИКОЛОВА ДИМОВА

СТЕФКО АЛЕКСИЕВ ДИМИТРОВ

СТОЮ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ МАНОЛОВ

СТОЯН ЯНЧЕВ ХРИСТОВ

СТОЯНКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА

ТАЛЯТ ШЕРИФОВ НЕДЖИБОВ

ТАНЖЕР НЕЖДЕТОВА ИБРЯМОВА

ТЕЗДЖАН ЮМЕР АКИФ

ТИМУР НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

ТОДОРА ХРИСТОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА

ФАНИ АНГЕЛОВА ЯНКОВА

ФЕТИЯ МЕХМЕД АХМЕД

ФИКРИ ФИКРИ МЕХМЕД

ФОТИНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ХАЙРИЯ ИБРЯМ ФАЗЛЪ

ХАЛИЛ ЯСИМОВ ХАЛИЛОВ

ХАЛИСЕ РАМИС ИСМАИЛ

ХАСАН САЛИ ХАСАН

ХРИСТИНА ГЕРАСИМОВА ВАСИЛЕВА

ХРИСТО ИВАЛИНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ХЪКМЕТ МУДАИМОВА РЕДЖЕБОВА

ХЮСНЮ МЕТИН ИСМЕТ

ЦОНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ШАЙДЕ ЯСИМ ДЖЕМАЛ

ШАФИЯ ШАБАНОВА АФУЗОВА

ШЕВКЕТ ВЕЛИ САЛИ

ШЕЙНУР МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ

ШЕНАЙ ВЕЛИЕВА РЕДЖЕБОВА

ШУКРИ ФИКРЕТОВ ШУКРИЕВ

ШУКРИ ШУКРИЕВ АЛИШЕВ

ШУКРИЯ ФИКРЕТОВА ШУКРИЕВА

ШЮКРЮ МЮТУЗАРОВ АЛИЕВ

ЮВЕДА ШАБАНОВА АЛИЕВА

ЮЛИЙ СТОЯНОВ АСЕНОВ

ЮЛИЯ СТОЯНОВА АСЕНОВА

ЮЛКЯН ХАСАН САЛИ

ЮРМЮЗ АЛИЕВА ШАБАНОВА

ЮРМЮЗ ИБРЯМ МУСТАФА

ЮСЕИН ТАЛИБОВ ЮСЕИНОВ

ЮСМИГЮЛ АХМЕДОВА САЛИЕВА

ЮСНИЯ АЛЕЙДИНОВА ИСУФОВА

ЯНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЯНКА ИЛИЕВА ЛАМБОВА

ЯСИМ ДЖЕМАЛ ХАЛИЛ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.ДОБРОПЛОДНО, кметство ......................, секция № 009

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АБИБЕ ОСМАНОВА ЮСУФОВА

АБИЛ ЛЯТИФОВ АХМЕДОВ

АДЕМ АХМЕДОВ МУСТАФОВ

АДИЛ ЕБАЗЕРОВ АЛИЕВ

АЗИЗЕ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА

АЗИМЕ ИБРЯМ АЛИ

АЙДЪН РУЖДИ АХМЕД

АЙЛИН МУЗАФЕР АПТУЛА

АЙЛИН СУНАЕВА ХАСАНОВА

АЙНУР МУРАД ШАБАН

АЙРИЕ ЮМЕР ХАСАН

АЙШЕ АЛИЕВА ЮСЕИНОВА

АЙШЕ АХМЕДОВА ХАСАНОВА

АЙШЕ МЕХМЕД КАМБЕР

АЛАЕДИН ФЕИМ ИБРЯМ

АЛБЕНА СИМЕОНОВА МАНУШЕВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ

АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ РУМЕНОВ

АЛЕКСИ ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

АЛИМЕ ОСМАНАЛИЕВА ИБРЯМОВА

АЛКИН КЯМИЛ АДИЛ

АЛЬОША РУМЕНОВ АЛЬОШЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ БОГДАНОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА АСЕНОВА МАЛЧЕВА

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

АНЕЛИЯ МИРОСЛАВОВА ДЕМИРОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АНКА МАРИНОВА ДОЙЧЕВА

АНТОН РУМЕНОВ МАЛЧЕВ

АПТУЛА ИБРЯМ МЕХМЕД

АПТУЛА ХЮСЕИН МУСТАФА

АРГИР ДИМИТРОВ АРГИРОВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

АСЕН СЛАВОВ СТОЯНОВ

АСЕН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АСИЯ ДЖЕМАИЛОВА ХАСАНОВА

АТАНАС МАНУШЕВ АНГЕЛОВ

АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

АТЧА АШИМОВА МЕХМЕД

АТЧЕ САБРИЕВА АФУЗОВА

АФИЗЕ АДЕМ КАРА

АХМЕД ВЕЛИ АХМЕД

АХМЕД ИБРЯМ МЕХМЕД

АХМЕД ИБРЯМОВ АДИЛОВ

АХМЕД РУЖДИ АХМЕД

БАРИЕ МЕХМЕДОВА РАШИДОВА

БАРИЕ РАШИДОВА РЕДЖЕБОВА

БАХТИЯР АЛИЕВ ИБРЯМОВ

БЕДИХА ИСОВА МАТЪШЕВА

БЕКИР ИБРЯМ МЕХМЕД

БИЛГИН АЛИЕВ АЛИЕВ

БЛАГОЙ ХРИСТОВ БЛАГОЕВ

БОГОМИЛ ТРИФОНОВ ПАНЕВ

БОНКА НИКОЛОВА КОСЕВА

БОЯН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

БОЯН РАДОСЛАВОВ БЕЛИЛОВ

ВАЙДЕ АХМЕД АБИЛ

ВАЛЕНТИН СЛАВОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА АЛЕКСИЕВА

ВАСИЛ АНДОНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИ АХМЕД ВЕЛИ

ВЕЛИ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ

ВЕРГИНИЯ РАШКОВА МИТЕВА

ВЕСЕЛИНА ВЕНЕВА КЪНЕВА

ВИЛДАН АЙДЪН РУЖДИ

ВИЛДАН ЕМУРЛА АЛИ

ВИОЛЕТА АНДОНОВА АЛЕКСИЕВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ГАЛИНА ЕМИЛИЯНОВА МИТЕВА

ГЕНОВЕВА ЗЛАТЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КУРДОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ

ГИНА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ГОРАНКА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА

ГЮЛА ЗАНКОВА МАРИНОВА

ГЮЛСЮМ АХМЕД ТАСИН

ГЮНАЛ АСАНОВ ИСМАИЛОВ

ДАНЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНЧО СЛАВОВ ПЕТРОВ

ДАРИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

ДАФИНКА НЕДЕВА КОЛЕВА

ДЖЕВРИЯ КАДИРОВА АЛИЕВА

ДЖЕМАИЛ ДЖЕМАИЛОВ БЕЙРУЛОВ

ДИАНА СТОЯНОВА АРГИРОВА

ДИМИТРА ДОБРЕВА ВЕЛЧЕВА

ДИМИТРА ТОДОРОВА СЛАВОВА

ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТРИЧКА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА

ДИМИТЪР АРГИРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕНЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БОЖКОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АРГИРОВ

ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДИЯН КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ДИЯН РОЗАЛИНОВ КИРОВ

ДОБРА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

ЕДИЯ ИБРЯМОВА НЕДЖИБОВА

ЕЛЕНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБОВА

ЕЛЕНКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИЦА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИАНА РАШКОВА МИТЕВА

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница