Издава, отпечатва и разпространява Християнски център за хора с увреждания „Благодатстраница1/4
Дата11.01.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4

благодат, бр.2, 2010г.

Издава, отпечатва и разпространява

Християнски център за хора с увреждания „Благодат"

брой2/32/ лято 2010


Отговорен редактор:

Стефка Стойчева – ПловдивРедакционен съвет:

Съставил броя - Иво Фердинандов – Годеч

Илияна Киркова – Враца

Мукадер Яшарова - София

Негослав Събев – Трявна

Павлина Тачева – СанданскиКоректор на брайловото издание:

Керанка МилушеваКоректор и предпечат за уголемен шрифт:

Мария КостоваТехнически редактор:

Здравко ЛекишевЧетец на аудиоварианта:

Антония Гидулска – Събева;

Аудиообработка:

Негослав СъбевКонтакти на координатора за София

Мукадер Яшарова:

Тел.: 02/827-09-85,

GSM: 0898-48-39-43


Използваните стихове от Библията са от издание 1938 г. и превод от New international version.

Издава се на брайл, аудио, електронен вариант и на шрифт, подходящ за зрително затруднени.

Адрес:

Пловдив 4006 ул. Ландос 24Пощенска кутия 11

тел'/факс: 032/28-11-37,

GSM: 0898-54-71-16

E-mail: stefka@gracebg.org

Web: http://gracebg.org
С ъ д ъ р ж а н и е

От редакцията……………………………………..3


Божествеността на Исус Христос

Вкуси и виж Христос………………………………5


Да се научим да чуваме…………………..……12

п-р Даниел Розен


Пътят на един евреин до Месията……………24

Елханан, художник


Израел и аз………………………………………..45

Споделя Поли Паскова


Практическо християнство……………………74

„Из революция на любовта”

Джойс Майер
Благодарност…………………………………….81

Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, хората, които е изброил за Свое наследство.” (Псалм 33:12).С няколко думи

Здравейте, приятели!


Ето ни отново заедно през лятото на 2010г.

Иска ми се да вярвам, че всички, които четете, сте взели решението да устоите до край и да изграждате лични взаимоотношения с Бог, а ако някой не го е направил, се надявам материалите в този брой, да му помогнат да вземе това решение.

Колкото повече се стремим да сме покорни на Святия Дух, толкова повече Бог ще ни изпълва с онази чиста, вечна и неподправена любов, за която все още по-често говорим, а по-малко показваме. Нужно е с постоянство, решителност, усърдие и искреност да се стремим да живеем угоден на Бога живот, изпълнен с Неговата слава и помазание, а ние можем да постигнем това само, отричайки се ежедневно от своите неща – от егоизма, себеправедността и личните си интереси и амбиции. Само тогава ще бъдем благоуханна миризма за всеки търсещ и намерил Исус.

Сега ви каня, докато четете, чрез силата на въображението, с което Бог ви е дарил, да посетите местата, скъпи за всеки християнин. Ще се срещнем и с някои от хората, живеещи и служещи в чудесната страна Израел.

Нека тръгнем заедно из Святия град, пълен със забележителни неща, уникална история и непобедим дух – Ерусалим. Надявам се тази разходка да бъде полезна, вълнуваща и незабравима за вас така, както беше и за мен.

Иво Фердинандов

Божествеността на Исус Христос

Вкуси и виж ХРИСТОС

Исус е славата на Бога
Истина, истина ви казвам -преди да се е родил Авраам, Аз съм.” (Йоан 8:58).

В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.” (Йоан 1:1).

В Христос обитава телесно цялата пълнота на Божеството.” (Колосяни 2:9).

Христос не съществува, за да възвеличава нас. Ние същест­вуваме, за да се радваме, като възвеличаваме Него. Предпос­тавката на тази книга е, че да познаваш славата на Христос е цел, а не средство. Христос не е славен, за да забогатеем или да бъдем здрави.

Христос е славен, така че бедни или богати, болни или здрави, да бъдем удовлетворени в Него. Първата специфична слава, която поддържа всички ос­танали, е истинското вечно съществуване на Христос. Ако просто обмислим това, а така и трябва, лутащият се кораб на нашата душа ще се стабилизира. Самото съществуване веро­ятно е най-голямата тайна. Обмислете неограничеността на реалността. Има нещо, което никога не е започвало същест­вуването си. Назад, назад, назад, взираме се в безкрайни ве­кове и винаги е имало нещо. Някой има честта да бъде там пръв и винаги.

Той никога не е започнал съществуването си, нито се е развивал. Просто е бил. На кого принадлежи тази единствена, абсолютна слава? Отговорът е Христос, личността, която светът познава като Исус от Назарет. Апостол Йоан, който е написал последната книга на Биб­лията, получава съдбоносното откровение. Той цитира Бога: „Аз съм Алфа и Омега - казва Господ Бог, - Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият" (Откр. 1:8). Тук не говори Христос. Това е Всемогъщият Бог. Той нарича Себе Си „Алфа и Омега" - първата и последната буква от гръцката азбука. В азбуката, никой не може да говори за каквото и да било преди алфа. Няма „преди" алфа в азбуката. Нито пък някой може да говори за каквото и да било след омега. Няма „след" омега в азбуката.

По същия начин е с Бога и реалността. Няма „преди Бога, нито „след" Бога. Той е неограничено там, без значение кол­ко се връщаш или колко напред отиваш. Той е абсолютната Реалност. Той има честта да съществува пръв и винаги. Само на Него принадлежи тази слава.Това е основното значение на Старозаветното Му има Яхве (или Йехова). Изградено е на глагола „съм". Когато Мойсей пита Бога как Му е името, отговорът е: „Аз съм Онзи, Който съм... Така ще кажеш на израиляните - Онзи, Който съм, ме изпрати при вас" (Изход 3:14). Това „Аз съм" е разкрито от Бога в книгата на Исая като подразбиращ се абсолют, вечна Реалност - минала и бъдеща. „Вие сте Мои свидетели, казва Господ, за да Ме познаете и да повярвате в Мен, и да разберете, че съм Аз - че преди Мен не е имало Бог и след Мен няма да има" (Исая 43:10). Да бъдеш „Аз съм", означава да си абсолютно първият и последният. Няма „преди" и няма „след". Просто „Аз съм".

Бог категорично заявява това в Исая 44:6: „Така казва Гос­под, Царят на Израил, неговият изкупител, Господ на Сили­те: Аз съм първият, Аз - и последният, и освен Мене няма Бог!' И отново в Исая 48:12: „Чуй Ме, Якове, и ти, Израилю, когото Аз призовах: Аз съм същият - Аз съм първият и Аз съм последният." Неговото име е Яхве — Този, Който напъл­но, вечно и непобедимо Е. Той има уникалната чест и слава принадлежаща само на Него винаги да е съществувал, когато нищо друго не е. Нито ще бъде надминат от нещо. Това означава да бъдеш Бог. Тогава какво общо има това с Христос, Когото ние знаем като Исус от Назарет? Всичко. Апостол Йоан цитира Христос в края на Откровение: „Ето, ида скоро.... Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.... Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите" (Откр. 22: 12-13,16). Това са думи на Христос, а не на Бог Отец. Разбира се, не може двама да бъдат „Алфа и Омега" освен ако не са едно. Все пак Христос (Който нарича Себе Си Исус) претендира за същата чест и слава, които принадлежат на Всемогъщия Бог (виж също Откр. 1:17-18; 2:8).

Христос също приема за Себе Си уникалното славно име на Бога „Аз съм". „Исус им каза: Истина, истина ви казвам -преди да се е родил Авраам, Аз съм" (Йоан 8:58). Към края на живота Си Исус казва на учениците Си: „Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане да повярвате, че Аз съм" (Йоан 13:19; виж 8:24). Никой не може да каже за себе си нещо по-велико. Това или е вярно, или е богохулство. Христос или е бил Бог, или безбожник. Йоан е знаел истината. „В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.... И Словото стана плът... Единородния от Отца" (Йоан 1:1,14). Исус Христос, „Словото" е „роден" не направен - и не в определен момент във времето, но вечно. Две личности представени като един Бог, не двама богове -„Синът" роден от „Бащата" - една съществена божественост. Това е велика тайна, както и бихме очаквали. Но това е което Бог е разкрил за Себе Си. Апостол Павел също е познавал уникалната слава, която принадлежи на Исус. „Роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин" (Рим. 9:5). Въпреки това, „Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга" (Фил. 2:6-7). Затова „в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството"

Исус е славата на Бога (Кол. 2:9; виж 1:19). И сега ние християните не чакаме един обикновен човек, а „явяването на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос" (Тит 2:13; II Петр. 1:1). Затова авторът на книгата Евреи толкова смело заявява, че всички ангели се прекланят пред Христос като пред Бог. „А когато пък въвежда Първородния във вселената казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели” (Евреи 1:6). Той е Създател на всичко, което съществува и Самият Той е Бог: „А за Сина Бог казва: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове. В началото Ти, Господи, Си основал земята” (Евреи 1:8,10). Така Отец свидетелства за божествеността на Сина. Той „е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово" (Евреи 1:3).

Исус Христос е Създателят на вселената. Исус Христос е Алфата и Омегата, Първият и Последният. Исус Христос, Личността, няма начало. Той е абсолютната Реалност. Той има безподобната чест и уникалната слава да съществува пръв и винаги. Той не е създаден. Той е извечно роден. Отец вечно се наслаждава на сиянието „на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице" (Евреи 1:3) в Личността на Неговия Син.

Да видим и да вкусим тази слава е целта на нашето спасение. „Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мене и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал" (Йоан 17:24). Целта на създаването и изкуплението ни е да празнуваме това завинаги.Молитва:

Вечни Татко, Ти нямаш начало. Няма да имат край. Ти Си Алфата и Омегата. Вярваме в това, защото Ти си ни го открил. Сърцето ни се издига с благодарност, че си отворил очите ни да видим и да познаем, че Исус Христос е Твоят вечен, божествен Син, роден, не създаден, и че Ти, Татко и Той, Твоят Син, сте един Бог. Ние треперим дори да изкажем такива славни истини от страх, че ще Те опозорим със слаби и неадекватни думи. Но ние трябва да говорим, защото трябва да Те хвалим. Мълчанието ще е срам за нас и тогава камъните ще извикат. Ти трябва да бъдеш прославян за Личността Ти в света, който си направил. И трябва да Ти благодарим, защото си ни направил да видим и вкусим славата на Исус Христос, Твоя Син. О, да Го познаваме! Татко, ние копнеем да Го познаваме.

Изгони от умовете ни низките мисли за Христос. Пропий душите ни с Духа на Христос и цялото Му величие. Увеличи възможностите ни да бъдем удовлетворени във всичко, което Си Ти за нас в Него. Където плътта и кръвта са безсилни, разкрий ни Христос, плени вниманието ни и привързаността ни към истината и красотата на Твоя всеславен Син. Помогни ни, независимо дали сме бедни или богати, здрави или болни, да бъдем променени чрез Него и да сме ехо на Неговото превъзходство в света. В името на Исус се молим, Амин.
ДЖОН ПАЙПЪР

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница