Избор на материал за детайлите на крикаДата16.10.2018
Размер66.14 Kb.
Избор на материал за детайлите на крика.
  • За винта - стомана марка АСт5

  • За гайката - CuSn6Zn6Pв3 – товарът не е много голям приемаме тялото на крика да се отлее от сив чугун марка СЧ12-28.


Пресмятане на винта


Определяне на вътрешния d1 и външния d на винта.

  • Външният диаметър на винта се определя по формулата:


d1=== 0,022m d1≈22,23mm


  • където σдоп.н = (400÷800).105N/m е допустимото напрежение на натиск за АСт5.


Приемаме нормална едноходова трапецовидна резба Tr28x5
d1=23mm

d2=27mm

t=6mm

d=30mm


Проверка на изкълчване на винта.


  • стройността на винта се определя по формулата:


λ = ,
β – е коефициент на редуцираната дължина; винтът се разглежда като натиснат прът , единият край на който е запънат , а другият свободен. В случая се приема β=2
l= lп+B – изчислителната дължина на винта; за изчислителна дължина l се приема разстоянието от горния край на гайката до опорната повърхност на главата на винта при горно крайно положение. По условие полезната височина на повдигане на товара е lп=140mm. Приемаме ориентировъчно височината на главата на винта B=50mm.
l= l п+B l=140+50=190 l=190mm
λ== 66,08 λ=66,08

Тъй като 66 ≤ λ ≤ 100 винта се проверява на изкълчване чрез коефициент на сигурност

n== =
= = 4,229 n=4,229
Коефициентът на сигурност n=4,229 е по голям от допустимия nдоп=4.

Ъгъл на наклона на винтова линия.

tgα == = = 0,07077
където

t=6mm е стъпката на резбата;

d2=27mm средния диаметър на резбата

на tgα=0,070077 съответства ъгъл α≈4°

тъй като α≈4° < p = 5°÷7° винтът е самозадържащ.


Оразмеряване главата на винта.
Размерите на главата на винта се определя от следните съотношения

D2=1,5.d = 1,5.30 = 45 D2=45mm

B≈1,4.d = 1,4.30 = 42 B=42mm


Пресмятане на гайката
Височина на гайката
Височината H на гайката се определя от зависимостта H=t.z ,


където

t=6mm е стъпката на резбата;

z= броят на навивките на резбата на гайката , които се определят по формулата:
z== = =
= = = 10,09898 z=10,09898
където

ε=0,68 е коефициент на неравномерното натоварване на навивките (за трапецовидни резби се приема = 0,63÷0,68);

ρдоп.=120.105 N/m2 – допустимото повърхностно налягане за стомана по бронз;
Приемаме z=10 навивки. За височина на гайката получаваме
H=6.10=60mm; приемаме H=60mm

Определяне на външния диаметър D на гайката
D=== = =
== 0,0386м. = 38,64mm
Приемаме D=40mm
σдоп. = 400.105N/m2 е допустимото напрежение на опън на бронз.

Проверка на опорното стъпало на гайката на смачкване
Външен диаметър на опорното стъпало D1=50mm напрежението на смачкване е:
σсм= = = = =
= = 339,7027601.105N/m2340.105N/m2
където σдоп. = 600.105N/m2 е допустимото напрежение на смачкване на бронз.

Тъй като работното напрежение на смачкване е по-малко от допустимото ,

приетия размер D1=50mm е правилно избран.


Височина h на опорното стъпало
Препоръчва се височината h на опорното стъпало на гайката да се вземе:
h≈.H = = 15мм. h=15mm
след което трябва да се провери на срязване по формулата:
τср = = = = 12738853,5N/m2 ≈ 127.105N/m2<доп. ср.
където τдоп. ср. = (150÷300).105N/m2 е дапустимото напрежение на срязване.

Тъй като работното напрежение на срязване е по-малко от допустимото приетият размер h=15mm е подходящо подбран.

Пресмятане на лоста

Определяне дължината на лоста

Теоритичната дължина на лоста се определя от уравнението:
l1 = = = 0,260553m = 260,5mm
където P е силата упражняваща върху лоста от един работник. При продължителна работа се приема P=100÷150N а при кратковременна P=150÷300N.

В случая приемаме P=250N.
M е момент създаден от силата P , които се определя както следва:
M = M1+M2 = 63+2,1384 = 65,1384
където М1 е моментът на триене в резбата:
М1 = Q1.tg(α+ρ)=24000.tg(4˚+8˚)= 24000.tg11˚.13,5 = 24000.0,1944.0,0135= 63N.m
M2 – моментът на триене между челото (петата) на винта и чашката.
M2 = 0,33.Q.dk.μ.10-2 = 0,33.24000.0,18.0,15.10-2 = 2,1384N.m
dk – диаметър на опорния кръг в см:
dk = 17,5.= 17,5.= 0,18сm

dr = 5сm – диаметър на сферата , оформяваща петата на винта

Ако теоритичната дължина на лоста се получава много голяма, лостът трябва да се преизчисли, като силата P се вземе за двама работници.

Действителната дължина на лоста се определя като се вземе под предвид широчината на ръката на работника и диаметъра на главата на винта.

За хващане на лоста от един работник се предвижда ор 100 до 120mm , а за двама – от 150 до 180mm
Действителната дължина определяме от следната зависимост:
L=l1++=260,5++75 = 358mm Приемаме L = 360mm

Определяме диаметъра на лоста

Диаметърът на лоста в застрашено сечение (прието условно по оста на винта) се пресмята по формулата:
d1== = = = 0,018674511m d1 = 19mm
където σдоп.ог. = (1000÷1200).105N/m2 е допустимото напрежение на огъване за АСт3 или АСт4.
Приемаме d1 = 20mm


Оразмеряване на тялото

Основните размери на тялото на крика се определят главно от контруктивни съображения.

Дебелината δ на стената на тялото по технологични съображения се приема обикновенно от 8 до 12mm. В случая приемаме δ=8mm.

Тялото на крика , за да бъде устойчиво , се изработва с конусна форма с ъгъл на наклона на образуващата от до . Височината на тялото се определя конструктивно, в зависимост от дължината на винта , като се има предвид , че при спуснат винт (навит до долно крайно положение) долния му край не трябва да се опира в подложката поставена под крика.

Като се вземе предвид височината на гайката , дължината на винта и свободно-

то разстояние от винта до подложката , за височината на тялото получаваме:
K = H+lп+20mm = 60+140+20 = 220mm
Разстоянието от основата на тялото до долния край на винта се приема конструктивно 20mm.

Размерите на вътрешния конус се приемат конструктивно D4 = 60mm
Диаметърът D3 се изчислява по формулата:D3 = = = 75mm
- дължината на вътрешния конус К1 = K-H-10 = 220-60-10 = 150mm;

- наклона на образуващата на конуса ;

Външния и вътрешният диаметър и на пръстеновидната опорна повърхност на тялото се приемат конструктивно D6 = 140mm и D5 = 50mm
Опорната повърхност проверяваме на повърхностен натиск, като се има предвид, че под крика се поставя дърво:
ρ = = = =

= 1,787.106 = 17,8.105 N/m2 < 20.105 N/m2
Допустимото повърхностно налягане за дърво е ρдоп = (10÷20).105 N/m2.

Следователно приетите размери на опорната повърхност са правилно подбрани.

Оразмеряване на чашката

Размерите на чашката определяме от следните съотношения:
a ≈ 1,6.d = 1,6.30 = 48mm приемаме а = 50mm

b ≈ 1,5.d = 1,5.30 = 45mm приемаме b = 45mm


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница