Изграждане на морски подводен риф за увеличаване на биоразнообразието в залива ВромосДата23.10.2018
Размер27.03 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на Технически университет - Варна,

за ползване на воден обект – Черно море,

1. Цел на заявеното използване:

Изграждане на морски подводен риф за увеличаване на биоразнообразието в залива Вромос

2. Воден обект – предмет

на използванетоЧерно море

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Морско биотехническо съоръжение за захващане на

миди, състоящо се от бетонни тежести (котви) за

закрепване на основните линии, триъгълни

колектори, капани за рапани, поплавъци.

4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

Географски координати на точките, определящи

границите на заявения район в залива Вромос:

т. 1 с.ш. 42 27 12 и.д. 27 36 36

т. 2 с.ш. 42 27 36 и.д. 27 36 36

т. 3 с.ш. 42 27 36 и.д. 27 37 00

т. 4 с.ш. 42 27 12 и.д. 27 37 00

гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас

ЕКАТТЕ 81178

5. Проектни параметри на използването:

На площ от 400 дка се предвижда да бъдат

инсталирани 160 въжени линии,

всяка с дължина по 125 м.

Разполагането на въжените линии, състоящи се от 160

лъча, като 4х125 м на един ред и общо 40 реда, са

разположени в границите на 3 м над дъното и до 9 м

под нивото на водата.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтерeсованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, гр.Варна, ул. “Александър Дякович” 33
Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

За Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

съгл. Заповед №РД-626 от 13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница