Издава, отпечатва и разпространява Християнски център за хора с увреждания „Благодатстраница1/7
Дата30.07.2018
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

благодат, бр.3, 2015г.

Благодат


Християнско тримесечно списание за търсещи читатели

Издава, отпечатва и разпространява

Християнски център за хора с увреждания „Благодат"

брой 3 (53) есен 2015г.
Отговорен редактор:

Стефка Стойчева – Пловдив


Редакционен съвет:

Иво Фердинандов – Годеч

Илияна Киркова – Враца

Мукадер Яшарова – София

Негослав Събев – Трявна

Николай Георгиев – Самоков

Павлина Тачева – Цюрих Швейцария

Използваните стихове от Библията са от издание 1938 г. и превод от New international version.

Издава се на брайл, аудио, електронен вариант и на шрифт, подходящ за зрително затруднени.

Коректор на брайловото издание:

Керанка МилушеваКоректор и предпечат за уголемен шрифт:

Мария КостоваТехническа обработка:

Хасмик ВарданянЧетец на аудиоварианта:

Мария КостоваАудиообработка:

Джеваатин Мустафа

Контакти на координатора за София, Мукадер Яшарова:

Тел.: 02/827-09-85, GSM: 0898-48-39-43Адрес на редакцията:

Пловдив 4006 ул. Ландос 24

Пощенска кутия 11

Тел./факс: 032/28-11-37,

GSM: 0898-54-71-16

E-mail: stefka@gracebg.org

Web: www.gracebg.org

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

С няколко думи………………………………………....3

Мъдрост за всеки ден……………………………….…5

Библейски личности

Самсон и Далила……………………………………..11

Орал РобъртсДуховната война и нашата отговорност……….…28

Бойко БожидаровЩе отидат ли добрите хора на небето?................34

Разбиране и приемане………………………………37

Стефка СтойчеваБез значение как се чувстваш или какво

мислиш, Бог не се е отказал от теб!...………..…...40

Виктория Бойсън

Бурите………………………………………………..…46

Съвпадение и провидение……………………….....49

Библейски принципи за семейството

Условна ли е любовта ви към вашия брачен

партньор?………..…………………………………….53Най- щастливата жена на света…………….……..57

Страна за молитва - Непал……………….……….61

Виждам теб…………………………………………….66

Детска страничка

На разходка с Нина Миндова

В Котландия……………………………………………67

В страната на ленивците……………………………71

Новини от Благодат…………………………..………73

* * *
За да можем да издаваме списание „Благодат” и да разпространяваме християнска литература, ние се нуждаем от вашата подкрепа. Всички от екипа на Благодат работим като доброволци и не получаваме финансово възнаграждение за труда си.

Благодарим на всички, които подкрепят с молитви, труд и финансови средства Божието дело. Господ ще ги възнагради богато.

Който има желание да подкрепи служение Благодат с финансови средства може да ги изпраща на следния пощенски адрес:

Стефка Йорданова Стойчева

Ул. Ландос 24 п.кутия 11 Пловдив 4006

***

Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос! Той е главният Редактор на списанието и Ръководител на служението ни. Алелуя!«и да просветли очите на сърцето ви, за да разберете, каква е надеждата, към която сте призовани от Него, какво е за вярващите богатството на Неговото(Божието) славно наследство.

и колко безмерно е величието на Неговата мощ в нас, които вярваме , чрез действието на крепката Му сила.»

(Ефесяни 1 18-19)

С няколко думи


Здравейте приятели!

Благодарим ви, че отново сте с нас.

И в този брой сме подбрали материали за поучение и насърчение. Материали, с които да ви послужим, за да се просветлят умовете и сърцата ви.За да разбирате и приемате Божието Свещено Слово. Защото дори да имате успешен живот сега, ако не познавате Бога, през вечността ще останете вън от Божието царство, а там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Приближавайте се до Бог със сърцата си като вярвате в Него, четете Библията и следвате Неговите повеления.

Стефка Стойчева

МЪДРОСТ ЗА ВСЕКИ ДЕН


"Когато ти се молиш за другите, Бог те слуша и ги благославя; а когато ти се здрав и щастлив, не забравяй, че някой се е молил за теб.”

Твоята любов

Днес никога няма да дойде отново. Бъди благословение. Бъди приятел за насърчение на някого. Отдели време, нека думите ти да лекуват, а не да нараняват. /Думи на мъдрост/

“Бъди по-загрижен за характера си, отколкото за репутацията си, защото вашият характер е това, което сте вие в действителност, докато репутацията ви е само това, което другите си мислят, че сте.” (Джон Уудън)

Всяка твоя слабост дава възможност на Бог да прояви Неговата сила в живота ти.

"...Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена..." (ІІ Кор. 12:9)

"Приятел в нужда се познава." Цицерон

Исус идва при нас по най-различни начини и образи, но понякога не успяваме да Го разпознаем. Брендън Хийт ни напомня, че нашият мощен Цар може да бъде намерен на най-необичайни места ... Исус под прикритие

“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.” (Як. 1:17)

“Дяволът не иска да пробиете, защото той знае, че ако го направите, вие може да промените света."

(Джойс Майер)

"Подкрепи ни, Господи, за да можем да приемем със спокойствие това, което не може да бъде променено, дай ни смелост, за да променим нещата, които трябва да бъдат променени, и мъдрост за да разграничим едното от другото." Рейнхолд Нибур (1892—1971) - американски протестантски богослов

Обновявайте своето удивление към Него и Неговите чудеса!

"Всеки дар на Божията благодат е ново, уникално по рода си събитие в живота ни. Обновявайте своето удивление пред Неговата любов и милост. Обновявайте вашата радост, като изявявате какъв е Бог! Радвайте се и пейте! И славете Бога, като помагате на хората, които са по-зле от вас." Борис Грисенко

“Исус Христос не принадлежи само на миналото. Той е реална личност, с която можем да общуваме и днес. След смъртта си Сократ остана само в преданието. След като Наполеон напусна този свят, властта му угасна. Историята ни представя галерия от видни личности, но те, подобно на стълбове дим, изчезват в далечината. Остава само Един, Който е казал: „Аз съм с вас през всички дни“ (Матей 28:20)” Карл Хайм

”Има рамки, които ни задушават. Те за това са и рамки. Тяхната цел е да задушат, докато удушат. Това не е човешка стратегия, а на лукавия в кожата на човеци. За това не трябва да се сърдим или да негодуваме срещу хора. Те са само изпълнители и пионки (дори и да не го знаят).

По плодовете на безплодие можем да разберем дали сме в примката на рамката. Това е смъртоносен захват, защото убива свободата, с която Христос ни освободи. Свобода да се смеем, да плачем, да побеждаваме греха и духовната съпротива, идваща от поднебесната. Нека да се надигне Божият народ, да се зарадва в "рамката" на благочестието, с покорството на Авраам, със смирението на Мойсей, с радостта на Давид, с дързостта на Данаил и с готовността да жертва себе си като Христос, Който "нямаше благообразие да Го гледаме" и в същия момент беше Най-красивият между човешките чада...”

п-р Иводор КовачевМолитва

Господи Исусе, благослови затворниците и освободи душите им от мрака, изведи ги нависоко в Твоето царство и ги дари с Твоята благодат, която да им помогне да се преобразят в Твоя образ от слава в слава! Издигни скиптъра на Твоето Слово Господи, молим Те в съгласие с Твоята воля: да ходатайстваме за затворените, вързаните, и угнетени от дявола да бъдат пуснати на свобода, за да се прослави Името Ти и Твоето Царство да пребъдва до века. Амин

"Човекът обича да брои проблемите си, но не и РАДОСТИТЕ си. Ако ги брои, както би трябвало да бъде, той ще види, че ЗА ВСИЧКИ ИМА ДОСТАТЪЧНО ЩАСТИЕ...." (Фьодор Достоевски)

Молитва на Неемия

„Моля Ти се, Господи, да бъде ухото Ти внимателно към молитвата на слугата Ти, и към молитвите на слугите Ти, които обичат да се боят от името Ти; и направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес, и дай му да намери милост пред тоя човек." (Неемия 1:11)

--------------------------------------------------------------------------------

Не позволявай ничие невежество, омраза, драма или негативност да те спрат да бъдеш най-добрият човек. Бог иска да бъдеш. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. (Евреи 12:14)

Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. (Изход 15:26)

БОГ ТЕ ОБИЧА!

Той иска ти да повярваш в това и да си способен да поставиш своята увереност във факта, че Той те обича не поради твоите добри дела, а защото Той е любов. Познаването на тази съвършена любов, която Бог изпитва към теб, ще прогони всеки страх според І Йоан 4:18 и Ефесяни 3 ни учи, че трябва да сме вкоренени здраво в Божията любов.

Вярвам, че голям процент от трудностите, които хората изпитват, са поради непознаване на истината, че Бог ги обича лично. Това незнание предизвиква страх, безпокойство, несигурност и още много други окови, от които Исус ни е освободил.

Когато четете тази книга, четете я с вярата, че Бог ще ви даде откровение в сърцето за Своята любов към вас като скъпоценна личност в тялото Христово.ТИ СИ ВАЖЕН ЗА БОГА!

източник: hristiqni.comКаталог: spisanie
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Благодат християнско тримесечно списание за търсещи читатели Лято 2007 Брой 2 (20)
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Наредба държавно първенство 2017 г. Деца, юноши, девойки, младежи
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Толерантност, приятелство, красота Организационен етап


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница