Издава, отпечатва и разпространява Християнски център за хора с увреждания „Благодатстраница1/7
Дата25.10.2017
Размер450.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

благодат,бр.2,2017г.


Благодат


Християнско тримесечно списание за търсещи читатели

Издава, отпечатва и разпространява

Християнски център за хора с увреждания „Благодат"

брой 2 (60) Лято 2017г
Отговорен редактор:

Стефка Стойчева – ПловдивРедакционен съвет:

Иво Фердинандов – Годеч

Илияна Киркова – Враца

Мукадер Яшарова – София

Павлина Тачева – Цюрих Швейцария

Използваните стихове от Библията са от издание 1938 г. и превод от New international version.

Издава се на брайл, аудио, електронен вариант и на шрифт, подходящ за зрително затруднени.

Коректор на брайловото издание:

Керанка МилушеваКоректор и предпечат за уголемен шрифт:

Мария КостоваТехническа обработка:

Хасмик ВарданянЧетец на аудиоварианта:

Мария КостоваАудиообработка:

Джеваатин Мустафа

Координатор за София, Мукадер Яшарова:

Тел.: 02/827-09-85, GSM: 0898-48-39-43Адрес на редакцията:

Пловдив 4006 ул. Ландос 24

Пощенска кутия 11

Тел./факс: 032/28-11-37,

GSM: 0898-54-71-16

E-mail: stefka@gracebg.org

Web: www.gracebg.org

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
С няколко думи………………………………………..4

Библейски личности

Апостол Яков, брат Господен по плът…………….5

Внимавай да не забравяш Господа……………….11

п-р Симеон ПоповЧетеш ли Библията…………………………………..20

Иво ШатровскиДелото на молитвата……………………………..…26

Хелън ХейдълЗлословие……………………………………………..27

Истината побеждава греха………………….………31

В добри ръце………………………………………….34

Любовта изгонва страха……………………………..37

Атмосфера на благодат……………………………..52

Уилям ДжонсънВъв всяка възраст……………………..…………….54

Д. БранънБиблията и мисиите…………………………..……..56

Иво ШатровскиСтрана за ходатайство

Малайзия……………………………………………….62

* * *
Който има желание да подкрепи служение Благодат с финансови средства може да ги изпраща на следния пощенски адрес:


Стефка Йорданова Стойчева

Ул. Ландос 24 п.кутия 11 Пловдив 4006


Благодарим на всички, които подкрепят с молитви, труд и финансови средства Божието дело. Господ ще ви възнагради богато.

Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос! Той е главният Редактор на списанието и Ръководител на служението ни. Алелуя!

„Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.“

Матей16:24


С няколко думи


Здравейте приятели!

Тази година нашето списание Благодат навършва 15 години. Неусетно брой след брой списанието и екипа израствахме трупайки опит и знания. Цели 15 години екипа, който Бог събра, служи с радост и отдаденост на Божието дело. През тези години списъкът на читателите се увеличаваше и се променяше. Много от тях вече са преминали при Господа. Ще бъдем щастливи да знаем, че сме полезни на мнозина да познаят Господ Исус Христос и да Го приемат за свой Господ и Спасител. Много ни насърчават вашите писма и обаждания по телефона, с които се интересувате от материали и изказвате мненията си за публикациите. С вашата и с Божията подкрепа ще продължим да се трудим усърдно за разширяване на Небесното царство.

Благославяме ви в Господното име Исус Христос и ви благодарим за подкрепата.

Стефка СтойчеваБиблейски личности

Апостол Яков, брат Господен по плът


Материалите обработи:

Стефка Стойчева

Апостол Яков беше син на праведния Йосиф – съпругът на благодатната девица Мария, която Бог избра да роди сина Му Исус. Още в младостта си, той избра за себе си подвижническия живот в Господа. Никога не ядеше разнообразни храни, масло и елей, но само хляб. Не пиеше вино, нито някакво друго упойващо питие, но единствено вода. Той дори не влизаше в баня и отхвърли от себе си всяко угаждане на плътта, а на тялото си носеше груба и остра власеница. По цели нощи прекарваше в молитва и съвсем малко време отделяше за сън: скоро от честите коленопреклонения кожата на коленете му загрубя и стана твърда и дебела.

Яков дори до своята кончина живееше в девствена чистота. А защо той бе наречен "брат Господен"? Ето какво се разказва. Когато Йосиф разделяше своята земя на децата си, които имаше от първата си жена, пожела да отдели и част за Господа Иисуса Христа, Който се роди от сгодената за него Девица Мария и по това време все още беше малко момче. Останалите му синове, обаче, не се съгласиха на това; единствен Яков Го прие и раздели с Него своята част - затова и бе именуван "брат Божий". Но имаше и друга причина да бъде наречен така: скоро след раждането на младенеца Христос, Мария трябваше да бяга заедно с Него в Египет. Тогава с Тях отиде и Яков - да съпътства Божията Майка и своя баща - праведния Йосиф.

Когато Иисус Христос стана пълнолетен и започна да учи хората за Царството Божие и да им открива, че Той е истинският Месия, Яков повярва в Него и с радост слушаше Божествените Му думи. Тогава сърцето му все повече и повече гореше от любов към Бога и той още по-усърдно залягаше да пребъдва в духа. Но и сам бе възлюбен от своя Господ: Спасителят ясно засвидетелства това когато след Своите страдания и възкресение Той освен че се яви на Своите Апостоли, събрани заедно, отделно се яви и на възлюбения Си брат Яков. За това апостол Павел пише: "После се яви на Яков, след това на всички апостоли" (1Кор.15:7).

Яков от всички бе наричан "праведен", понеже хората виждаха неговия съвършен и богоугоден живот - затова и бе причислен към 70-те Христови апостоли. Сам нашият Господ и Спасител Иисус Христос го постави епископ и го научи да свещенодейства. И на него - първия светител и архипастир - бе поверена новопросветената Йерусалимска Църква.

По време на своето архипастирско служение в Йерусалим, със своите проповеди Яков обърна към Христа много юдеи и елини, и ги настави в пътя на спасението. Написа съборно послание до дванадесетте Израилеви колена, изпълнено с боговдъхновени и твърде полезни поучения - то наистина е духовна украса за цялата Христова Църква и учи християните на вяра и богоугодни дела.

Заради своя добродетелен живот Яков бе изключително много уважаван не само от християните, но и от неверниците. Еврейските първосвещеници само веднъж в годината влизаха в Светая Светих да служат, но на Яков не забраняваха и често да влиза там за да се моли. Те виждаха неговия чист и непорочен живот и заради това го наричаха "най-праведен от всички". Яков влизаше в Светая Светих не само през деня, но и през нощта, падаше по очи на земята пред Бога и със сълзи се молеше за целия свят. Заради светостта си той бе обичан от целия народ: мнозина от юдейските старейшини повярваха на неговите поучения, и всички с радост го слушаха. Около него се събираха много хора: едни искаха да чуят думите му, а други - да се допрат до края на дрехата му.

По това време еврейски първосвещеник стана Анан. Той, фарисеите и книжниците виждаха, че целият народ слуша учението на Яков и мнозина се обръщат към Христа, и започнаха от завист да се гневят срещу него. Мислеха какво зло да му сторят и искаха да го убият. Съветваха се помежду си и решиха да го помолят, с поученията си да откъсне хората от Христа, а ако не пожелае да стори това - да бъде убит.

Настана празникът Пасха и от всички градове и области се събираха в Йерусалим множество юдеи. В това време умря римският управител на Юдея Порций Фест, който бе избавил апостол Павел от ръцете на евреите и беше го изпратил в Рим. Все още не беше дошъл друг управител, назначен от римския император на мястото на Фест. Тогава книжниците и фарисеите заобиколиха Яков в храма и му казаха:

- Молим те, праведнико, говори поучение към народа в този празничен ден, в който отвсякъде се събра тук множество хора, и ги отвърни от Иисус, по Когото мнозина се измамиха, мислейки Го за Син Божий. Затова поучи ги да не се заблуждават. Ето, ние всички те почитаме, слушаме те заедно с целия народ и свидетелстваме за теб - както ние, така и всички хора - че ти говориш истината и не гледаш на лице. И така, увещай народа да не се прелъстява по разпнатия Иисус! Застани, молим те, на високия покрив на храма, за да могат всички да те видят и да те чуват! Ето, сам виждаш, че са се събрали много хора - израилтяни и езичници.

Като казаха това, заведоха го на покрива на храма, а самите те извикаха към него с висок глас:

- Праведнико! Ние всички трябва да вярваме на твоите думи. Ето, тези хора се заблуждават и почитат разпнатия Иисус. Затова кажи ни истината: какво мислиш ти за Него?

В отговор Яков извика със силен глас:

- Защо ме питате за Сина Човешки, Който доброволно пострада, претърпя разпятие, беше погребан и на третия ден възкръсна от гроба? Ето, Той сега е на Небесата, седнал отдясно на Всевишния; и отново ще дойде на небесните облаци за да съди живите и мъртвите!

Щом чуха това, хората много се зарадваха, че Яков засвидетелства Божественото достойнство на Иисус Христос, и в един глас извикаха:

- Слава Богу! Осана на Сина Давидов!

Тогава фарисеите и книжниците си казаха:

- Лошо направихме, че дадохме на Яков да говори за Иисус. Ето, сега хората още повече се объркаха!

После, изпълнени със злоба, те отидоха и го блъснаха от покрива на храма, за да се уплашат всички хора и да не вярват на думите му. Крещяха силно и викаха:

- Ах, ах! И праведникът се заблуди!

Паднал от стрехата, св. Яков беше силно изранен, но все още жив. Той се изправи на колене, издигна ръце и се молеше за убийците си:

- Господи, прости им този грях, защото не знаят какво правят!

А те грабнаха камъни, хвърляха ги по него и жестоко го израняваха. Един човек от Рихавовия род възкликна:

- Престанете! Какво правите! Праведникът се моли за вас, а вие го убивате!

Веднага след това дотича някакъв мъж с дървена бухалка за пране и се нахвърли върху светеца, удари го с всичка сила по главата и я счупи, така че целият му мозък изтече на земята. В това мъчение Яков предаде душата си на Господа.

Светото му тяло бе погребано на същото място, близо до храма, и християните много плакаха за него. Тридесет години той беше епископ на Йерусалим, а на 66-годишна възраст пострада за Христа, на Когото заедно с Отца и Светия Дух подобава чест и слава во веки веков, Амин.

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница